Maximiliaan van Oostenrijk/Filips de Schone 1490

Bodemvondst, Peter van Dipten.

 

Legpenning op Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Schone.

 

De juiste functie van deze legpenning is niet gekend.

 

Materiaal: Zilver (Ag)

Massa: 16 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1490

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

Herkruist kruis, mΛXImLIAn : ROmANO : RЄX : Ƶ : VnGARIЄ : DALmACIЄ : CROΛ

Maximiliaan,  Rooms koning van Hongarije, Dalmacië en Kroatië.

Interpunctie, van twee boven elkaar geplaatste kruisjes.

Centraal op het veld,

Het gekroond wapenschild, van Maximiliaan I van Oostenrijk.

Op het veld, Adelaar naar links (wapen van Oostenrijk)

De kroon getopt met een rijksappel.

Gesplitst jaartal, ter weerszijden van het wapen.

14 / 90

 

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

. Ph'I : ΛRChIDVCIS : ΛVSTRIЄ : DVX : BURGVnDIЄ : BRABΛ : Ƶ handje

Philips aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en Brabant enz.

Interpunctie, van twee boven elkaar geplaatste kruisjes.

Centraal op het veld,

Het Bourgondisch wapenschild van Filips de Schone, hangend aan een lint.

Getooid met een toernooihelm, met afhangend helmkleed.

Een kroon als helmtooi.

 

Lit.: Variant op, Dugniolle 413a.

 

Deze legpenning geslagen in Antwerpen, is vervaardigd in functie  van de aanstelling van Maximiliaan in 1490 als regerend aartshertog van Opper-Oostenrijk.

De keerzijde is draagt de titels van zijn jongste zoon Filips de Schone

(°1478 -† 1506) deze erfde de Bourgondische Nederlanden van zijn overleden moeder (°1457-† 1482) Maximiliaan I van Oostenrijk trad op als regent.

Deze zilveren penning, is het enige gekende exemplaar.

Soortgelijke afslagen zijn gekend in koper.

 

 

 


 

 

Burgemeester Antoon van Stralen 1565

Penning op Antoon van Stralen, als burgemeester van Antwerpen.

 

 

Materiaal: Zilver (Ag)

Massa: 36,75 gram.

Diameter: Ø 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1565

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het borstbeeld van Antoon van Stralen naar rechts.

Gekleed in ambtelijk gewaad, en omhangen met een ketting.

In de schouderafsnede

 ÆT.XLIIII. 

Omschrift:

ANTONI A STRALE DVS DE MERXEM ET DAMBRVGGE

Antoon van Stralen, heer van Merksem en Dambrugge.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Staande in zee op een Jacobsschelp met een Rijksappel.

De godin Venus met een zeil.

Omschrift:

VIRTVTE . / ET CONSTANCIA

Moed en standvastigheid. 

 

Lit.: Teylers Museum, Objectnr.TMNK 00178

Anton van der Lem, Universiteit Leiden Biografie Antoon van Stralen.

 

Antoon van Stralen Antwerpen, °1521 - Vilvoorde, 24 september 1568

Burgemeester en schepen van Antwerpen, commissaris van de Staten-Generaal

Biografie

Antoon van Stralen was de zoon van Gosewijn van Stralen, ridder, en Anna Draeck, afkomstig uit een van de oudste patricische geslachten van Antwerpen. In 1549, op 28-jarige leeftijd, werd hij voor het eerst schepen van de stad. Van 1552 tot 1567 maakte hij deel uit van het Antwerpse stadsbestuur: in de jaren 1555-1557, 1561 en 1565 als burgemeester, in de andere jaren als schepen. Vooral door zijn financieel talent trok hij de aandacht, waardoor hij in 1564 benoemd was tot thesaurier. Zijn gaven op dit terrein brachten hem in de landelijke politiek, eerst die van Brabant, daarna die van alle gewesten. In 1557 stelde hij voor dat Brabant een superintendant voor de financiën zou aanstellen, ter controle van de te ontvangen en te betalen gelden. Dit voorbeeld werd weldra door de andere gewesten nagevolgd. In 1558 stemden de Staten-Generaal in met de negenjarige bede, op voorwaarde dat zij zelf het toezicht op de inning en besteding zouden uitoefenen. De toenmalige landvoogd, Emanuel-Filibert van Savoye, drong toen aan op de aanstelling van een commissaris-generaal van de financiën. Gezien zijn ervaring op dit terrein werd Antoon van Stralen met deze taak belast. Op 12 mei 1558 werd zijn instructie opgesteld en op 14 mei legde hij de eed af. Uit hoofde van deze functie verbleef Van Stralen dikwijls bij het front in de oorlog tegen Frankrijk, om juist in de oorlogvoering vat te houden op de besteding van de middelen. Een jaar later kon hij de Staten-Generaal een begroting voorleggen van 2.400.000 ponden. De gewisheid dat de gelden nu beter geïnd en besteed werden, had een voortdurend overleg tussen de gewestelijke Staten tot gevolg, zeer tot ongenoegen van Filips II en Granvelle. De gecoördineerde samenwerking had tot gevolg dat het krediet van de Staten steeg, terwijl dat van de koning navenant daalde. Toen Filips II naar Spanje wilde terugkeren, was zijn financiële positie zo slecht, dat hij zich gedwongen zag bij Van Stralen een lening te sluiten van 400.000 gulden. De particuliere rijkdom van Van Stralen leidde onvermijdelijk tot insinuerende opmerkingen dat hij zichzelf uit de algemene middelen zou hebben verrijkt, zoals Granvelle eens suggereerde aan de koning (10 maart 1566).
            Toen in juli 1566 Oranje naar Antwerpen kwam om er op last van de landvoogdes de orde te bewaren, was Van Stralen als schepen van de stad de directe medewerker van de prins. Agenten van Granvelle gaven Antoon van Stralen als bijnaam de tiran van Antwerpen. Hoewel zelf katholiek was Van Stralen tolerant ten opzichte van andere godsdiensten. Na de beeldenstorm wilde hij met de prins van Oranje een toenadering tot stand brengen tussen de katholieken en lutheranen. Hij meende dat alleen een bijeenkomst van de Staten-Generaal een oplossing kon bieden in de religieuze problemen. Met Oranje was hij de opsteller van de godsdienstvrede zoals die te Antwerpen op 2 september 1566 was afgekondigd. Tijdens de crisis van 13 tot 15 maart 1567, naar aanleiding van de Slag bij Oosterweel, wist hij met Oranje de calvinisten onder de duim te houden. Het akkoord dat Oranje en Van Stralen toen met het consistorie van de calvinisten sloten om erger te voorkomen, vond echter geen genade in de ogen van de landvoogdes. Van Stralen zag zich dan ook genoodzaakt om een rechtvaardiging van zijn handelen bij haar in te dienen. 
            Hoewel Van Stralen nauw met Oranje had samengewerkt, zag hij er geen heil in het voorbeeld van de prins te volgen toen deze het land verliet. Van Stralen meende telkens in opdracht van het stadsbestuur en de prins van Oranje gehandeld te hebben. Hij zou de eerste arrestant van de hertog van Alva worden. Aanvankelijk liet Alva geen arrestaties verrichten, vooral om eerst de graaf van Horne naar Brussel te lokken. Toen deze eenmaal in Brussel was, werden op 9 september de graven van Egmond en Horne, Van Stralen en de secretarissen van Egmond en Horne gearresteerd. De graaf van Lodron diende zich eerst van Van Stralen in Antwerpen meester te maken, waarna in Brussel de arrestatie van de anderen zou plaatsvinden. Het nieuws van zijn arrestatie wekte grote beroering in de Scheldestad. Voor veel kooplieden en handwerkslieden was dit het signaal om de stad te verlaten. Een delegatie van het stadsbestuur vertrok onmiddellijk naar de hertog van Alva om op basis van de privileges van de stad de vrijheid van Van Stralen te verkrijgen. Vergeefs. Op 25 september werd Van Stralen overgebracht van Lier naar de Treurenberg te Brussel.     
            Alva belastte Vargas, Del Rio en Hessels met het verhoor van Van Stralen. Op 26 maart 1568 achtte Alva de antwoorden van Van Stralen onvoldoende en gelastte hij dat er zwaardere middelen gehanteerd moesten worden: geen water meer geven, aan een touw ophangen, en dergelijke meer. Tegelijkertijd liet hij Antwerpen weten dat de stad zich niet diende te bemoeien met de confiscatie van de goederen van Van Stralen. Eind juni 1568 werd hij naar Vilvoorde overgebracht. Daar werd Van Stralen het slachtoffer van de wreedheden van Del Rio en met name Vargas. Deze laatste liet speciale martelwerktuigen maken, zodat zelfs Del Rio het niet langer kon aanzien en zich wenend afwendde. Op 11 augustus volgde het vonnis van de Raad van Beroerten, in feite van Vargas en Del Rio: de doodstraf en verbeurdverklaring van zijn bezittingen. Op 22 september nam Alva dit oordeel over en veroordeelde hij Van Stralen tot onthoofding met het zwaard. Het werd te Vilvoorde op 24 september 1568 voltrokken.

 


 

 

Penning Hyronimus de Maeyer 1649

Penning op het mandaat van Hyronimus de Maeyer, 

als quaetor generaal (Rentmeester) van de stad Antwerpen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 6 gram.

Diameter: Ø 30,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1649.

 

Voorzijde: Binnen een parelrand, het omschrift.

. HIERONIMVS DE MAEYER QVÆSTOR GENERALIS . handje

In vijf regels op het veld.

 

  BENE

FACERE

    ET

LÆTARE

  1649

Om het goed te doen en gelukkig te zijn.

De spreuk en jaartal, omsloten met twee bladertakken.

Onder en boven gesloten, en met elkaar verbonden.

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een bladerkrans met bloemen.

Centraal, het wapen van Antwerpen.

Onder het wapen:

. SPQA .

 

Lit.: Dugniolle nr.4032.

Van Orden I, nr.1260.

Tylers Museum Objectnummer. TMNK 04838

 

 

Het opschrift S. P. Q. A. is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Sommige steden hebben dit motto overgenomen met een eigen verwijzing, waaronder Antwerpen.  

En te omschrijven is als "Senatus Populusque Antwerpiensis" 

 

 


 

Penning Thomas de Pottere 1652

Penning op het mandaat van Thomas de Pottere,

als quaetor van de stad Antwerpen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 6 gram.

Diameter: Ø 31,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1652.

 

Voorzijde: Binnen een parelrand en gladde cirkel,

het omschrift.

THOMAS DE POTTERE QVESTOR GENERALIS .

In vier regels op het veld.

Links, rechts en bovenaan versiert met krul en bloemmotieven.

 VT VINCAS

     CVM

 IVDICARIS

16 handje 52

Om te zegevieren wanneer u oordeelt 1652

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een bladerkrans met bloemen.

Centraal, het wapen van Antwerpen.

Onder het wapen:

. SPQA .

 

Lit.: Dugniolle IIIV pag.307 nr.4049.

Van Orden I, nr.1265.

 

 

Het opschrift S. P. Q. A. is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Sommige steden hebben dit motto overgenomen met een eigen verwijzing, waaronder Antwerpen. 

En te omschrijven is als "Senatus Populusque Antwerpiensis" 

 

 


 

Penning Jan Diericxen 1655

Penning op het mandaat van Jan Diericxen, 

als quaetor van de stad Antwerpen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 6,09 gram.

Diameter: Ø 28,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1655.

 

Voorzijde: Binnen een parelrand en gladde cirkel,

het omschrift.

IOANNES DIERICXSEN QVESTOR GENERALIS .

In vier regels op het veld.

   SIC VIVAS

 VT NEMINEM

    TIMEAS

16 handje 55

Zo kunt u leven, zodat niemand bang voor hem is 1655

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een bladerkrans met bloemen.

Centraal, het wapen van Antwerpen.

Onder het wapen:

. SPQA .

 

Lit.: Dugniolle  nr.4077.

 

Het opschrift S. P. Q. A. is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Sommige steden hebben dit motto overgenomen met een eigen verwijzing, waaronder Antwerpen.

En te omschrijven is als "Senatus Populusque Antwerpiensis" 

 

 


 

Penning Jacob Schenaerts 1658

Penning op het mandaat van Jacob Schenaerts, 

als quaetor van de stad Antwerpen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1658.

 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

 IACOBVS SCHENAERTS QVÆSTOR GENERALIS .

Rentmeester Generaal Jacob Schenaerts.

In vier regels op het veld.

 

   NON SIBI

 SED PATRIÆ 

ET PROXIMO

. 16 handje 58 .

Het is niet voor hemzelf, maar voor zijn land en voor onze naaste.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een bladerkrans met bloemen.

Centraal, het wapen van Antwerpen.

Onder het wapen:

. SPQA .

 

Lit.: Dugniolle  nr.4126.

 

Het opschrift S. P. Q. A. is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Sommige steden hebben dit motto overgenomen met een eigen verwijzing, waaronder Antwerpen. 

En te omschrijven is als "Senatus Populusque Antwerpiensis" 

 

 


 

Penning Peter Schrynmaeckers 1665

Penning op Peter Schrynmaeckers, 

als rentmeester-generaal van de stad Antwerpen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 7,30 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1665.

 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels,

het omschrift.

PEETER . SCHRYNMAECKERS . RENTM : GNAL .

Rentmeester Generaal Peter Schrynmaeckers.

Open passer, met tussen de benen.

Handje en de datering.

1665

Omschrift:

. PAST SONDER BEDROCH .

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een bladerkrans met bloemen.

Centraal, het wapen van Antwerpen.

Onder het wapen:

. SPQA .

 

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4210.

Van Orden, I nr.1300.

 

Het opschrift S. P. Q. A. is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Sommige steden hebben dit motto overgenomen met een eigen verwijzing, waaronder Antwerpen. 

En te omschrijven is als "Senatus Populusque Antwerpiensis" 

 

 


 

Penning Jan Bruunincx 1668

Penning op Jan Bruunincx, 

als rentmeester-generaal van de stad Antwerpen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 6,30 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1668.

 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels,het omschrift.

IOAN BRVVNINCX RENTM . GNAL : 16 handje 68 .

Rentmeester Generaal Jan Bruunincx 1668.

Op het veld in vijf regels:

 

    VT
SERVIAM

 DEO ET
 REI PV

 BLICÆ 

Om God en de staat te dienen.

De grote letters zijn een chronogramme op 1668 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een bladerkrans met zes bloemen.

Een ingedeukt en versiert gedeeld wapenschild.

Bovenaan, een tweekoppige adelaar voor het Heilig Roomse Rijk.

Onderaan, burcht met twee handen voor de stad Antwerpen.

Ter weerszijden van het wapen, de gesplitste letters

S.P / Q.A 

 

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4264.

Feuardent, Jetons et Méreaux, Tome 3, pag.257 nr.14097.

 

Het opschrift S. P. Q. A. is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Sommige steden hebben dit motto overgenomen met een eigen verwijzing, waaronder Antwerpen. 

En te omschrijven is als "Senatus Populusque Antwerpiensis" 

 

 


 

Penning Jan Baptist Huart 1673

Penning op Jan Baptist Huart, 

als rentmeester-generaal van de stad Antwerpen.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 7,22 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1673.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel,

het omschrift.

IOAN . BAPT . HVART . RENTMEESTER . GNAL .

Rentmeester Generaal Jan Baptist Huart.

Op het veld in vier regels:

 

  OMNIVM
REDDENDA

   RATIO
16
handje 73

Een andere reden 1673

Centraal, een passer punt.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een bladerkrans met zes bloemen.

Een ingedeukt en versiert gedeeld wapenschild.

Bovenaan, een tweekoppige adelaar voor het Heilig Roomse Rijk.

Onderaan, burcht met twee handen voor de stad Antwerpen.

Ter weerszijden van het wapen, de gesplitste letters

S.P / Q.A 

 

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4313.

Van Orden, I nr.1330.

Feuardent, Jetons et Méreaux, Tome 3, pag.257 nr.14100.

 

Het opschrift S. P. Q. A. is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Sommige steden hebben dit motto overgenomen met een eigen verwijzing, waaronder Antwerpen. 

En te omschrijven is als "Senatus Populusque Antwerpiensis" 

 

 


 

Penning Jan Baptist Roessoens 1673

Penning op Jan Baptist Roessoens, 

als quaetor van de stad Antwerpen.

 

Slagbarst.

 

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1673.

 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en gladde cirkel het omschrift.

IOAN BAP.A ROESSOENS . QVESTOR . GENERALIS :

Quaetor Generaal, Jan Baptist Roessoens.

Op het veld in vier regels:

 

      NIET

 VOOR WEL

     DOEN

16 handje 73

 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een bladerkrans met zes bloemen.

Een ingedeukt en versiert gedeeld wapenschild.

Bovenaan, een tweekoppige adelaar voor het Heilig Roomse Rijk.

Onderaan, burcht met twee handen voor de stad Antwerpen.

Ter weerszijden van het wapen, de gesplitste letters

S.P / Q.A 

 

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4312.

Van Orden, I nr.1329.

Feuardent, Jetons et Méreaux, Tome 3, pag.257 nr.14099.

 

Het opschrift S. P. Q. A. is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Sommige steden hebben dit motto overgenomen met een eigen verwijzing, waaronder Antwerpen. 

En te omschrijven is als "Senatus Populusque Antwerpiensis" 

 

 

 


 

Penning Hendrik van Langenberc 1676

Penning op Hendrik van Langenberc, 

als quaetor van de stad Antwerpen.

 

Deels zwak uitgemunt.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 5,81 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1676.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel,het omschrift.

(Engelenkopje) HEND : VAN . LANGENBERC . QVESTOR . GENALIS

Quaetor Generaal, Hendrik van Langenberc.

Op het veld in vijf regels:

 

     IN

 MONTE

SALVVM

TE FAC

16 handje 75

 

Op de berg wel.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een bladerkrans met zes bloemen.

Een ingedeukt en versiert gedeeld wapenschild.

Bovenaan, een tweekoppige adelaar voor het Heilig Roomse Rijk.

Onderaan, burcht met twee handen voor de stad Antwerpen.

Ter weerszijden van het wapen, de gesplitste letters

S.P / Q.A 

 

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4370.

Van Orden, I nr.1349.

 

 

Het opschrift S. P. Q. A. is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Sommige steden hebben dit motto overgenomen met een eigen verwijzing, waaronder Antwerpen. 

En te omschrijven is als "Senatus Populusque Antwerpiensis" 

 

 


 

Penning Gaspar Schrijnmaeckers 1679

Penning op Gaspar Schrijnmaeckers, 

als quaetor (Rentmeester) van de stad Antwerpen.

 

Licht gefragmenteerd aan de rand, kleine slagbarstjes.

 

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 4,12 gram.

Diameter: Ø 31,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1679.

 

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel,het omschrift.

GASPAR . SCHRYNMAECKERS . QVœSTOR . GNAL

Quaetor Generaal, Gaspar Schrijnmaeckers.

Op het veld.

Een ingedeukt en versiert gedeeld wapenschild.

Bovenaan, een tweekoppige adelaar voor het Heilig Roomse Rijk.

Onderaan, burcht met twee handen voor de stad Antwerpen.

Ter weerszijden van het wapen, de gesplitste letters

S.P / Q.A 

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel, het omschrift.

. DVBIIS STRO REGVLA CERTI .

             ANNO . 1679

Twijfel aan bepaalde dingen.

Op het veld.

Een open passer, onderaan tussen de passerbenen een handje.

 

IMPATIENS FRAVDIS .

De ongeduldige fraude.

 

 

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4425.

 

 

Het opschrift S. P. Q. A. is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Sommige steden hebben dit motto overgenomen met een eigen verwijzing, waaronder Antwerpen. 

En te omschrijven is als "Senatus Populusque Antwerpiensis" 

 

 


 

 

Spotpenning op burgemeester Van Put (1868)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

 

 

Spotpenning op burgemeester Jozef Cornelis Van Put, Antwerpen.

 

Materiaal: Brons.

Massa: 8,40 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1868.

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogd boordje.

De buste van burgemeester Van Put, naar links gewend.

Omschrift:

Z . E . VAN PUT . B . D . G . G . VOORZITTER .

De initialen Z.E. staan voor Zijne Eminentie of Excellentie.

 

De afkorting B.D.G.G. staan voor Bij De Gratie Gods.

Keerzijde: Binnen een opgehoogd boordje.

Liggend op een kruis, van een bisschopsstaf en kruisstaf.

Het wapenschild van Antwerpen, getooid met een barret.

Rond het schild, een paternoster.

Onder het wapen een sierlijke banderol.

VIVE LES COUVENTS

Lang leve de kloosters.

Omschrift:

GEMEENE BEEST VAN ANTWERPEN 

 1868 

 

Lit.: Mailliet, pag. 234 nr. 8300; Archive ugent A38D3BA8-358C-11E1-BE5F-0B403B7C8C91; Linda Everaert en Hendrik Van Caelenberghe, Het 'Gemeene beest van Antwerpen'.

 

Zeer interessant artikel over deze penning, kan men lezen op:

 

Linda Everaert, Het 'Gemeene beest van Antwerpen' academia.edu

 

 


 

Penning op burgemeester Jozef van Put (1868)

Uit de collectie, Paul Vekemans.

 

Spotpenning op burgemeester Jozef Cornelis Van Put, Antwerpen.

 

Materiaal: Tin (Sn).

Massa: 8,93 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen

Datering: 1868.

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogd boordje.

De buste van burgemeester Van Put, naar links gewend.

Met opstaande versierde kraag.

Omschrift:

Z . E . VAN PUT . B . D . G . G . VOORZITTER .

De initialen Z.E. staan voor Zijne Eminentie of Excellentie.

De afkorting B.D.G.G. staan voor Bij De Gratie Gods.

Keerzijde: Binnen een opgehoogd boordje.

Liggend op een kruis, van een bisschopsstaf en kruisstaf.

Het wapenschild van Antwerpen, getooid met een barret.

Rond het schild, een paternoster.

Onder het wapen een sierlijke banderol.

VIVE LES COUVENTS

Lang leve de kloosters.

Omschrift:

GEMEENE BEEST VAN ANTWERPEN 

 1868 

 

Lit.: Mailliet, pag. 234 nr. 8300.

Archive ugent A38D3BA8-358C-11E1-BE5F-0B403B7C8C91.

Linda Everaert en Hendrik Van Caelenberghe, Het 'Gemeene beest van Antwerpen'.