Sint-Maartenskerk 1847

Gedenkpenning op de St-Maartenskerk 

 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 48,60 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Leopold Wiener (1823-1891).

Datering: 1847

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Zicht op de Sint-Maartenskerk.

Boven het kerkgebouw.

ÈGLISE  ST MARTIN  A YPRES

In de afsnede, in vier regels tekst.

CONSTRUITE 1083, REBATIE 1221-1270

                LA TOUR 1434,

      LA RESTAURATION GÈNÈRLE

              COMMENCÈE 1845

De graveurs en datering.

A. ET L. WIENER F. 1847

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Zicht op het kerkinterieur.

 

De  Sint-Maartenskerk was de kathedraal  van het voormalig bisdom Ieper dat bestond van 1561 tot 1801. De kerk werd tijdens de Eerste Wereldoorlog helemaal vernield en herbouwd in 1922-1930.

 

 

 


 

Erepenning aan Alphonse Vandenpeereboom 1878

Erepenning aan Alphonse Vandenpeereboom.

 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 25,85 gram.

Diameter: Ø 38,3 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Leopold Wiener (1823-1891).

Datering: 1878

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het omschrift:

 A. VANDENPEEREBOOM

       MINISTRE D'ETAT

                  1878

Het hoofd van Vandenpeereboom naar links.

In de halsafsnede, de graveur.

LEOP. WIENER

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

In negen regels tekst.

            A L'AUTEUR

      DE LA NUMISMATIQUE

              YPROISE

          TÈMOIGNACE

    DE RECONNAISSANCE
     POUR LES SERVICES
RENDUS A L'ARCHEOLOGIE
       ET A L'HISTOIRE
             DU PAYS

 

 

Lit.: Revue Belge de Numismatique, 1877, p. 549-550 (Mélanges).

Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie, 1878. (Extrait des proces-verbaux de la Société Royale de Numismatique), p. 488

Du Monceau de Bergendal, A. Kamer der Volksvertegenwoordigers, Catalogus van de Stukken der Verzameling van Munten en Penningen op 30 juni 1930. Brussel : Oude Drukinrichtingen Th. Dewarichet, 1930, 1878/24, p. 93.

Alvin, F., Léopold Wiener Graveur en médailles et son Œuvre, in Revue belge de numismatique, 1893, Bruxelles.

J. Goemaere, 1893, quatrième article, p.83-96, nr. 183, p. 90.

 


 

 

Erepenning aan Alphonse Vandenpeereboom 1883

Erepenning aan Alphonse Vandenpeereboom.

 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 44,7 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Leopold Wiener.

Datering: 1883

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het omschrift:

      A. VANDENPEEREBOOM MINISTRE D'ETAT

 MEMBRE DE L'ACAD:ROY: DE BELGIQUE 

Het hoofd van Vandenpeereboom naar links.

In de halsafsnede, de graveur.

L. WIENER

 

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord, en parelcirkel.

Het omschrift in de buitenbaan:

A L'AUTEUR DES YPRIANA, SES CONCITOYENS ET SES AMIS RECONNAISSANTS  

❀ 1883 ❀

Omschrift in de binnenbaan:

ALS RIET BUYGT NIET MAER BLYFT VROOM PEEREBOOM engelenkopje 

Centraal, een vruchtdragende perenboom.

 

Lit.: De Schodt, A. Numismatique Yproise, Brussel. in Revue de la Numismatique Belge 1884. Bruxelles: La librairie Polytechnique D'Aug. Decq 1884, p. 66-75, p. 71-72, pl. VII, nr. 1.

Alvin, F., Léopold Wiener Graveur en médailles et son Œuvre, in Revue belge de numismatique, 1893, Bruxelles.

J. Goemaere, 1893, quatrième article, p.83-96, nr. 195, p. 92.

 

Alphonse Vandenpeereboom werd geboren te Ieper op 7 juni 1812 en overleed op 10 oktober 1885. Hij werd Minister van Staat maar had reeds vroeg belangstelling voor de numismatiek. Hij werd lid van de “Société Royale Belge de Numismatique” in 1863 en kocht in naam van de staat de beroemde verzameling L. Geelhand. Deze bestond uit 2.771 gouden, zilveren en bronzen penningen. De goedkeuring van de kostprijs van 80.000 fr. werd op 30 juni 1865 gepubliceerd in het staatsblad. Zijn grootste verdienste voor de numismatiek was de publicatie van “Essai de numismatique Yproise” dat in 1877 verscheen. Bij deze gelegenheid liet Vandenpeereboom een persoonlijke jeton slaan met zijn symbolen en monogram, gebaseerd op zijn Ex Libris gegraveerd door Onghena. Als eerbetoon voor zijn werk ontving hij in 1878 een medaille met zijn beeltenis gegraveerd door Leopold Wiener. In 1883 werd deze grotere versie ontworpen. Hij schonk, bij testament, zijn volledige verzameling aan de stad Ieper en kreeg er als dank zijn standbeeld dat ingehuldigd werd op 25 september 1892.

 

 


 

500ste verjaardag tuindag 1883

Uit particuliere collectie.

 

Gedenkpenning op de 500ste verjaardag van de tuindag te Ieper.

 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: 1883

 

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Het in twee verdeeld wapenschild van de stad Ieper.

Links het oude wapen, rechts het nieuwe wapen van Ieper.

Boven het wapen, de datering van de verjaaring.

    1383 - 1883

Onder het wapen.

        YPRES

Omsloten met een open vruchtdragende laurierkrans.

Onderaan dichtgemaakt met een strik.

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

In vier regels tekst.

      TUINDAG

           ❀

VIJF HONDERDSTE

    VERJAARDAG

       

    1383 - 1883