Obiit op (Kerkmeester) Jacques Nolf 1630

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Jacques Nolf. († 1630)

Kerkmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 32,4 gram.
Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. 1630

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het niet adelijke wapen van de familie, Nolf.

Omschrift:

✶ IAQVES + NOLF

Jacques Nolf.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het gedeeld ruitvormig niet adelijk wapenschild,

van de families Nolf en Vanden Bogarde.

Omschrift:

✶ VANDEN + BOGARDE

(Anna) Vanden Bogarde.

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.227, afb.93.

 

Jan Nolf was kerkmeester van de O.L.Vrouwkerk van Brugge.
En huwde met Anna Vanden Bogarde.
Anna overleed op 15 januari 1601, en Jacques op 10 januari 1630.
Zij liggen begraven in de kapel van Sint-Alexis in de O.L.Vrouwkerk.
Behalve donaties voor jaarlijkse missen en voor het onderhoud van de kerk, waren 30 schellingen voorzien voor de broodbedeling aan de armen.
Deze overlijdenspenning werd hiervoor gebruikt.
Wie deze obiit graveerde en goot is niet gekend.
Deze penning is ongewoon wegens het ontbreken van de gebruikelijke "Obiit…" en jaar van overlijden.

 

 

 


 

 

Obiit op (Pastoor) Peter Tristram 1639

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Petrus Tristram.

Pastoor van Sint-Salvator.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 36,3 gram.
Diameter: Ø 59 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1639

 

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord en 

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  TRISTI . ANIMO . NIHIL .

Ontdekte niets triests.

Centraal op het veld, het wapenschild van de familie Tristram.

Opgehangen aan een geknoopt lint, met aan beide kanten een lus.

Boven op het wapen, een groene prelaatshoed, 

zonder processiekruis achter het schild.

Ter weerszijden van het wapen, zes groene kwasten.

Volgens de kerkelijke hiërarchie, een prelaat nullius.

Ter weerszijden van het schild, het gesplitste jaartal van overlijden.

16 / 39

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en drie gladde cirkels.

Het omschrift in de buitenbaan.

 ✠ PETRVS TRISTRAM . S . R . E . PROT . ECCLE . B . MARIÆ 

Omschrift in de binnenbaan.

ET . CIVITATIS . BRVGEN - . PRAEP .

Peter Tristram, steunt de Mariakerk van de stad Brugge.

Centraal op het veld, een doodshoofd gelegen op twee beenderen/botten.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.324-326, afb.133.

 


Petrus Tristram was achtereenvolgens kapelaan van Sint-Donaas, pastoor van de "Gouden portie" van Sint-Salvator, en proost van de O.L.Vrouwkerk.
Hij was afgevaardigde van de clerus bij de Staten-Generaal van Vlaanderen.
Peter Tristram overleed op 24 augustus 1639.
Bij zijn begrafenis werden 584 broden van elk 6 stuivers verdeeld met nog eens 2 stuivers in geld bij elke prove (gift).

Het snijden van het wapenschild in steen werd gedaan door de zilversmid Antoon Bultynck en het gieten van 200 penningen werd uitgevoerd door de Brugse tinnegieter Jacques de Caetere (werkzaam 1627 - 1653).
Beiden maakten ook de obiit van abt Bernardus Campmans in (†) 1642.

 

 


 

Obiit op (Abt) Bernardus Campmans 1642

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Bernardus Campmans (°1579 - † 1642)

Abt Cisterciënzen abdij O.L.Vrouw Ten Duinen te Koksijde.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 48,7 gram.
Diameter: Ø 62 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1642

 

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord en 

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  RMVS. PATER . DNVS . BERNARDVS . CAMPMANS . 

ABBAS . DVNENSIS 40VS

Eerbiedwaardige vader, de heer Bernardus Campmans 40 ste abt van Ten Duinen.

Centraal op het veld, het wapenschild van Bernardus Campmans.

Boven op het wapen, een mijter met afhangende banden/linten.

Achter de mitra, een kromstaf naar links gewend.

Onder het wapenschild, de tekst

DEODVCE

God geeft leiding / God leidt mij.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

en twee gladde cirkels.

In vier regels:

   . OBYT .

                     _   

2OA. DISEMB

          S°

      1642

Overleden op 20 december 1642

 

Lit.: Jan van Acker & Jozef Dewulf, Memoralia bij het overlijden van abt Bernard Campmans (1642), in Novi Monasterii, Jaarboek van het abdijmuseum Ten Duinen, Vol. 16 - 2016, p. 37-57. 

A. Denaux & E. Vanden Berghe, 1984, "De Duinenabdij en het grootseminarie te Brugge". 

Geen vermelding in "Méreaux des familles Brugeoises", baron J. Bethune, 1890.

 

Zoals blijkt uit de rekenposten (nr.8, f.8 en 10) van de Duinenabdij, bewaard in het Archief van het Grootseminarie te Brugge, werd de penning gesneden door de Brugse zilversmid Anthoine Bultinck. Het gieten van een 200-tal stuks werd verricht door de Brugse tinnegieter Jacques de Caeter.

Bernardus Campmans (° in 1579 in Dowaai) was de 40ste abt (1623 - 1642) van de cisterciënzerabdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen die van 1128 tot 1627 gevestigd was in Koksijde.
In 1624, met de samensmelting van de Duinenabdij met de abdij van Ter Doest, kon Campmans beschikken over het refugehuis van Ter Doest, gelegen langs de Potterierei te Brugge.
De bouw van de nieuwe abdij (werd in 1833 het Grootseminarie) kon beginnen. In 1627 verhuisden de monniken van Koksijde naar Brugge. 
Bij de dood van abt Campmans in 1642 was de nieuwe abdij nog niet voltooid.
Abt Campmans werd begraven in de abtskapel van de nieuwe Duinenabdij.
In 1796 werd de abdij door het Franse bewind verbeurd verklaard.

 


 

Obiit op (Kerkmeester) Octave van Marissien 1664

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Octave van Marissien.

Kerkmeester van de Sint-Gilliskerk.

 

 

Materiaal: Lood/t legering.

Massa: 35,05 gram.
Diameter: Ø 54 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1664

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

OCTAVIAEN FS FLORENS VAN MARISSIEN OBY 9 SP. 1664

Octave, zoon van Florent van Marissien, overleden 9 september 1664

Het wapenschild van de familie, van Marissien.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een wildeman met knots als helmtooi.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

JOE. MARIE BVLTYNCK OBYT DEN 9 DECEMB 1655

Mevrouw Marie Bultynck, overleden op 9 december 1655

Aan een geknoopte strik hangend, met afhangende linten met kwastjes.

Een ovaal en gedeeld wapenschild 

Van de families,

van Marissien en Bultynck

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.191 afb.79.

 

Octave van Marissien was kerkmeester van de Sint-Gilliskerk.

Als zoon van Florent van Marissien en van Negherine Toortelboom.
Hij was gehuwd met Marie Bultynck.
Hij overleed in 1664, zij in 1655 en zij werden begraven in het koor van de Sint-Jacobskerk. 
Aan deze kerk schonken zij een eeuwigdurende rente van 20 florijnen voor vespers en gezangen ter ere van Maria.
In Bethune is slechts de voorkant van deze obiit afgebeeld.
De keerzijde was te zeer aangewreten door oxidatie zodat een goede afbeelding onmogelijk was.
Dit blijkt ook het geval met toegevoegde penning. 
Marissien was geen edelman die zich een betere graveerder en gieter kon betalen.

 

 

 


 

Obiit op (Kanunnik) Bernard Van Thienen 1679

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Bernard Van Thienen.

Kanunnik van Sint-Donaas.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 73,9 gram.
Diameter: Ø 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1679

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Ingedeukt wapenschild van de familie, Van Thienen.

Bekroond met een rad, met brandende kaarsen en een kruis.

Het symbool van het kapittel van St-Donaas.

Rond het wapen, een banderol met het devies:

ROBORE VIRTVTIS 1679

Deugdzaamheid maak sterk.

1679, het jaartal van overlijden.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

In acht regels.

         R. AD . D .

   D . BERNARDVS

     VAN THIENEN

ECCLÆ CATH. BRVG

       CANONICVS

 POENITENTIARIVS

  OBYT. XXIIII FEBR.

     M. DC. L. XXIX

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.310-312 afb.127.

 

Bernard Van Thienen was secretaris van bisschop Servais de Quinekere. 
Hij was ook deken van het district Thorhout.
En overleed op 24 februari 1679 en werd begraven in Sint-Donaas.
Bij elke verjaardag van zijn overlijden werden aan de familie en de clerus 36 giften verdeeld, elk met een waarde van 12 grooten.

In het koor van de Sint-Annakerk staat op een eiken paneel het wapenschild van kanunnik Van Thienen.

 

 

 


 

 

Obiit op (Cantor) Jacques de Crits 1715

Obiit/overlijdenspenning op Jacobus de Crits.

Cantor van de Sint-Donaaskerk te Brugge..

 

Materiaal: Tin.

Massa: 40,20 gram.
Diameter: Ø 86 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1715


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Het versiert ovaal wapenschild van de familie de Crits.

Boven op het familiewapen,

een rad met zeven brandende kaarsen en een kruis.

Het sybool van het kapittel van St-Donaas.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

In zeven regels:

                    DUS

   REUER - ADM : 

                                   Ω

  DOMINUS DNUS

IACOBUS DE CRITS

        CUS

CANO . ET CANTOR

           Æ 

ECCL. CATHEDRALIS

    BRUGIS OBYT 4e

        MAY 1715

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises  nr. 39.

 

Jacques de Crits (LED Cantor) Was regent/bestuurder van de pedagogiek van de Leie in Leuven. Studeerde Canon op St-Donaas in Brugge af op 23 september 1673.

En werd Canon van het kapittel van Sint-Donaas.

En was een groot weldoener van de kerk van St-Anne, hij stichte er een jaarlijkse misviering vergezeld van uitdeling van broden en hemden voor de armen.

Was gehuwd met Madeleine Van Wambeke.

Michiel Allaert was de graveur van deze Obiit penning.

 

 

 


 

Obiit op (Bisschop) Mgr. Henri-Joseph van Susteren 1742

Obiit/overlijdenspenning op Henri-Joseph van Susteren.

Bisschop van Brugge.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 94,45 gram.
Diameter: Ø 92 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1742


Voorzijde: Binnen een opstaande boord.

Het versiert ovaal wapenschild van Van Susteren.

Getopt met een gevleugeldengelenkopje.

Boven de engel een bisschopshoed.

Het wapenschild geflankeerd aan beide zijden,

door zes trossen/kwasten.

Kerkelijke heraldiek voor een bisschop.

Onderaan een banderol, met de Latijnse spreuk. 

Het devies van Henri van Susteren.

UT PROSIM

Kan nuttig zijn

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

In acht regels:

 

      ILLUST:MUS AC REV:MUS D:MUS

        HENRICUS JOSEPHUS

              VAN SUSTEREN

      XIV EPISCOPUS BRUGEN:

         PERPET: ET HÆREDI :

      FLAND: CANCELLARIUS

            OBIIT XXIV FEBR:

                  MDCCXLII

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises  nr.123.

STAM Gent N.01578.

 

 Van Susteren werd geboren te Amsterdam op 22 juli 1668 als zoon van Gilbert van Susteren en van Hélène de Doncquers. Na zijn studies te Brussel, Antwerpen, Douai en Leuven werd hij priester gewijd te Mechelen waar hij al vlug secretaris werd van de Aartsbisschop. Na een reis naar Rome werd hij vicaris-generaal te Mechelen nadat hij in 1693 kanunnik werd. De bisschopszetel te Brugge was al 10 jaar vacant toen Karel VI Van Susteren opriep om deze te bezetten. Hij zetelde er vanaf 13 februari 1716, werd bisschop gewijd te Mechelen op 15 maart daaropvolgend. Hij deed zijn plechtige intrede te Brugge op 29 maart. Bisschop van Susteren overleed te Brugge op 24 februari 1742. Bij testament stelde hij in de kathedraal een jaargetijde in, die met dezelfde luister en met uitdeling van brood en geld aan de armen zou plaatsvinden als deze van zijn voorganger de bisschop Baillencourt. Mgr. Van Susteren werd begraven links van het grote altaar in de Donatiuskerk waar in 1749 een mausoleum werd opgericht van de hand van de Brugse beeldhouwer Pulincx.

 

 

 


 

Obiit op Mathias Van Hamme en Marie-Anne Jacopssen 1774

Obiit/overlijdenspenning op Mathias van Hamme

en zijn moeder Marie-Anne Jacopssen.

Kanunnik van Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 63,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1774

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,

en gladde cirkel het omschrift.

(lelie) R . D . MATHIAS VAN HAMME CAN . B . M . V . OBIIT . 1 . 8BRIS 1769 .

Eerbiedwaardige kanunnik Mathias-François Van Hamme,

overleden op 1 oktober 1769

Het versierde wapen van de familie, Van Hamme.

Het ovaal schild getopt met een gevleugeld engelenkopje/cherubijntje.

Rondom het wapen een bloemenkrans.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

VROUW . M . A . JACOPSSEN OBIIT 31 MARS 1774

JR . J . VAN HAMME 6 7BER 1758 .

Mevrouw Marie-Anne Jacopssen, overleden op 31 maart 1774,

echtgenote en weduwe van Jean-George Van Hamme;

overleden op 6 september  1758

Twee schuingeplaatste wapenschilden, van de families Van Hamme en Jacopssen.

Beide wapens hangend aan een lint.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een lelie uit het wapen van Van Hamme als helmtooi.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.159/160 nr.62.

STAM Gent N.01563.

 

 Jean-Georges Van Hamme (°19/04/1697 - † 06/09/1758) schepen van de stad Gent en raadsheer bij de Raad van Vlaanderen, en vestigde zich te Brugge bij zijn benoeming als griffier bij de kerkelijke balie van Brugge. Echtgenoot van de Gentse Marie-Anne Jacopssen († 31/03/1774).

Hun oudste zoon, Mathias-François Van Hamme (° Gent 10/06/1732) werd geestelijke. Hij studeerde rechten te Leuven en werd in 1754  kapelaan aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge, en werd op 28 april 1759 benoemd tot kanunnik. Hij overleed te Brugge op 1 oktober 1769 en werd, naar zijn laatste wilsbeschikking begraven bij zijn moeder Marie-Anne Jacopssen.