Weldadigheidspenning 1567

Uit de collectie, J.D.

 

(Armen) Penning stad Brugge.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 12,9 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1567

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord en fijne cirkel.

Staande binnen een vierpas.

Gekroonde gotische letter b

Brugge

Ter weerszijden van de letter,

het gesplitste jaartal 

15 / 67

 

Keerzijde: Binnen een gladde boord en fijne cirkel.

Hangend aan een geknoopt lint, met afhangende linten.

Het stadswapen van Brugge.

Met zes horizontale balken,

en gekroonde klimmende leeuw.

Boven het wapen, loofwerk.

 

 

Lit.: De Schodt, pag.175-B.

Minard-Van Hoorebeke, pag.130 nr.151.

 

Weldadigheids- of armenpenning, vermoedelijk voor broodbedeling georganiseerd door de stadsdiensten van Brugge, en niet door een parochiale armendis.

 

 


 

Weldadigheidspenning 1568

Uit de collectie, J.D.

 

Stedelijke armenpenning/weldadigheidspenning.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 36,3 gram.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1568

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

De gekroonde gotische letter b

Brugge.

Ter weerszijden van de letter, 

het gesplitste jaartal 

15 / 68

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het stadswapen van Brugge.

Ter weerszijden van het schild, versiert. 

 

Lit.: De Schodt, pag.175-C.

 

Bestaat ook in de jaartallen 1665, 1696 en 1700.