Legpenning "Brugse Vrije" 1663

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, en fijne lijncirkel.

Het wapenschild van het "Brugse Vrije".

Staande op graszoden, met schildhouders.

De schildhouders bestaande uit.

Links een naakte wildeman met knots, 

de genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Rechts een naakte vrouw, met opgegeven linkerarm.

De genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Boven het wapen, drie distelbloemen.

Het gesplitste jaartal ter weerszijden van het wapen.

16 / 63

Bovenaan de letters:

S . P . Q . F

Senatus Populusque Franconatus.

Bestuur en volk van het Vrije.

Lit.: J. Taelman, Brugse Legpenningen (1992) pag.36 nr.21.

Feuardent, Jetons et Méreaux (1915) Tome 3 pag.267 nr.14192.

A. Visart de Bocarmé, (RBN 1906) pag.262-263 pl.VIII/2.

J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.4196.

 

 

Legpenning "Brugse Vrije" 1670

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

Karel II Legpenning van het Brugse Vrije.

Materiaal: Koper.

Massa: 6,34 gram.

Diameter: Ø 30,4 mm.

Stempelsnijder: Sebastiaan Drooghens.

Muntteken: Lelie.

Datering: z.j. Ca. 1665-1700.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Voorzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift.

(lelie)

CAROL . II . D . G . HIS . ET . INDI . REX . CO . FLA . Ƶc.

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië, graaf van Vlaanderen enz.

Het borstbeeld van Karel II als kind naar rechts gewend.

En draagt een brede halsboord uit Brugs kantwerk.

Op de borst, aan een ketting het juweel van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen een versierde boord, en fijne lijncirkel.

Het wapenschild van het "Brugse Vrije".

Staande op een sokkel, met schildhouders.

De schildhouders bestaande uit.

Links een naakte wildeman met knots,

de genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Rechts een naakte vrouw, met opgegeven linkerarm.

De genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Boven het wapen, drie distelbloemen.

Bovenaan de letters:

S . P . Q . F

Senatus Populusque Franconatus.

Bestuur en volk van het Vrije.

De datering in de afsnede.

1670

Lit.: J. Taelman, Brugse Legpenningen (1992) pag.39 nr.24.

Feuardent, Jetons et Méreaux (1915) Tome 3 pag.268 nr.14199.

A. Visart de Bocarmé, (RBN 1906) pag.264-265 pl.VIII/4.

 

Citaat voor de stempelsnijder Sebastiaan Drooghens, (RBN 1912) pag.67.

 

 

Legpenning "Brugse Vrije" 1686 (Brussel)

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

Karel II Legpenning van het Brugse Vrije.

Materiaal: Koper. (Bestaat ook in zilveren afslag)

Massa: 8,38 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Stempelsnijder: Henri van Fémalle.

Muntteken: Gevleugeld engelenkopje.

Datering: 1686.

Aanmaakplaats: Munthuis Brussel.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, het omschrift.

CAROL . II . D . G . HISP . ET . INDIAR . REX .

Voluit: Carolus II, Dei Gratia Hispaniar et Indiarum Rex

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië.

Het gekroond borstbeeld van de oudere Karel II naar rechts gewend.

Met lang golvend haar tot op de schouders.

Op de borst, de ketting van het "Gulden Vlies".

In de afsnede de letters 

H . F.

Henri van Flémalle.

Gevleugeld engelenkopje.

Muntteken Brussel.

 

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het wapenschild van het "Brugse Vrije".

Staande op een sokkel, met schildhouders.

De schildhouders bestaande uit.

Links een naakte wildeman met knots, 

de genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Rechts een naakte vrouw, met opgegeven linkerarm.

De genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Boven het wapen, drie distelbloemen.

Bovenaan de letters:

S . P . Q . F

Senatus Populusque Franconatus.

Bestuur en volk van het Vrije.

De datering in de afsnede.

1670

Lit.: J. Taelman, Brugse Legpenningen (1992) pag.43 nr.28.

A. Visart de Bocarmé, (RBN 1906) pag.270-271 pl.IX/12.

Dugniolle, Catalog of the Historical jetonsof the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.4521.

M.L. De Coster, pag.130 nr.566. 

 

A. Visart de Bocarmé schrijft deze toe aan Jean Van Hatten (of Hattem) een particulier stempelsnijder aan het Munthuis Brussel (1673-1691)  referentie RBN 1914 pag.117-139 pl.V/3, deze versie wordt bijgetreden door A. De Witte, t. III pag.413. De Coster schrijft deze toe aan de Luikse graveur Henri van Fémalle.

 

Legpenning "Brugse Vrije" 1716

Legpenning van het Brugse Vrije, op de geboorte van aartshertog Leopold.

Onder Karel VI.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 61,12 gram.

Diameter: Ø 53 mm.

Stempelsnijder: Philippe Roettiers.

Aanmaakplaats: Brussel.

Datering: z.j. 1717.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De gelauwerde en gedrapeerde buste van Karel VI naar rechts.

In de halsafsnede de graveur/ontwerper.

      PH:

ROETTIERS

       F:

Omschrift.

CAROLUS VI . IMPERA / ROR FLANDRIÆ COMES

Keizer Karel VI, graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het versiert wapenschild van het "Brugse Vrije".

Staande op een sokkel, met schildhouders.

De schildhouders bestaande uit.

Links een naakte wildeman met knots op de schouder, 

de genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Rechts een zittende naakte vrouw op een rotsblok,

in de rechterhand drie distelbloemen.

In de linkerhand,een zegetak.

De genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Achter het wapenschild, een sokkel.

Waarop een bijenkorf, met rondvliegende bijen.

Omschrift:

GENVS IMMORTALE MANET

Het ras blijft onsterfelijk.

In de afsnede in twee regels.

  NATIUITAS

PRIMOGENITY

De geboorte van de eerstgeborene.

Rechtsonder aan een stuk rots, de letter van de graveur.

     R

Roettiers

 

 

 

Legpenning "Brugse Vrije" 1755-1757

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

Legpenning van het Brugse Vrije, onder Maria-Theresia.

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 8,14 gram.

Diameter: Ø 28,8 mm.

Graveur: Norbert Heylbrouck.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1755-1757.

Voorzijde: Binnen een versierde boord, het omschrift.

MAR : TH : D : G  / JMP : R : COM : FLA :

De buste van Maria-Theresia naar rechts gewend.

De keizerin getooid met diadeem en oorbellen.

In de schouderafsnede de letter

H . 

Initiaal van de stempelsnijder Heylbrouck.

Keerzijde: Binnen een versierde boord.

Het ovaal en versiert wapenschild van het "Brugse Vrije".

Staande op een sokkel, met schildhouders.

De schildhouders bestaande uit.

Links een naakte wildeman met knots op de schouder, 

de genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Rechts een zittende naakte vrouw, in de linkerhand drie distelbloemen.

De genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Boven het wapen, drie distelbloemen.

Bovenaan de letters:

S . P . Q . F

Senatus Populusque Franconatus.

Bestuur en volk van het Vrije.

Lit.: J. Taelman, Brugse Legpenningen (1992) pag.49 nr.34.

A. Visart de Bocarmé, (RBN 1906) pag.356-357 pl.XI/18.

A. De Witte, Catalogue des poinçons et matrices (1912) nrs.330-331.

M.L. De Coster, nrs.766-767. 

 

 

Legpenning "Brugse Vrije" 1777-1780

Legpenning van het Brugse Vrije, onder Maria-Theresia.

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 7,32 gram.

Diameter: Ø 28,9 mm.

Graveur: Theodoor van Berckel.

Aanmaakplaats: z.pl. Munthuis Brussel.

Datering: z.j. Ca. 1777-1780.

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord, het omschrift.

MAR . TH . D . G .  / IMP . R . COM . FLA .

Maria Theresia, bij de gratie Gods, Rooms keizerin te Vlaanderen.

De buste van Maria-Theresia naar rechts gewend.

De keizerin getooid met diadeem en wedeuwesluier.

In de schouderafsnede de letter

T.V.B.

Theodoor van Berckel.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het ovaal en versiert wapenschild van het "Brugse Vrije".

Staande op een sokkel, met schildhouders.

De schildhouders bestaande uit.

Links een naakte wildeman met knots, 

en laulierkrans op het hoofd.

De genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Rechts een zittende naakte vrouw op een rotsmassief,

in de linkerhand drie distelbloemen.

De genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Boven het wapen, een vaas met drie distelbloemen.

In deafsnede de letters:

S . P . Q . F .

Senatus Populusque Franconatus.

Bestuur en volk van het Vrije.

Lit.: J. Taelman, Brugse Legpenningen (1992) pag.51 nr.36.

A. Visart de Bocarmé, (RBN 1906) pag.358 pl.XI/19.

A. De Witte, Le graveur Thèodore van Berckel (1909) pag.112 nr.77.

M.L. De Coster, nrs.869. 

 

 

Legpenning van het Brugse Vrije,

onder Philips IV.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,8 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Stempelsnijder: Filips Drooghens.

Muntteken: Zonder.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1663.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het gekroond wapenschild van Philips IV.

Omgeven door de halsketting van het Gulden Vlies.

Wegspringende vonken uit de ketting van vuurijzers.

Het geheel omsloten met lauwertakken.

Legpenning "Brugse Vrije" 1672


Uit de collectie, Lothar Boerjan.


Karel II Legpenning van het Brugse Vrije.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 6 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Stempelsnijder: Sebastiaan Drooghens & Christophe Booghs.

Muntteken: Lelie.

Datering: 1672.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.


Voorzijde: Tussen twee parelcirkels, het omschrift.

CAROL . II . D . G . HIS . ET . INDI . REX . CO . FLA . Ƶc.

Karel II, bij de gratie Gods koning van Spanje en Indië,

graaf van Vlaanderen enz.

Het borstbeeld van Karel II als kind naar rechts gewend.

En draagt een brede halsboord uit Brugs kantwerk.

Op de borst, aan een ketting het juweel van het "Gulden Vlies".

Centraal, een passer punt.Keerzijde: Binnen een versierde boord, en fijne lijncirkel.

Het wapenschild van het "Brugse Vrije".

Staande op een sokkel, met schildhouders.

De schildhouders bestaande uit.

Links een naakte wildeman met knots,

de genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Rechts een naakte vrouw, met opgegeven linkerarm.

De genitaliën afgedekt met een bladerkrans.

Boven het wapen, drie distelbloemen.

Bovenaan de letters:

               S . P . Q . F

Senatus Populusque Franconatus.

Bestuur en volk van het Vrije.

De datering in de afsnede.

               ·1672·


Lit.: Feuardent, Jetons et Méreaux (1915) Tome 3

pag.268 nr.1200.

A. Visart de Bocarmé, (RBN 1906) pag.265-266 nr.5.


________________________________________________


Deel deze pagina