Korenmeters.

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

 

Draagpenning/insigne Korenmeters Brugge.

 

De juiste datering van deze draagpenning is niet gekend.

Gevlochten zwart lint.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 84,12 gram.

Afmetingen: 70 mm. x 87,6 mm. met draagoog 98 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: z.j. Ca. eind 18e begin 19e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een ovaal/eivormig veld.

Versiert met rozet-motieven in vijf regels:

       ❀   

  GESWOEREN

COEREMEETERS

  ❀ VAN HET ❀

  COMMUN VAN

      BRUGGE

        OO

         °  °

Gezworen korenmeters van het gemeenschappelijk Brugge.

Keerzijde: Gelegen op een ovaal glad veld.

Beschreven geverfde cijfers.

1915

  o o

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Méreaux et plombs de Braband et de Flandre (1879)

pag.123 nr.147.

Brugsch Handelsblad, 3/12/2010 pag.31 De koorndragers en- wegers hadden hun lokaal aan de Langerei De mysterieuze 'Enfant de Bruges'.

 

Officiën waren van stadswege toegekende, gereglementeerde  en gecontroleerde beroepen. Die in het laatste kwart van de 15de eeuw werden ingevoerd en waarvan sommige tot de Eerste Wereldoorlog bleven bestaan. 

De korenwegers, ook korenmeters genoemd, laosten de schepen en de wagens en brachten het graan naar de markt of naar andere plaatsen in de stad.

Het ging daarbij niet enkel om tarwe, rogge, gerst en haver, maar ook om mout, boekweit, koolzaad en bonen.

De korenmeeters bepaalden de juiste inhoud en het gewicht van de zakken.

Korendragers en- wegers kwamen oorspronkelijk samen in hun "ambachtshuis" in de Braambergstraat 7 te Brugge.

 

 


 

Tabakverkopers 1694

Uit particuliere collectie.

 

Gildepenning "Tabakverkopers" Brugge.

 

Gegraveerd volgnummer/lidnummer.

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 72 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: 1694


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

En twee gladde cirkels, het omschrift.

NEIRIN . VAN . DE . TAVBACQ . VERCOOPERS . DER . STEDE . VAN . BRVG .

Nering/gilde van de stedelijke tabakverkopers van Brugge.

Centraal, een versiert wapenschild.

Getopt met een Sint-Jacobsschelp, boven het schildhoofd.

Gesplitst jaartal ter weerszijden vande schelp.

16 / 94

Op het veld, twee gekruiste pijpen van pijpaarde.

Samen gehouden in een ovalen bladerkrans.

Onder en boven de pijpen, een tabaksdoos.

 

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

En twee gladde cirkels, het omschrift.

. HEYLIGHEN . ROCHVS . BIDT . VOOR . ONS .

Heilige Rochus, bid voor ons.

Gaande op het veld, de heilige Rochus met stralenkrans.

In de linkerhand, een pelgrimsstaf met kalebas.

De rechterhand, in werend houding.

Links, een kwade hond in halve lijve.

Ter weerszijden van de heilige, het volgnummer/lidnummer.

N° / 6

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Brabandsche en Vlaamsche gildepenningen, presentie-, kerk- en armloodjes (1879). pag.114-115 nr.132.

 

 

 


 

Vrije Paardenverhuurders, Brugge 1699

Bodemvondst Tom Maertens.

 

Gehalveerde aanwezigheidspenning Brugge "Vrije Paardenverhuurders"

 

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1699.

 

Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Een naar links dravend paard, gezadeld en van teugels voorzien.

Omschrift tussen twee gladde cirkels: 

PEИИIИCK VAИ DIE VRI CAVELOTER

 

(De letter N is gespiegeld)

 

Keerzijde: Een staande St- Elooi in bisschoppelijk gewaad, en getooid met een mijter.

In de linkerhand, een staf.

In de rechterhand een smidshamer dragend.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitst jaartal

16 / 99

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

DIE DEИ . H . S . LOOIS VIREИ - IИ BRVGGHE .

(De letter N is gespiegeld)

 

 

Lit: Minard-Van Hoorebeke, pag.81 nr.129.