Broodpenning (H. Geest)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Dispenning voor brood, St-Salvator.

Heilige Geest armentafel.

 

Materiaal: Koper/brons.

Massa: 18,37 gram.

Diameter: Ø 31,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 2de helft 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een scepter en een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Omgeven door een krans van wolken.

De Heilige Geest in de gedaante van een duif,

met opengespreide vleugels.

Liggende op zonnestralen.

 

Lit.: De Schodt, pag.75 afb.96.  

Minard-Van Hoorebeke Pag. 140/141 afb.186.

 

Opmerking: De tekening in Minard-Van Hoorebeke kz. 186 staat gewisseld met tekening kz. 189.

 

 


 

Broodpenning (Ca.1750)

Uit de collectie, J.D.

 

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Zonder kloppen.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 20,1 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1750-1770.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een staf, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. DISCH . SINTE . SALVATOR . .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Het geheel omgeven met stralen.

Omschrift tussen twee cirkels:

 ★ TAFEL . VANDEN . H. . GHEEST

Armentafel van de Heilige Geest.

 

Lit.: De Schodt, pag.73 afb.94.

Minard-Van Hoorebeke pag.140 afb.184.

STAM Gent N.01700.

 

 De Sint-Salvatorkerk was eertijds een kapel toegewijd aan de Heilige Maagd Maria maar werd in 961 door de bisschop van Doornik als parochiekerk ingewijd. Later werd de parochie in drie delen verdeeld, het gouden deel, het zilveren deel en het loden deel. Deze armenpenning van de tafel van de heilige Geest, werd uitsluitend gebruikt voor de uitdeling van brood ter gelegenheid van uitvaarten en huwelijksverjaardagen.

 


 

 

Broodpenning (Gouden sectie)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Bevat sporen van vergulding.

Klop/bijmerk op keerzijde.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,51 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1750-1770.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een staf, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. DISCH . SINTE . SALVATOR . .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Geklopt met een lauwerkrans op de borst.

Het geheel omgeven met stralen.

Omschrift tussen twee cirkels:

 ★ TAFEL . VANDEN . H. . GHEEST

Armentafel van de Heilige Geest.

 

Lit.: De Schodt, pag.73 afb.94.

Minard-Van Hoorebeke pag.140 afb.184.

STAM Gent N.01700.

 

 De Sint-Salvatorkerk was eertijds een kapel toegewijd aan de Heilige Maagd Maria maar werd in 961 door de bisschop van Doornik als parochiekerk ingewijd. Later werd de parochie in drie delen verdeeld, het gouden deel, het zilveren deel en het loden deel. Deze armenpenning van de tafel van de heilige Geest, werd uitsluitend gebruikt voor de uitdeling van brood ter gelegenheid van uitvaarten en huwelijksverjaardagen.

 

 


 

Broodpenning (1764)

Uit de collectie, J.D.

 

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Kloppen/bijmerken.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 20,9 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1750 met klop 1764


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een staf, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. DISCH . SINTE . SALVATOR . .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

Links naast de heilige de geklopte eindcijfers 64 voor het jaartal 1764

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Geklopt met een lauwerkrans op de borst.

Het geheel omgeven met stralen.

Omschrift tussen twee cirkels:

 ★ TAFEL . VANDEN . H. . GHEEST

Distafel/Armentafel van de Heilige Geest.

 

Lit.: De Schodt, pag.74 nr.95 par.3.

Minard-Van Hoorebeke pag.140 afb.184.

STAM Gent N.01700.

 

 De Schodt, toont geen afbeelding van deze variant met klop 64. Maar vermeld wel dit bijmerk.

 

 


 

 

 

 

 

Broodpenning (Lauwerkrans)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Klop/bijmerk op keerzijde.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 21,10 gram.

Diameter: Ø 43,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1750-1770.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een staf, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. DISCH . SINTE . SALVATOR . .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Geklopt met een lauwerkrans op de borst.

Het geheel omgeven met stralen.

Omschrift tussen twee cirkels:

 ★ TAFEL . VANDEN . H. . GHEEST

Armentafel van de Heilige Geest.

 

Lit.: De Schodt, pag.73 afb.94.

Minard-Van Hoorebeke pag.140 afb.184.

STAM Gent N.01700.

 

 

 


 

Broodpenning Ca.1750 (Lam Gods)

 

 

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Zonder klop.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,3 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1750-1770.

 

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een staf, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. DISCH . SINTE . SALVATOR . .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde binnen-cirkel. 

Het "Lam Gods" met kruisbanier van Jerusalem naar rechts wapperend.

De rechter voorpoot opgetrokken, en de vaandelstok vasthoudend.

 

 

Lit.: De Schodt, pag.73 pl.P afb.94. 

Minard-Van Hoorebeke, pag.140 nr.185.

 

 

 


 

 

Broodpenning (Lam Gods)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Klop/bijmerk op keerzijde.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,54 gram.

Diameter: Ø 43,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1750-1770.

 

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een staf, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. DISCH . SINTE . SALVATOR . .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde binnen-cirkel. 

Het "Lam Gods" met kruisbanier van Jerusalem naar rechts wapperend.

De rechter voorpoot opgetrokken, en de vaandelstok vasthoudend.

Geklopt met een lauwerkrans op het lijf.

 

 

Lit.: De Schodt, pag.73 pl.P afb.94.

Minard-Van Hoorebeke, pag.140 nr.185.

 

 


 

 

Catechismuspenning, wijk 1

Uit de collectie, J.D.

 

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catehismuslessen.

 

Catehismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 1 

Geklopt/bijmerk.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 14,4 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 18e eeuw, begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal op het veld,

het Romeinse cijfer ("Gouden portie")

Wijk 1

Rechts een klop/bijmerk,

in cirkelvorm met kruis-motief.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In drie regels:

 CHRISTELYKE

    LEERINGE

ST. SALVATORS.

 

Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q afb.98.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 nr.192.

 

Zelfde gebruik en ruilwaarde als de catechismus-penningen met cijfers 2 en 3.

Omdat de wijk 1 veel minder armen telde werden er vermoedelijk minder armenpenningen voor die "gouden portie" gemaakt. Dit zou de schaarste van dit soort penningen verklaren.

 

 


 

 

 

 

Catechismuspenning, wijk 1 (Geklopt)

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

 

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catehismuslessen.

 

Catehismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 1 

Geklopt/bijmerk.

Gefragmenteerd aan de rand.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 18,80 gram.

Diameter: Ø 35,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 18e eeuw, begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal op het veld,

het Romeinse cijfer ("Gouden portie")

Wijk 1

Rechts een klop/bijmerk,

in cirkelvorm met kruis-motief.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In drie regels:

 CHRISTELYKE

    LEERINGE

ST. SALVATORS.

Bovenaan een klop/bijmerk met lauwerkrans.

 

Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q afb.98.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 nr.192.

 

Zelfde gebruik en ruilwaarde als de catechismus-penningen met cijfers 2 en 3.

Omdat de wijk 1 veel minder armen telde werden er vermoedelijk minder armenpenningen voor die "gouden portie" gemaakt. Dit zou de schaarste van dit soort penningen verklaren.

 

 


 

Catechismuspenning, wijk 2

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

 

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catehismuslessen.

 

Catehismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 2.

Geklopt/bijmerk.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 13,93 gram.

Afmeting: 37,8 mm. x 24,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 18e eeuw, begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen rechtoekige gladde boord/kader.

Centraal op het veld,

het grote cijfer ("Zilver portie")

Wijk 2

Onderaan het cijfer, een klop,

in cirkelvorm met kruis-motief.

(volgens Deschodt, een uitgehold gevoet kruis)

Keerzijde: Binnen een rechthoekige gladde boord/kader.

In drie regels:

 CHRISTELYKE

    LEERINGE

ST. SALVATORS.

 

Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q afb.99.

Minard-Van Hoorebeke, pag.143 nr.193.

 

Zelfde gebruik en ruilwaarde als de catechismus-penningen met cijfers 1 en 3. 

Deze penning werd gegeven aan de arme volwassenen voor het bijwonen van de lessen catechismus. Kon bij een bevalling ingeruild worden tegen 25 kg steenkool, 2 frank en een baby-uitzet.

 

 

 


 

Catechismuspenning, wijk 2 (Bijmerk)

Uit de collectie, J.D.

 

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catehismuslessen.

 

Catehismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 2.

Geklopt/bijmerk.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 13,7 gram.

Afmeting: 36 mm. x 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 18e eeuw, begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen rechtoekige gladde boord/kader.

Centraal op het veld,

het grote cijfer ("Zilver portie")

Wijk 2

Onderaan het cijfer, een klop,

in cirkelvorm met kruis-motief.

(volgens Deschodt, een uitgehold gevoet kruis)

Keerzijde: Binnen een rechthoekige gladde boord/kader.

In drie regels:

 CHRISTELYKE

    LEERINGE

ST. SALVATORS.

 

Bovenaan, een kransvormige klop/bijmerk.

 

Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q afb.99; Minard-Van Hoorebeke, pag.143 nr.193.

 

Zelfde gebruik en ruilwaarde als de catechismus-penningen met cijfers 1 en 3. 

Deze penning werd gegeven aan de arme volwassenen voor het bijwonen van de lessen catechismus. Kon bij een bevalling ingeruild worden tegen 25 kg steenkool, 2 frank en een baby-uitzet.

 

 

 


 

Catechismuspenning, wijk 3

Uit de collectie, J.D.

 

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catehismuslessen.

 

Catehismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 3.

 

 

Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Afmeting: 36 mm. x 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een driehoekige vorm.

Waarvan de hoeken zijn gebroken.

Met verhoogde gladde boord.

het grote cijfer ("Loden portie")

Wijk 3

Keerzijde: Binnen een driehoekige vorm.

Waarvan de hoeken zijn gebroken.

Met verhoogde gladde boord.

In drie regels:

     CHRISTE. 

    LEERINGE 

ST. SALVATORS .

Christelijke Catechese Sint Salvator.

 

 

 Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q nr.100.

Minard-Van Hoorebeke, pag.143 nr.194.

 

 De parochie Sint-Salvator te Brugge werd verdeeld in drie porties/wijken.

Waaronder wijk 1 of de "Gouden portie" genaamd.

Wijk 2 of de "Zilveren portie" genoemd.

Wijk 3 of "Loden portie" benaamd.

Nagelang het aantal armen/hulpbehoevenden in de wijken.

 

 

 


 

Catechismuspenning, (variant) wijk 3

Uit de collectie, J.D.

 

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catehismuslessen.

 

Catehismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 3.

Geklopt/bijmerk.

 

 

Materiaal: Lood.
Massa: Onbekend.
Afmeting: 36 mm. x 30 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een driehoekige vorm.

Waarvan de hoeken zijn gebroken.

Met verhoogde gladde boord.

het grote cijfer ("Loden portie")

Wijk 3

Keerzijde: Binnen een driehoekige vorm.

Waarvan de hoeken zijn gebroken.

Met verhoogde gladde boord.

In drie regels:

     CHRISTE. 

    LEERINGE 

ST. SALVATORS .

Christelijke Catechese Sint Salvator.

Bovenaan, een klop met ovalen krans.

 

 Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q nr.100.

Minard-Van Hoorebeke, pag.143 nr.194.

 

 


 

Sint-Salvator/Sint-Elooi, Brugge 1632

Kapittelpenning St-Salvator/St-Elooi.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: 1632


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

✠ CAPLVM . ECCLIÆ . COLLEG . S . SALVATORIS . BRVG .

Voluit: Capitulum ecclesiæ collegiatæ sancti Salvatoris Brugensis.

Hoofdkerk collegiale kerk St-Salvator van Brugge.

Centraal, een staande St-Salvator met nimbus.

De rechterhand opgestoken, met zegenende gebaar.

In de linkerhand, een werelbol met meridiaan getopt met een kruis.

Ter weerszijde van de heilige, het gesplitst jaartal 

16 / 32

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

✠ PECCATA . TVA . ELEEMOSYNIS . REDIME . DANIEL . CAP.4

Vers uit het boek "Daniël" (Chap. IV,24) De profeet raadt koning Nebukadnezar aan zijn zonden met aalmoes te verlossen, en zijn ongerechtigheden met werken van genade jegens de armen.

Centraal, de staande opgekleede en gemijterde St-Elooi met nimbus.

In de rechterhand, een kromstaf.

In de linkerhand, een gekroonde hamer.

 

Lit.: De Schodt, pag.92 nr.101.  

Minard-Van Hoorebeke pag.144 nr.196.

 

 


 

Kapittelpenning St-Salvator/St-Elooi.

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

 

Aanwezigheidspenning Kapittel St-Salvator Brugge.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 9,89 gram.

Diameter: Ø 30,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1574


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord, en gladde cirkel.

Een rechtopstaande Sint-Salvator.

In de linkerhand, een Globus cruciger/Rijksappel.

Met de opgestoken rechterhand, een zegenend gebaar.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Een staande opgekleede en gemijterde Sint-Elooi.

In de rechterhand, een hamer.

In de linkerhand, een kromstaf naar rechts gewend.

 

Lit.: De Schodt, pag.231-232 Pl.CC afb.132.

 

Penning van het kapittel van de collegiale van Sint-Salvator.
Bisschop Driutius wilde dat de missen in voldoende aantal zouden plaatsvinden.
Daarom besloot hij op 22 april 1574, dat een penning zou gegeven worden aan de celebranten na elke mis.
Periodisch moesten de priesters hun penningen inleveren in het kapittel. 

Zo werd elke tekortkoming opgespoord. 

De celebranten werden uitbetaald naargelang het aantal volbrachte diensten.

 

 

 


 

Zilver portie.

Dispenning voor brood geestelijkheid St-Salvator Brugge.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8,1 gram.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 18e begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Een wereldbol, getopt met een kruis.

Ter weerszijden de letters

ST. /  SA

Sint Salvator 

Boven de letters SA een verkleiningsteken.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

In twee regels:

SILR. / PORE.

Silver Portie

 

Lit.: De Schodt, pag.86 nr.90.  

Minard-Van Hoorebeke pag.139 nr.182.

 

Deze méreaux was in gebruik voor verdeling van brood in het tweede deel van de parochie, de zogenaamde "portie zilver".

En behoort niet tot de armentafel.

Maar tot de verdeling van het brood dat de geestelijkheid van de parochie maakte voor de armen.

Er is diverse verscheidenheid van hetzelfde type méreaux, Die bestaat uit een markering op de wereldbol/globe en initialen INRI draagt.

 

 


 

Zilver portie (INRI)

Uit de collectie, J.D.

 

Dispenning voor brood, Zilver sectie St-Salvator.

Voorzien van klop/bijmerk.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 8 gram.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 18e begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Een wereldbol, getopt met een kruis.

Ter weerszijden de letters

ST. /  SA

Sint Salvator 

Boven de letters SA een verkleiningsteken.

Geklopt met een bijmerk op de Globus cruciger/Rijksappel.

IИRI

Iesus Nazarenus, Rex ludaeorom

De letter N gespiegeld.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

In twee regels:

SILR. / PORE.

Silver Portie

 

Lit.: De Schodt, pag.86 nr.90.  

Minard-Van Hoorebeke pag.139 nr.182.

 

Deze méreaux was in gebruik voor verdeling van brood in het tweede deel van de parochie, de zogenaamde "portie zilver".

En behoort niet tot de armentafel.

Maar tot de verdeling van het brood dat de geestelijkheid van de parochie maakte voor de armen.

Onderscheid van de drie porties/delen van de parochie.

De gouden portie, waar de rijksten woonden.

De zilveren portie, waar de bewoers rijk noch arm waren.

De liden portie, waar de armsten woonden. In het kwartier "Meerschen".

Heden Oost- en Westmeers.

 

 


 

Week-brood penning

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

 

Dispenning  voor wekelijks brood St-Salvator.

Voorzien van een dubbele klop.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 16,87 gram.

Diameter: Ø 36,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1800-1850


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde cirkel.

Centraal op het veld de letters:

S : SAL

Sint-Salvator

Boven de letters een klop, met kroon ♔

Onder de letters een ovaal klop/bijmerk.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde cirkel.

Centraal op het veld de letters:

W : B 

Weke brood

Wekelijkse brood (-bedeling)

 

Lit.: De Schodt, pag.88 afb.93.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 afb.190.

 

 


 

Weke Brood.

Uit de collectie, J.D.

 

Dispenning  voor wekelijks brood St-Salvator.

Variant met kleine letter A

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 22,8 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1800-1850


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde cirkel.

Centraal op het veld de letters:

S : SAL

Sint-Salvator

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde cirkel.

Centraal op het veld de letters:

W : B 

Weke brood

Wekelijkse broodbedeling.

 

Lit.: De Schodt, pag.72 pl.O afb.91.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 afb.190.

 

 

 


 

 

Weke Brood (Geklopt)

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

 

Dispenning  voor wekelijks brood St-Salvator.

Geklopte variant met kleine letter A

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 15,55 gram.

Diameter: Ø 35,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1800-1850


Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Centraal op het veld de letters:

S . SAL

Sint-Salvator

Boven de letters een klop, met kroon ♔

Onder de letters een ovaal klop/bijmerk.

Na de letter S een ringetje.

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Centraal op het veld de letters:

W . B 

Weke brood

Wekelijkse broodbedeling.

 

Lit.: De Schodt, pag.72 pl.O afb.91.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 afb.190.

 

 

 


 

 

Weke Brood (Achthoek)

Dispenning  voor wekelijks brood St-Salvator.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,4 gram.

Afmeting: 36 mm. x 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1800-1850


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde achthoekige boord.

Centraal op het veld de letters:

S : SAL

Sint-Salvator

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde achthoekige boord.

Centraal op het veld de letters:

W : B 

Weke brood

Wekelijkse broodbedeling.

 

Lit.: De Schodt, pag.87-88 pl.O afb.92.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 afb.191.

 

 


 

 

Sint-Salvator 1861

Méreau/dispenning St-Salvator.

Weldadigheidspenning.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 14,61 gram.

Diameter: Ø  29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: 1861


Voorzijde: Binnen een dubbele cirkel.

In twee regels.

  ST=

 SAL

Sint Salvator (Saint Sauveur)

Keerzijde: Binnen een dubbele cirkel.

Centraal, het jaartal 

1861

 

Lit.: De Schodt, pag.90 nr.97.

 

Nadat meerdere vervalsingen van lood/tin méreaux op de markt kwamen.

Besloten de armenmeesters, om koperen méreauxs aan te maken.

Om namaak moeilijker te maken, en het misbruik in te dijken.

 

 


 

Maagd der Zeven Smarten/Zeven Weeën.

Méreaux/penning "Broederschap van Onze-Lieve-vrouw van de Zeven Smarten, in de kerk van St-Salvator.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 58,11 gram.

Diameter: Ø 59 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw begin 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een staande Maagd Maria,

De borst doorboord met zeven pijlen/zwaarden.

De weergave van de "Zeven Smarten"/"Zeven Weeën".

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Drie halve maantjes/croissants op het veld.

 

 

Lit.: De Schodt (1877) pag.270 nr. 122 schrijft deze toe aan de Broederschap van O.L.V. van de Zeven Smarten; Minard-Van Hoorebeke pag. 159 nr. 242 schrijft deze toe aan het klooster van St-Anne of Theresianenklooster als O.L.V. van Zeven Weeën; Bethune 7 neemt aan dat het wapen van de familie Bailly zou zijn.

 

In 1762 werd Marie-Charlotte le Bailly begraven in het gewelf van de familie Damhouder in de kerk Saint-Savreur, tegenover de kapel gewijd aan O.L.V. van Smarten.