Jaargetijde-penning op Maximiliaan de Praet 1627

Uit de collectie, J.D.

 

Enkelzijdige jaargetijde-penning op Maximiliaan de Praet.

Schepen van het Vrije 1599-1616. 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 32,1 gram.
Diameter: Ø 55 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1627

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

MAXIMILIAN DE PRAET ESCVYER  SR. DE MOERKERCKE.

Maximiliaan de Praet, jonkheer en heer van Moerkerke.

Het wapenschild van de familie, de Praet.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de toernooihelm, een Moor met hoofdband  en geheven zwaard in de rechterhand.

In de linkerhand, een spade naar links.

(Symboliseerd de inpolderingswerken in Mynsherenland van Moerkerken)

De schildhouders, twee staande en getongde leeuwen.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De initialen I D K 

Jacques De Kaetere

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.242-244, afb.100.

 

Maximiliaan de Praet is de vader van de gelijknamige Maximiliaan de Praet die overleed in 1667 en waarvan de obiit vermeldt dat hij gehuwd was met Marie Anna de Courtewille.
Maximiliaan de Praet was jonkheer en heer van Moerkerke.
Hij diende als kapitein bij de infanterie van aartshertog Albrecht.
En was van 1599 tot 1616 schepen van het Vrije en overleed op 16 oktober 1616.

Op deze penning wordt er geen "obiit" noch jaar van overlijden vermeld. Het is dus geen overlijdenspenning.
Op de achterkant van de penning zijn de initialen "I D K" meegegoten.
Wie de meestermerken van de Brugse tinnegieters kent, weet dat de meester-tinnegieter Jacques De Kaetere (of Caetere) als tweede meestermerk diezelfde initialen gebruikte.
Hij was werkzaam van 1627 tot 1653.
De penning kan bijgevolg ten vroegste in 1627, of 11 jaar na het overlijden van Maximiliaan de Praet, zijn gemaakt.
Dit ongedateerde stuk is bijgevolg een herdenkingspenning, vermoedelijk verdeeld t.g.v. de jaarlijkse mis op 16 oktober. 
Deze deductie staat niet bij Bethune. Hij maakt ook geen melding van de initialen "IDK".

 

 

 


 

 

Jaargetijde-penning op François d' Aranda 1663-1666

Jaargetijde-penning op François d'Aranda (?).

 

Materiaal: Lood.

Massa: 80 gram.

Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1663-1666

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, 

en twee gladde cirkels.

Het wapenschild van de familie d'Aranda.

Getooid met een toernooihelm naar links,

en afhangend diep uitgesneden helmkleed.

Boven op de toernooihelm de helmtooi,

met het embleem van d'Aranda.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Tussen twee lijncirkels, de gewiste tekst van de obiit penning.

De cijfers van het jaartal 1663 van de obiit-penning.

66 ☆

Centraal, op het veld.

Een doodshoofd op twee gekruiste beenderen/knokken.

Omsloten met een banderol, waarop de Latijnse tekst.

MEMENTO TE MEI SALTEM VOS AMICI MEI

Gedenk mij, tenminste jullie mijn vrienden.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, voor de obiit penning nr. 4.

Zie ook Obiit op François d' Aranda 1663 (Brugge, Obiit 1650-1674)

 

De familie d'Aranda behoorde tot de oude adel in Castilië.

François d'Aranda was, naast lid van het Brugse stadsbestuur, gouverneur en weldoener van de "Bogaerdenschool.

En was proost van de "Edele Confrérie van het Heilig Bloed".

Hoofdman van 1635 tot zijn overlijden, van de St-Jorisgilde.

Voogd en voorzitter van het "Dulhuis" St-Juliaan, een huis voor krankzinnigen en passanten.

Zijn uitvaart vond plaats in de St-Gilliskerk, te Brugge.

Wat hij financieel en zelf eerder had georganiseerd.

 


 

Familiepenning (Obiit) op Frans Taddey Ca. voor 1674

Uit de collectie, J.D.

 

Enkelzijdige familiepenning op Frans Taddey.

Op deze penning is in de randtekst plaats gelaten voor het bijvullen van de obiit.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 47,6 gram.
Diameter: 71 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. voor 1674

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels het omschrift.

IOR. FRANS TADDEY DICT CLEVES ESCVIER

Het wapenschild van de familie, Taddey dit de Clèves.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi met klimmende leeuw.

Het wapen gedragen door twee leeuwen, als schildhouders.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.307-309 afb.126.

 

Frans was de zoon van Charles Taddey († 1644).
En was gehuwd met Marie-Anne d'Hane.
Hij vestigde zich in Gent waar hij overleed in 1674.
De moeder van Frans Taddey woonde in Sint-Andries bij Brugge.
De stijl van de penning is Brugs en vermoedelijk werd Fans Taddey begraven in de kerk van de Dominicanen, waar ook zijn vader zijn graf had.
Een voorvader van Frans, een zekere Bon-Jean Taddei, was edelman aan het hof van de Franse koning Henri IV.
De zuster van Frans, Anne, was gehuwd met ridder Jean-Guillaume de Grouf d'Erkelenz, burgermeester van het Vrije.
Over de beroepsactiviteiten van Frans Taddey vermeldt Bethune niets.

Op deze penning is er in de randtekst plaats gelaten voor het invullen van de obiit.
Deze familiepenning is dus van voor 1674.

 

 

 


 

Jaargetijde-penning op Angelina D'Hooghe 1776

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/jaargetijdenpenning op Angelina D'Hooghe.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 84,4 gram.
Diameter: Ø 74 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1776


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Hangend aan een geknoopte strik.

Met afhangende gekrulde linten, 

met onderaan kleine kwastjes.

De linten, verstrengelend rond een guirlande/bladerkrans.

Het ruitvormig wapenschild,

 

van de familie D'Hooghe.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord en gladde cirkel.

In negen regels:

                 ✠ 

               PRO

      ANNIVERSARIO

 PRÆNOBILIS DOMIC:

ANGELINÆ THERESIÆ 

          D'HOOGHE .

          QUÆ OBIIT

       2 XBRIS . 1776

             R . I . P .

Het nobele jubileum op Angelina Thérèsia D'Hooghe,

is overleden op 2 oktober 1776, moge zij in vrede rusten.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises  pag.236.

 

Het aloude "Ora pro nobis" (bid voor ons) is hier vervangen door het moderne "R.I.P." ("requiescat in pace" of "moge zij/hij in vrede rusten").
Baron J. Bethune maakt in zijn standaardwerk terloops melding van Angelina Thérèsia D'Hooghe omdat zij in 1773 de fundatie van Angeline Thérèse Pattyn verhoogde.
Deze fundatie van A. Th. Pattyn, dochter van Pierre Pattyn en Angèle de Crits, voorzag bij haar begrafenis in de verdeling van 18 armenpenningen die elk recht gaven op 2 broden van 3 stuivers elk.
Bethune heeft de overlijdenspenning van Angelina Theresia D'Hooghe niet afgebeeld, noch besproken in zijn boek. Dit gebeurde uitzonderlijk ook voor andere penningen, zoals deze van abt Campmans ( 1642) 

en Herman De Corte († 1658).

Deze obiit wijkt af van de klassieke Brugse indeling van overlijdenspenningen. Het is dan ook een van de laatst gekende, want tegen 1800 ging het gebruik van dit soort penningen verloren.

 

 

 


 

 

Jaargetijde-penning Karel Herreboudt en Anna Michiels 1788

Jaargetijde penning op Karel Herreboudt en zijn echtgenote Anna Michiels

 

Materiaal: Lood.

Massa: 116,68 gram.
Diameter: Ø 67 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1789


Voorzijde: Binnen een opstaande boord en gladde cirkel.

In vijf regels:

     JAER GETYDE

             VAN

CAREL HERREBOUDT

      OBIIT 17 MEYE

              1779

Jaargetijde van Karel Herreboudt, overleden 17 mei 1779

Keerzijde: Binnen een opstaande boord en gladde cirkel.

In vijf regels:

     JAER GETYDE

             VAN

    ANNA MICHIELS

      OBIIT 2 APRIL

              1788

Jaargetijde van Anna Michiels, overleden 2 april 1788

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises  nr.167.

Karel Herreboudt was deken van het "Bakkersambacht" van de stad Brugge.