Obiit op Jacques De Gheldere en Anna Marie Cobrisse 1701

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Jacques De Gheldere en zijn echtgenote Anna Marie Cobrisse.

Schatbewaarder van de stad Brugge.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 108,9 gram.
Diameter: Ø 88 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1701


Voorzijde: Binnen een opstaande boord,

en twee gladde cirkels het omschrift.

. D. HEER . IACQVES . DE . GHELDERE . OBYT . 9EN . IVNY . 1681 .

De heer Jacques De Gheldere, overleden op 9 juni 1681

Het wapenschild van de familie, De Gheldere.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Op de toernooihelm, een klimmende getongde leeuw naar links. 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal en gedeeld wapenschild van de families, De Gheldere en Cobrisse.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

IOu. VRAVE . ANNA . MARY . COBRISSE . OBYT . 18EN . MAERT . 1701 .

Zijn echtgenote Anna Marie Cobrisse, overleden op 18 maart 1701.

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.132-133, afb.54.

 

Deze penning werd in 1701 gegoten in de werkplaats van de weduwe van de tinnegieter Andries de Net. 
Het zeer verzorgde graveerwerk werd vermoedelijk gedaan zijn door de snijders van de Munt te Brugge. 
Immers, Charles De Gheldere, zoon van Jacques, was toezichter van de Munt.
Jacques De Gheldere was schepen van Brugge in 1646, 1653 en 1672. 
Hij was schatbewaarder van de stad van 1665 tot 1669. 
En was proost van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed in 1669.

 

Overleed in 1681 en ligt begraven in het familiegraf in de Sint-Jacobskerk.
 
 

Obiit op Angela de Crits 1702

Uit de collectie, J.D.

 

Enkelzijdige obiit/overlijdenspenning op Angela de Crits, echtgenote van

Pieter Pattyn, schepen van de stad Brugge in 1678.

 

Uitzonderlijke penning, zonder overlijdensdata of enige vermelding van haar echtgenoot.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 110,9 gram.
Diameter: Ø 68 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. vermoedelijk 1701-1702


Voorzijde: Binnen een opstaande boord,

en twee gladde cirkels het omschrift.

IOV. ANGELA . DE . CRITS . OBYT .

Mevrouw Angela de Crits, overleden

Vrije ruimte voor invullen overlijdensdata.

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

 

Ovaal en gedeeld wapenschild van de families, Pattyn en de Crits.

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.234-235, afb.97.

 

Angela de Crits was de dochter van Jacques de Crits en Madeleine van Wambeke.
Zij was gehuwd met Pieter Pattyn, schepen van Brugge in 1678.
Angela de Crits overleed in 1702 en werd begraven in de Sint-Annakerk.
Bij die gelegenheid en de jaarlijkse herdenkingen werd door de armendis "lynwaet tot maken van hemden" verdeeld aan de armen van de parochie.
Zij liet ook 20 penningen verdelen onder de familieleden, elk met een waarde van 1 schelling. 
Deze overlijdenspenning werd gegoten vóór 1702, want er volgde geen datum na "OBYT" op de randtekst. 
Geen vermelding op de penning van haar echtgenoot, Pieter Pattyn, wat ongebruikelijk was. 
Op het gedeeld schild komt aan de linkerkant wel zijn familiewapen voor.

 

 

 


 

Obiit op Nicolas de Heere 1703

Obiit/overlijdenspenning op Nicolas de Heere.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 95,88 gram.
Diameter: Ø 78 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1703


Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels.

Het wapenschild van de familie, de Heere.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels.

Een doodskleed, gelegen op beenderen/knokken.

In zeven regels:

IOR. NICOLAVS DE HEERE

OVDT ° BVRGHMEESTER

            ° ENDE °

 SCHEPENE ° SLANDTS

   ° VANDEN ° VRYEN °
         OBYT ° DEN 5

            ° O ° BER °

                17 03

Dhr. Nicolas de Heere, oud burgemeester en schepenen van het land van Vrijen. Overleden op 5 november 1703.

 

Lit.:J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises  nr.166.

 

 

 


 

Obiit op Philippe van Toers 1707

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Philippe van Toers,

en zijn echtgenote Francisca Vanden Haute.

Schepen van de stad Brugge (1695)

 

Materiaal: Tin.

Massa: 101 gram.
Diameter: Ø 71 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1707


Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels het omschrift.

. DOM . D . PHILIPPVS VAN TOERS . OBYT . 24 . 8BRIS . 1707

De heer Philippe van Toers, overleden op 24 oktober 1707

Het wapen van de familie, van Toers.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Een aanziende leeuwenkop, als helmtooi.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en twee gladde cirkels het omschrift.

DLA FRANCISCA VANDEN HAVTE OBYT . 1A.9BRIS . 1700

Mevrouw Francisca Vanden Haute, overleden op 1 november 1700

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten en onderaan gekruist.

Het gedeeld ovaal wapenschild van de families,

van Toers en Vanden Haute. 

 

Lit.:J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.313-314 nr.128. 

STAM Gent, objectnr.N.01555.

 

Philippe van Toers stond aan het hoofd van een belangrijke familie van stoffenhandelaars te Brugge met handelsrelaties in verschillende Europese steden, met uitvoer van linnen, kant, lijnwaad, en andere stoffen naar Amsterdam, Hamburg, Danzig, Duinkerke, Londen, Cadiz, Porto, enz.

En huwde in 1674 met Françoise-Marguerite van den Haute, een telg uit een Gentse Patriciërsfamilie. Het echtpaar kreeg vier kinderen.

Philippe van Toers werd schepen te Brugge in de periode 1695-1706.

En was ook kerkmeester van de St-Jacobskerk.

Beiden zijn begraven in het koor van de Sint-Jacobskerk te Brugge.

Hun grafsteen is getooid met hun wapenschilden.

Later werd ook één van hun zonen in dit graf bijgezet.

 

 

 


 

Obiit op François van Vyve 1710

Obiit/overlijdenspenning op François van Vyve.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 30,80 gram.
Diameter: Ø 77 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1710


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Een versiert en ingedeukt wapenschild van de familie van Vyve.

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

SR FRANCOIS . VAN . VYVE . FA . ANTHONE . 

OBIIT . DEN . 19 . FEBRVARY . 1710 .

De heer François van Vyve, zoon van Antoine, overleden 19 februari 1710

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Een doodskleed, gelegen op beenderen/botten.

Op het kleed, een kaarsenhouder met brandende kaars.

Rechts, een doodshoofd met gekruiste beenderen/botten.

Boven de schedel, een zandloper.

Omschrift tussen twee gladde cirkels:

IOE IOANNE . LEDOVLX  FA: IOOS . SYNE HVISVRAVWE . 

OBIIT . DEN 3 FEBRVARY  1708

Mevrouw Jeanne Ledoulx, dochter van Joos

zijn echtgenote , overleden 3 februari 1708

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises  nr. 145.

 

 


 

Obiit op Ferdinand van Blootacker 1717

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Ferdinand van Blootacker.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 125,7 gram.
Diameter: Ø 75 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1717


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen gladde cirkels het omschrift.

M'HR FERDINANDUS FRANCISCUS VAN BLOOTACKER . OBYT 22 OCT 1717

De heer, Ferdinand Francis van Blootacker, overleden op 22 oktober 1717.

Het wapen van de familie, van Blootacker.

Het schild getopt met een gekroonde tornooihelm, en afhangend helmkleed.

 De helmtooi, een steigerend paard naar links gewend.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen gladde cirkels het omschrift.

MEVRE TERESE ANGELINE LOSSCHAERT . OBYT .

Mevrouw Thérèsia Angelina Losschaert, overleden.

Leeg veld voor invulling overlijdensdata.

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten, en kleine kwastjes.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de families,

van Blootacker en Losschaert.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.31-33 nr.13.

 

Ferdinand van Blootacker was weldoener van de Sint-Gilliskerk waar hij werd begraven.
Zijn tweede vrouw, Angeline Losschaert, overleed in 1720.

Hij stichtte een fundatie voor het onderhoud en aanleren van een beroep van 12 weeskinderen tussen 6 en 17 jaar.
Bij zijn overlijden in 1717 werden broden verdeeld aan de armen voor een totaal bedrag van 5 pond 14 schelling 8 groten.
Het vormstuk of mal van zijn overlijdenspenning werd gegraveerd door Robert Hamilton en het gieten werd gedaan door de tinnegieter Pieter Provoost.

 

 

 


 

Obiit op gezusters, Magdalena en Maria de Crits 1725

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op, Magdalena de Crits († 1695) en haar zuster

Maria de Crits († 1725) .

 

Materiaal: Tin.

Massa: 84,8 gram.
Diameter: Ø 73 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1725


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

DLLA . MAGDALENA . FA . DNI IACOBI DE CRITS OBYT 23 MAY .

Juffrouw Madeleine, dochter van de heer Jacques de Crits overleden op 23 mei

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten, en kleine kwastjes.

Het ovaal gedeeld dubbel wapenschild van de families,

de Crits en Van Wambeke.

Het gesplitst overlijdensjaar, ter weerszijden van het wapen.

16 / 95

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

DLLA . MARIA . FA . DNI IACOBI DE CRITS OBYT 28 FEBRV .

Juffrouw Marie, dochter van de heer Jacques de Crits overleden op 28 februari

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten, en kleine kwastjes.

Het ovaal gedeeld dubbel wapenschild van de families,

de Crits en Van Wambeke.

Het gesplitst overlijdensjaar, ter weerszijden van het wapen.

17 / 25

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.96-98 nr.40.

 

Madeleine en Marie waren de dochters van Jacques de Crits en Madeleine Van Wambeke.

Deze penning werd gegoten door de Brugse tinnegieter Jan De Roover (werkzaam 1688 - 1738).

 

De graveur was vermoedelijk Michiel Allaert, omdat het gekend is dat hij ook de overlijdenspenning maakte van kanunnik Jacques de Crits.
Zie Obiit penning op Jacques de Crits († 1715)
De familie de Crits waren de grote weldoeners van de Sint-Annakerk en parochie.
 
 

Obiit op Charles Heuribloc en Joanna Pierloot 1726

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Charles Heuribloc en zijn echtgenote Joanna Pierloot.

Burgemeester van het Brugse Vrije.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 75,8 gram.
Diameter: Ø 84 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1726


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen gladde cirkels het omschrift.

 IOR. CHES . HEURIBLOC HRE VAN HONSWALLE ENDE BURGHMR. 'S LANDTS VAN. VRYEN. OBIIT 15 7BRIS 1716

Jonkheer Charles Heuribloc, heer van Honswalle en burgemeester van het Vrije, overleden op 15 september 1716.

Staande op gras, het wapen van de familie Heuribloc.

Twee staande honden met halsband als schildhouder.

Het schild getopt met een gekroonde tornooihelm, en afhangend helmkleed.

De helmtooi, als gevleugelde hond naar links gewend.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen gladde cirkels het omschrift.

 VROUWE JOANNA PIERLOOT OBIIT 5 YULY 1726.

Mevrouw Joanna Pierloot, overleden op 5 juli 1726.

Datum van overlijden, is gegraveerd.

Staande op gras, het dubbelschild van de families Heuribloc en Pierloot.

Twee staande honden met halsband als schildhouder.

De schilden getopt met een gekroonde tornooihelm, en afhangend helmkleed.

De helmtooi, als gevleugelde hond naar links gewend.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.165 nr.66 ; STAM Gent objectnummer N.01539.0-3.

 

Charles-Antoine Heuribloc, heer van Honswalle, was schepen van het Brugse Vrije op 20 maart 1676 en was er ook burgemeester van 1706 tot 1710.

En werd bijgezet in de Onze-Lieve-Vrouwekerk waar een marmeren monument voor hem werd opgericht, zijn echtgenote werd in hetzelfde graf bijgezet.

Bij akte van 23 januari 1716, stichtte Charles Heuribloc een jaarlijkse dienst met uitdeling van 25 prebendes ter waarde van 8 grossen. Zijn weduwe voegde daarbij nog 200 prebendes van 6 grossen en schonk 1000 grossen voor de viering van een wekelijkse mis. 

Jeanne Pierloot deed in haar testament van 3 juni 1726 nog verscheidene schenkingen aan de O.L.Vrouwekerk en de Augustijnenkerk voor een jaarlijkse verjaardagsviering.

 

 

 


 

Obiit op Franciscus van Beversluys en Marie Magdalene Van Westvelt 1727

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Franciscus van Beversluys & Marie Magdalene Van Westveld

Frans van Beversluys was ontvanger van belastingen van het Vrije.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 94,3 gram.
Diameter: Ø 86 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Tingieter: Johannes de Tilly. (die ook de huisraad goot voor het klooster van O.L.Vrouw-ter-Potterie)

Datering: 1727


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het familiewapen van Van Beversluys.

Gehouden door een rococo-stijl versierde schildhouder.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

DHEER FRANCOIS VAN BEVERSLUYS OBIIT 9 IUNY 1717

De heer Frans van Beversluys, overleden 9 juni 1717

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopt lint.

Het gedeeld ruitvormig wapenschild,

van de families Van Westvelt en van Beversluys.

Het omschrift tussen twee gladde cirkels.

IOE MARIE MAGDALENE VAN WESTVELT OBIIT XI XBPE 1727

Mevrouw Marie Magdalene van Westvelt, overleden 11 oktober 1727

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.22-25 nr.10.

STAM Gent N.01579.

 

François Van Beversluys was de zoon van Pierre, notaris te Brugge. Hij werd op 4 december 1683 benoemd als griffier van de stadsrekeningen en negen jaar later opzichter van de belastingen van het Vrije. Op 18 juli 1698 werd hij ontvanger der belastingen van het Vrije. Samen met zijn echtgenote Madeleine Van Westvelt, dochter van Hubert en van Jeanne Boudins, deed hij veel schenkingen ten voordele van liefdadigheidsinstellingen. Hij stichtte ook talrijke fondsen ten behoeve van de minderbedeelden. Ook schenkingen van voorwerpen aan kerken en aan de Confrérie van het Heilig Bloed. Bij akte van 5 juli 1714 hadden de beide echtgenoten, na hun overlijden, in de Onze-Lieve-Vrouw kerk een wekelijkse misviering ingesteld alsook twee jaargetijden met uitdeling van 130 broden voor een waarde van 4 sous, die zouden verdeeld worden twee broden voor een 1 penning. Met deze penning konden armen na de begrafenismis deze omruilen tegen broden. Na het overlijden van François Van Beversluys, op 9 juni 1717 werd door zijn weduwe nog een zilveren ciborie en een gouden monstrans geschonken aan de Onze-Lieve-Vrouw kerk.

Beide echtgenoten stichten het godshuis "Van Campen" en in 1708 het godshuis "De Pelicaan" (voor 7 arme weduwen, ouder dan 50 jaar).

Beiden werden begraven in de O.L.Vrouwkerk.

 

 

 


 

Obiit op Anna Van Blommeghem 1727

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op juffrouw Anna Van Blommeghem.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 93,8 gram.
Diameter: Ø 78 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1727


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

Hangend aan een strik, met neerhangende linten en grote kwasten.

Het ovaal en sprekend wapen van de familie Van Blommeghem.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

In vijf regels:

  IOE ANNA VAN

 BLOMMEGHEM

 FA SR MICHIEL

OBIIT 7 IANUARY

         1727

Mevrouw Anna Van Blommeghem, dochter van Michiel, overleden 7 januari 1727

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.28-29, afb.12.

 

Bij testament had juffrouw Anna Van Blommeghem bepaald dat bij haar overlijden deze penning zou gegeven worden aan elk kind van de twee armenscholen van de stad alsook aan alle familieleden. Elke penning had een waarde van 8 stuivers in brood.
Op de dag na de begrafenis werd in de Sint-Gilliskerk na de mis aan 72 armen van deze parochie een bedeling gedaan van 10 stuivers in brood.
 
 

Obiit op Isabella van Volden 1727

Obiit/overlijdenspenning op Isabella van Volden.

Echtgenote van Pierre-Robert Anchemant.

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 72 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1727


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopt lint.

Het ovaal gedeeld wapenschild,

van de families Anchemant en Van Volden.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

VRAVWE ISABELLA ALEXANE VAN VOLDEN OBIIT DEN 8 OVST 1727

Echtgenote Isabelle Alexandrine van Volden, overleden 8 augustus 1727

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het wapenschild van de familie Anchemant.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

IOR PIETER ROBERT ANCHEMANT HR VAN BONNIERES OBIIT 16 IANI 1720

De heer Pieter Robert Anchemant als heer van Bonnieres overleden 16 januari 1720

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises nr.2 ; STAM Gent N.01552.

 

Pierre Robert Anchemant werd geboren te Brugge op 28 januari 1668 als zoon van François Anchemant, kapitein van de infanterie, en van Marie-Louise van de Woestyne, vrouwe van Bonnières.

Pierre Robert huwde op 20 mei 1684 met Isabelle Alexandrine van Volden, dochter van Philippe van Volden en van Marie Strabant.

Isabelle overleed op 8 augustus 1727 en werd bijgezet in het ouderlijke graf in de St-Augustijnenkerk. In deze kerk werd een eeuwigdurend jaargetijde gehouden met uitdeling van 18 witte broden ter waarde van 3 groten per stuk.

 

 

 


 

Obiit op Magdalene Rapaert 1728

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Magdalene Rapaert.

Echtgenote van Albert van Huerne, burgemeester van Brugge (1735-1749)

 

Materiaal: Tin.

Massa: 113,9 gram.
Diameter: Ø 84 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1728


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het wapenschild van de familie Van Huerne.

Getooid met een toernooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

IOR ALBERT VAN HVERNE. HEERE VAN BVNNEGHEM

 

De heer Albert van Huere, als heer van Bunneghem. 

(leeg veld voor het invullen van zijn overlijdensdata)

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopt lint, met afhangende linten.

Het ovaal gedeeld wapenschild,

van de families, van Huerne en Rapaert.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

VRAVW MARIE MAGDALEENE RAPAERT OBYT 4 MARTY 1728

Echtgenote Marie Magdalene Rapaert, overleden op 4 maart 1728

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.169-172 afb.69.

 

In de achttiende eeuw was Albert van Huerne, heer van Schiervelde, Bunneghem, Ayshove, Edewalle, raadpensionaris van het Brugse Vrije, gedurende veertien jaar gedeputeerde bij de Staten van Vlaanderen, burgemeester van Brugge van 1735 tot 1749 en daarna burgemeester van het Brugse Vrije. Een wat ongewoon curriculum, want het overstappen van het Brugse Vrije naar het Brugse stadsbestuur was uitzonderlijk en nadien nog eens de overstap in de andere richting doen was dit nog méér. Hij was ook voogd van het Sint-Juliaangodshuis (zijn portret is te vinden bij de voogdenportretten van die instelling), gouverneur van de Bogaerdenschool, lid van de Edele confrérie van het H. Bloed in 1747

Albert van Huerne was eerst gehuwd met Magdalena Rapaert († 1728), dochter van de adellijke Louis-Robert Rapaert en Marie de le Flye en vervolgens met Maria Placida de (la) Croix (kinderloos huwelijk)

Hijzelf overleed op 20 november 1760 en werd begraven in de Sint-Salvatorskerk.

Deze penning werd in 330 exemplaren gegoten door, tinnegieter Frans Beaucourt.

De graveur van de obiit-penning was Maximiliaan Vanden Kerckhove.

 

 


 

Obiit op Anna Caroline Kerckhove 1741

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Anna Caroline (de) Kerckhove.

Echtgenote van Charles-François le Gillon. (°1672 † 1720)

 

Materiaal: Tin.

Massa: 85,4 gram.
Diameter: Ø 84 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1741


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopt lint, met afhangende linten.

En de uiteinden voorzien van kwastjes.

Het ovaal gedeeld wapenschild,

van de families, le Gillon en Kerckhove.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

In tien regels:

               VROUW

        ANNA CAROLINE

           KERCKHOUE

VROUWE VAN BASSEGHEM

                ETC:A

DUARIERE VAN JOR:CHARS

        FRANS LE GiLLON

HEERE VAN WULFSBERGHE

               ETC:A

      OBiii2 XBRi'S

              i74i

Mevrouw Anna Caroline (de) Kerckhove, dame van Basseghem enz.

Echtgenote van de heer Charles-François le Gillon, heer van Wulfsberghe enz.

Overleden op 12 oktober 1741

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.138-141 afb.56.

 

Anna Caroline (de) Kerckhove was in 1699 gehuwd met Charles-François le Gillon.
Charles-François le Gillon was schepen van Brugge in 1713 en werd proost van de Edele Confrérie van het H. Bloed in 1706.
De mal van deze obiit werd gesneden en gegraveerd door Michiel Allaert.
Het gieten van de penningen werd gedaan door de Brugse tinnegieter Frans Beaucourt (werkzaam 1700 - 1744).
Anna Caroline Kerckhove ligt begraven in de O.L.Vrouwkerk.
 
 

Obiit op Frans de Stappens 1742

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Frans de Stappens.

Schepen van de stad Brugge.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 43 gram.
Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1742


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

IOR. FRANS GUILE . DE STAPPENS HR. V . HARNES . OB . II . MT . 1742

De heer Jean-François Guillaume de Stappens, heer van Harnes, overleden op 11 maart 1742.

Het wapen van de familie, de Stappens als heren van Harnes.

Het schild getopt met een gekroonde tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Hangend aan een geknoopte strik.

Met afhangende gekrulde linten, 

met onderaan grote kwasten.

Het ovaal gedeeld wapenschild,

van de families, de Stappens en Stauthals.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

VRAV . AGNES . ROSALIA . STAUTHALS

Echtgenote Agnès Rosalia Stauthals.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.284-285 nr.117.

 

François de Stappens was schepen van Brugge in 1721, 1723, 1727 en 1731.

Huwde te Gent met Agnès Stauthals in 1710.

Hij was proost van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed in 1734.
Frans was ook voogd van het Sint-Janshospitaal,(1725-1741), waar zijn portret wordt bewaard in de voogdenkamer (gelegen naast de oude apotheek).
Frans de Stappens overleed in 1742.
Zijn weduwe, Agnès Rosalia Stauthals, overleed in 1745.
Omdat deze overlijdenspenning werd gemaakt in 1742 kon de datum van haar overlijden niet vermeld worden op deze penning.