Moutmolen vanAalst.

Bodemvondst, Johan Dils.

 

Méreau/penning op de Mautmolen van Aalst.

De juiste functie/datering van deze penning is onbekend.

 

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Aalst.
Datering: z.j. Ca. 15e eeuw.


Voorzijde: Binnen een boord van blad-motief. 
Een gladde binnencirkel, een scherp getande binnencirkel.

Waarin een wapenschild. 
In het veld, tweekoppige adelaar.

Met de vleugels naar beneden.

Omschrift tussen bladmotieven.

mΛUT mOLen <<< n <<< AЄLST <<

Moutmolen van Aalst.

Keerzijde: Binnen een dubbele boord van blad-motief.
Het omschrift tussen bladmotieven.

mΛUTmoLen  >> n << aelster >> coren <<

Mout en korenmolen van Aalst.

Centraal op het veld, 

de gekroonde gotische letters

I H S

Ter weerszijden van de letters,

een staande bladertak.

 

Lit.: RBN 1894-15.