Obiit op Madeleine Diaz y Mercado 1607 (+ gietmal)

Deel deze pagina

Keerzijde: Blanco.

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00178.

J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.6-7,

afb.3.

In zijn werk vermeldt J. Bethune dat hij geen enkele

overlijdenspenning van Madeleine Diaz heeft

gevonden waardoor hij in zijn boek enkel een

tekening kon weergeven.
De stenen gietmal bevond zich in 1890 in het

Archeologisch Museum te Gent. Berust onder

Objectnummer 14134. (zie toegevoegde foto van STAM Gent)

Madeleine Diaz y Mercado dochter van Jean en

Clementina uit Santa Cruz, was gehuwd met Diego d'Aranda, zoon van François d'Aranda, afkomstig uit Burgos (Spanje).
Diego d'Aranda volgde zijn vader op als consul van

Spanje te Brugge.
Hij overleed op 23 juli 1594 en werd begraven in de

kerk van de Augustijnen.
Madeleine, zijn weduwe, overleed op 23 mei 1607 en

werd begraven naast haar man.

Obiit op Paul van der Praet 1607

Obiit/overlijdenspenning op Paul van der Praet.

Gemeenteraadslid, van de stad Brugge.

Lid van de adelijke Broederschap van het Heilig Bloed.

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. 1607

Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  DHEER . PAVWELS . VAN DER . PRAET .

De heer Paul van der Praet.

Centraal op het veld, 

het wapenschild van de familie, van der Praet.

Keerzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  IONCVR . ANNA . VAN  HERDSBERGHE .

Jonkvrouw Anne van Hertsberghe.

Centraal op het veld, 

het wapenschild van de familie, van Hertsberghe.

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.247-248, afb.102.

Paul van der Praet, was de zoon van Jean van der Praet heer van Onlede, en van Anne van Mommengys. Hij werd gemeenteraadslid in 1592-1593 en was lid van de adelijke broederschap van het Heilig Bloed in 1594, en kerkvoogd van de O.L.Vrouwekerk. Zijn echtgenote, Anne van Hertsberghe was de dochter van Jean en Pierrine Matheus. Ze was aangenomen door een speciale toewijding aan de cultus van de Onze Lieve vrouw van de Sneeuw. Op 10 september 1597 kochten ze van de kerkvoogden van de O.L.Vrouwekerk een begraafplaats in de kapel, en schonken ze een schilderij, geschilderd door Antoine Claeyssins dat het wonder van de Liberiaanse baseliek voorstelt, evenals een sierlijk glas-in -loodraam met hun wapens. Paul van der Praet was heer van Ten Torre en Onlede, hij overleed op 2 augustus 1607, zijn echtgenote stierf in 1624. Een inscriptie in de muur naast hun graf, herinnerd aan de stichting die ze hadden gemaakt van twee eeuwigdurende jaargetijden.

Obiit op Philippe Van Steelant 1614

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Philippe Van Steelant.

Schepen van de stad Brugge. 

Materiaal: Lood.

Massa: Ø 29 gram.

Diameter: 42 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1614

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie Van Steelant.

Het wapen is tevens ook het stadswapen van Kortrijk,

stad van herkomst van deze familie.

Boven het wapen het jaartal 1614

Het overlijdensjaar van Philippe Van Steelant.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het gedeeld ruitvormig wapenschild,

van de families Van Steelant en Van Volden.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.286-287, afb.118.

Philippe Van Steelant was raadgever, schepen en thesaurier van de stad Brugge.

Hij huwde met Marie Van Volden en overleed in 1614.
Zijn vrouw overleed in 1623.
Philippe Van Steelant werd in 1606 lid van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed.
Hij ligt samen met zijn vrouw begraven in de Sint-Jacobskerk.

Obiit op Jeanne de Haynin 1638

Obiit/overlijdenspenning op Jeanne de Haynin.

Weduwe van George Adornes. 

Materiaal: Lood.

Massa: 37,95 gram.
Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1638

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het gedeeld rond wapenschild van de families Adornes en de Haynin.

Rond het wapen, versiert met stengels korenaren, die zich onderaan kruisen.

Onder het wapen het jaartal 1638

Het overlijdensjaar van Jeanne de Haynin.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Centraal binnen een kleine gladde cirkel.

Een gekroond doodshoofd.

Omsloten in een doorlopende concentrisch omschrift.

 ✠ D IEANNE DE HAYNIN DAME DE FACHE ROYAVME DES ESTIMAVX DOVAGIERE DE MESS' GEORGE LAMBERT ADOVRNE CHLR SRDE MARQVILLIES MARQVE NIEWENHOVE NIEVVLIET PEENHOVE EZ.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.391-397, afb.158.

Georges Adornes (°1596) huwde in 1623 met Jeanne de Haynin.
Ervoor was hij kort gehuwd geweest met Isabelle de Beer (huwelijk werd verbroken).
Georges Adornes overleed in 1635 en werd begraven in de familiale Jerusalemkerk te Brugge, waar zich de geknielde beelden bevinden van hem en zijn beide echtgenoten.
Jeanne de Haynin schreef haar testament in 1638, jaar van haar overlijden (jaar vermeld op de penning).
Hierin voorzag zij belangrijke financiële giften voor Brugse kloosters en herdenkingsmissen.
Zij ligt begraven in het graf van haar echtgenoot in de Jerusalemkerk.

Obiit op dokter Pieter Rapaert 1638

Obiit/overlijdenspenning op Pieter Rapaert.

Dokter in de Geneeskunde.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: 50 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Stempelsnijder: Jan Crabbe.

Datering: 1638

Voorzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Het wapenschild van de familie, Rapaert.

Boven het wapen het jaartal van zijn overlijden.

                     . 1638 .

Omschrift binnen een lijncirkel:

✠ MR. PIETER . RAPAERT . DOCTOR . IN . MEDICINE

 De heer Pieter Rapaert, dokter in de Geneeskunde.

Keerzijde: Binnen een gladde afgeronde boord.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de families, Rapaert en de Badts.

Omschrift binnen een lijncirkel:

✠ IOE . MARGRARIETE . DE . BADTS . 16

Mevrouw Marguerite de Badts 16 (leeg veld voor het invullen van haar sterfjaar)

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.250-251 nr.103.

Pierre Rapaert, zoon van Pierre en Marie de Joncheere, werd geboren in Brugge op 19 juni 1579. Hij deed zijn humaniora in zijn geboortestad en ging enkele jaren geneeskunde studeren aan de universiteit van Bolonge, waar hij op 16 september 1605 het doctoraat ontving. Terug in zijn vaderland vestigde hij zich in Brugge en verwierf hij een grote reputatie. Hij werd beëdigd als huisdokter van de stad op 24 februari 1619 en bewees grote diensten aan de verschillende instellingen die aan zijn zorg waren toevertrouwd, in 1608 behandelde hij met groot succes in de Bogaerdeschool zieken op scheurbuik. In 1631 verleende de magistraat van de stad hem het voortbestaan ​​van zijn plaats ten gunste van zijn oudste zoon, die net was gepromoveerd. Pierre Rapaert, trouwde op 25 oktober 1606 met Marguerite de Badts, dochter van Paul en Arnoldine Bogaert, bij wie hij zeven zonen en een dochter kreeg en stierf te Brugge op 21 december 1637, 59 jaar oud. Pierre woonde in de parochie van Sint-Salvator, eerst in de Zilverstraat en daarna in de Sint Amandsstraat, het huis waar hij stierf heette "de parijse halle", een van de historische herbergen van de stad. Hij werd begraven in de kerk van Saint-Salvator, kapel Onze-Lieve Vrouw van zeven smarten , zijn vrouw volgde hem naar het graf op 3 april 1647. Pierre viel op door zijn vrijgevigheid jegens de Sint-Salvatorkerk, die hij begiftigde met verschillende siervoorwerpen en o.a. de prachtige deur die achter het hoogaltaar zit en waarop men nog zijn wapen ziet.

Obiit op Pieter Baltyn en Marie de Groote 1639

Obiit/overlijdenspenning op Pieter Baltyn en zijn echtgenote Marie de Groote.

Griffier van het Brugse Vrije, en burgemeester van het Vrije.

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: 55 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1639

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapenschild van de familie Baltyn.

Boven het wapen het jaartal van zijn overlijden.

1639

Omschrift tussen twee lijncirkels:

IOR PIETER . BALTYN . OB . Z . OCTOBER

De heer Pieter Baltyn, overleden 2 oktober 1639

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het rond gedeeld wapenschild van de families, Baltyn en de Groote.

Omschrift tussen twee lijncirkels:

✠ IOE . MARIE . DE . GROOTE. OB 9 . MAERTE 1613

Mevrouw Marie de Groote, overleden 9 maart 1613.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.18-19 afb.8.

Pieter Baltyn, zoon van Heuri en Anne de Mil, behoorde tot de familie van de geleerde jurist Adrien Baltyn. Na het behalen van zijn diploma "rechten" trad Pieter ook toe tot het bestuur van Vlaanderen. Hij vervulde het ambt van griffier bij het Brugse Vrije, en verkreeg er ook zijn benoeming tot schepen van het Vrije op 6 oktober 1607. En werd in 1622 burgemeester van het district Noord en vervolgens in 1633 en 1637 burgemeester in het district West.

Pieter Baltyn huwde in 1595 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met Marie de Groote, dochter van François de Groote. Zij stierf op 9 maart 1613, haar echtgenoot op 2 oktober 1639.

Bijna met zekerheid is deze obiit-penning gegraveerd in het atelier van de beroemde goudsmid Jan Crabbe, gekend als de maker van de gouden reliekschrijn van het Heilig Bloed.

 

Obiit op Jan Schee 1639


Uit particuliere collectie.


Enkelzijdige obiit/overlijdenspenning op Jan Schee.

Deken van de Confrérie H. Sacrament van de

St-Walburgakerk.


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 49 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Graveur: Atelier Jan Crabbe.

Datering: 1639


Voorzijde: Binnen een gladde verhoogde boord 

en twee lijncirkels het omschrift:

DHEERSAMEN·IAN SCHEE FS AERNOVDT

De achtenswaardige Jan Schee, zoon van Arnould.

Centraal op het veld,

het wapenschild van de familie, Schee.

Boven het wapen het overlijdensjaar van Jan Schee.

                                   1639


Keerzijde: Blanco.Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises

pag.270-271, afb.111.


Jan Schee, ("de oude"), zoon van Arnould, was deken

van de H. Sacrament broederschap, van de

Sint-Walburgakerk. Hij stichtte in deze parochie een

jaargetijde, die op Sint-Jan gevierd moest worden met

een jaarlijkse donatie van 80 Gros, het Karmelieten-

klooster ontving van hem een jaarlijkse donatie,

verhypothekeerd aan Damme. Jean Schee stierf op

22 april 1630 en werd begraven in het grote schip van

de Sint-Walburgakerk. Zijn vrouw Anne de Grave,

overleed op 1 januari 1652 en werd in hetzelfde graf

bijgezet. 


_____________________________________________


Obiit op Barbara vander Beken 1645


Obiit/overlijdenspenning op Barbara vander Beken,

echtgenote van Louis de Menantel.

Kapitein van de cavalerie, poorter van Brugge.


Gietfout, door gebroken matrijs.


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 58 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1645


Voorzijde: Binnen een opstaande boord,

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

LOVYS · DE · MENANTEL · ESCVIER ·

CAPTNE · DE · CAVALERIE

Louis de Menantel, kapitein van de cavalerie.

Het wapenschild van Louis de Menantel.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een aanziende leeuwenkop.

Het wapen gehouden door leeuwen als schildhouder.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

BARBE · VANDER · BEKEN · OBYT · 30 AVG · I645

Barbara vander Beken, overleden op 30 augustus 1645

Het ovaal en gedeeld wapenschild , van de families

de Menantel & vander Beken
Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises

pag.204-206 nr. 84.


____________________________________________


Obiit op Louis le Poyvre 1645

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Louis le Poyvre. († Luik 1645)

Materiaal: Tin.

Massa: 43,7 gram.
Diameter: Ø 57 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1645

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord en 

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  IR. LOWYS LE POYVRE OBYT 22 AVGVSTI 1645

De heer, Louis le Poyvre, overleden op 22 augustus 1645

(Het cijfer 5 gespiegeld)

Centraal op het veld, het wapenschild van de familie le Poyvre.

Omsloten met een fijne gladde binnencirkel.

De binnencirkel loopt mee met de ronding van het schild.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De initialen van de graveur  I D K

Jacques de Kaetere.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.240-241 afb.99.

Louis le Poyvre, overleden in Luik in 1645, huwde in 1642 met Philippote de Kerckhove.
En was de zoon van Jean le Poyvre, die door zijn huwelijk met Marie Anchement in 1610 naar Brugge was gekomen.
Louis le Poyvre werd begraven in de oude Karmelietenkerk.

Op de blanke keerzijde van deze overlijdenspenning zijn de initialen "I D K" meegegoten.
Zoals bij de herdenkingspenning van Maximiliaan de Praet  (met dezelfde "IDK" op de keerzijde) geeft dit een indicatie van de maker, i.c. de tinnegieter Jacques de Kaetere (werkzaam van 1627 tot 1653).
Over de professionele activiteiten van Louis le Poyvre wordt niets vermeld bij Bethune.

Obiit op Louis Winckelman 1645

Obiit/overlijdenspenning op Louis Winckelman.

Materiaal: Tin.

Massa: 26,94 gram.
Diameter: Ø 52 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1645

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

✠ IOR. LOVYS . F. IO. BERNART . WINCKELMAN . OBYT . 28 OCT 1645

De heer Louis, zoon van de heer Bernard Winckelman, overleden op 28 oktober 1645

Het wapenschild van Louis Winckelman, als heer van Montigny.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een wildeman met knots.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

✠ IOE . ANNA . FA . IOR . FRANSOIS . VANDEN . HEEDE . OBYT . ZZ . MA-. 163Z

Mevr. Anne, dochter van de heer François Van den Heede, overleden op 22 maart 1632.

Het ovaal en gedeeld wapenschild , van de families Winckelman/Van den Heede.

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises nr. 155.

Enkelzijdige obiit/overlijdenspenning op Madeleine Diaz y Mercado.

Echtgenote van Diego d'Aranda, consul van Spanje.

Materiaal: Tin.

Massa: 22 gram.
Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1607

Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠   OBYT  23  MAY  1607 ✶

  Overleden, op 23 mei 1607

Centraal op het veld, 

het ruitvormig wapenschild van de families.

d'Aranda en de Diaz.

Obiit op Mathieu Boùuaert 1647


Uit particuliere collectie.


Obiit/overlijdenspenning op Mathieu Boùuaert.

Schepen van de stad Brugge, voord van de gevangenis.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 52 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1647


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord

en lijncirkel, het omschrift:

D'HEER MATTHIA ✽ BOVVAERT OBYT 13 MAY 1647.

  De heer Mathieu Boùuaert, overleden op 13 mei 1647

In het veld, het wapen van de familie Boùuaert.
Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord

en lijncirkel, het omschrift:

       IOE LAVRENTIA CLAESMAN OBT 19 IVLI 77

Mevrouw Laurence Claesman, overleden op 19 juli 1677 

Het ovaal gedeeld wapen van de families

Boùuaert en Claesman.


Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises,

pag.39-40 nr.16.


Mathieu Boùuaert, was gemeente raadslid in 1613 en

1628, schepen in 1615, 1626, 1627, 1629 en 1634.

Penningmeester (trésorierà in 1631 en 1632 en hoofd-

penningmeester (chef-homme) in 1616 en 1630.

Hij was ook enkele jaren voogd

van de gevangenis van Brugge.


____________________________________________


Obiit op Guido Strabant 1649

Uit de collectie, J.D.

Obiit/overlijdenspenning op Guido Strabant.

Schepen van de stad Brugge. 

Materiaal: Tin.

Massa: 19,2 gram.
Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1649

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

✠  OPERATIO VIRTVTIS . EST EXPECTATIO SALVTIS

Beheer is de verwachting van herstel.

Het wapen van de familie Strabant.

Tekst aan drie zijden van het wapenschild.

13 . XBRE / ANNO / 1649

13 oktober van het jaar 1649

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, 

en een dubbele gladde cirkel, het omschrift.

  DHR. GVIDO STRABANT 16    IONV.ELYZABETH . MOERMAN

De heer Guido Strabant 16 (leeg veld voor jaardatering)

zijn echtgenote Elisabeth Moerman.

Ovaal gedeeld wapen, van de families Strabant en Moerman.

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.291-292 afb.120.

Guido Strabant was schepen van de stad Brugge in 1628,

en bestuurder van de "Bogaerden wezenschool" vanaf 1619.
Elisabeth Moerman overleed in 1652, drie jaar na haar echtgenoot.
Deze penning werd uitgegeven in 1649. 

Toen leefde Elisabeth nog. Vandaar het blanco gelaten deel van het jaartal op de keerzijde.
Guido Strabant werd samen met zijn vrouw begraven in de kapel van het Heilig Sacrament van de O.L.Vrouwkerk.
Bij de begrafenis van Guido Strabant werden 600 broden verdeeld onder de armen.