Kramersgilde (?)

Uit particuliere collectie.

 

Enkelzijdige Gilde-penning "Kramers" Sint-Nicolaas (?)

 

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

Begrafenispenning/presentiepenning Gildebroeders (?).

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: z.j. vermoedelijk 19e eeuws nagietsel.

 

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde afgeronde boord.

Gemijterde Sint-Nicolaas, in bisschopgewaad.

Wijd openstaande mantel.

In de linkerhand, een kromstaf naar rechts.

Een uitvoerend zegenend gebaar, met de rechterhand.

Drie staande kinderen in een badkuip. 

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Chris Teulings, De Muntmeester 23 (2016) Sinterklaas is overal tegelijk. pag.6-8. Kramers van Leuven en hun penningen.

 

 


 

Smedengilde Sint-Elooi 1737

Gilde-penning St-Elooi.

 

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

Begrafenispenning/lijkloodje.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 27,21 gram.

Afmetingen: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.

Datering: 1737 

 

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en drie gladde cirkels.

Gemijterde Sint-Elooi, in bisschopgewaad.

Staande in een veld met gewassen/bloemen.

In de linkerhand, een smidshamer.

In de rechterhand, een kromstaf naar buiten gekeerd.

Onder de heilige, het wapenschild van de stad Leuven.

Het schild geflankeerd met, een matelaars-palmtak.

Ter weerszijden van de heilige, het gesplitst jaartal 

17 / 37

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

en drie gladde cirkels.

Een leeg veld,

waarop de naam van het gilde-lid/lid-nummer kon op worden gegraveerd.

 

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.188 nr.314.

René Waerzeggers & Harry Dewit, Leuven in metaal vereeuwigd, Leuven 1990 pag. 22-23.

 

Betreft een lijkloodje van het Leuvense "Smedenambacht".

Gegraveerd door: De la Vacherie.

De stukken met een blanco keerzijde, zijn vermoedelijk nagietsels uit de 19e en 20e eeuw.