Gedenkpenning op de slag van Nieuwpoort 1600

Gedenkpenning,- medaille op

"Overwinning op de Spanjaarden bij de slag van Nieuwpoort".

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 28,48 gram.

Diameter: Ø 46,50 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Graveur: C. van de Vogelaer.

Datering: 1600. 

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

HOC ❖ OPVS ❖ DOMINI ❖ EXERCITVVM ❖ 1600

Het werk van de Heer zijn leger.

Zicht op het slagveld, van Nieuwpoort.

Van links naar rechts.

Het Nederlands en Engels leger, vertrappelt het Spaans leger.

In de duinen vluchten Spanjaarden, hun kanonnen achterlatende.

Vanuit de zee bestoken de Nederlandse oorlogschepen,

de vluchtende Spaanse soldaten.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

❖ TRAIECTENSIVM ❖ NVMISMA ❖ ORDINVM

Geslagen op last der Staten van Utrecht.

Op het veld; het versiert wapenschild van de provincie Utrecht.

Het schild, getopt met een platte kroon met drie edelstenen.

Lit.: G. van Loon I, pag.548 nr.2.

Franks I, pag.175 Oranjepenningen 108.

Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende Gedenkpenningen Deel I (1903) pag.60 nr.443.

Legpenning op de slag bij Nieuwpoort 1600

Legpenning "Slag bij Nieuwpoort".

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29,8 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Graveur: C. van de Vogelaer (?).

Datering: 1600. 

Voorzijde: Binnen een versierde boord en gladde cirkel, het omschrift.

HOC . OPVS . DOMINI . EXERCITVVM . (wapenschildje Utrecht)

Het werk van de Heer zijn leger.

Zicht op het slagveld, van Nieuwpoort.

Van links naar rechts.

Het Nederlands en Engels leger, vertrappelt het Spaans leger.

In de duinen vluchten Spanjaarden.

Op zee twee schepen.

Keerzijde:Binnen een versierde boord en gladde cirkel, het omschrift. .

CALCVLVS . ORDINVM . TRAIECTEN 1600 . 

Geslagen in het munthuis van Utrecht.

Op het veld, het versiert wapenschild van de provincie Utrecht.

Het schild, getopt met een platte kroon met drie edelstenen.

Lit.: G. van Loon I, pag.548/535 nr.4.

J.F. Dugniolle, Catalog of the Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3507.

Overwinning van Maurits bij Nieuwpoort 1600

Legpenning "Overwinning van prins Maurits van Oranje  bij Nieuwpoort".

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Muntteken: Burcht.

Aanmaakplaats: Middelburg.

Datering: 1600. 

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel, het omschrift.

MAGNÆ . RES . ARMIS . ♖ 

Grote zaken door wapenen verkregen.

Een verzameling buitgemaakte vaandels-, wapens en krijgsuitrusting.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel, het omschrift. .

LVCTOR x ET x EMERGO x 16 ♖ 00 x

Ik worstel en kom boven.

Het gekroond wapenschild van de Zeeland in een cartouche.

Het schild, getopt met een platte kroon met drie edelstenen.

Lit.: G. van Loon I, pag.548/535 nr.6.

J.F. Dugniolle, Catalog of the Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.3509.

M. Tas, Rekenpenningen Tweede Herziene druk pag.175 nr.348.

Koning Albert monument 1914-1918

Enkelzijdige penning op het Koning Albert monument .

Materiaal: Brons.

Massa: 36,5 gram.

Diameter: Ø 50 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Graveur: BVL (?).

Datering: z.j. 20ste eeuw. 

Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord.

Het Koning Albert I monument.

Boven de ingang de gotisch gekroonde letter

     A

 Albert I

Ter weerszijden van het monument de jaartallen van Wereldoorlog I

14 / 18

Onder het monument de plaatsnaam

NIEUWPOORT

Linksonder in de boord, de initialen van de graveur/ontwerper.

       BVL

 

Keerzijde: Blanco.

 

Het Koning Albert monument werd opgericht op initiatief en met steun van de oudstrijdersverenigingen van de Eerste Wereldoorlog. De boorden van de IJzer werden als plaats hiervoor gekozen om de grote rol die de stroom tijdens deze oorlog speelde. Het gedenkteken dateert uit 1938 en is een ontwerp van Julien de Ridder. De beeldhouwer is Karel Aubroeck. Het monument is cirkelvormig en heeft een diameter van 30m. Twintig zuilen van baksteen uit de IJzervallei dragen een ringbalk van 100m omtrek, boven een kruisvormig terras. Boven op de ringbalk is een wandelgang met oriëntatietafels, die een prachtig uitzicht over de IJzervlakte biedt. Het monument werd in 1973 – 1974 grondig gerestaureerd. De eerste zondag van augustus wordt hier het Nationaal Huldebetoon aan Z.M. Koning Albert I en de helden van de IJzer gehouden. Ter gelegenheid van de herdenking van de Groote Oorlog werd onder het monument een nieuw bezoekerscentrum gebouwd en ingericht.

 

Nooit meer oorlog 1981


Uit de collectie, Paula Hellebooge.


Touristische penning IJzerfront herdenkingen

voor Nieuwpoort, Diksmuide en Ieper.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 8,85 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: 1981


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De uitgestippelde frontroute

De IJzer lopende door het traject tot de zee.

Bovenaan de waardebepaling 

                    50

De wapenschildjes van Nieuwpoort,

Diksmuide en Ieper.

Rechts tegen de rand:

GELDIG VAN 4-4 TOT 30-9-81

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een vredesduif naar links vliegend.

Omschrift:

       FRONTROUTE

NOOIT MEER OORLOG

Onder de punt van de rechtervleugel de graveur.

                                  PH
__________________________________________
Deel deze pagina