Beerruimers/aalputruimers.

Enkelzijdige Gildepenning, Beerruimers/aalputruimers.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø ovaal 26,8 mm. x 23 mm.

Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde ovalen boord.

Centraal op het veld, een groote ruimton met draagogen.

In de draagogen, een lange draagstok.

Boven de ton/vat gekruiste stokken met schepbak/scheplepel.

Boven de stokken een kroon (?)

Waaraan een lantaarn hangt.

 

Keerzijde: Blanco/glad veld.

Mogelijks voor toevoeging van het lidnummer.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et autres objets anciens des gildes et corps de métiers églises etc. pag.379 nr.11.

 

 


 

 

Garentwijnders, 1705

Gildepenning Garentwijders.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Datering: 1705

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In drie regels met datering.

        *

  TWYИeRS

.O.T.B.H.W.

      I705

        °

Garentwynders, de initialen stellen het divies voor van de gilde.

Onze Twijn Broeders Houden Woord

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Een geharnaste en gevleugelde aartsengel Sint-Michaël.

Boven op de helm een kruis.

In de linkerhand, een weegschaal/schaal van gerechtigheid.

In de rechterhand een lans getopt met een kruis.

Waarmee de heilige de gevleugelde draak dood.

 

Lit.: STAM Gent, objectnummer 00399.

Minard-Van Hoorebeke pag.318.

 

 

 


 

Kaas- en boterverkopersgilde 1685

Bodemvondst, Waddinxveen via Andre Tolhuisen.

 

Gildepenning Kaas- en boterverkopersgilde.

 

 

Materiaal: Messing.

Massa: 21 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Datering: 1685

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal, een bol kaas.

Omschrift met datering:

CAESCOOPER 1685

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een waag/weegbalans voor kaas.

Onder de waag, een ton gevuld met boter.

 

Lit.: STAM Gent, objectnummer 00406.

Minard-Van Hoorebeke pag.151.

 

De oudst gekende oorkonde betreffende de inrichting van "Kaaskopers" dateerd van 1399. Zij verhandelden kaas en boter. Sinds 1540 werd de gilde samengevoegd met deze van kaarsgieters en kruideniers. Op straffe van boete moesten de gildeleden/gezellen aanwezig zijn op huwelijksmissen en bij de uitvaart van nering/gildebroeders. De penning was dienstig ter controle van deze aanwezigheid.

 

De originele gietmal, berust in het stedelijk museum STAM te Gent.Inv. 14.133 en 14.142


 

Gildepenning "Kruideniers" 1672

Gildepenning "Kruideniers" 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 21,2 gram.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1672

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Een versierde vijzel/mortier, 

waarin twee stampers.

Boven de vijzel, het jaartal 

1672

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

De tekst in drie regels.

CRVY

DENI

ERS .

Kruideniers.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 150.

STAM Gent nr. 00390.

 

 


 

 

Leerlooiers St-Bartolomeus 1640

Uit particuliere collectie.

 

Gildepenning, Leerlooiers.

Opgevuld pengat.

De juiste functie voor deze penningis niet gekend.Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 34 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1640.

 

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde cirkel/boord.

Een gekroonde leeuw naar links gewend.

Getongt-, klimmend en geklauwd.

De staart naar buiten gericht.

Links van de leeuw, een bijl/hakmes

Rechts, een leerlooiersmes.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Een staande Sint-Bartholomeus.

In beide armen, leerlooiersmateriaal.

Ter weerszijden van de heilige de letters;

S / B

Sint Bartholomeus.

Gesplits jaartal, ter weerszijden van de heilige:

16 / 40

 

Lit.:STAM Gent objectnr. 00393.

 

Gildepenning van de Gentse leerlooiers met St.-Bartolomeus, 1640

 

Een gekroonde, naar links klauwende leeuw staat op de voorzijde met met links ervan een leerlooiersmes en rechts een bijl ; rondom een opstaande boord. Op de keerzijde staat centraal de heilige Bartholomeus in vooraanzicht met leerlooiersmateriaal in beide armen ; links ervan bovenaan, S en rechts, B ; iets lager links, I 6 en rechts, 4 0  rondom een opstaande boord. De huidevetters (leerlooiers, tanneurs) hadden als wapenschild de afbeelding van de Gentse leeuw en als patroonheilige Sint-Bartholomeus. Hun devies was : Alieno in corio. Het is ongetwijfeld één van de oudste ambachten van Gent. De bekwaamheidsproef voor de toetreding bestond in het repen en schaven van drie of vier overleer-huiden. Bij de Carolijnse concessie in 1540 werden de huidevetters samengevoegd met de Oude- en Nieuwe schoenmakers. Ook hun mooi neringhuis, het Toreke op de Vrijdagmarkt, werd ontnomen. Ze kochten later geen nieuw lokaal maar vergaderden van dan af, zoals andere ambachten, in herbergen. Het feest van de patroon, St-Bartholomeus, werd met grote plechtigheid gevierd en werd de dag nadien gevolgd door een requiemmis voor de afgestorven gezellen waarvoor ongetwijfeld bovenstaande penning gebruikt werd.
Bron: STAM Gent.