Wapenschild graaf van Vlaanderen.

Legpenning op de graaf van Vlaanderen (Lodewijk van Male 1346-1384).

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29,5 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. 2de helft 14de eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en parelcirkel.

Het omschrift:

 ✠ ARᗰS LE COMT MЄRЄLЄS

Binnen een dubbele zespas.

De vrije ruimte buiten de bogen gevuld met een punt/bolletje.

Centraal het gepareld wapen van de graaf van Vlaanderen.

In het veld, een klimmende leeuw naar links.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand en parelcirkel.

Het omschrift:

. TAЄ . / . ACI . / . ЄAT . / . ЄAЄ .

Een opengewerkt gelelied kruis.

In het kruishart,een lelie.

In de kwartieren telkens een fleur de lys.Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.9.

Collectie, Nederlandse Bank, Identificatie RP-00004.

Verovering van de stad Tunis 1536


Uit de collectie, Frans Peters.


Legpenning op de Verovering van de stad Tunis.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Muntteken: Lelie (⚜)

Datering: 1536


Voorzijde: Binnen een gladde rand en parelcirkel.

Het omschrift:

LA x GRACE x DE x DIEV x EST x FORT x GRANDE

             De genade van God is zeer groot.

De buste van Karel V vaar rechts.

Op het hoofd een lauwerkrans.
Keerzijde: Binnen een gladde rand en parelcirkel.

Het omschrift:

AMIS x TVNES x EN x MA COMMANDE x 1536 ::

           Vrienden stem af op mijn bevelen.

Tweekoppige adelaar boven de stad Tunis.

Twee schepen voor de stad.
Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces

of the Netherlands and Belgium nr.1318.__________________________________________________Huwelijk Ferdinand en Anna 1521

Bodemvondst, Hans Bostelaar.

Tinnen legpenning op, "Huwelijk Ferdinand van Oostenrijk met Anna van Hongarije".

Materiaal: Tin.

Massa: 4.00 gram.
Diameter: Ø 29 mm.

Muntteken: Lelie.
Aanmaakplaats: Brugge.
Datering: 1521.


Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.
ESPERAИS * GVIDE * MAVELLE * APOVRT * ♔

 De 'Hoop" leidt mijn zeil naar de haven.
Naakte langharige dame preuts geknield op een vlot in de golven.
Die de personificatie van de "Hoop" voorstelt.
Houd met beide handen, een zeil in de wind.

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels, het omschrift.

IETT * PO * BVREAV * DE * MOS * F X ARCIDVC * DAVSTCE Lelie

Lettoirs pour le bureau de monseigneur Ferdinand archiduc d'Austrice.
Legpenningen voor het bureau van de heer Ferdinand, aartshertog van Oostenrijk.
Interpunctie, ster.
Het wapenschild van de aartshertog Ferdinand van Oostenrijk.
Gehouden door een staande struisvogel naar links gewend, met een lint in de snavel.


Lit: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.1122.

M. Tas, Rekenpenningen Tweede herziene druk. pag.16 nr.018.

De inname van Tunis door Karel V 1535

Legpenning op de "Inname van Tunis".

Onder Keizer Karel V.

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,95 gram.

Diameter: Ø 28,6 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1535.

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Het omschrift:

LA : PVISSANCE + DE  : DIEV : QVY . EST : GRANDE lelie :

De kracht van God, die groot is.

De gelauwerde buste van Karel V naar rechts.

In de linkerhand, een Rijksappel getopt met een kruis.

In de rechterhand, een geheven zwaard.

Ter weerszijden van de buste, het gesplitste jaartal:

                    I5  /  35

Keerzijde: Binnen een cirkelrand/boord en twee lijncirkels.

Het omschrift:

+ A : MIS : THVNES : EN : MA : COMMANDE : CA . V . IMP

heeft Tunis onder mijn gebied gesteld, keizer Karel V.

Een tweekoppige adelaar, boven het versterkte fort Goleta en de stad Tunis.

Op de voorgrond een zeilschip, en twee sloepen.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.1303.

M. Tas, Rekenpenningen Tweede herziene druk. pag.21 nr.029.

Vrede tussen Frankrijk en het keizerrijk 1538

Legpenning op de Vrede tussen Frankrijk en het keizerrijk.

Onder Keizer Karel V.

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,69 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1538.

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels en lijncirkel.

Het omschrift:

POVR : REGNER : PLVS : OVLTRE : PAS / SER

De gekroonde buste van Karel V naar links

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels en lijncirkel.

Het omschrift:

IVSTICE  SACORDE : A : MISERICORDE : lelie :

Een gekroonde weegschaal/ballans op een gekruiste scepter en zwaard.

Onderaan, een Rijksappel.

Het gesplitste jaartal ter weerszijden van de scepter en zwaard.

                       I5  /  38

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.1342.

De rust in de lage landen hersteld 1540

Legpenning op "De rust in de lage landen hersteld".

Onder Keizer Karel V.

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,33 gram.

Diameter: Ø 29,5 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1540.

Voorzijde: Binnen een glade cirkelrand/boord en lijncirkel.

Het omschrift:

GECT: DES . M . D HOSTEL . DE . L EMPERE . 1540. lelie

Gectoirs des Maitres d'Hostel de l'empereur 1540

Legpenningen van de hofmeesters van de keizer 1540

Een gevleugelde engel, met perkament op rol,

verkondigd de vrede aan een sluimerende leeuw.

De leeuw symboliseerd de Nederlanden.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

In zeven regels tekst:

            + L ON + DIT +

          ET + IE + CROIS +
           FERMEMENT  Q

       APRES + L + A PLVIE

        VIENT + LE + BEAV

          ༺ TEMPS ༻ 

              +♱ I53I ♱+

Men zegt, en ik geloof  met zekerheid, dat na de regen de zonneschijn komt.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.1439. 

Van Mieris III pag. 30 nr.1.

M. Tas, Rekenpenningen Tweede, herziene druk pag.23 nr.033.

Oorlogen van Karel V 1543

Legpenning op de oorlogen van Karel V .

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1543.

Voorzijde: Binnen lijncirkels.

Het omschrift:

SVPER : ASPIDEM . ET . BASILISCV : AMBVLABIS . 43.

Je loopt op de adder en het gedrocht Basiliscus.

De gekroonde Karel V naar links.

In de rechterhand, een opgestoken zwaard.

In de linkerhand, de Rijksappel getopt met een kruis.

Onder zijn voeten, vertappelend de slang Aspis en het gedrocht Basiliscus.

Keerzijde: Binnen lijncirkels.

Het omschrift:

AQVILA . PROVOCAT . PVLLOS . SVOS . AD. VOLANDVM : lelie

De adelaar wekt haar jongen op om te vliegen.

Een arend met jongen in de klauwen vliegt naar de zon.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.1523.

G. van Orden, Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche historiepenningen, Volume 1 nr.373.

Overgave van St-Dizier aan Karel V 1544

Legpenning op de overgave van St-Dizier aan Keizer Karel V (?).

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4 gram.

Diameter: Ø 28,6 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1544.

Voorzijde: Binnen tweelijncirkels.

Het omschrift:

AD FACIENDAM . VINDICTAM . IN . NATIONIBVS . / x / .

Om wraak uit te oefenen onder de volkeren.

Een dubbel koppige adelaar met nimbussen,

steekt een liggende vrouw met twee zwaarden.

Onder de vrouw de tekst:

      INFIDELITAS

         Ontrouw.

Keerzijde: Binnen tweelijncirkels.

Het omschrift:

AD ALLIGANDOS . REGES . EORVM . IN COMPEDIBVS : lelie :

Om hun koningen in boeien te kluisteren.

Een dubbel schandblok tussen de zuilen van Hercules.

De zuilen getopt met een keizerskroon en koningskroon.

Aan de zuilen hangen handboeien.

Onder het schandblok, twee voetboeien liggend in het gras.

Boven het schandblok, tussen de zuilen het jaaral.

                      I544

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.1576.

G. van Orden, Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche historiepenningen, Volume 2 nr.73.

M. Tas, Rekenpenningen, Tweede herziene druk pag.25 nr.037

Maria van Hongarije, landvoogdes van de Nederlanden 1548

Uit de collectie, Frans Peters.

Legpenning op Maria van Hongarije als landvoogdes van de Nederlanden.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1548

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en twee lijncirkels.

Het omschrift:

MANVS :x: DOMINI :x: PROTEGAT :x: ME ༺ 

Moge de hand van de Heer mij beschermen.

Onder een hand met mouw de gotische letter:

                    Ω

                   .M.

Onder de letter het jaartal:

                  I548

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, en twee lijncirkels.

Het omschrift:

: SVB . VMBRA x ALARVM x TVARVM x PROTEGE . ME :

Bescherm me onder de schaduw van je vleugels.

Gelegen op een tweekoppige adelaar, met gespreide vleugels.

Het gekroond ruitvormig wapenschild van Maria van Hongarije.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.1758.

G. van Orden, Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche historiepenningen, Volume 3 nr.466.

Huwelijk Philips II en Isabella 1561

Legpenning op het huwelijk van Philips II en Isabella.

Materiaal: Koper, verzilverd. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,02 gram.

Diameter: Ø 29,2 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1561.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

PHILIPPVS . D . G . HISPANIARVM . REX . I56I : lelie :

Philips II, bij de gratie Gods koning van Spanje 1561.

De geharnaste buste van Philips II naar rechts.

Ter weerszijden van Philips II een Bourgondisch vuurijzer/vuurslag

met wegspringende vonken.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

ISABEL : FILLE . DV . ROY : DE : FRANSE : HENz . lelie .

Isabella, dochter van Hendrik II koning van Frankrijk enz.

De buste van Isabella de Valois naar links.

Getooid met diadeem en parelsnoer, op de borst een broche.

Het veld versiert met 21 fleur de lys.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.2277.

Legpenning Philips II en Isabella 1561

Legpenning op Philips II en zijn echtgenote Isabella .

Pengat voor ophanging.

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,73 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1561.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

PHILIPPVS . D . G . HISPANIARVM . REX . 61 : lelie :

Philips II, bij de gratie Gods koning van Spanje 1561.

De geharnaste buste van Philips II naar rechts.

Op de borst het juweel van het Gulden Vlies.

Rechts, een Bourgondisch vuurijzer/vuurslag

met wegspringende vonken.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

ISABEL : FILLE . DV . ROY : DE : FRANSE : HENz . lelie .

Isabella, dochter van Hendrik II koning van Frankrijk enz.

De buste van Isabella de Valois naar links.

Getooid met diadeem en parelsnoer, op de borst een broche.

Het veld versiert met 21 fleur de lys.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.2278.

Pauselijk geschenk aan Alva 1569

Deel deze pagina

Legpenning op de Feestelijkheden t.g.v. het pauselijk geschenk aan de hertog van Alva die tegelijkertijd zware belastingen aan de Staten oplegt.

(Eenmalig de honderste penning, en een twintigste penning bij elke verkoop van onroerende goederen, en een tiende penning bij elke verkoop van roerende goederen)

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31,7 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1569

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

IOYE x EN x LA x MAISON lelie

Vreugde binnenshuis.

Voor een huis met portiek, een personage in rouwkledij naar links.

(Naar model van de rechters in Brabant, wanneer ze een doodvonnis voorlazen)

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

✥ CHACVUN ✥ A ✥ SON ✥ ADVYS ✥

         Ieder naar zijn gevoelen.

Een Rijksappel, getopt met een kruis.

Ter weerszijden van het kruis het gesplitste jaartal.

                  I5  /  69

Op de wereldbol, in de vrije kwartieren:

              A  /  BY  / SION

                 Misleiding

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.2490.

G. van Loon, Deel I, Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag. 126-127. 

M. Tas, Rekenpenningen. Tweede herziene druk (2020) pag.52 nr.097.

De tekst en afbeelding op de voorzijde slaat waarschijnlijk op het oud Nederlandse spreekwoord "Waar blijschap binnen 's huis is, staat de droefheid voor de deur". De Nederlanders die feest vierden met de Spanjaarden, stond hun nadien nog veel ellende te wachten.

Legpenning 1576

Uit de collectie, Frans Peters.

Legpenning op Philips II, handhaving Reformatie.

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1576

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

 PHILIPPVS : D : G : HISPANIARVM : REX : 1575 :

Philips II, bij de gratie Gods koning van Spanje 1575.

De geharnaste buste van Philips II naar rechts.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

NON : QVAM . DIV . SED : QVAM . BENE . .1576 .

Niet alleen hoe goed het is, maar ook hoe goed het is.

Centraal in het veld.

Een aambeeld, doormidden gekliefd met een zwaard.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.2698.

G. van Orden, Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche historiepenningen, Volume 1 pag.217 nr.808.

Aankomst hertog Matthias in de Nederlanden 1577

Legpenning op de aankomst van aartshertog Matthias van Oostenrijk in de Nederlanden.

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Muntteken: Lelie.

Datering: 1577

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

SPEM .x. FERT .x. MATHIAS . I577 . I4 . NO .

Matthias brengt hoop, 14 november 1577

De aartshertog Matthias op een wagen met vierspan, onder een stralende zon.

In de rechterhand, een zweep waarmee hij de paarden aanport.

In de linkerhand, de teugels van het vierspan.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

OFFENSI .x. NVMINIS .x. ASTRVM . lelie .

Ster van beledigde god.

Zicht op Antwerpen met de Schelde.

Boven het landschap, een staartster/komeet.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr. 2726. 

G. van Loon, Deel I, Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag.243-244. 

Aankomst Matthias in de Nederlanden 1578

Legpenning op de aankomst van aartshertog Matthias van Oostenrijk in de Nederlanden.

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,94 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Muntteken: Lelie.

Datering: 1578

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het omschrift:

SPEM .x. FERT .x. MATHIAS . 15 lelie 78 .

Matthias brengt hoop.

De aartshertog Matthias op een wagen met vierspan, onder een stralende zon.

In de rechterhand, een zweep waarmee hij de paarden aanport.

In de linkerhand, de teugels van het vierspan.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

OFFENSI .x. NVMINIS .x. ASTRVM .x.

Ster van beledigde god.

Zicht op Antwerpen met de Schelde.

Boven het landschap, een staartster/komeet.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr. 2737. 

G. van Loon, Deel I, Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag.243-244. 

Heroïsch verzet 1581

Legpenning op Heroïsch verzet van de door Farnese belegerde steden in Nederland .

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,73 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1581

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

INGENIO : / & . FORTITVDINE . / . lelie .

Door beleid en dapperheid.

Een staande en gehelmde leeuw naar rechts.

In de rechterklauw, een geheven kromzwaard.

In de linkerklauw een schild met het monogram

     PX  

(Christus)

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift: 

. VALET . IRRITATVS .

Getergd is hij machtig.

Een leeuw, zich schuil houdend achter een palmboom.

Word bevochten, door een gehelmde ruiter met speer.

Voor zich houdend, een schild.

Onder de palmboom het jaartal in een cartouche.

             I58I

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.2840. 

G. van Loon, Deel I, Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag.304. 

Inhuldiging van d'Anjou in Vlaanderen 1582


Legpenning op de inhuldiging van de hertog

van Alençon in Vlaanderen .


Kleine slagbarst.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. 1582.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het omschrift:

FRAN . F . FRAN . FRA . VNIC . REG . D . G . COM . FL

François, zoon van Frankrijk, enige broer van de koning,

door Gods genade, graaf van Vlaanderen.

De buste van François d'Alençon naar rechts.

Gekleed in militair tenue.Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel het omschrift:

DOMINVS . / . MICHI / . ADIVTOR

De Heer id mijn helper.

Twee naakte kinderen houden een gravenkroon boven het 

wapenschild van Vlaanderen.

De kroon, getopt met twee olijftakken.


Lit.:J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the

Netherlands and Belgium nr.2874.

M. Tas, Rekenpenningen Tweede, herziene druk 2020 pag.94 nr.179bis.___________________________________________________________

Overwinning van hertog d'Anjou op de Spanjaarden 1583

Legpenning op de overwinning van de hertog van Alençon op de Spanjaarden .

Kleine slagbarst.

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,23 gram.

Diameter: Ø 29,5 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1583.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift:

FRAN . F . FRAN . FRA . VNIC . REG . D . G . CO . F lelie

François bij de gratie Gods, hertog van Alençon en Anjou, graaf van Vlaanderen. 

De buste van François d'Alençon naar rechts.

Gekleed in militair tenue.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel het omschrift:

DEFENSOR . LIBER . PROVIN . GAL BELG .lelie .

De verdediger en bevrijder van de Verenigde Provinciën.

De hertog van Anjou op een steigerend paard. 

In de rechterhand een speer, en slaat de vijand.

Het jaartal in de afsnede.

       1583

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.2962.

Onoverwinnelijke Armada 1588

Legpenning op de onoverwinnelijke Spaanse Armada.

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,79 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1588.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift:

PHS . D . G . HISP . POR Z REX . CO . FL . 15 lelie 88 .

Philips II, bij de gratie Gods koning van Spanje, Portugal enz.

graaf van Vlaanderen.

Het gelauwerde en geharnaste buste van Philips II naar rechts.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel/boord.

Het omschrift:

IMMENSI x TREMOR x OCEANI x 15 lelie 88 x

De schrik van de geweldige oceaan.

De pilaren van Hercules staande in zee.

Samengestrikt op de pilaren de wapens van Spanje en Portugal.

Boven de wapens, de koninklijke kroon.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3182.

G. van Loon, Deel I, Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag.389. 

De verdedigers van het geloof 1592

Legpenning op het ontzet van Rouen, De verdedigers van het geloof.

Materiaal: Koper. 

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,57 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1592

Voorzijde: Binnen een parelrand/boord.

Een zwaard tussen de naar elkaar toekijkende geharnaste bustes van de gelauwerde Philips II en zijn zoon Philips III.

In de afsnede:

PROPVGNATO

      RIBVS

Omschrift:

DIVO PHO I HISP . REG . ET . D . PHO . III . D . FIL .I5 lelie 9Z.

Propugnatoribus, Divo Philippo II Hispaniarum regi et divo Philippo III divi filio.

Aan de voorvechters: De vergoddelijkte Philips II, koning van Spanje en de vergodelijkte Philips III, zoon van de vergodelijkte 1592.

 

Keerzijde: Binnen een parelrand/boord.

Een maagd gezeten op een troon, met pauselijke driekroon getopt met een duif.

In de rechterhand, een Rijksappel en twee sleutels.

Op de linkerhand, een duif.

Omschrift.

LÆTARE . MAT / ER / ECCLESIA .lelie.

Verheug U, O moeder de kerk. 

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3298.

G. van Loon, Deel I, Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag.426. 

M. Tas, Rekenpenningen, Tweede herziene druk pag139 nr.275.

Opmerkelijke fout van de stempelsnijder, hier op deze rekenpenning duidelijk PHO I i.p.v. PHO II. 

Jubileumjaar 1600

Legpenning op het Jubileumjaar.

De Leden van Vlaanderen.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,76 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Muntteken: Lelie.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1600

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De naar elkaar toegewende geharnaste buste van Albrecht als aartshertog van Oostenrijk.

En Isabella als landvoogdes der Nederlanden.

Beiden met een rolkraag.

Het omschrift:

 ALB . ET . ELISB . D:G . ARHI . DVCES . AVS . B . CO . FL . lelie .

Albrecht en Isabella bij de gratie Gods, aartshertogen van Oostenrijk en Bourgondië graven van Vlaanderen.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

IVBELATE . DEO . IN . VNITATE . CORDIS . I600. lelie

Juich vreugdevol voor God, in eenheid met het hart.

Centraal een vuurijzer, doorstoken met een Bourgondisch stokkenkruis.

In de kwartieren, de wapens van Gent, Ieper, het Vrije en Brugge.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium variant op nr.3490. (ARHI) .

G. van Loon, Deel I, Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag.540.