Droogscheerders 1769

Gildepenning Antwerpse droogscheerders.

Fabrikanten van zijde en satijn.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 16,10 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1769


Voorzijde: Binnen een kabelrand-versiering.

Een droogscheerdersschaar en scheerijzer, gekruist geplaatst.

Ter weerszijden de gesplitste gotische letters.

C / A

Caffawerckers Antwerpen

Onder en boven het werkgerief,

het gesplitste jaartal

17 / 69

Keerzijde: Binnen een brede gladde boord,

Het wapenschild van de stad Antwerpen.

Omsloten met een parelcirkel.

Onder het wapen 2

Wat staat voor wijk 2

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.11 afb.5.

Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.111 nr.19.

 

 


 

St- Elooi/St-Eligius (?) 1592

Méreaux/penning  Sint Elooi of Sint Eligius (?)

Smedengilde-penning (?)

Cijfer 5 in verf.

 

 

Materiaal: Koper.

Massa: 7,66 gram.

Diameter: Ø 30,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. (Antwerpen ?)

Datering: 1592

 

Voorzijde:  Binnen een parel cirkel. 

Een dubbele gladde cirkels.

De datering gesplitst en in retrograde.

15 /9Z

1592

Staande St Elooi/St Eligius  met mijter.

Getooid in bisschoppelijk gewaad.

De heilige, doorbreekt de binnencirkel.

En staat op de buitencirkel.

In de linkerhand, een kromstaf.

In de rechterhand, een opgeheven hamer.

Rechts van de heilige, het cijfer 5

In inkt of verf.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel.

Gelegen op een banderol/lint zonder tekst.

Een gekroonde smidshamer.

 

Lit.: Dirks 133.5 .

 

 


 

Graankopers/Korenkopers 1567

Gildepenning Korenkopers.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 4,82 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1567


Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Op het veld, drie samengebonden korenaren.

Ter weerszijden van de aren het gesplitste jaartal. 

               16 / 67

Omsloten met het omschrift:

DE CORECOPERS ❀ GVLDE ❀✋.

De korenkopers gilde

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

In drie regels:

     ALLE .

     HEILI

      GEN :

De tekst omsloten met een krans van korenzaad met een letter c 

 

Lit.: Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.155 nr 237 pl.XIV.

 

 

 


 

 

 

Graanhandelaars 1605

Gildepenning Antwerpse graanhandelaars/kopers.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 5,55 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1605


Voorzijde: 
Op het veld, drie samengebonden korenaren.

Ter weerszijden het gesplitste jaartal 

16 / 05

Omsloten met het omschrift:

 ✋ GRAENCOOPERS GVLDE ❀

Graankopers gilde

Keerzijde: Centraal, het wapenschild van Antwerpen.

Omsloten met het omschrift:

 ALDER ❀ HEYLIGEN ❀ 1605

Aller heiligen

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 20 afb.33.

Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.155 nr 238.

Dugniolle 3603.

 

 


 

Goudsmeden 1568

Gildepenning Antwerpse Goudsmeden.

 

Materiaal: Koper.

Massa: 5,30 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1568


Voorzijde: Binnen lijncirkels, een gesloten bladerkrans.

Het wapenschild van de Smedengilde.

Aan het wapen twee handgrepen.

In het veld, drie kelken met deksel.

Boven het wapen het jaartal.

               1568

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In vijf regels.

         ✋ 

        D E

 NATIE . DER

GOVDTSMEDE
   VAN . ANT
    WERPEN.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 14 nr.14.

Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.169 nr.250.

 

 


 

 

 

 

Kruiers St-Andreas 1546

Kruiers-gilde penning Sint Andreas.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,40 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1546

 

Voorzijde: Tussen een parelcirkel en gladde cirkel,

het omschrift:

SANCTVS :. A/NDREAS :. 

Sint-Andreas

Staande naar links gewende St-Andreas op ontblote voeten.

In de rechterhand, het martelaarskruis.

In de linkerhand zijn mantelkleed ophoudende.

Zowel de heilige als het St-Andreaskruis,

doorbreken de legende.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkel,

het omschrift:

 GHEMAECKT . INT . IAER . VAN .

Op het veld, een kruiwagen, naar links.

Waarboven het jaartal 

1546

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, pag.99 nr.189.

Minard-Van Hoorebeke, pag.11 nr.6.

 

R. Waerzeggers, EGMP jaarboeken 1997, De naties en hun betaalpenningen. pag 92.

Sint-Andries penning 1546, dienende als ontvangstbewijs voor het betalen van het inschrijvingsrecht, bij de kordewagenkruiers.

 

 

 


 

Kruiers St-Andreas (Klop P) 1546.

Kruiers-gilde penning Sint Andreas.

Voorzien van kop met letter P.

Slagbarst.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,33 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1546

 

Voorzijde: Tussen een parelcirkel en gladde cirkel,

het omschrift:

SANCTVS :. A/NDREAS :. 

Sint-Andreas

Staande naar links gewende St-Andreas op blote voeten.

In de rechterhand, het martelaarskruis. (St-Andreas-kruis)

In de linkerhand zijn mantelkleed ophoudende.

Zowel de heilige als het St-Andreaskruis,

doorbreken de legende.

Op het lichaam van de heilige, een ingekerfde golf.

Rechts, de ingeslagen/klop letter P

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel,

het omschrift:

 GHEMAECKT . INT . IAER . VAN .

Op het veld, een kruiwagen, naar links.

Waarboven het jaartal 1546

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, pag.99 nr.189. 

Minard-Van Hoorebeke, pag.11 nr.6.

 

 


 

Kuipers St-Maarten 1783

Kuipers-gilde penning St-Martinus/St-Maarten.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Keerzijde gegraveerd.

 

Materiaal: Brons.

Massa: 13,08 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1783

 

Voorzijde: Binnen een versierde cirkel/boord.

Sint-Martinus te paard naar links.

In de linkerhand, zijn mantel.

In de rechterhand, een zwaard waarmee hij de mantel in twee stukken snijd.

Achter het paard, een schaarsgeklede kreupele.

Die het deel van de mantel in ontvangst neemt.

In de afsnede:

F. RICQUIER.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In twee verdeeld veld.

In het bovenste, de gegraveerde cijfers.

40

In het onderste, de gegraveerde Romeinse cijfers.

VIII

 

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, Méreaux Anversois II pag.194-195 nr.268 pl.XVII. 

Minard-Van Hoorebeke, pag.20 nr.32.

 

 

 


 

Leertouwers 1568

Gildepenning Leertouwers, Sint-Jacob.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 2,82 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.
Datering: 1568


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Een gebogen leertouwersmes, met twee handgrepen.

Boven het mes, een Sint-Jacobschelp.

Onder het mes het jaartal.

            15 ✋ 6S

 

 

Keerzijde: Binnen drie lijncirkels.

Een gesloten bladerkrans.

Centraal een snijbijl, met korte greep.

 

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, Méreaux Anversois II pag.186 nr.262 pl.XVI. 

Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildesc et corps de métiers églises, etc. (Gent, 1879) pag.13 nr.12.

 

 

 


 

Lijndraaiers 1562

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

 

Gildepenning "Lijnendraaiers" of Sint-Paulus.

Touwslagers.

 

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1562


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

In vier regels:

  I5 ✋62

. S . PAVLVS .

   . ARMIT .

   . D . I . L .

Sint-Paulus armendis

Lijnendraaiers gilde.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Drie naast elkaar staande huismerken van de "Lyndrayers".

Waarboven een muntteken 

Onder de huismerken, de letters.

           D . L .

De Lijnendraaiers

 

Lit.: Joseph De Beer, RBN 1930 Méreaux Anversois II pag.105-108 nr.198.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie Identificatie GP-00657.

 

 


 

Metselaars en Steenhouwers 1546

Gildepenning "De vier gekroonden".

Gilde van Metselaars, steenhouwers, dakdekkers en plaveileggers.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,69 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1546.


Voorzijde: In een effen veld omzoomd met een dubbele effen cirkel.

Een staande steenhouwershamer tussen een truweel en een stamper.

Omschrift :

❀ CLAVDYV . NYCOSTRATVN . SIMPHORIANVN.

(de legende loopt door op de keerzijde)

Keerzijde: In een effen veld omzoomd met een dubbele effen cirkel.                  Twee gekruiste soldeerbouten waarop een staande leidekkers-hamer ligt.

Omschrift :

✋ CASTORIVM . DE . VIER . GHECROONDE . 1546 .

 

De naam van de vier gekroonde heilige martelaren Claudii, Nicostrati, Simproniani en Castorii. De "Pannonische steenhouwers".

 

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, pag.146 nr.231.

Minard-Van Hoorebeke, pag. 11, afb. 7.

Dugniolle 1794 (foutief opgegeven als 1549)

 


 

 

Metselaars en Steenhouwers 1546 (4)

Gildepenning "De vier gekroonden".

Gilde van Metselaars, steenhouwers, dakdekkers en plaveileggers.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Bewerking: Geslagen, en gegraveerd.

Massa: 3,78 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1546.


Voorzijde: In een effen veld omzoomd met een dubbele effen cirkel.

Een staande steenhouwershamer tussen een truweel en een stamper.

Omschrift :

❀ CLAVDYV . NYCOSTRATVN . SIMPHORIANVN.

(de legende loopt door op de keerzijde)

Keerzijde: In een effen veld omzoomd met een dubbele effen cirkel.                  Twee gekruiste soldeerbouten waarop een staande leidekkers-hamer ligt.

Omschrift :

✋ CASTORIVM . DE . VIER . GHECROONDE . 1546 .

Rechts het gegraveerde volgnummer/lidnummer.

    4

 

De naam van de vier gekroonde heilige martelaren Claudii, Nicostrati, Simproniani en Castorii. De "Pannonische steenhouwers".

 

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, pag.146 nr.231.Minard-Van Hoorebeke, pag. 11, afb. 7. Dugniolle 1794.

 


 

 

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas 1544

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

Slagbarst.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1544

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar binnen gewend.

De troon en heilige doorbreken de parelcirkel en legende.

Omschrift:

SANCTVS . / . NICOLAVS 

Sint Nicolaas

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

De parelcirkel loopt door het ophangoog.

Ter weerszijden van de balansarm het gesplitste jaartal 

.1.5. / 4:4

Onder de schalen, een legeafsnede.

Omschrift:

KENT . V . SELVEN . EN . AENSIET . ENDE

Herken jezelf, en aanzie het einde.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.157 nr.242.

 

 

 


 

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas (Klop A) 1544

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

Voorzien van klop, letter A.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1544

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar binnen gewend.

De troon en heilige doorbreken de parelcirkel en legende.

Omschrift:

SANCTVS . / . NICOLAVS 

Sint Nicolaas

Keerzijde : Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

De parelcirkel loopt door het ophangoog.

Ter weerszijden van de balansarm het gesplitste jaartal 

:1:5: / 4:4

Tussen de weegschalen, 

een klop met de gotische letter A

Onder de schalen, een legeafsnede.

Omschrift:

KENT . V . SELVEN . EN . AENSIET . ENDE

Herken jezelf, en aanzie het einde.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.157 nr.242. 

 

 

 

 

 


 

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas (Klop handje) 1544

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

Voorzien van klop, handje.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1544

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar binnen gewend.

De troon en heilige doorbreken de parelcirkel en legende.

Omschrift:

SANCTVS . / . NICOLAVS 

Sint Nicolaas

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

De parelcirkel loopt door het ophangoog.

Ter weerszijden van de balansarm het gesplitste jaartal 

1.5. / 4:4

Tussen de weegschalen, 

een klop met een handje

Onder de schalen, een lege afsnede.

Omschrift:

KENT . V . SELVEN . EN . AENSIET . ENDE:

Herken jezelf, en aanzie het einde.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.157 nr.242. 

 

 

 

 

 


 

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas (Klop M) 1544

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

Voorzien van klop, letter M.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 7,64 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1544

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar binnen gewend.

De troon en heilige doorbreken de parelcirkel en legende.

Omschrift:

: . SANCTVS . / . NICOLAVS 

Sint Nicolaas

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

De parelcirkel loopt door het ophangoog.

Ter weerszijden van de balansarm het gesplitste jaartal . 1.5. / 4:4

Tussen de weegschalen, 

een klop met de letter M

Onder de schalen, een lege afsnede.

Omschrift:

KENT . V . SELVEN . EN . AENSIET . ENDE:

Herken jezelf, en aanzie het einde.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.157 nr.242. 

Foutief in Feuardent, Tome 3 pag.307 nr.14580a staat vermeld onder Luik.

 

 

 


 

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas (22) 1544

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

Gegraveerd volgnummer.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 7,52 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1544

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar binnen gewend.

De troon en heilige doorbreken de parelcirkel en legende.

Omschrift:

: . SANCTVS . / . NICOLAVS .

Sint Nicolaas

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

De parelcirkel loopt door het ophangoog.

Ter weerszijden van de balansarm het gesplitste jaartal 

       . 1.5. / 4:4

Tussen de weegschalen, 

De gegraveerde cijfers, als volgnummer/lidnummer

                           22 

Onder de schalen, een lege afsnede.

Omschrift:

KENT . V . SELVEN . EN . AENSIET . ENDE:

Herken jezelf, en aanzie het einde.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.157 nr.242. 

Foutief in Feuardent, Tome 3 pag.307 nr.14580a staat vermeld onder Luik.

 

 

 


 

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas 1548

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1548

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar buiten gewend.

Omschrift:

 NICO / . LAVS

Sint Nicolaas

Keerzijde: Binnen een bladerkrans,naar links draaiende.

Een weegschaal/balans.

De bladerkrans loopt door het ophangoog.

Boven de balansarmen, ter weerszijden een Bourgondisch vuurijzer.

Flints/vuurvonken onder en boven de balansarmen.

Tussen de weegschalen, het jaartal.

1 . 5 . 4 . 8 .


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.158 nr.243. 

Minard-Van Hoorebeke pag. 10 nr.3.

 

 

 


 

Koopmansgilde 1563

Gildepenning Koopmansgilde.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,84 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1563.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift.

                                                          Ω

+ POVR VISEVRS : SYPE : EN : WINTERBEKE

Een staande Sint-Nicolaas in lang kleed.

Met de rechterhand een zegenend gebaar uitvoerende.

In de linkerhand een kromstaf, naar buiten gericht.

Aan zijn voeten een aambeeld en smidsvuur.

Rechts een offeraltaar.

Links een bedelend hand uit de wolken (?)

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

Ter weerszijden van de balansarm, het jaartal.

                          .15 /63 .

Tussen de weegschalen begint de legende.

      AL

     TYT

Omschrift:

. DEN : ERMEN : BERMHERTIGH : SYT .


 

Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.114  nr.202. 

 

De Beer, geeft deze penning/méreau aan voor de Smedengilde van Sint-Eloy.

Vroegere penningen van de Koopmansgilde tonen een zegenende St-Nicolaas  met kromstaf, en met op de keerzijde een balans.

 


 

Munters of Sint-Elooi 1548

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

 

Gildepenning Smeden en Vrije Munters van Brabant en Antwerpen.

Sint-Elooi.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Geklopt bijmerk.

 

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 22 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.
Datering: 1548


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

SINTE : LOII : IN DE ❖ BORCHT ❖

Een staande gemijterde Sint-Elooi.

In de rechterhand, een smidshamer.

In de linkerhand een kromstaf.

Ter weerszijden van de heilige een rozet.

Geklopt met een bijmerk, de letter

                   A

 

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

TANTWERPEN : INT : JAER ; I548

Een gekroonde smidshamer.

Ter weerszijden van de hamer,

een vuurijzer met wespringende vonken.


Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.159-164  nr.248. 

Minard-Van Hoorebeke Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879, Antwerpen, Smeden pag.12 nr.8.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie Identificatie GP-00659.

 

 


 

 

 

 

 

Schoolmeestersgilde 1562

Gildepenning schoolmeesters.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Geklopt met cijfers en initialen.

 

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1562

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De staande H. Ambrosius (van Milaan).

Gekleed in bischoppelijk gewaad, en mijter.

In de rechterhand een kromstaf.

In de linkerhand, een boek.

Rechts naast de heilige een bijenkorf.

Ter weerszijden van de heilige geklopt met de initialen

       G / M

Gabriël Meurier

Links van de mijter de geklopte cijfers

                         09

Ter weerszijden van het hoofd de gesplitste cijfers

                       7 / 4

Omschrift:

D. AMBROSIO SCHOLARVM PRÆSIDI . 

Sint-Ambrosius patroonheilige van scholen.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gedeeld wapen van de stad.

Bovenaan, een tweekoppige adelaar voor het Heilig Roomse Rijk.

Onder de adelaar, burcht met twee handen voor de stad Antwerpen.

Ter weerszijden van het wapen,

Een Bourgondische vuurslag, met wegspringende vuurvonken.

In vier regels, met jaartal.

     DE GVLDE

DER SCHOELMEE-

  STERS BINNEN

   ANTWERPEN

        1562


Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.147-152  nr.236. 

J . De Beer geeft de geklopte letters G M aan als de initialen voor Gabriel Meurier.

 

 

 


 

 

Schoolmeestersgilde 1562 (09 7/4)

Gildepenning schoolmeesters.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Geklopt met cijfers en initialen.

 

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: 5,93 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1562

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De staande H. Ambrosius (van Milaan).

Gekleed in bischoppelijk gewaad, en mijter.

In de rechterhand een kromstaf naar links.

In de linkerhand, een boek.

Rechts naast de heilige een bijenkorf.

Ter weerszijden van de heilige geklopt met de initialen

       G / M

Gabriël Meurier

Links van de mijter de geklopte cijfers

                         09

Ter weerszijden van het hoofd de gesplitste cijfers

                       7 / 4

Omschrift:

D. AMBROSIO SCHOLARVM PRÆSIDI . / 

Sint-Ambrosius patroonheilige van scholen.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gedeeld wapen van de stad.

Bovenaan, een tweekoppige adelaar voor het Heilig Roomse Rijk.

Onder de adelaar, burcht met twee handen voor de stad Antwerpen.

Ter weerszijden van het wapen,

Een Bourgondische vuurslag, met wegspringende vuurvonken.

In vier regels, met jaartal.

     DE GVLDE

DER SCHOELMEE-

  STERS BINNEN

   ANTWERPEN

        1562


Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.147-152  nr.236. 

 

J . De Beer geeft de geklopte letters G M aan als de initialen voor Gabriel Meurier.

Bij voorgaande gildepenning staan de geklopte cijfers (09), boven elkaar.

Een volgnummer of lidnummer is dan uitgesloten.

Mogelijks betreft dit de start van het schooljaar 09/1574 (?)

 

 

 


 

 

Timmerlieden 1549

Gildepenning Timmerlieden.

 

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

 

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,38 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1549.

 

Voorzijde: Binnen een twee lijncirkels, het omschrift.

MARIA / . JOSEPH / .o.

Voorstellend, de vlucht naar Egypte.

De H. Maria met nimbus gezeten op een ezeltje naar links.

In haar armen het kind Jezus met nimbus.

De ezel geleid aan een touw door Jozef met hoed.

Blootvoets gaande naar links.

Op de linkerschouder een zaag, waaraan een mand met timmermansgereedschap.

Aan zijn riem/gordel een boor.

Centraal, een (passer) punt.

 

Keerzijde: Binnen een lijncirkel, en versierde boord.

Tal van timmermansgereedschap.

Waaronder een winkelhaak, bijl, boren en passer.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van het gereedschap.

               .1.5. / .4.9.

 


Lit.: Joseph De Beer, Méreaux Anversois (RBN 1930)  pag.103 nr.193 pl.VIII 193.

 

 


 

Voddenkooplieden 1563

Gildepenning "Sint Catherina".

Gilde van Voddenkooplieden.

 

Materiaal: Koper (Cu) .

Massa: 3,53 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1563.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Staande en gekroonde H. Catharina van Alexandrië, 

met losse haren naar links gewend.

De rechtervoet gesteund op het martelaarsrad.

In de rechterhand, een zwaard.

Het linkerhand gesteund op een karrewiel.

Ter weerszijden van de heilige de gesplitste letters 

S / K

Sint Katharina

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel,

en gesloten laurierkrans.

Een gekroonde opengewerkte verkoopstafel.

Boven de kroon een handje (✋)

Ter weerszijden van de kroon,

het gesplitste jaartal 

15 / 63

 

 

Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930) pag.115 nr.203.

Minard-Van Hoorebeke, pag.13 nr.11.

Van Orden Pl.8.6.

Dugniolle 2367.

 

Minard-Van Hoorebeke, geeft deze aan als "Hertslederen broekenmakers" en beschrijft de tafel als "gekroond broekspanraam".

 

 

 


 

Gildepenning (?) voor zilver 1586

Penning/méreau inwisselbaar voor ziver.

 

Materiaal: Messing.

Massa: 3,9 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1586

 

Voorzijde: Binnen een parel cirkel.

Centraal, de grote letter G

Geld

Midden in de letter G een hand.

Omsloten met het omschrift:

. SINVS . ES . ET . IN . ✋

Keerzijde: Binnen een parel cirkel.

Het stadswapen van Antwerpen.

Onder het wapen het jaartal 1586

Omsloten met het omschrift:

✠ SINEREM . REVERTERIS

 

Lit.: Joseph de Beer, Méreaux Anversois (1929) pag. 166-167 nr. 101.

 

 

 


 

Legpenning Wijnhandelaars.

Legpenning Wijnhandelaars ?

Wijnpenning ?

 

De juiste functie,- datering van deze legpenning is niet gekend.

Voorgaand volgnummer/lidnummer weggehaald, en herklopt.

 

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parel cirkel/boord.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift:

. ANDRIES . MAHIEVS . FREDERICK . SYBRΛNTS . LVVI . 

In een wijnkelder met tongewelven, en betegelde vloer.

Een man/bottelier met in de rechterhand een wijnkan aan een wijnvat.

De linkerhand, aan een tapkraan.

De wijnton op een verhoog geplaatst.

Tussen de man en de ton, het geklopte volgnummer/lidnummer

42

Het cijfer 2 van het vorig volgnummer ? (gegraveerd).

Keerzijde: Binnen een geparelde boord.

Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

IOO RIS ❖ MΛ ROOTE ❖ HANS ❖ VEKEMANS ❖ 

Centraal, een gebladerde wijnstok,

met dragende vruchten/druiven.

 

Lit.: Dugniolle 4293a.