Overlijden dr. J.F.L. van Hende 1819.

Gedenkpenning op het overlijden van dokter, Jean-François-Laurent van Hende.

 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 33,29 gram.

Diameter: Ø 40,5 mm.

Graveur/ontwerper: François De Hondt 1786-1862

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1823

 

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord, en twee parelcirkels.

Het portret van dr. van Hende naar links.

Rechts een aesculapiusstaf.

In de halsafsnede de graveur.

F. DE HONDT. F.

Omschrift:

VAN HENDE M.D.NATUS THORALTI MDCCXXXVIII MORTUS BRUGIS MDCCCXIX.

Van Hende geboren te Torhout 1738 gestorven Brugge 1819

 

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een open vruchtdragende eikenkrans.

In twee regels tekst.

       PROFUIT

       PROXIMO.

Volgende resultaat.

 

Lit.: KNAVW Catalogus vandepenningcollectie van het Trippenhuis. pag.78 P-BE006. 

 

 


 

Herstel na dakbrand St-Salvator 1839

Gedenkpenning op het herstel van het dak van de St-Salvator kathedraal na de dakbrand van 19 juli 1839 aan aannemer William Dowsing Chantrell.

 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48 mm.

Graveur/ontwerper: François De Hondt 1786-1862

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1839

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Staande Christus in lendendoek, een zegenend gebaar uitvoerende.

Achter het hoofd een grote stralenkrans.

In de linkerhand een groot kruis vasthoudende. 

Recht onder tegen de rand.

F. DE HONDT. F.

Omschrift:

CATHEDRALE  /  DE BRUGES.

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In zes regels tekst.

RECONSTRUCTION DU TOIT INCENDIE LE 19 JUILLET 1839.

                                      À

                        W. D. CHANTRELL

                          ENTREPRENEUR.

                                _____

 

                        LES MARGUILLIERS 
                         RECONNAISSANTS.

 

Herbouw van het dak na de brand van 19 juli 1839

Aan William Dowsing Chantrell, aannemer.

De dankbare kerkvoogden.

 

Lit.: Guioth, Histoire numismatique de la révolution Belge (1844) pag.277-278 nr.CCLXXXV pl.40.

V. Tourneur, Catalogue des medailles du Royaume de Belgique (1911) pag. 135 nr.473 pl.XV 9.

Museum Catharijneconvent, Identificatie ABM p1001.

 


 

Bezoek van koningin Victoria aan Brugge 1843

Gedenkpenning op het bezoek van de Engelse koningin Victoria aan Brugge .

 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 76,5 gram.

Diameter: Ø 55 mm.

Graveur/ontwerper: Verachter & Hart.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1843

 

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en twee parelcirkels.

De buste van koningin Victoria naar links.

Met haarband en oorbellen, het haar in een knot.

In de schouderafsnede de graveurs.

VERACHTER DIR. HART FEGIT

Omschrift:

VICTORIA REINE  /  D'ANGLETERRE

 

 

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het omschrift:

     LA REINE A BRUGES

❀ 15 SEPTEMBRE 1843 ❀

Binnen een siercirkel.

Het gekroond wapenschild van de stad Brugge.

Het wapen getopt met de gotische letter b

 

 

 


 

 

Simon Stevin 1846

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Historie/gedenk-penning uitgegeven bij de inhuldiging van het standbeeld van

Simon Stevin (1548-1620) te Brugge

 

Materiaal: Brons.

Massa: 51,11 gram.

Diameter: Ø 47,9 mm.

Graveur/ontwerper: François De Dondt 1786-1862

Aanmaakplaats: z.pl.

Datering: 1846

 

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde profielboord en gladde cirkel.

Het borstbeeld van Simon Stevin naar rechts gewend.

Getooit met een Spaanse kraag.

Omschrift:

SIMON  / STEVIN .

IN AUG. MDCCCXLVI.

 

F. DE DONDT.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde profielboord en gladde cirkel.

Het gekroonde stadswapen van Brugge.

Tussen het wapen en de kroon de gotische letter b

Het schild gehouden door een staande leeuw,

en een geketende beer.

Onder het wapen een banderol met de letters

S . P . Q . B .

 

Lit.: Mr. Guioth, Histoire numismatique de la Révolution belge, ou Description raisonnée des médailles des jetons des monnaies qui ont été frappés depuis le commencement de cette révolution juqu'à ce jour. Hasselt: Milis, 1844-1845. -I, pag.126 pl.XXV nr .80.

Tourneur, pag.219 nr.716 pl.XXIX nrs.2 en 3.

STAM Gent, Objectnummer N.00293.

 

Op 26 juli 1846 werd te Brugge het standbeeld van Simon Stevin ingehuldigd., op het Simon Stevinplein.

De Firma Trotsaert-Roelandt vervaardigde het bronzen beeld.

 Op 27 juli mochten al de medewerkende verenigingen en personen een herinneringsmedaille in ontvangst nemen.

Naast de 300 bronzen exemplaren waren er tevens 3 in goud en 80 in zilver of verguld zilver voor de prominenten.

 

Bruggeling Simon Stevin (1548-1620) 

Het meest veelzijdige wetenschappelijke genie van de Nederlanden 

 

Stevin leverde een groot aantal fundamentele bijdragen tot de wis- en natuurkunde. Daarnaast hebben zijn talloze uitvindingen op technisch gebied zeer veel bijgedragen tot de verdediging en bloei van de Noordelijke Nederlanden en zijn overzeese gebieden in de 17e eeuw.

 

In 1586 toonde Stevin met valproeven vanaf de toren van de Grote Kerk van Delft aan dat zware voorwerpen even snel vallen als lichte, in tegenstelling tot wat tot dan toe was gedacht, op grond van het werk van Aristoteles. Dit was 3 jaar voordat Galileo Galileï dezelfde proeven deed in Pisa, met dezelfde uitkomst. In zijn boek “Beghinselen der Weeghconst” toonde Stevin voorts aan dat een kracht (hier: de zwaartekracht) een vector is die men in componenten kan ontbinden (het zogenaamde “Clootcrans bewijs”), één der grootste ontdekkingen ooit in de natuurkunde gedaan, zoals de Nobelprijswinnaar Feynman in zijn Feynman Lectures (1965) onderstreepte.   Stevin vond ook de decimale breuken uit, en de methode voor vermenigvuldigen van getallen in het tientallig stelsel, vond de methoden om vierkants- en andere vergelijkingen op te lossen, en leverde nog vele andere bijdragen tot de wiskunde, het vak waarvoor hij ook de Nederlandse naam bedacht. Uit zijn astronomische werk – als aanhanger van Copernicus – blijkt dat hij zich als eerste realiseerde dat behalve de Aarde ook de Maan zwaartekrachts-aantrekking uitoefent en daarmee de getijden veroorzaakt. Zijn beroemde uitspraak “wonder en is gheen wonder” karakteriseert zijn gedachte dat al wat op het eerste gezicht wonderbaarlijk lijkt, via de wetenschap begrepen kan worden.

 

Het totaal van zijn revolutionaire bijdragen aan de theoretische en praktische wetenschappen overziende was hij een genie van een formaat vergelijkbaar met dat van Archimedes.

 


 

 

 

Stadhuis Brugge 1849

Penning op het stadhuis van Brugge.

 

Materiaal: Brons.

Massa: 57,30 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur/ontwerper: Jacques Wiener 1815-1899.

Datering: 1849.

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het zicht op het stadhuis van Brugge.

HOTEL / DE  / VILLE DE BRUGES

In de afsnede, de graveur en datering.

J. WIENER F.1849

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

 

Het grondplan van het stadhuis van Brugge.

Boven de plattegrond,in vijf regels tekst.

 PREMIÈRE PIERRE
   POSÈE EN 1377
PAR LOUIS DE MÀLE

COMTE DE FLANDRE

 RESTAURÈ EN 1827

Onder het grondplan, in twee regels tekst.

LARGEUR 26 MÈTRES 30 CENTIM.
HAUTEUR 19MÈTRES 15 CENTIM.

 

Lit.: Guioth, Histoire numismatique de la Révolution belge, ou Description raisonnée des médailles, des jetons et des monnaies qui ont été frappés depuis le commencement de cette révolution jusqu'à ce jour. 1844-1845 I, pag.273 nr.CC pl.44.

Van Hoydonch, J.51.

 

 


 

25ste Koningsdag 1856

Gedenkpenning, op de 25ste koningsdag, met feestelijkheden te Brugge.

 

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: 58 mm.

Graveur/ontwerper: Laurent Hart (1810-1860)

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: 1856

 

 

Voorzijde: Binnen een profielboord en parelcirkel.

Het borstbeeld van koning Leopold I naar links.

Gekleed in militair uniform.

In de schouderafsnede, de graveur/ontwerper.

HART.F.

Omschrift:

LEOPOLD PREMIER

  ROI DES BELGES

 

F. DE DONDT.

 

Keerzijde: Binnen een profielboord en kabelcirkel.

Het omschrift:

25NR. ANNIVERSAIRE DU RÈGNE DU ROI

❀ FÈTES A BRUGES 27 JIILLET 1856 ❀

Tegen het gedraaid touw/kabel, versierde aansluitende bogen.

Het gekroond en samengevoegdmet de ovalen wapens van Brugge.

 

 

 


 

Hans Memling 1871

Gedenkpenning, op de inhuldiging van het standbeeld van Hans Memling.

 

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 50,6 mm.

Graveur/ontwerper: Hart.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1871. 

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Hans Memling met muts naar rechts gewend.

Onder het hoofd, de ontwerper.

LEOPOLD WIENER

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een versierde boord in de vorm van elf gotische bogen.

Tussen de bogen, telkens een drieblad.

In de bogen, telkens een driepas.

In 7 regels:

  INAUGURATION

   DE LA STATUE

          DE

        HANS
      MEMLINC

ÈRIGÈE A BRUGES

    3 SEPT: I87I

 

Inhuldiging van het standbeeld van Hans Memling opgericht te Brugge op

3 september 1871.

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.01253

 

Hans Memling werd geboren in het Duitse Seligenstadt aan de Main in het keurvorstendom Mainz. Op 30 januari 1465 werd hij ingeschreven in de Poortersboeken van de stad Brugge. In 1467 werd hij ingeschreven in de Sint-Lucasgilde van Brugge, en gaf er les in de portretkunst. Hij overleed te Brugge op 11 augustus 1494, en werd begraven in de Sint-Gillisparochie. Hans Memling was één van de schilders die tot de belangrijkste behoorde in het Bourgondische Brugge.

 

 


 

Herdenking religieuze en historische feesten 1884

Herdenkingpenning, op de religieuze en historische feesten te Brugge.

 

Materiaal: Vertint koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Graveur/ontwerper: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1884. 

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

Het wapenschild van Brugge.

Boven het wapen de gekroonde gotische letter

             b

Het geheel omsloten met bolletjes.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

Tussen twee parelcirkels, het omschrift met twee gevleugelde engelenkopjes.

VILLE DE BRUGES

    AOUT 1884

In het veld, in vijf regels tekst.

Onder en boven versiert met een gevleugeld engelenkopje.

  SOUVENIR

  DES FÈTES

RELIGIEUSES

        ET

HISTORIQUES

 

 


 

Inhuldiging standbeeld Breydel en De Coninck 1887

Penning, op de inhuldiging van het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Grote Markt te Brugge.

 

Materiaal: Verguld brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 64,2 mm.

Graveur/ontwerper: E.Dryepondt.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1887. 

 

Voorzijde: Binnen een versierde boord.

Een polyglobe van twaalf versierde bogen.

Het wapenschild van Brugge, gehouden door twee handen.

Ter weerszijden en bovenaan het wapen, bezet met leeuwen.

Omschrift in gotische letters.

HVLDЄ : AAn : JAn : BRЄIDЄL : Єn : PIЄTЄR : DЄ : COnInC : BRVGGЄ : ᗰ · D · CCC · L · XXX · VII :

Interpunctie van drie boven elkaar staande sterretjes.

 

 

 

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

Een polyglobe van twaalf versierde bogen.

Het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op een sokkel.

Op de achtergrond, enkele huizen op de Grote Markt.

Links op het voetstuk de Brusselse beeldhouwer P. DE VIGNE, SC.

Rechts op het voetstuk de Brugse architect L. DELA CENSERIE, , AR.

Onder het voetstuk de Brugse graveur zilversmid E. DRYEPONDT, F.

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00474.

 

Reeds in 1862 werd, onder impuls van Hendrik Conscience, een commisie opgericht voor de oprichting van een standbeeld voor Jan Breidel en Pieter De Coninck. Door vele persoonlijke giften en de deelname van staat, stad en provincie konden de nodig fondsen samengebracht worden. Een wedstrijd werd uitgeschreven waaraan twaalf kunstenaars deelnamen. De jury gaf de voorkeur aan de Brusselse beeldhouwer, Paul de Vigne voor het beeld en aan de Brugse architect Louis Dela Censerie voor de sokkel. Het beeld werd gegoten bij de Compagnie des Bronzes te Brussel. Op 15 augustus 1887 werd het plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van de koning en vele prominenten. De schitterende feesten, waaronder een historische stoet en een festival, duurden verscheidene dagen. De Brugse graveur-zilversmid, E. Dryepondt, kreeg opdracht een gedenkpenning te ontwerpen. Volgende exemplaren werden geleverd : 1 in verguld zilver met draagoog, 24 in verguld zilver zonder draagoog, 35 in zilver, 94 in verguld brons met draagoog, 14 in verguld brons zonder draagoog, 23 in brons met draagoog, 74 in brons zonder draagoog. De penningen met draagoog waren bestemd voor de maatschappijen welke aan de festival en stoeten hadden deelgenomen, de andere exemplaren waren voor de prominenten.