50 Geleigputter 1981

Uit de collectie van, Eddy Herremans.

Lokale penning Carnavalvereniging Geleigputters.

Materiaal: Verkoperd staal.

Massa: 7,74 gram.

Diameter: Ø 30,25 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Graveur: Paul Fisch.

Datering: 1981

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

De afdraagster/kinderarbeidster met schort en bedekt hoofd.

In de handen een baksteenvorm.

Op de achtergrond de droogplaatsen van de steenbakkerij.

Omschrift:

༻༺  NIEL 1981

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Het versiert wapenschild van de gemeente Niel.

Getopt met de gotische letter 

              𝖓 

Onder het wapen de waardebepaling:

                  50

         GELEIGPUTTER

Omschrift in twee regels ter weerszijden van de gotische letter.

IN OMLOOP  /  VAN 21 MAART

  TE NIEL     /  TOT 30 APRIL

Lit.: Numista N # 138453.

Het kunstwerk in het plantsoen van het gemeentehuis toont een meisje met een baksteenvorm in de hand. Het herinnert aan de onmenselijke kinderarbeid in de steenbakkerijen van de Rupelstreek.

Het afdragen van bakstenen was een taak die uitsluitend weggelegd was voor vrouwen en kinderen. Nadat de steenmaker de homp klei krachtig in de baksteenvorm had geworpen en de overtollige klei had afgestreken, droegen de afdragers de baksteenvorm naar de droogplaats. Hier haalden zij, in een pijnlijke houding voorovergebogen, de steen uit de vorm en legden hem in de zon te drogen op de grond. Deze handeling moest tot duizenden malen per dag herhaald worden.

Het beeldhouwwerk van Pierre Toebente is bedoeld om de herinnering aan het steenbakkerij-verleden van de Rupelstreek, en Niel in het bijzonder, levend te houden.

 

 

Deel deze pagina