Rekenkamer van Brabant te Antwerpen. (Ca. 1470)

Legpenning rekenkamer van Brabant te Antwerpen.

Onder Karel de Stoute.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: z.j. Ca. 1470

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het wapenschild van Karel de Stoute,

onder een vonkend vuurijzer.

Rond het wapen, wegspringende vuurvonken.

Omschrift:

VIVЄ 88 nOB 88 ChΛRL 8D 8 BG8 Z8 D8 BR'

Interpunctie van twee ringetjes.

Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Het kasteel van Antwerpen.

Vergezeld van twee handjes.

Omschrift:

vuurijzer IЄCT 8 D 8 LΛ 8

8 D 8 BRΛ 8 Λ 8 ΛnVЄRS

Interpunctie van twee ringetjes.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.170.

Rekenkamer van Brabant te Antwerpen z.j.

Legpenning rekenkamer van Brabant te Antwerpen.

Onder Philips II

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: z.j. Ca. 1557-1567

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

o PHILIPPVS . D . G . HISPANIARVM . REX

Philips II, bij de gratie Gods koning van Spanje.

De gepanserde buste van Philips II naar rechts.

Omhangen met het juweel van het Gulden Vlies.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

G . POVR . LA: CHAMBRE : DES : COMPT . EN . BRAB 

Legpenning van de rekenkamer van Brabant.

Het gekroond wapenschild van Brabant.

Rekenkamer van Brabant te Antwerpen 1591

Legpenning rekenkamer van Brabant te Antwerpen.

Onder Philips II

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1591

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

Het omschrift: 

. G . POVR . LA: CHAM / DES : COMPEN . BRAB .

Gectoirs pour la chambre des comptes en Brabant.

Legpenning voor de rekenkamer van Brabant.

Het gekroond wapenschild van Philips II.

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Het omschrift:

CVNCTA . IN . DITIONE . DEI . POSITA . I59I .

Alles is onder heerschap van God gesteld.

Een hand uit de wolken, laat de Rijksappel vallen.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3284.

G. van Loon I, Beschryving der Nederlandsche historipenningen. pag.422.

Rekenkamer van Brabant te Antwerpen 1594

Legpenning rekenkamer van Brabant te Antwerpen.

Onder Philips II

Erbarmelijke toestanden in Brabant.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1594

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

Het omschrift:

VSQVEQVO . DOMINE . ANNO . 1594 .✋.

Heer, hoe lang nog.

Een vrouw in lang kleed, gezeten op een bank.

De handen in biddende houding, het hoofd en ogen gericht naar de hemel.

Op de achtergrond, geplunderde en in brand gestoken huizen.

Boven, en naast haar een verzameling wapentuig.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

G . POVR . LA . CHAM . DES . COMP . EN . BR.

Legpenning van de rekenkamer van Brabant.

Het gekroond wapenschild van Philips II.

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3344.

van Loon II, 453-454.

Rekenkamer van Brabant te Antwerpen 1597

Legpenning rekenkamer van Brabant te Antwerpen.

Onder Philips II.

Verlangen naar vrede.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1597

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, en lijncirkel.

Het omschrift:

DABIT . DEVS . HIS . QVOQVE . FINEM . ANNO . 1597 .✋.

God zal ook aan deze dingen een einde maken, Het jaar 1597

Een vrouw in lang kleed, geknield.

De handen in biddende houding, het hoofd en ogen gericht naar de hemel.

In de wolken, een engel.

Op de achtergrond, geplunderde en in brand gestoken huizen.

Boven, en naast haar een verzameling wapentuig.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

G . POVR . LA . CHAM / DES . COMP . EN . BR.

Legpenning van de rekenkamer van Brabant.

Het gekroond wapenschild van Philips II.

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3423.

van Loon I, Beschryving der Nederlandsche historipenningen. pag. 500.

Rekenkamer van Brabant te Antwerpen 1619

Legpenning rekenkamer van Brabant te Antwerpen.

Onder Albrecht en Isabella.

Bevrijding van Oostenrijk door aartshertog Albrecht.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28,5 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1619

Voorzijde: Binnen een twee parelcirkels.

Het omschrift:

❀ 1619 FORTIBVS . EST . FORTVNA . VIRIS  

De dappere mannen en geluk.

Een gaande leeuw naar links.

Boven de leeuw, een scheepsroer.

In de afsnede, een krulversiering.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

G . P . L . CHAM . DES / COMP . EN BRA

Legpenning van de rekenkamer van Brabant.

Het gekroond wapenschild van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

Het wapen getopt met een cherubijntje

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3758.

van Loon II, 122.3.

M. Tas, 444.

Rekenkamer van Brabant te Antwerpen 1621

Legpenning rekenkamer van Brabant te Antwerpen.

Onder Albrecht en Isabella.

Rechtvaardigheid van de aartshertogen.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,74 gram.

Diameter: Ø 27,9 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Muntteken: Handje.

Datering: 1621

Voorzijde: Binnen een lijncirkel en parelcirkel.

Het omschrift:

PERAGIT TRANQVILLA POTESTAS ✶  I6ZI

De macht gaat soepel over 1621.

Een naakte man, met een omslagdoek over de linkerarm.

Links een steigerend paard, het hoofd naar links.

Versierde afsnede.  

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

G . P . L . CHAM . DES / COMP . EN . BRA .

Legpenning van de rekenkamer van Brabant.

Het gekroond wapenschild van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

Het wapen getopt met een cherubijntje.

Omsloten met het keten van de orde van het "Gulden Vlies".

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3782.

M. Tas, 453.

Deel deze pagina