Broodpenning 1633

Dispenning voor brood, St-Salvator.

Materiaal: Lood.

Massa: 19,3 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge (?).
Datering: 1633


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Andreaskruis, onder en boven tussen de kruisarmen een punt/bolletje.

Ter weerszijden van het schuinkruis de letters:

    S .  / . S

Sint-Salvator.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord en lijncirkel.

Centraal het jaartal:

         16.33

Boven het jaartal een guilande.

Onder de cijfers, twee punten/bolletjes.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, pag. 141 afb.187.

Justice, Tome II, pag. 88 nr.1178.

Ed. Van Hende, 1858 Numisatique Lilloise ou description des monnaies, medailles, jetons, méreaux  pag.237 Paroisse Saint-Sauveur nr. 603. We hebben geen onderscheid gemaakt tussen de stukken die betrekking hebben op de collegiale kerk van Saint-Pierre en op de parochie met deze naam.

Broodpenning (H. Geest)

Uit private collectie.

Dispenning voor brood, St-Salvator.

Heilige Geest armentafel.

Materiaal: Brons.

Massa: 19,36 gram.

Diameter: Ø 32,4 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 2de helft 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een scepter en een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Omgeven door een krans van wolken.

Gelegen op een stralenkrans.

De Heilige Geest in de gedaante van een duif,

met opengespreide vleugels.

Lit.: De Schodt, pag.75 afb.96.  

Minard-Van Hoorebeke Pag. 140/141 afb.186.

Opmerking: De tekening in Minard-Van Hoorebeke kz. 186 staat gewisseld met tekening kz. 189.

Broodpenning H. Geest (Lood)

Uit private collectie.

Dispenning voor brood, St-Salvator.

Heilige Geest armentafel.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 18,48 gram.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een scepter en een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Omgeven door een krans van wolken.

De Heilige Geest in de gedaante van een duif,

met opengespreide vleugels.

De kop van de duif naar rechts gewend.

Lit.: De Schodt, pag.75 afb.96.  

Minard-Van Hoorebeke Pag. 140/141 afb.186.

Broodpenning H.Geest (Tin)


Uit private collectie.


Dispenning voor brood, St-Salvator.

Heilige Geest armentafel.


Materiaal: Tin legering.

Massa: 26,63 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Het veld gecisileerd.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een scepter en een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Omgeven door een krans van wolken.

De Heilige Geest in de gedaante van een duif,

met opengespreide vleugels.

De duif omsloten met een stralenkrans.
Lit.: De Schodt, pag.75 afb.96.

Minard-Van Hoorebeke Pag. 140/141 afb.186.


________________________________________
Broodpenning (Ca.1750)

Uit private collectie.

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Zonder klop/bijmerk.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,02 gram.

Diameter: Ø 43,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1750-1770.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een nibus met stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een scepter, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. / DISCH . SINTE . / SALVATOR . / .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Het geheel omgeven met stralen.

Omschrift tussen twee cirkels:

 ★ TAFEL . VANDEN . H. . GHEEST

Armentafel van de Heilige Geest.

Lit.: De Schodt, pag.73 afb.94.

Minard-Van Hoorebeke pag.140 afb.184.

STAM Gent N.01700.

 De Sint-Salvatorkerk was eertijds een kapel toegewijd aan de Heilige Maagd Maria maar werd in 961 door de bisschop van Doornik als parochiekerk ingewijd. Later werd de parochie in drie delen verdeeld, het gouden deel, het zilveren deel en het loden deel. Deze armenpenning van de tafel van de heilige Geest, werd uitsluitend gebruikt voor de uitdeling van brood ter gelegenheid van uitvaarten en huwelijksverjaardagen.

Broodpenning (Gouden sectie)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Bevat sporen van vergulding.

Klop/bijmerk op keerzijde.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,51 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1750-1770.

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een nibus met stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een scepter, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. / DISCH . SINTE . / SALVATOR . / .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Geklopt met een lauwerkrans op de borst.

Het geheel omgeven met stralen.

Omschrift tussen twee cirkels:

 ★ TAFEL . VANDEN . H. . GHEEST

Armentafel van de Heilige Geest.

Lit.: De Schodt, pag.73 afb.94.

Minard-Van Hoorebeke pag.140 afb.184.

STAM Gent N.01700.

 De Sint-Salvatorkerk was eertijds een kapel toegewijd aan de Heilige Maagd Maria maar werd in 961 door de bisschop van Doornik als parochiekerk ingewijd. Later werd de parochie in drie delen verdeeld, het gouden deel, het zilveren deel en het loden deel. Deze armenpenning van de tafel van de heilige Geest, werd uitsluitend gebruikt voor de uitdeling van brood ter gelegenheid van uitvaarten en huwelijksverjaardagen.

Broodpenning (1764)

Uit private collectie.

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Kloppen/bijmerken.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 20,9 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1750 met klop 1764

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een nibus met stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een scepter, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. / DISCH . SINTE . / SALVATOR . / .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

Links naast de heilige de geklopte eindcijfers

             64

voor het jaartal 1764

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Geklopt met een lauwerkrans op de borst.

Het geheel omgeven met stralen.

Omschrift tussen twee cirkels:

 ★ TAFEL . VANDEN . H. . GHEEST

Distafel/Armentafel van de Heilige Geest.

Lit.: De Schodt, pag.74 nr.95 par.3.

Minard-Van Hoorebeke pag.140 afb.184.

STAM Gent N.01700.

 De Schodt, toont geen afbeelding van deze variant met klop 64. Maar vermeld wel dit bijmerk.

Broodpenning (Lauwerkrans)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Klop/bijmerk op keerzijde.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 21,10 gram.

Diameter: Ø 43,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 1750-1770.


Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een staf, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. DISCH . SINTE . SALVATOR . .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

De H. Geest in de gedaante van een duif, 

met gespreide vleugels.

Geklopt met een lauwerkrans op de borst.

Het geheel omgeven met stralen.

Omschrift tussen twee cirkels:

 ★ TAFEL . VANDEN . H. . GHEEST

Armentafel van de Heilige Geest.

Lit.: De Schodt, pag.73 afb.94.

Minard-Van Hoorebeke pag.140 afb.184.

STAM Gent N.01700.

Broodpenning Ca.1750 (Lam Gods)

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Zonder klop.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,3 gram.

Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1750-1770.

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een staf, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. DISCH . SINTE . SALVATOR . .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde binnen-cirkel. 

Het "Lam Gods" met kruisbanier van Jerusalem naar rechts wapperend.

De rechter voorpoot opgetrokken, en de vaandelstok vasthoudend.

Lit.: De Schodt, pag.73 pl.P afb.94. 

Minard-Van Hoorebeke, pag.140 nr.185.

Broodpenning (Lam Gods)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Dispenning voor brood, H. Geest Armentafel St-Salvator.

Klop/bijmerk op keerzijde.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 19,54 gram.

Diameter: Ø 43,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1750-1770.

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord.

Sint-Salvator, gezeten op een wolk.

Een stralenkroon rond het hoofd.

In de linkerarm een staf, de arm rust op een globe met kruis.

Met de rechterarm, een zegegebaar.

Omschrift tussen twee cirkels:

. DISCH . SINTE . SALVATOR . .

Distafel /armentafel Sint-Salvator.

Keerzijde: Binnen een opstaande gladde boord,

en gladde binnen-cirkel. 

Het "Lam Gods" met kruisbanier van Jerusalem naar rechts wapperend.

De rechter voorpoot opgetrokken, en de vaandelstok vasthoudend.

Geklopt met een lauwerkrans op het lijf.

Lit.: De Schodt, pag.73 pl.P afb.94.

Minard-Van Hoorebeke, pag.140 nr.185.

Catechismuspenning, wijk 1

Uit private collectie.

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catechismuslessen.

Catechismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 1 

Geklopt/bijmerk.

Materiaal: Lood.

Massa: 14,44 gram.

Diameter: Ø 35,8 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal op het veld,

het Romeinse cijfer ("Gouden portie")

Wijk 1

Rechts een klop/bijmerk,

in cirkelvorm met kruis-motief.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In drie regels:

 CHRISTELYKE

    LEERINGE

ST. SALVATORS.

Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q afb.98.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 nr.192.

Zelfde gebruik en ruilwaarde als de catechismus-penningen met cijfers 2 en 3.

Omdat de wijk 1 veel minder armen telde werden er vermoedelijk minder armenpenningen voor die "gouden portie" gemaakt. Dit zou de schaarste van dit soort penningen verklaren.

Deel deze pagina

Catechismuspenning, wijk 1 (Geklopt)

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catechismuslessen.

Catechismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 1 

Geklopt/bijmerk.

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Lood.

Massa: 18,80 gram.

Diameter: Ø 35,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

Centraal op het veld,

het Romeinse cijfer ("Gouden portie")

Wijk 1

Rechts een klop/bijmerk,

in cirkelvorm met kruis-motief.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In drie regels:

 CHRISTELYKE

    LEERINGE

ST. SALVATORS.

Bovenaan een klop/bijmerk met lauwerkrans.

Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q afb.98.

Minard-Van Hoorebeke, pag.142 nr.192.

Zelfde gebruik en ruilwaarde als de catechismus-penningen met cijfers 2 en 3.

Omdat de wijk 1 veel minder armen telde werden er vermoedelijk minder armenpenningen voor die "gouden portie" gemaakt. Dit zou de schaarste van dit soort penningen verklaren.

Catechismuspenning, wijk 2

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catechismuslessen.

Catechismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 2.

Geklopt/bijmerk.

Materiaal: Lood.

Massa: 13,93 gram.

Afmeting: 37,8 mm. x 24,2 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen rechtoekige gladde boord/kader.

Centraal op het veld,

het grote cijfer ("Zilver portie")

Wijk 2

Onderaan het cijfer, een klop,

in cirkelvorm met kruis-motief.

(volgens Deschodt, een uitgehold gevoet kruis)

Keerzijde: Binnen een rechthoekige gladde boord/kader.

In drie regels:

 CHRISTELYKE

    LEERINGE

ST. SALVATORS.

Lit.: De Schodt, pag.76 pl.Q afb.99.

Minard-Van Hoorebeke, pag.143 nr.193.

Zelfde gebruik en ruilwaarde als de catechismus-penningen met cijfers 1 en 3. 

Deze penning werd gegeven aan de arme volwassenen voor het bijwonen van de lessen catechismus. Kon bij een bevalling ingeruild worden tegen 25 kg steenkool, 2 frank en een baby-uitzet.

Catechismuspenning, wijk 2 (Bijmerk)

Uit private collectie.

Aanwezigheidspenning, voor het bijwonen van de catechismuslessen.

Catechismuspenning, Sint-Salvator , Wijk 2.

Geklopt/bijmerk.

Materiaal: Lood.

Massa: 13,75 gram.

Afmeting: 38 mm. x 24 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.
Datering: z.j. Ca. 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen rechtoekige gladde boord/kader.

Centraal op het veld,

het grote cijfer ("Zilver portie")

Wijk 2

Onderaan het cijfer, een klop,

in cirkelvorm met kruis-motief.

(volgens Deschodt, een uitgehold gevoet kruis)