Simon Stevin 1846

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Historie/gedenk-penning uitgegeven bij de inhuldiging van het standbeeld van

Simon Stevin (1548-1620) te Brugge

 

Materiaal: Brons.

Massa: 51,11 gram.

Diameter: 47,9 mm.

Graveur/ontwerper: François De Dondt 1786-1862

Aanmaakplaats: z.pl.

Datering: 1846Voorzijde: Binnen een verhoogde profielboord en gladde cirkel.

Het borstbeeld van Simon Stevin naar rechts gewend.

Getooit met een Spaanse kraag.

Omschrift:

SIMON  / STEVIN .

IN AUG. MDCCCXLVI.

F. DE DONDT.

Keerzijde: Binnen een verhoogde profielboord en gladde cirkel.

Het gekroonde stadswapen van Brugge.

Tussen het wapen en de kroon de gotische letter b

Het schild gehouden door een staande leeuw,

en een geketende beer.

Onder het wapen een banderol met de letters

S . P . Q . B .

 

Lit.: Mr. Guioth, Histoire numismatique de la Révolution belge, ou Description raisonnée des médailles des jetons des monnaies qui ont été frappés depuis le commencement de cette révolution juqu'à ce jour. Hasselt: Milis, 1844-1845. -I, pag.126 pl.XXV nr .80.

Tourneur, pag.219 nr.716 pl.XXIX nrs.2 en 3.

STAM Gent, Objectnummer N.00293.

 

Op 26 juli 1846 werd te Brugge het standbeeld van Simon Stevin ingehuldigd., op het Simon Stevinplein.

De Firma Trotsaert-Roelandt vervaardigde het bronzen beeld.

 Op 27 juli mochten al de medewerkende verenigingen en personen een herinneringsmedaille in ontvangst nemen.

Naast de 300 bronzen exemplaren waren er tevens 3 in goud en 80 in zilver of verguld zilver voor de prominenten.

 

Bruggeling Simon Stevin (1548-1620) 
Het meest veelzijdige wetenschappelijke genie van de Nederlanden 

Stevin leverde een groot aantal fundamentele bijdragen tot de wis- en natuurkunde. Daarnaast hebben zijn talloze uitvindingen op technisch gebied zeer veel bijgedragen tot de verdediging en bloei van de Noordelijke Nederlanden en zijn overzeese gebieden in de 17e eeuw.

In 1586 toonde Stevin met valproeven vanaf de toren van de Grote Kerk van Delft aan dat zware voorwerpen even snel vallen als lichte, in tegenstelling tot wat tot dan toe was gedacht, op grond van het werk van Aristoteles. Dit was 3 jaar voordat Galileo Galileï dezelfde proeven deed in Pisa, met dezelfde uitkomst. In zijn boek “Beghinselen der Weeghconst” toonde Stevin voorts aan dat een kracht (hier: de zwaartekracht) een vector is die men in componenten kan ontbinden (het zogenaamde “Clootcrans bewijs”), één der grootste ontdekkingen ooit in de natuurkunde gedaan, zoals de Nobelprijswinnaar Feynman in zijn Feynman Lectures (1965) onderstreepte.   Stevin vond ook de decimale breuken uit, en de methode voor vermenigvuldigen van getallen in het tientallig stelsel, vond de methoden om vierkants- en andere vergelijkingen op te lossen, en leverde nog vele andere bijdragen tot de wiskunde, het vak waarvoor hij ook de Nederlandse naam bedacht. Uit zijn astronomische werk – als aanhanger van Copernicus – blijkt dat hij zich als eerste realiseerde dat behalve de Aarde ook de Maan zwaartekrachts-aantrekking uitoefent en daarmee de getijden veroorzaakt. Zijn beroemde uitspraak “wonder en is gheen wonder” karakteriseert zijn gedachte dat al wat op het eerste gezicht wonderbaarlijk lijkt, via de wetenschap begrepen kan worden.

Het totaal van zijn revolutionaire bijdragen aan de theoretische en praktische wetenschappen overziende was hij een genie van een formaat vergelijkbaar met dat van Archimedes.