Dispenning O.L.Vrouw ter Potterie 1555

Uit private collectie.

 

Dispenning, Klooster van Onze Lieve Vrouw ter Potterie.

De juiste functie van deze dispenning is niet gekend.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 16,8 gram.

Diameter: Ø 38 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1555.

 

Voorzijde: Binnen dubbele gladde cirkels.

Een ingedeukt wapenschild,

in het veld het huismerk/monogram van het klooster.

Ter weerszijden van het schild,

het gesplitste jaartal 

         I5 / 55

Keerzijde: Binnen een brede gladde cirkel.

Gelegen op het veld, Piëta voorstelling.

Een zittende en gekroonde H. Maria.

Op haar schoot, en in haar armen

het dode lichaam van haar zoon Jezus met nimbus.

Op haar linker-bovenarm een duif,

de voorstelling van de H. Geest.

 

 Lit.: De Schodt, pag.279  nr.125 pl.AA.

 

Soortgelijke penning met jaartal 1643, is tentoongesteld in het 

museum van O.L.Vrouw ter Potterie in Brugge.