H. Drievuldigheid (D)

Uit de collectie, J.D.

 

Dispenning H. Drievuldigheid en H. Christianus (?)

 

Materiaal: Lood.

Massa: 12,4 gram.

Afmeting: 25 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1450-1550.

 

Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig veld.

De boord versiert met parel-motief.

Zittende God de vader met nimbus.

In de handen, zijn gekuisigde zoon Jezus Christus.

Achter God de vader, ter weerszijden kaarsen.

Bekroond met bollen.

De zijkanten gearceerd.

 

Keerzijde: Gelegen op een rechthoekig veld.

Binnen een glad verhoogd kader/boord.

De gotische letter D

Drievuldigheid

Omsloten met een gotisch kader met hoekversiering.

 

Lit. De Schodt, pag.53 Pl.J afb.53.

Minard-Van Hoorebeke, pag.148-149 nr.210.

 

De Schodt denkt dat de D een sectie van de parochie kan aanduiden, en schrijft deze toe aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Minard denkt dat de D verwijst naar Sint-Donaas.

 

_____________________________________________

 

Verdere studie, op deze penning heeft een mogelijks andere kijk op plaats van herkomst.

Vermoedelijk betreft dit een dispenning van de parochiekerk van Lapscheure (Damme), met name de Heilige Drievuldigheid en de Heilige Christianus.

Het éérste bedehuis, oostwaarts gelegen in de parochie, ontstond in de XXIe eeuw als kapel die afhankelijk was van de parochiekerk van Oostkerke.

In de periode 1236-1246 werd het gebied waarin de kerk en omringende dorp van Lapscheure zich bevond, ingedijkt als "Spermaliepolder".

Circa 1240 werd op de plaats van de kapel een ruime gotische polderkerk gebouwd.

In 1583 werden de dijken van de "Spermaliepolder" om militaire reden doorstoken door de Geuzen. Daardoor ontstond de nieuwe kreek "het Lapscheurse Gat", door dit toedoen werd een groot deel van het dorp Lapscheure overspoeld. Na de beveiliging van het achterland door de aanleg van de nieuwe dijken "St-Pietersdijk en de Zeedijk" in 1611-1613 lag de gotische kerk beschadigd en geïsoleerd in een schor. In 1639, beslist de deken van Aardenburg om een nieuwe kerk te bouwen. Een nieuwe locatie werd gekozen, en men koos voor de meer centraal gelegen "St-Jobspolder", in 1640 werd langs de "Breede Wech" een houten kerk opgetrokken. In 1649 vroegen de pastoor en parochianen de toestemming om de middeleeuwse gotische kerk af te breken en met de afbraakmaterialen de bouw van een nieuwe stenen kerk op te starten.

De nieuwe kerk werd op 28 juli 1652 plechtig ingewijd ter ere van de H. Drievuldigheid, onder aanroeping van de Heilige Christianus.

Normaliter zou de penning dan dateren van voor 1583, en gezien de gotische afwerking nauw aansluit met de gotische stijl van deze polderkerk.

De letter D zou dan kunnen staan voor (H.) Drievuldigheid.

Soortgelijke penning is gekend met de letter C, en kan wijzen op (H.) Christianus.

 

 


 

 

H.Maria/H.Christianus.(C)

Uit de collectie, J.D.

 

Dispenning H. Maria, H. Christianus (?)

 

Materiaal: Lood.

Massa: 11,6 gram.

Afmeting: 25 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1450-1550.

 

Voorzijde: Gelegen op een afgeschuind rechthoekig veld.

De boord versiert met parel-motief.

Op het veld, een afgeschuinde/dakvormige binnenlijst.

De randen gearceerd.

Zittende H. Maria met kroon.

Op haar schoot, kindje Jezus met nimbus.

In de rechterhoek, een stralende ster.

 

Keerzijde: Gelegen op een rechthoekig veld met afgeschuinde hoeken.

Binnen een glad verhoogd kader/boord.

De gotische letter C

Chistianus

Omsloten met een gotisch kader met hoekversiering.

 

Lit. De Schodt, pag.56 Pl.J afb.58.

Minard-Van Hoorebeke, pag.159 nr.243.

 

De Schodt denkt dat de C een sectie van de parochie kan aanduiden, en schijft dit toe aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Minard denkt dat de C verwijst naar de Sint-Catharinakerk.