Broodpenning 1606

Uit de collectie, J.D.

 

Brood/dispenning Tafel van de Heilige Geest, Sint-Romboutsparochie.

Geklopt met letters.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 16,9 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: 1606


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Op het veld, een duif met gespreide vleugels.

De voorstelling van de Heilige Geest.

Ter weerszijden van de H.Geest de letters:

BR / OOD(T)

Onder de duif het gesplitste jaartal 

16 / 06

Bovenaan de geklopte letters 

S / D

Sektie/wijk D

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Op het veld, het Lam Gods naar rechts.

In de opgetrokken, rechter voorpoot een kruisbanier.

De vaan aan de banier, naar links.

Onder het Lam Gods, het jaartal 

1451

Stichtingsjaar van het Heilig Geesthuis (?)

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.214 nr.395.

 

De Heilige Geestkapel in Mechelen ligt tegenover de Sint-Romboutskathedraal, op de hoek van de Minderbroedersgang. Deze éénbeukige kapel, onder een zadeldak, is op het einde van de dertiende eeuw gebouwd voor de Tafel van de Heilige Geest van de Sint- Romboutsparochie. Dit is een liefdadigheidsinstelling bestuurd door twee Heilige Geestmeesters en belast met de steun en verzorging van behoeftige parochianen. In de gotische kapel worden missen opgedragen en aalmoezen uitgereikt. De inkomsten werden bekomen uit cinzen, pachten, schenkingen enzovoort. Het aanpalende Heilige Geesthuis deed dienst als bewaarplaats voor de goederen die aan de armen werden uitgedeeld.

 

 

 


 

Broodpenning (B)

Broodpenning H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

Gefragmenteerd aan de rand.

Verknipte versie (?)

 

Materiaal: Koper legering.

Massa: 1,83 gram.

Diameter: Ø 19 mm.

Slagplaats: z.pl.  Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
De H. Geest in de gedaante van een duif, 
met gespreide vleugels.
Met een krans (nimbus) rond de kop.
Onder de duif, lichtstralen.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel,

versiert met parels.
De letter B

Brood

 

Lit: Minard-Van Hoorebeke pag.214 nr.391-394.

Léopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles frappes a Malines (1899) pag.54 nr.141-144 Pl.XXIV, 142.

 

 

 


 

Super Intendenten 1670

Gelijkzijdige penning,  Superintendenten St-Roboutskerk Mechelen.

Armen Schamelen Huys.

 

Geklopt met bijmerken.

 

Materiaal: Lood.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: 1670


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

SUPER INTENDENTEN . 1670 .

Superintendent (kerkelijk ambt) is een predikant in het Lutheranisme die belast is met het opzicht over en het leiding geven aan het kerkelijk leven in een bepaald gebied.

Gelegen op het veld.

De letter A, voor de wijk.

De cijfers 

40

Het cijfer 4 gespiegeld.

Centraal, een (passer) punt.

Voorzien van twee kloppen/bijmerk met de letters.

D / H

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

SUPER INTENDENTEN . 1670 .

Gelegen op het veld.

De letter A, voor de wijk.

De cijfers 

40

Het cijfer 4 gespiegeld.

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.210 nr.377..

Léopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles frappes a Malines (1899) pag.49-50 nr.117 Pl.XIX, nr.117.

 

 

 


 

Schamelen Huys armen 1749

Penning,  Superintendenten St-Roboutskerk Mechelen.

Armen Schamelen Huys

 

Materiaal: Lood.

Diameter: Ø 33,5 mm.

Massa: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: 1749


Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

SVPER INTENDENTEN . 1749 .

Superintendent (kerkelijk ambt) is een predikant in het Lutheranisme die belast is met het opzicht over en het leiding geven aan het kerkelijk leven in een bepaald gebied.

Gelegen op het veld.

De letter C, voor de wijk.

De cijfers 

1(7)49

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

SCHAMELEN . HUYƧ . ARMEN .

Gelegen op het veld.

De letter C, voor de wijk.

De cijffers 1(7)49

Centraal, een (passer) punt.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag.210 nr.378. 

Leopold Van Den Bergh, Tome I pag.50 nr. 119 Pl. XIX, n°119.

 

 


 

Turfpenning.

Turf-penning H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

Gefragmenteerd aan de rand.

 

 

Materiaal: Koper legering.

Massa: 2,68 gram.

Diameter: Ø 19 mm.

Slagplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.
De H. Geest in de gedaante van een duif, 
met gespreide vleugels.
Met een krans (nimbus) rond de kop.
Onder de duif, lichtstralen.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en parelcirkel.

De letter T

Turf.

Boven en naast de letter T een punt/bolletje.

 

Lit: Deze letter staat niet vermeld in Minard-Van Hoorebeke pag.214 nr.391-394. Léopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles frappes a Malines (1899) pag.54 nr.141-144 Pl.XXIV.

 

 

 


 

Vleespenning.

Bodemvondst, Caio Haars.

 

Vleespenning, H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 1 gram.

Diameter: Ø 17 mm.

Slagplaats: z.pl. Mechelen.

Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw, begin 18e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Met een krans (nimbus) rond de kop.

Onder de duif, een stralenbundel.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De gotische letter V

Vlees

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 214 nr.391-394.

Léopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles frappes a Malines (1899) pag.54 nr.141-144 Pl.XXIV, 142.


 

Wijn/water-penning (?)

Wijn/water/wit brood-penning (?), H. Geest Armentafel Stad Mechelen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 2,83 gram.

Diameter: Ø 19 mm.

Slagplaats: Mechelen.

Datering: z.j. Ca. 17e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Met zonder nimbus rond de kop.

Onder de duif, een stralenbundel

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

De letter W

Wijn/Water/Wit brood (?)

Onder en boven de letter W punt/bolletje.

 

Lit: Deze letter staat niet vermeld in Minard-Van Hoorebeke pag.214 nr.391-394.

Léopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles frappes a Malines (1899) pag.54 nr.141-144 Pl.XXIV.

 

 

 


 

Heilige Geest Armenhuis, stichting Eymelryck.

(Reken) penning H.Geest armenhuis.

Jeton de la Fondation van Emelryck de Malines.

 

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 67 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Mechelen.
Datering: z.j. Ca. 1690


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De hoofdingang/portaal van het armenhuis.

Boven op het dak, een Genius met twee bazuinen.

Links komen drie naakte en biddende jongelingen, naar de toegang.

Rechts een gevleugelde engel, die de deur voor de jongeren opent.

In de afsnede, een cartouche met de letters 

M . I . V . H .

Met daaronder het stichtingsjaar van het armenhuis.

1400

Omsloten met het omschrift:

❀ PAX HVIC DOMVI ET OMNIB HABITANTIB IN EA

Vrede aan dit huis, en allen die het bewonen.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel.

Op het veld, een duif met gespreide vleugels.

Omsloten met een stralenkrans.

Als gedaante van de H. Geest.

Omschrift:

TUI S : SPIRITUS ADSIT NOBIS GRATIA

De genade van Uw Geest, is aanwezig bij ons.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 219-220 nr.412.

Rijksmuseum objectnummer NG-VG-3-2.

Dugniolle, Le jeton historique pag. 35-36.