Familie de Cisneros 1544

Gepersonaliseerde penning van François de Cisneros.

Spaans koopman te Brugge.

De juiste functie van deze penning/méreau is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1544

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Staande onder een portaal/baldakijn met twee zuilen.

De gekroonde H. Maagd Maria met nimbus.

Het kindje Jesus met nimbus op de rechterarm.

Naast haar de H. Fransiscus van Assisi met nimbus.

Gekleed in pij, met opgestoken handen.

Tussen de twee heiligen, een bloeiende plant.

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels het omschrift.

DA . CAECVƧ . ACCIPE . OCVLATVƧ . 1544

Geef blinden ooggetuigenis.

Het versiert wapenschild van de familie de Cisneros.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.71 afb.30.

Armenpenning op Joannes de la Torre 1555

Uit de collectie, J.D.

Gepersonaliseerde armenpenning van Joannes de la Torre.

Consul van de Spaanse natie te Brugge.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 42,8 gram.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1555

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Het sprekend familiewapen van, de la Torre.

Het wapen ingedeukt, met op het veld een toren.

Ter weerszijden van de toren, een klimmende leeuw.

Ter weerszijden van het wapenschild, de gesplitste datering 

15 / 55

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

✠ ILLVD . SOLVM . TVVM . REPVTA .

Dit alleen is uw aanzien.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Een ruitvormig gedeeld wapen van de families,

de la Torre en van Oyseel.

De vrije hoeken versiert met krul-ornamenten.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

✠ QVOD + PAVPERIBVS + EROGASTI

Dit is om aan de armen te geven.

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.316-321 afb.130.

Joannes de la Torre werd geboren in 1517 en overleed in 1581 (zie zijn Obiit/Overlijdenspenning op Joannes de la Torre en Anna Oyeel 1581).

Deze penning werd gegoten in 1555. Toen was Joannes de la Torre 38 jaar.
In het jaar vermeld op deze penning, 1555, stichtte hij zijn eerste weldadigheidsfondatie in de Augustijnenkerk.
Joannes de la Torre was een grote weldoener van het Augustijnenklooster, de armendissen van de O.L.Vrouwekerk, de Sint-Walburgakerk en de kerk van Sint-Gillis.
Hij deed ook giften aan de arme meisjesschool en de wezenschool van de Bogaerde.

Dispenning op Jan Boureye, St-Walburga 1606

 Uit de collectie, J.D.

Gepersonaliseerde dispenning van Jan Boureye.

Kerkmeester van de Sint-Walburgakerk.

Materiaal: Tin.

Diameter : 47 mm.

Massa: Ø 30,7 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: 1606


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, 

en twee gladde cirkels het omschrift.

✠ . DE . TEEKENS . VAN .  IAN . BOVREYE .

Centraal, het (Gilde)wapenschild van de apothekers/drogisten.

Drie vijzels met stampers en spatels.

Links en rechts versiert met vier bolletjes in kruisvorm.

Boven en onder de kruisvorm versiert met maanmotieven.

Boven het wapen, versiert met krulmotief.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

Een staande kromstaf, naar links gewend.

De kromstaf van St-Walburgis, abdis van het klooster van Heidenheim in Beieren.

Ter weerszijden van de kromstaf het gesplitste jaartal.

. 16 . / . 06 .

Lit.: J.Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.37-38, afb.15.

Jan Boureye was apotheker/drogist en kerkmeester van de Sint-Walburgakerk.
Hij richtte op 10 juli 1606 een jaarlijks weerkerende verjaardag op voor de zielenrust van hemzelf en zijn eerste vrouw, Catherine Moenaert. 

Een rente van 20 schellingen groot was hiervoor voorzien.
Jaarlijks werden 30 van deze penningen verdeeld: 8 aan de disknaap van de armendis om ze te verdelen volgens de lijst en 22 willekeurig te verdelen door de erfgenaam van Catherine Moenaert. 
Jan Boureye overleed in 1639 en is begraven in de Sint-Walburgakerk.

Dispenning op Mathias van Monnikerede 1615

Penning stichting Mathias van Monnikerede.

Kassier bij de hoofdbelastingontvanger voor het

"Brugse Vrije".

Lichte deuk in de rand/boord.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1615

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Het omschrift:

✠  EROGATIO IN PAVPERES . SANCTA . EST .

                    BENIVOLENS

Bedeling voor armen, heilig en welwillend.

Op het veld het wapen van de familie,

van Monnikerede.

Boven op het schild, het jaartal

             CIƆ·IƆCXV

                  1615 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord,

en gladde cirkel.

In zes regels:

  PIENTISS MEM

PATRIS MATRISO.

       MATHIAS

  A MONIKEREDA

    SVIS . IMPEN

       VIVENS FL

Welwillende devote uitbetaling voor de armen,

Mathias van Monnikerede.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises                                                                                  (1890) pag.213 afb.88.

Mathias van Monnikerede richte een fundatie/fonds                                                                                    op ter herdenking van zijn ouders, in de                                                                                             Sint-Walburgakerk te Brugge.

Mathias werd ook in deze kerk begraven bij zijn overlijden in 1636.

Monnikerede was in 1615 een rede waar schepen die naar Damme en Brugge vaarden,

tol/belasting diende te betalen bij hun doorgang.

Monnikerede is heden een deel van de gemeente Oostkerke (Damme).

 

 

Familiepenning van Nieuwenhove-van Tessele.

Enkelzijdige familiepenning van Susanne van Tessele.

Echtgenote van Trésorier Jan van Nieuwenhove, Schepen en burgemeester van het Brugse Vrije.

De juiste functie van deze penning/méreau is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 47 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1615.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels, het omschrift.

IOVCVRAVWE SVSANNA VAN TESSELE .

Jonkvrouw Susanne van Tessele.

Een ruitvormig verdeeld wapenschild van de families,

van Nieuwenhove en van Tessele.

Keerzijde: Blanco.

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.224 e.v.

 

Jan van Nieuwenhove was de zoon van Jean van Nieuwenhove († 27mei 1590) en Jeanne Robyns. Hij was gehuwd met de Gentse Susanne van Tessele. En was lid van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed in 1585 en werd proost van de Broederschap in 1591. Schepen en burgemeester van het "Vrije" in de periode 1589-1616.

 

 

Dispenning op Pascal Soutieu 1625

Uit de collectie, J.D.

Dispenning op Pascal Soutieu.

Kerkmeester van de O.L.Vrouwekerk te Brugge.

Voorzien van een klop (ijk-merkteken) 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 22,7 gram.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1625

Voorzijde: Binnen een dubbele gladde cirkel.

Het omschrift:

✠  . TV . CHRISTVM . SOLEM SEQVERE .

Alleen Christus zal je volgen.

Op het veld het wapen van de familie, Soutieu.

Het gesplitst jaartal, ter weerszijden van het schild.

16 / 25

Boven en onder het wapenschild.

PASCHALIS / SOVTIEV

Pascal Soutieu

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠ . NVLLA . SYLVA . TALEM . PROFERT .

Geen enkel bos, herbergt zo'n nobele boom.

Centraal op het veld, het kruis van Golgotha.

Ter weerszijden van het kruis een monogram.

Links, PB (deels onleesbaar door de klop) 

het monogram man zijn éérste echtgenote Pétronille Blanche.

† 1597)

Rechts, LDM de letters uit de naam van zijn tweede echtgenote

Laurence De Maekere † 1628)

Boven en onder het kruis.

ARBOR / NOBILIS

Edele Boom

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises (1890) pag.277-279 afb.114.

Pascal Soutieu was vanaf 1600 kerkmeester van de O.L.Vrouwekerk.
Hij was er tevens dismeester.
Een relikwie van het Heilig Kruis werd sedert 1473 bewaard in de Kapel met deze naam en in 1622 werd een Broederschap opgericht.
De dispenning van Pascal Soutieu is een getuigenis van deze devotie.
Van deze armenpenning van de Stichting Soutieu zijn veel exemplaren gemaakt. 

Elk gekend exemplaar toont de sporen van veelvuldig gebruik. 
Pascal Soutieu overleed in 1631, hetzij 6 jaar na de uitgifte van deze dispenning. Hij ligt begraven in de kapel van het H. Kruis in de O.L.Vrouwkerk.
De familie Soutieu (Laurentia Soutieu) stichtte in 1661 het godshuis Soutieu met 6 huisjes voor arme blinden. 

In 1910 werd dit godshuis overgebracht naar de straat, Maagdendal te Brugge.

 

 

 

Familie del Rio 1637

Gepersonaliseerde penning van Antoine del Rio.

Schepen en burgemeester van (Oostelijk) Brugse Vrije.

De juiste functie van deze penning/méreau is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1637

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapenschild van de familie del Rio.

Boven het wapen het jaartal

1637

Omschrift tussen twee lijncirkels.

NOBILIS . FAMILIÆ . DEL . RIO

De adelijke familie(s) del Rio.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de familie's,

del Rio en van Wychuuse.

Binnen twee lijncirkels, het devies van de familie del Rio.

VT . AQVA . DILABIMVR

Naar de waterstroom.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises (1890) pag.256-257 afb.106.

Antoine del Rio, geboren als zoon van Jean (Privéraadgever van de Consul) en Mathilde de Ayala. Hij erfde bij het overlijden van zijn vader de titels van 

Heer van Dentergem, Nieuwkerke en Eegem, in opvolging van zijn broer Jan, Deken van de kathedraal van Antwerpen de titel Heer van Tielroobroek.

In 1627 kocht hij het hof van Westvoorde in Meetkerke, dat werdt gerestaureerd in 1631. Op 20 februari 1610 werd Antoin del Rio benoemd tot schepen van het Brugse Vrije en behield deze ambt tot zijn overlijden. En was burgemeester van het Oostelijk Brugse Vrije in 1612, 1621, 1633, 1639 en 1640. In november 1622 werd hij verheven tot ridder. En huwde bij contract van 23 november 1608 met Adriënne van Wyckhuuse, een dochter van Antoine en Claire de Bune.

Ridder del Rio toonde zich een gulle weldoener voor het klooster van de Augustijnen te Brugge, hij liet een nieuw altaar en een weelderig tabernakel in hun kerk plaatsen. Waarnaast een geschilderd drieluik, versiert met zijn portret en dat van zijn echtgenote en hun kinderen. In ruil kreeg het echtpaar een stijlvolle begrafenis,en een toestemming om binnen de kerk  in het hoogkoor een mausoleum op te richten voor hem en zijn nakomelingen. Hij overleed te Brugge op 17 mei 1646 op een gezegende leeftijd van 87 jaar, zijn echtgenote stierf in 1642 op een leeftijd van 64 jaar. De datum op de penning doet vermoeden dat deze is aangemaakt tijdens het leven van de houders. Voor welke gelegenheid is tot op heden onbekend, maar vermoedelijk voor de voltooiing van hun graftombe. De Bethune kende maar één exemplaar van deze penning.

 

Familiepenning , van Boonem.

Familiepenning op J.P. van Boonem.

De juiste functie/datering van deze familiepenning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: 15,66 gram.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca.17de eeuw.

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie, van Boonem.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een watergolf naar links.

Onder het wapen, het devies van de familie.

§ SUPER IMINET VNDIS §

Bij het vertrek van de golven.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Het monogram met de letters:

J P B

Boven de initialen, een rozenkrans.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises (1890) pag afb.14.

Fondatiepenning familie Van Huerne.

Fondatiepenning van de familie, van Huerne.

Josse François van Huerne, heer van Schiervelde, Ayshoven enz.

En Marie-Ferdinande Rommel, dame van Edewalle en 's Gravenwal.

De juiste functie/datering van deze familiepenning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 77 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. eind 17de eeuw.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapenschild van de familie, van Huerne.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een wild zwijn naar links.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In tien regels:

             AD
   EXONERATIONEM

      DIVERSARUM

     FUNDATIONUM

PRENOBILIS FAMILLÆ  

      VAN HUERNE

       TOPARCHÆ 

    DE SCHIERVELDE
          AYSHOUE

              ERCA

Om allerlei stichtingen te steunen, de adelijke families van Huerne, heren van Schievelde, Ayshoven enz.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises (1890) pag.168-169 nr.68.

De adelijke familie van Huerne, leverde vanaf de 16de eeuw leden aan de Raad van Vlaanderen, hun éérste vertegenwoordiger in Brugge was Josse François zoon van Antoine van Huerne, heer van Schiervelde, Ayshoven, Negenbruggen, Banneghem enz. Josse François huwde in 1671 te Brugge met Marie Ferdinande Rommel. En verkreeg de titels van Edewalle en 's Gravenwal door het huwelijk met Marie Ferdinande, die ze op hun beurt doorgaven aan hun zoon Aybert van Huere. Josse verkreeg het classisistische kasteel het "Blauwhuis" die hij liet verbouwen, hij overleed te Izegem in het Blauwhuis op 3 mei 1693.

Fondatiepenning Mgr. A. Triest, voor "Manshemden"

Uit private collectie.

Armenpenning van de fondatie van bisschop Antonius Triest.

Als 5de bisschop van Brugge, en 7de bisschop van Gent.

De juiste plaats/jaar van verdeling van deze armenpenning, is niet te bepalen.

Doordat deze geen jaartal of enige verwijzing naar een kerk of bisdom draagt.

Mogelijks is deze fondatiepenning gebruikt geweest in beide steden.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 54,23 gram.

Diameter: Ø 60,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge/Gent (?)

Datering: z.j. Ca. 1616-1657

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Het wapenschild van bisschop Antonius Triest.

Het wapen getopt met een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een opgerold touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

CONFIDENTER

In vertrouwen.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In drie regels:

    F. T.

  MANS

HEMDEN

Fondatie Triest, manshemden.

Lit.: Description de Méreaux", L. Minard-Van Hoorebeke, 1877, Deel I, pag.395-396, Afb.63 & 64; STAM Gent, Objectnummer N.02256.


Deze armenpenning van de Fondatie Triest kon omgeruild worden tegen "manshemden".
Voor de vrouwen bestond een gelijkaardige penning met de tekst: "F.T. VRAV HEMDEN".

Antonius Triest (° 1577) was als jonge priester hofkapelaan van de aartshertogen Albrecht en Isabella.


In 1610 werd hij deken van het kapittel van Sint-Donaas.
Op 9 juli 1616 tot 1622 was hij de 5de bisschop van Brugge.

Deel deze pagina

In 1622 werd hij met de zegen van de "Heilige Stoel" naar Gent verwezen.
Op 15 maart werd hij er aangesteld en deed op 7 maart zijn intrede tot 1657 was hij de 7de bisschop van Gent.
Bijgestaan door de Jezuïeten was hij zeer actief tijdens de Contrareformatie. 
Hij hielp de gelovigen van zijn bisdom door persoonlijke liefdadigheid en hij bezocht 2 maal per jaar alle parochies. 
Hij legde strenge statuten op aan kloosters en hospitalen en verbeterde de relaties met het Brugse stadsbestuur.
Als bisschop van Gent werd hij in 1653 door paus Innocentius X voor enkele maanden geschorst wegens zijn sympathie voor Cornelius Jansenius. Hetzelfde jaar verzoende hij zich terug met Rome.
Zijn marmeren praalgraf, gemaakt door Hiëronymus Duquesnoy de Jonge, staat links in het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal te Gent.

 

 

 

Fondatiepenning Mgr. A. Triest, voor "Vrouwenhemden".

Armenpenning van de fondatie van bisschop Antonius Triest.

Als 5de bisschop van Brugge, en 7de bisschop van Gent.

De juiste plaats/jaar van verdeling van deze armenpenning, is niet te bepalen.

Doordat deze geen jaartal of enige verwijzing naar een kerk of bisdom draagt.

Mogelijks is deze fondatiepenning gebruikt geweest in beide steden.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 52 gram.

Diameter: Ø 60,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge/Gent (?)

Datering: z.j. Ca. 1616-1657

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapenschild van bisschop Antonius Triest.

Het wapen getopt met een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een opgerold touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

CONFIDENTER

In vertrouwen.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In drie regels:

    F. T.

   VRAU.

 HEMDEN

Fondatie Triest, vrouwenhemden.

Lit.: Description de Méreaux", L. Minard-Van Hoorebeke, 1877, Deel I, pag.395-396, Afb.63.


Deze armenpenning van de Fondatie Triest kon omgeruild worden tegen "vrouwenhemden".
Voor de mannen bestond een gelijkaardige penning met de tekst: "F.T. MANS HEMDEN".

Antonius Triest (° 1577) was als jonge priester hofkapelaan van de aartshertogen Albrecht en Isabella.


In 1610 werd hij deken van het kapittel van Sint-Donaas.
Op 9 juli 1616 tot 1622 was hij de 5de bisschop van Brugge.

In 1622 werd hij met de zegen van de "Heilige Stoel" naar Gent verwezen.
Op 15 maart werd hij er aangesteld en deed op 7 maart zijn intrede tot 1657 was hij de 7de bisschop van Gent.
Bijgestaan door de Jezuïeten was hij zeer actief tijdens de Contrareformatie. 
Hij hielp de gelovigen van zijn bisdom door persoonlijke liefdadigheid en hij bezocht 2 maal per jaar alle parochies. 
Hij legde strenge statuten op aan kloosters en hospitalen en verbeterde de relaties met het Brugse stadsbestuur.
Als bisschop van Gent werd hij in 1653 door paus Innocentius X voor enkele maanden geschorst wegens zijn sympathie voor Cornelius Jansenius. Hetzelfde jaar verzoende hij zich terug met Rome.
Zijn marmeren praalgraf, gemaakt door Hiëronymus Duquesnoy de Jonge, staat links in het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal te Gent.

 

 

Familiepenning op, de Waudripont - de Massiet.

Uit de collectie, J.D.

Familiepenning op Charles de Cordes de Waudripont en zijn echtgenote Marie de Massiet.

Groot-baljuw van St-Winnoksbergen.

Materiaal: Tin.

Massa: 42,7 gram.

Diameter: Ø 57 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca.1641

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

CHARLES DE WAVDRIPONT SCR. SR. DE BASSEGHE WALLINCOVRT.

Charles de Waudripont, heer van Bassenge en Walincourt.

Het wapenschild van de familie, de Waudripont.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een paardenhoofd naar links.

Ter weerszijden van het paardenhoofd, in een wimpel/vaan.

CVL A / CVL

Cul à cul / kont aan kont.

De schildhouders, twee staande wildemannen.

De linkse persoon met een knots.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, 

en een dubbele gladde cirkel, het omschrift.

DAME MARIE MARGRITE DE MASSIET DAME DE SLYPE

Mevrouw Marie Margrite de Massiet, dame van Slype.

Rond gedeeld wapenschild van de families,

de Waudripont en de Massiet.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises (1890) pag.360-363 afb.146.

Charles de Waudripont was groot-baljuw van Sint-Winnoksbergen (destijds gelegen in Vlaanderen, nu Bergues in Noord-Frankrijk).
Charles huwde met Marie Margrite de Massiet.
Hij overleed op 23 juli 1641, zijn echtgenote op 20 oktober 1638.

Zij werden begraven in de Sint-Jacobskerk te Brugge, 
De moeder van Charles de Waudripont was Anne de Schietere, een kleindochter van de Brugse jurist Joost de Damhouder. Haar grafsteen bevindt zich in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Pottterie.
Hoewel J. Bethune deze penning beschouwt als een obiit-penning, is het opvallend dat er in de randteksten géén enkele data van het overlijden is vermeld.
Deze fijn geciseleerde penning kan een herdenkingspenning zijn (maar dan zonder de gebruikelijke jaartallen van overlijden), ofwel een gepersonaliseerde dispenning c.q. weldadigheidspenning..
Wat de inruilwaarde ervan was is niet gekend. 

Fondatiepenning Petrus van Volden 1650

Fondatiepenning van de stichting  Petrus van Volden.

Kanunnik van Sint-Donaas.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 68,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1650

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Het gedeukt wapenschild van de familie, van Volden.

Getopt met het symbool van het kapittel Sint-Donaas.

Een kaarsenrad, waarop vier brandende kaarsen staan.

 En op de achtergrond een Latijns kruis.

Ter weerszijden van het wapen, sierlijke krulmotieven.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In acht regels, met datering:

        SOLEMNITAS

        S . CHYSOLii

        7 FEBRVARii
        FVNDATA PER

R.D. PETRVM VAN VOLDEN

  CANONICVM ECCLESIÆ 

      CATHEDR BRVGEN

           ANNO 1650

Op zijn feestdag/naamdag van de heilige Sint-Chrysolius op 7 februari, de stichting van de eerbiedwaardige Petrus van Volden, kanunnik van de kerk en kathedraal van Brugge, in het jaar 1650.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises (1890) nr.142.

Familiepenning Odevaere 1709

Penning van de familie Odevaere.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 13,4 gram.

Afmetingen: 38,5 mm. 

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: 1709 


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde rand/boord.

Het wapenschild van de familie Odevaere.

Keerzijde: Binnen een verhoogde rand/boord en gladde cirkel.

Centraal op het veld, het jaartal.

1709

Lit.: STAM Gent, Objectnr.01567.

Engelbrecht Odevaere, geboren te Gent 07/12/1698 als zoon van Liévin-François Odevaere, heer van ten Bossche en griffier van het land van Nevele, en van Anne de Potter. Engelbrecht huwde op 26 april 1730 te Gent met Agnes-Franàoise-Andrée Soenens dochter van Jean-Baptiste, schepen te Gent, en van Agnés Maelcamp. Zijn vrouw overleed te Brugge op 1 december 1732, hij hertrouwde met Marie-Jeanne Ingelbrecht. Engelbrecht werd op 4 maart 1730 aangesteld als raadgever aan het Brugse Vrije. Op 31 oktober 1733 werd hij griffier van de Kamer van het Brugse Vrije, en bleef in functie tot aan zijn overlijden op 18 januari 1765 en werd bijgezet bij zijn éérste echtgenote in de St-Walburgakerk. De juiste betekenis van de vermelde datum op de penning is niet gekend.

Fondatie broodpenning Catharine Mestdagh.

Broodpenning/méreaux van de fondatie van Catharine Mestdagh,

voor de parochie St-Anna Brugge.

Materiaal: Lood/tinlegering.

Massa: 47,24 gram.

Diameter: Ø 60 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca.1760-1780.

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord.

In vier regels:

FONDATIE

     VAN

 CATALINE 
MESTDACH

Stichting van Catharine Mestdagh

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

In vier regels:

Boven de letters een tinmerk (?)

  BROOT

      Ω

  VOOR

AERMEN

ST ANNE

Brood voor de armen van Sint Anna.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises (1890) nr.85.

Armenpenning, op Philippe Van Houver (St-Walburga)

Uit de collectie, DB. 

Penning St-Walburgakerk Brugge.

Pastoor Philippe Van Houver (1834-1867)

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10 gram.

Afmetingen: 30,1 mm. x 25,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. 1834-1867


Voorzijde: Gelegen op een glad veld, met afgeronde hoeken.

In drie regels:

 P . VAИ  

HOUVER

P . S . W .

Philippe Van Houver, pastoor Sint-Walburga.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld, met afgeronde hoeken.

In drie regels.

TEEKEN

 VOOR

D'ARME

Lit.: De Schodt, pag.81 PI.R afb.108.

Pastoor Philippe Van Houver gaf deze persoonlijke armenpenning , aan gehuwde armen die op zondag de godsdienstlessen bijwoonden.

De penning had een tegenwaarde van 10 centiemen.

En werd gebruikt tot het overlijden van pastoor Philippe Van Houver in 1867.

Minard-Van Hoorebeke Pag. 46 afb.111. schrijft deze penning/mereaux foutief toe aan de Sint-Walburgakerk van Oudenaarde.

Van Buylaere 1850

Uit de collectie, L.V. Fleur de Coin. 

Penning op Van Buylaere.

Deurwaarder te Brugge.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Geklopt volgnummer.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 10,5 gram.

Afmetingen: 34 mm. 

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: 1850


Voorzijde: Binnen een verhoogde rand/boord en gladde cirkel.

Centraal op het veld, de geklopte cijfers

15

Omschrift:

A VAN BUYLAERE

       BRUGGE

Keerzijde: Binnen een verhoogde rand/boord en gladde cirkel.

Blanco binnenveld.

Omschrift en datering:

V . B . STEDENHUYS

            1850

Jean-Marie de Pelichy van Huerne 1855

Uit de collectie, Paul Callewaert. 

Penning op Baron Jean-Marie François Theodore Ghislain de Pelichy van Huerne.

°1774 † 1859

Burgemeester van Brugge en senator.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 94,93 gram.

Afmetingen: 60,5 mm. 

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Laurent-Joseph Hart (1810-1860)
Datering: 1855


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De buste van Baron J. de Pelichy van Huerne naar rechts.

Omschrift:

   BON. J . DE PÈLICHY - VAN HUERNE 

BOURGMESTRE DE BRUGES . 1841-1854

In de halsafsnede, de graveur/ontwerper.

HART PECIT

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een open vruchtdragende eikenkrans, onderaan dichtgebonden met een lint.

Centraal in vier regels:

             SES

      CONCITOYENS

   REGONNAISSANTS

            1855

Zijn dankbare medeburgers.

Boven de tekst, het stadswapen van Brugge.

Getopt met de gekroonde gotische letter b