Inname van Namen 1692

Historie-penning op inname van Namen door de troepen van Lodewijk XIV.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs .

Graveur: Mauger.

Datering: 1692

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Lodewijk XIV naar rechts gewend.

Met lange krullende pruik.

Omschrift:

LVDOVICVS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS .

Lodewijk de grote katholieke koning.

In de halsafsnede de graveur/ontwerper.

                   . MAVGER . F .

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Gezeten op een rots, de watergoden Maas en Samber.

Voorstellende de samenvloeiing van de Maas en Samber in Namen.

Links de watergod Maas met een scheepsroer in de rechterhand,

de linkerhand op een waterkruik MOSA

Rechts de watergod Samber, met opgestoken linkerhand,

de rechterhand op een waterkruik SABES

Op de achtergrond, een zuil met het wapenschild van Namen.

met daarboven Victory, de zuil geflankeerd met vaandels.

Omschrift:

NAMURCUM CAPTUM .

Namen ingenomen.

Onder de rots/afsnede, in twee regels.

  SUB OCULIS GERM . HISP . ANGL .

BAT . CENTUM MILLIUM . M.DC.XCII

Inname van Namen 1692 (variant)

Historie-penning op inname van Namen door

de troepen van Lodewijk XIV.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 41,3 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs .

Graveur: Mauger.

Datering: 1692


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Lodewijk XIV naar rechts gewend.

Met lange krullende pruik.

Omschrift:

LVDOVICVS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS .

            Lodewijk de grote katholieke koning.

In de halsafsnede de graveur/ontwerper.

                             M

                        Mauger


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Gezeten op een rots, de watergoden Maas en Samber.

Voorstellende de samenvloeiing van de Maas en

Samber in Namen.

Links de watergod Maas met een scheepsroer in de

rechterhand, de linkerhand op een waterkruik MOSA

Rechts de watergod Samber, met opgestoken

linkerhand,de rechterhand op een waterkruik SABES

Op de achtergrond, een zuil met het wapenschild van

Namen.

Met daarboven Victory, de zuil geflankeerd met

vaandels.

Omschrift:

NAMURCUM CAPTUM .

   Namen ingenomen.

Onder de rots/afsnede, in twee regels.

SUB OCULIS GERM . HISP . ANGL .

BAT . CENTUM MILLIUM . M.DC.XCII

Namen gewonnen, in het gezicht van honderdduizend 

Duitsers, Spanjaarden, Engelsen en Hollanders 1692.


Lit.: G. van Loon, Volume IV Beschryving der Nederlandsche historiepenningen. pag.25-26.


____________________________________________


Namen door de Fransen ingenomen 1692Historie/rekenpenning op inname van Namen

door de troepen van Lodewijk XIV.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4,22 gram.

Diameter: Ø 25,51 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs .

Graveur: N (Onbekend)

Datering: 1692


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het borstbeeld van Lodewijk XIV naar rechts gewend.

Met lange krullende pruik.

Omschrift:

LVDOVICVS .  /   MAGNUS REX .

Lodewijk de grote koning.

In de halsafsnede de graveur/ontwerper.

                        N


Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Panoramisch zicht op Namen.

Onderaan de batterij en tentenkamp

van de Franse legereenheden.

Omschrift:

INVICTISSIMI TRIVMPHATORIS OPVS

De meest triomfatelijke overwinning.

In de afsnede in twee regels:
      NAMVRCVM CAPT

           D 30 IVN 1692

Namen ingenomen op 30 juni 1692


Lit.: Dugniolle, Catalogus van de historische jetons van

de 17 provincies van Nederland en België nr.4584.

G. van Loon, Volume IV Beschryvinge der

Nederlandsche historipenningen pag.25.5.
________________________________________________

Namen overgenomen van de Fransen 1695Historiepenning op het herwinnen van Namen.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 35,29 gram.

Diameter: Ø 45 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs .

Graveur: G.Hautsch.

Datering: 1695


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een aanziende Herkules, met leeuwenhuid omhangen.

Staande tussen een draak en de helhond Serberus.

De borstbeelden van koning Willem III en keurvorst

Maimiliaan van Beieren.

Opschrift:

PROPVGNATORIBVS ORBIS.

De voorvechters van de wereld.

In de afsnede in twee regels tekst:

TESTANTVR FACTA

       TRIUMPHI.

Zegepralen getuigen van hun daden.

Onderaan, tegen de boord de initialen van de graveur.

                                            G. H.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Panoramisch zicht op Namen,

met de versterkte forten.

Opschrift:

NON AVRO, VIRTVTE DVCVM.

    NAMVRCVM RECEPTVM

                    MDCVC.

Namen, niet door goud, maar door dapperheid

van de vorsten herwonnen.


Lit.: G. van Loon, Volume IV Beschryvinge der

Nederlandsche historipenningen pag.143-144.


____________________________________________


Houten spelschijf op de verovering van Namen 1695


Houten spelschijf/damsteen

met medaillevoorstelling op de

"Verovering van Namen in 1695".


Materiaal: Hout.

Bewerking: Gesculpteerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 57 mm.

Aanmaakplaats: Neurenberg.

Datering: z.j. Ca. 1700.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een opgerichte zuil met elf regels tekst.

            NAMVRCVM

    INDEFESSA VIRTVTE

       FOEDERATORVM 

      ET REDDI ET VINCI

             POTVISSE 

      VILLAREGIVS GALL:

  LIBERATIONEM FRVSTRA

              TENTANS

  CVM INGENTI C HOMINVM

              EXERCITV

      TESTIS ESSE VOLVIT


De Franse bevelhebber Villeroy, die ter vergeefs de

verlossing gepoogde te bezorgen. Heeft met een leger

van bondgenoten, van honderduizend man Namen

overwonnen en ingenomen.

Links, een staande voorstelling van de Krijgsdeugd,

wijst naar de tekst op de zuil.

Rechts, een gezeten faam met trompet.


Keerzijde: Op een gezaagd veld.

Twee dubbele lijncirkels.

Het geschreven cijfer 3 in potlood.


Lit.: G. van Loon IV, Beschryving der Nederlandsche

historipenningen. pag 141-142.


_______________________Namen heroverd 1696

Historie-penning op herovering van Namen onder Maximiliaan Emanuel van Beieren als landvoogd van de Spaanse Nederlanden.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 9 gram..

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur: Philippe Roettiers.

Datering: 1696

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van Maximiliaan Emanuel II van Beieren naar rechts gewend.

Met lange krullend haar tot op de schouders.

Op het hoofd een muurkroon.

In de halsafsnede, de initialen van de graveur.

          PH.R.

Philippe Roettiers.

Omschrift:

HIC SPES / FIDISSIMA BELGÆ 

                I696

Hier is de beste hoop der Nederlanden.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De stedemaagd in een opgehouden kleed.

In de linkerhand, een speer met vrijheidshoed.

De rechterhand het wapenschild van Spanje vasthoudende.

Het wapenschild staande op een sokkel waarop het wapen van Namen.

Op de achtergrond de stad Namen.

Omschrift:

VINCENDUM NON REDDENDUM

Te winnen en niet bij verdrag terug te geven.

In de afsnede, in twee regels.

LIBERTAS

NAMURCI

De vrijheid van Namen.

Lit.: G. van Loon, Volume IV Beschryvinge der Nerderlandsche historipenningen pag.147-148.

Geboorte van prins Leopold van Oostenrijk 1716


Legpenning op de geboorte van prins

Leopold van Oostenrijk.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Onbekend.

Datering: 1716


Voorzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord,

en parelcirkel het omschrift:

PRIMVS ✶ AVSTRIACI ✶ FVLMINIS ✶ HERES

Een adelaar met gespreide vleugels, staande op een

lauwerkrans, in de rechterklauw bliksemschichten.

Keerzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord,

en parelcirkel het omschrift:

NAMVRA NASCENTI LEOPOLDO VOVET

Chronogram op het jaartal 1716

Het gekroond wapenschild van het

Graafschap Namen in een cartouche.

Aan weerszijden van het wapen het gesplitst jaartal:

                                I7  /  I6


Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces

of the Netherlands and Belgium. nr.4851.____________________________________________Verkregen vrijheid 1790


De Staten van Namen gedenken de verkregen vrijheid.


Materiaal: Zilver (Ag).

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Graveur: Theodoor Victor van Berckel.

Datering: 2006


Voorzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord.

Gelegen op twee samengebonden lauriertakken.

Het gekroond wapenschild van de Staten van Namen.

Omschrift:

SIGL · PROVINC · NAMVRC ·

Datering in de afsnede in twee regels.

            VII · IANVAR ·

               MDCCXC ·Keerzijde: Binnen een parelcirkelrand/boord,

In zeven regels tekst:

      LIBERTATE ·

      VINDICATA ·

      RELIGIONE ·

       STABILITA ·

     CONST · IVR ·

   POP · STATVSQ ·

         NAMVR ·

              ༻


Lit.: De Coster, 907.

De Witte, 122.


__________________________________________

L'Elysette, Zetel van de Waalse regering 1998


Het Elysette, het Voorzitterschap van de Waalse

regering in Namen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 80 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Medailleur: Roger Duterme 1919-1997

Datering: 1998 (postume uitgave).


Voorzijde: Gelegen op een glad veld.

Zicht op de voorgevel van L'Elysette.

Voor het gebouw, de Maas.

Links op de muur, de medailleur:

            ROGER DUTERME

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De Waalse Haan, symbool voor het Waals Gewest.

In vijf regels:

                PRESIDENCE

DU GOUVERNEMENT WALLON

                   NAMUR

       FETES DE WALLONIE

                      1998__________________________________________
Deel deze pagina