Augustijnen, O.L.V. ten Brielen 1662

Bodemvondst, Peter D'Haese.

 

Penning, Augustijnen Onze Lieve Vrouw ten Brielen.

 

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Brons, vertint.

Massa: 8,03 gram.

Diameter: Ø 21,45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Ieper.

Datering: 1662

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

In het veld het huismerk/monogram van het klooster/college.

De gotische letter A, waarop een vertikale streek met de letter X.

Tegen de vertikale streek rechts de letter B

Augustijnen Onze Lieve Vrouw ten Brielen.

Ter weerszijden van het huismerk, het gesplitste jaartal

16 / 62

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In het veld het huismerk/monogram van het klooster/college.

De gotische letter A, waarop een vertikale streek met de letter X.

Tegen de vertikale streek rechts de letter B

Augustijnen Onze Lieve Vrouw ten Brielen.

Ter weerszijden van het huismerk, de letters

i /.B

ib(idem) Aldaar (op dezelfde plaats) 

 

De augustijnen vestigden zich in de tweede helft van de 13de eeuw te Ieper, en starten omstreeks 1261 met de bouw van een klooster.

Na een conflict over de vestigingsplaats vond de orde in 1283 een definitieve verblijfplaats in de Onze Lieve Vrouw ten Brielenparochie.

De 16de eeuw was een periode van tegenspoed voor de paters augustijnen.

De inboedel van het klooster werd verkocht, en de gebouwen werden met de grond gelijkgemaakt. Na hun terugkeer in 1584 vestigden de augustijnen zich in de Elverdingestraat en start men met de bouw van een nieuw convent, dat omstreeks 1622 voltooid werd. 

 

Lit.: N.Teeuwen "De provinciaal Georges Maigret en zijn verslag over de Vlaamse of Nederduitse Augustijnenprovincie in 1625" Augustiniana 1 (1951) pag. 140-149.

 

 


 

Penning XI

Bodemvondst, Szabo Zoltan Attila.

 

Kerkelijke penning Ieper.

 

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

Gefragmenteerd aan de rand, barsten.

 

Materiaal: Lood.

Massa: 6,30 gram.

Diameter: Ø 26,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Ieper (?).

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal, groot Patriarchaal kruis.

(Uit het stadswapen van Ieper)

Geflankeerd ter weerszijden met de gotische minuskel letters.

Y /g

Ypra G(ratia ?)

Genade van Ieper ?

 

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

Een miskelk, met zwevende hostie.

Links de waardebepaling (?)

I X

Rechts de gotische minuskel letters.

O P

Ordo prædicatorum (?)

Orde van Predikheren (?)

 

 

 


 

Armenpenning (Y)

Uit de collectie, L.V. Fleur de Coin.

 

Stedelijke (armen) penning Ieper.

 

De juiste functie/datering voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 3,42 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Ieper.

Datering: z.j. Ca. 16e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een fijne gladde binnencirkel.

Het wapenschild van Ieper.

In keel een kruis van vair en een schildhoofd van zilver,

beladen met een patriachaal kruis.

 

Keerzijde: Binnen een fijne gladde binnencirkel.

De gekroonde gotische letter

Y

Ypres/Ieper

De platte kroon getopt met een lelie.

 

 

Lit.: Variant op Minard-Van Hoorebeke pag. 226-227, afb. 427.

 

 

 


 

 

St-Jans Genootschap 1681

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Weldadigheid-penning Sint Jans Genootschap, Ieper.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,89 gram.

Diameter: Ø 26,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Ieper.

Datering: 1681

 

Voorzijde: Binnen een opgehoogde gladde boord.

Lam Gods naar links, met omgewend hoofd naar rechts.

De rechtse voorpoot in opgetrokken houding,

de kruisstaf vasthoudend.

 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde gadde boord.

Centraal een dubbel kruis (Patriarchaal kruis).

Voorstellend het stadswapen van Ieper.

Boven het kruis, twee bolletjes/punten.

Gesplitst jaartal, ter weerszijden van het kruis.

16 / 81

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 228, afb. 431.

 

 


 

Penning Coperatieve Samenleving.

Penning "Coperatieve Samenleving Ieper".

Centraal geperforeerd.

 

Materiaal: Zink.

Massa: 4,85 gram.

Diameter: 27 mm.

Aanmaakplaats: Ieper.

Datering: z.j. Ca. begin 20e eeuw.

 

Voorzijde: Binnen een geparelde cirkelrand.

Tweetalige tekst van de stad.

YPRES ❖ YPER

Ieper

Patriarchaal kruis uit het wapen van de stad Ieper.

Keerzijde: Binnen een twee parelcirkels,

Het omschrift:

SPAARZAAMHEID ❀ ÈCONOMIE ❀

Een parelrand rond de perforatie-opening.

SOCIÈTÈ / COOPERATIVE

Coperatieve Samenleving

 

 

 


 

Penning op de inname van de stad Ieper, door Lodewijk XIV.(1648)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Enkelzijdige penning op de inname van de stad Ieper, door Lodewijk XIV.

 

Materiaal: Tin.

(Bestaat ook in bronzen afslag)

Massa: 4,80 gram.

Diameter: Ø 39,3 mm.
Ontwerper: Mauger.
Uitvoerder: D.V. Monnaie de Paris.
Datering: 17e eeuw.


Voorzijde: Binnen een dubbele geprofileerde boord.
Een gehelmde krijger, naar rechts gaande.
Het wapenschild dragende van de stad Ieper.
Aan de rechtervoet, de initialen van de uitvoerder

D.V.
Rechts een half liggende gekroonde vrouw, met opengespreide armen, die het wapenschild werd afgenomen.
Naast haar, een liggend Spaans vaandel.
Omschrift:
FRACTA HISPANORUM FIDUCIA
Het Spaanse verbrijzelde vertrouwen
In de afsnede, in twee regels:
YPRIS CAPTIS.

XXVIII . MAII . MDCXLVIII .
Ieper ingenomen op 28 mei 1648


Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris PPM137(2)

STAM Gent, Objectnummer. N.02110.