Hotel Du Midi 25 Centiem

Hotel-penning/jeton Du Midi.

Kelner/garçon penning.

Materiaal: Messing.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Luik.
Datering: z.j. Ca. begin 20e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.
In vier regels.

    HÔTEL

       DU
    ★ MIDI 

       ✿

    LIÈGE

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.
Centraal in het veld, de waardebepaling

               25

Vijfentwintig Centiem.

De cijfers horizontaal gearceerd.

Rond de cijfers, acht vijf-punt sterretjes.

Taverne De Strasbourg 5 Centiem.

Taverne-penning De Strasbourg.

Kelner/garçon penning.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Luik.
Datering: z.j. Ca. begin 20e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.
Omschrift:

TAVERNE DE STRASBOURG 

                ❖ 

Centraal de waardebepaling.

     5CS

Vijf Centiem.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.
Omschrift:

MOUCHET & PETIT

      ❀ LIÈGE 

Centraal de waardebepaling.

     5CS

Vijf Centiem.

Deel deze pagina