Inname van Namen 1692

Historie-penning op inname van Namen door de troepen van Lodewijk XIV.

 

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs .

Graveur: Mauger.

Datering: 1692

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Lodewijk XIV naar rechts gewend.

Met lange krullende pruik.

Omschrift:

LVDOVICVS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS .

Lodewijk de grote katholieke koning.

In de halsafsnede de graveur/ontwerper.

                   . MAVGER . F .

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Gezeten op een rots, de watergoden Maas en Samber.

Voorstellende de samenvloeiing van de Maas en Samber in Namen.

Links de watergod Maas met een scheepsroer in de rechterhand,

de linkerhand op een waterkruik MOSA

Rechts de watergod Samber, met opgestoken linkerhand,

de rechterhand op een waterkruik SABES

Op de achtergrond, een zuil met het wapenschild van Namen.

met daarboven Victory, de zuil geflankeerd met vaandels.

Omschrift:

NAMURCUM CAPTUM .

Namen ingenomen.

Onder de rots/afsnede, in twee regels.

  SUB OCULIS GERM . HISP . ANGL .

BAT . CENTUM MILLIUM . M.DC.XCII

 


 

Namen heroverd 1696

Historie-penning op herovering van Namen onder Maximiliaan Emanuel van Beieren als landvoogd vande Spaanse Nederlanden..

 

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 9 gram..

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur: Philippe Roettiers.

Datering: 1696

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Maximiliaan Emanuel II van Beieren naar rechts gewend.

Met lange krullend haar tot op de schouders.

Op het hoofd een muurkroon.

In de halsafsnede, de initialen van de graveur.

          PH.R.

Philippe Roettiers.

Omschrift:

HIC SPES / FIDISSIMA BELGÆ 

                I696

Hier is de beste hoop der Nederlanden.

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De stedemaagd in een opgehouden kleed.

In de linkerhand, een speer met vrijheidshoed.

De rechterhand het wapenschild van Spanje vasthoudende.

Het wapenschild staande op een sokkel waarop het wapen van Namen.

Op de achtergrond de stad Namen.

Omschrift:

VINCENDUM NON REDDENDUM

Te winnen en niet bij verdrag terug te geven.

In de afsnede, in twee regels.

LIBERTAS

NAMURCI

De vrijheid van Namen.

 

 

Lit.: G. van Loon, Volume IV Beschryvinge der Nerderlandsche historipenningen pag.147-148.