Penning op 25ste verjaring Burgerwacht 1855

Gedenkpenning 25ste verjaring van de stichting van de Burgerwacht te Brugge.

 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 73,92 gram.

Diameter: Ø 54 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: F. Hart.

Datering: 1855. 

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het omschrift:

COMPAGNIE DE CHASSEURS CRÈÈE A BRUGES

                20 OCTOBRE 1830 

Het wapenschild van de stad Brugge.

Getopt met een gekroonde gotische letter b

Onder het stadswapen de graveur.

HART. F.

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het omschrift:

25.ME ANNIVERSAIRE DE LA COMPAGNIE 

           ❀ 20 OCTOBRE 1855 

Binnen een open vruchtdragende laurierkrans.

Onderaan samengebonden met een strik.

     ★

SÈCURITE

PUBLIQUE

Waaronder twee gekruiste degens en twee gekruiste vuurwapens.

 

De Burgerwacht werd opgericht bij wet (decreet) van 31 decemer 1830, tien dagen na de officiële erkenning van België door de mogendheden. Het gewapende korps te Brugge kon zich op het eerstgeboorterecht beroepen, dit Brugs korps was enkele maanden voor de Burgerwacht gesticht als een "corps franc des chasseurs". De éérste bijeenkomst ervan vond plaats op 16 oktober 1830 in de Parijse Halle, de avond zelf van de hongeroproer van oktober 1830.

De officiële oprichting dateerde van 20 oktober 1830, en had als doel de openbare orde te handhaven. Eén van de oprichters was Charles Devaux die van 26 augustus 1831 tot 9 januari 1849 commandant was van dit korps. Op 20 oktober 1855 werd de 25ste verjaring van het korps gevierd en werd deze gedenkpenning uitgegeven.