Legpenning "Makelaars".

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

 

Karel II, Legpenning Kamer van de Makelaars te Brugge.

 

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 8,13 gram.

Diameter: Ø 28,55 mm.

Stempelsnijder: vermoedelijk, Philippe Roettiers.

Muntteken: Lelie.

Datering: z.j. Ca. 1694-1700.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

 

Voorzijde: Binnen gladde boord, het omschrift.

 CAROLVS . II . D . G . / HISP . ET . IND . REX

Voluit: Carolus II, Dei Gratia Hispaniar et Indiarum Rex

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het gekroond borstbeeld van de oudere Karel II naar rechts gewend.

Met lang golvend haar tot op de schouders.

Op de borst, de ketting van het "Gulden Vlies".

In de afsnede de letter een kleine lelie

Muntteken Brugge.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een gladde boord, het omschrift.

SIC . CUR / RITE . VT . COMPREH / ENDATIS .

Gelegen op een hermelijnen achtergrond.

Staande op een sokkel, met schildhouders.

Het wapenschild van de Brugse Makelaarsgilde.

Het wapen gehouden, door twee naakte wildemannen met knots. 

De genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

In de afsnede, in drie regels.

LA . CHAMBRE . DES .

      COURETIERS .

       A . BRUGES .

 

Lit.: J. Taelman, Brugse Legpenningen (1992) pag.54 nr.37.

A. Visart de Bocarmé, (RBN 1914) pag.239 pl.VIII/1.