Familiepenning Jean-Remi de Bisschop.

Familiepenning, Jean-Remi de Bisschop.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 18 gram.

Diameter: Ø 39,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. eind 18de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapenschild van de familie, de Bisschop.

Het wapen getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

De helmtooi, een dolfijn naar links.

Onder het wapen het devies van de familie.

§  SUPER EMINET UNDIS  §

Stijgt boven de golven uit.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het dubbel uitgewerkt monogram, met de letters.

ꓭЯႱ JRB

Jean Remi (de) Bisschop.

Boven het monogram, een krans met bolletjes.

Een paternoster voorstellende ?

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01646.0-2.

 

Jean-Remi de Bisschop was Heer van Grootenhage, Maeneschyn enz. en was raadsheer bij de Raad van Vlaanderen. Hij overleed op 15 november 1783 in de heerlijkheid Sint-Pieters en werd er begraven.

 

 

 


 

Stichting Devail 1594

Penning van de stichting Willem Devael.

Kanunnik van Sint-Baafs.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 23 gram.

Diameter: Ø 32,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1594

 

Voorzijde: Binnen een gladde boord en lijncirkel.

Hangend aan een geknoopte strik, met afhangende linten.

Het ingedeukt wapenschild van de familie Delvael.

In het veld, drie eenden naar links gaande.

Ter weerszijden van het wapen de letters.

W / V

Willielmus Valery

Willem Delvael

Keerzijde: Binnen een gladde boord en lijncirkel.

In vier regels met jaartal.

. VI . B .

FVNDA D

 VALERY

  1594

Zes Broden

Fondatie Devael.

 

Lit.: Ugent Catalog Rug 01:002285435.

Zie Obiit op kanunnik Willem Devael 1605, Gent, Obiit Geestelijken.

 

 

Willem Devael werd geboren te Oudenaarde in 1529 als zoon van Jean Delvael en Marie Vander Schelden. Hij werd kanunnik van Sint-Baafs vanaf 1 september 1570 en bekleedde verscheidene functies in het kapittel. Hij overleed op 17 augustus 1605 in de leeftijd van 76 jaar na de stichting van 76 prebenden voor broodbedeling voor de armen. Deze armenpenning uit 1594 gaat dus over een stichting tijdens zijn leven.

 

 


 

 

Fondatie familiepenning Hamelinck-Heens 1705

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Liefdadigheidspenning, familie Hamelinck-Heens.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 17,41 gram.

Diameter: Ø 41,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1705

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Een staande ridderpersoon/valkenier met hoed/kroon.

Staand op een geplaveide ondergrond.

Op de linkerhand, een vogel/valk met oogkap (?)

Waaraan een gekrulde riem (?)

De rechterhand, rustend op een zwaard.

Links boven, een aanvliegende vogel/duif (?)

Gesplitst jaartal ter weerszijden van de persoon.

17 / 05

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In zes regels:

      . F .

      . R .

HAMELINCK

     * M *

   HEENS

      . 6 .

Fondation, Rochus Hamelinck en Maria Isabella Heens

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01643.

 

Op 19 maart 1697 huwde Rochus Hamelinck met Maria Heens, in de parochie Sint-Baafs te Gent. De waarde op de penning (6) duid erop dat deze penning ging om een liefdadigheidswerk, gepaard gaande met uitdeling van goederen, waarschijnlijk ging dit om broden.

 


 

Familiepenning, Hubert Sersanders.

Familiepenning, Hubert François Sersanders (  1736).

Markies, de Luna.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. 1736.

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een zwaar beladen en versiert wapenschild.

In het veld een hert met groot gewei naar links.

De nek doorboord met een pijl.

Omschrift tussen twee lijncirkels.

DIE  ENIM . MALA .  LIBERABIT . EUM . DOMINUS . IN .

Op de dag van de Heer, zal hij hem redden.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een zwaar beladen en versiert wapenschild.

In het veld, een wegspringende hinde naar links.

Omschrift tussen twee lijncirkels.

BEATUS . QUI . INTELLIGIT . SUPER . EGENUM . ET . PAUPEREM

Gezegend is hij die de armen en behoeftigen beschouwt.

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01925.3-3.

 

Hubert François Sersanders heer van Gruute Gent, de Woestyne, Cleenbrugge en Cuaterleye. Markies, de Luna.  Groot deurwaarder van de stad Gent en Châtellenie van het Oudburg te Gent. Hij overleed op 9 februari 1736.

 

 


 

Fondatie/armenpenning Mgr. A Triest, voor "Manshemden".

Uit de collectie, J.D.

 

Armenpenning van de fondatie van bisschop Antonius Triest.

Als 5de bisschop van Brugge, en 7de bisschop van Gent.

 

De juiste plaats/jaar van verdeling van deze armenpenning, is niet te bepalen.

Doordat deze geen jaartal of enige verwijzing naar een kerk of bisdom draagt.

Mogelijks is deze fondatiepenning gebruikt geweest in beide steden.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 54 gram.

Diameter: Ø 62 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge/Gent (?)

Datering: z.j. Ca. 1616-1657

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Het wapenschild van bisschop Antonius Triest.

Het wapen getopt met een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een opgerold touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

CONFIDENTER

In vertrouwen.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In drie regels:

    F. T.

  MANS

HEMDEN

Fondatie Triest, Manshemden.

 

Lit.: Description de Méreaux" Minard-Van Hoorebeke, 1877, Deel I, pag.395-396, Afb.63 & 64.

STAM Gent, Objectnummer N.02256.

 


Deze armenpenning van de Fondatie Triest kon omgeruild worden tegen "manshemden".
Voor de vrouwen bestond een gelijkaardige penning met de tekst: "F.T. VRAV HEMDEN".

Antonius Triest (° 1577) was als jonge priester hofkapelaan van de aartshertogen Albrecht en Isabella.


In 1610 werd hij deken van het kapittel van Sint-Donaas.
Op 9 juli 1616 tot 1622 was hij de 5de bisschop van Brugge.

 

In 1622 werd hij met de zegen van de "Heilige Stoel" naar Gent verwezen.
Op 15 maart werd hij er aangesteld en deed op 7 maart zijn intrede tot 1657 was hij de 7de bisschop van Gent.
Bijgestaan door de Jezuïeten was hij zeer actief tijdens de Contrareformatie. 
Hij hielp de gelovigen van zijn bisdom door persoonlijke liefdadigheid en hij bezocht 2 maal per jaar alle parochies. 
Hij legde strenge statuten op aan kloosters en hospitalen en verbeterde de relaties met het Brugse stadsbestuur.
Als bisschop van Gent werd hij in 1653 door paus Innocentius X voor enkele maanden geschorst wegens zijn sympathie voor Cornelius Jansenius. Hetzelfde jaar verzoende hij zich terug met Rome.
Zijn marmeren praalgraf, gemaakt door Hiëronymus Duquesnoy de Jonge, staat links in het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal te Gent.

 

 


 

Fondatiepenning Mgr. A. Triest, voor "Vrouwenhemden".

Armenpenning van de fondatie van bisschop Antonius Triest.

Als 5de bisschop van Brugge, en 7de bisschop van Gent.

 

De juiste plaats/jaar van verdeling van deze armenpenning, is niet te bepalen.

Doordat deze geen jaartal of enige verwijzing naar een kerk of bisdom draagt.

Mogelijks is deze fondatiepenning gebruikt geweest in beide steden.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 52 gram.

Diameter: Ø 60,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge/Gent (?)

Datering: z.j. Ca. 1616-1657

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapenschild van bisschop Antonius Triest.

Het wapen getopt met een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een opgerold touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

CONFIDENTER

In vertrouwen.

 

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In drie regels:

    F. T.

   VRAU.

 HEMDEN

Fondatie Triest, vrouwenhemden.

 

Lit.: Description de Méreaux", L. Minard-Van Hoorebeke, 1877, Deel I, pag.395-396, Afb.63.

 


Deze armenpenning van de Fondatie Triest kon omgeruild worden tegen "vrouwenhemden".

Voor de mannen bestond een gelijkaardige penning met de tekst: "F.T. MANS HEMDEN".

 


 

 

Familiepenning, Jacques Kervijn.

Familiepenning, Jacques Kervijn (°1671  1742).

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 18 gram.

Diameter: Ø 42,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. 18de eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Rond wapenschild van de familie, Kervijn.

In sabel een keper vergezeld links in het hoofd van een eikel, gesteeld en gebladerd van twee stukken, rechts in het hoofd van een zespuntige ster, alles van goud en in de punt een arendspoot van zilver.

Omschrift:

BEATUS . QUI . INTELLIGIT . SUPER . EGENUM . ET . PAUPEREM

Gezegend is hij die de armen en behoeftigen beschouwt.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Rond gevierendeeld (onbekend) wapenschild.

In het 1e en 3e kwartier drie ganzen naar links. (Familie Devael ?)

In het 2e en derde kwartier drie hamers.

Omschrift:

✠ BEATUS . QUI . INTELLIGIT . SUPER . EGENUM . ET . PAUPEREM

Gezegend is hij die de armen en behoeftigen beschouwt.

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01644.

 

Jacques Kervyn was een notabele Gentenaar die een adelijke status voerde, hij trouwde in 1706 met Françoise Mahieu (°1677  1755) Vrouwe van Oud Mooreghem en van Marcke ten Driessche. Ze hadden verschillende kinderen onder wie drie zonen, Willem-Luc, Jan-Frans en Hendrik Kervyn, die in 1766 door keizerin Maria Theresia in de adel werden opgenomen, met terugwerkende kracht op hun vader.