Prijspenning Academie 1760

Prijspenning Academie voor Schone Kunsten te Brugge.

 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Graveur/ontwerper: Norbert Heylbroeck of François Harrewyn.

Muntteken: Leeuwtje.

Datering: 1760

Aanmaakplaats: Brugge.

 

Voorzijde: Binnen een gestreepte boord.

Staande tegen een gewortelde palmboom, twee wapenschildjes.

Links, van de St-Lucas gilde.

Rechts, van de academie.

Ter weerszijden van de boom het gesplitste jaartal in Romeinse cijfers.

M : D / CC : LX

1760

Boven de boom.

ÆMULA LAURI

Revaliserende stroom/baai

In de afsnede, in twee regels:

ACAD : CIV : BRUG :

       BRAVIUM .

         Leeuwtje

Prijs van de Stedelijke Academie Brugge.

 

Keerrzijde: Binnen een gestreepte boord.

Gezeten op een rots, een schaarsgeklede dame.

geleund op een schild

In de linkerhand, een lauwerkroon.

Rechts van haar, drie penselen, een winkelhaak en schildersdoek.

Omschrift:

QUAS NUTRIT ARTES

Wat kunst voedt.

Rechts onderaan de rots de hoofdletter voor de graveur/ontwerper.

H

Heylbroeck of Harrewyn (?)

In de afsnede, in twee regels.

CAROL : LOT : PRIN :

        PROTECT :

Landvoogd Karel van Lotharingen als protecteur .

 

In 1716 richte men een verzoek aan het stadsbestuur van Brugge voor het oprichten van een school "De Vrije ende Exempte confrerie van de teeken-ende schilderconste", de stad keurde het initiatief goed, en stelde in 1720 een lokaal ter beschikking in de Poortersloge. Vanaf 1769 mocht de academie de titel "Koninklijk" dragen.