Staats-gevangenisgeld ½ Cent.


Staatsgevangenisgeld Gent.


Materiaal: Tin.

Massa: 1,1 gram.

Diameter: Ø 15,5 mm.
Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: z.j. 1823-1833


Voorzijde: Binnen een licht geprofileerde boord

en parelcirkel.

Centraal in het veld.

         GEND
Keerzijde: Binnen een licht geprofileerde boord

en parelcirkel.

Centraal in het veld.

De waardebepaling.

         ½ C.

Halve centiem.Lit.: L. Aernout, Catalogus van Belgische Numismatische

Uitgiften 1831-2022 Gent pag.435 LA#BLU-GT1.1.

A. Bockstaele, Het Huis-en gevangenisgeld in België.

Numismatica Herentals, Gevangenis van Gent.____________________________________________


Staats-gevangenisgeld 1 Cent.

Staatsgevangenisgeld Gent.

Lichte slagbarstjes.

Materiaal: Tin.

Massa: 1,5 gram.

Diameter: Ø 17 mm.
Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: z.j. 1823-1833


Voorzijde: Binnen een licht geprofileerde boord en parelcirkel.

Centraal in het veld.

        GEND

Keerzijde: Binnen een licht geprofileerde boord en parelcirkel.

Centraal in het veld.

De waardebepaling.

           1

        CENT

Lit.: L. Aernout, Catalogus van Belgische Numismatische                                                                          Uitgiften 1831-2022 Gent pag.436  LA#BLU-GT1.2.

A. Bockstaele, Het Huis-en gevangenisgeld in België.                                                                            Numismatica Herentals, Gevangenis van Gent.

Staats-gevangenisgeld 5 Cent.

Staatsgevangenisgeld Gent.

Materiaal: Tin.

Massa: 2,7 gram.

Diameter: Ø 21 mm.
Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: z.j. 1823-1833


Voorzijde: Binnen een licht geprofileerde boord en parelcirkel.

Centraal in het veld.

        GEND

Keerzijde: Binnen een licht geprofileerde boord en parelcirkel.

Centraal in het veld.

De waardebepaling.

            5

        CENTS

Lit.: L. Aernout, Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften 1831-2022 Gent pag.436  LA#BLU-GT1.3.

A. Bockstaele, Het Huis-en gevangenisgeld in België. Numismatica Herentals, Gevangenis van Gent.

Staats-Gevangenisgeld 10 Cents


Staatsgevangenisgeld Gent.

Materiaal: Tin.

Massa: 3,7 gram.

Diameter: Ø 22,3 mm.
Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: z.j. 1823-1833


Voorzijde: Binnen een licht geprofileerde boord

en parelcirkel.

Centraal in het veld.

          GENDKeerzijde: Binnen een licht geprofileerde boord

en parelcirkel.

Centraal in het veld.

De waardebepaling.

            10

        CENTS
Lit.: L. Aernout, Catalogus van Belgische

Numismatische Uitgiften 1831-2022 Gent

pag.436 LA#BLU-GT1.4.

A. Bockstaele, Het Huis-en gevangenisgeld in België.

Numismatica Herentals, Gevangenis van Gent.


__________________________________________


Staats-gevangenisgeld 20 Cents

Staatsgevangenisgeld Gent.

Materiaal: Tin.

Massa: 3,6 gram.

Diameter: Ø 23 mm.
Aanmaakplaats: Onbekend.
Datering: z.j. 1823-1833


Voorzijde: Binnen een licht geprofileerde boord en parelcirkel.

Centraal in het veld.

        GEND

Keerzijde: Binnen een licht geprofileerde boord en parelcirkel.

Centraal in het veld.

De waardebepaling.

           20

        CENTS

Lit.: L. Aernout, Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften 1831-2022 Gent pag.437  LA#BLU-GT1.5.

A. Bockstaele, Het Huis-en gevangenisgeld in België. Numismatica Herentals, Gevangenis van Gent.

Gevangenisgeld 1833 (1 Centiem)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Gevangenisgeld, tuchthuis Gent.

Materiaal: Koper.

Massa: 1,94 gram.

Diameter: Ø 17,2 mm.
Aanmaakplaats: Munthuis Brussel (22/12/1832)
Datering: 1833


Voorzijde: Binnen een geparelde boord (medailleslag).

ROYAUME DE BELGIQUE

Koninkrijk van België.

GAND / 1833

Gent, 1833

Centraal, een punt.

Keerzijde: Binnen een geparelde boord (medailleslag).

MONNAIE FICTIVE

Fictive munt/valuta

Centraal de waardebepaling 

1 CENTIME

Lit.: L. Aernout, Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften 1831-2022 Gent pag.440 LA#BLU-GT4.1.

A. Bockstaele, Het Huis-en gevangenisgeld in België. Numismatica Herentals, Gevangenis van Gent.

Het Gentse tuchthuis aan de Coupure werd in 1775 opgericht en was de eerste staatsinstelling voor het interneren van bedelaars en landlopers.

In de volksmond het "Rasphuis" genoemd. Gedetineerden werden aan het werk gezet voor het raspen van Braziliaans verfhout.

De betaalpenningen werden gebruikt als loon voor bepaalde werkzaamheden.

En kon enkel met betaald worden binnen de instelling.

Het huisgeld werd bij invrijheidsstelling omgewisseld tegen gangbare munt.

Gevangenisgeld 1833 (5 Centiem)

Gevangenisgeld, tuchthuis Gent.

Materiaal: Koper.

Massa: 4 gram.

Diameter: Ø 22,5 mm.
Aanmaakplaats: Munthuis Brussel (22/12/1832)
Datering: 1833


Voorzijde: Binnen een geparelde boord.

ROYAUME DE BELGIQUE

Koninkrijk van België.

GAND

1833

Gent, 1833

Centraal, een punt.

Keerzijde: Binnen een geparelde boord.

MONNAIE FICTIVE

Fictive munt/valuta

Centraal de waardebepaling 

      5

CENTIMES

Vijf centiem.

Lit.: L. Aernout, Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften 1831-2022 Gent pag.441 LA#BLU-GT4.2.

A. Bockstaele, Het Huis-en gevangenisgeld in België. Numismatica Herentals, Gevangenis van Gent.

Het Gentse tuchthuis aan de Coupure werd in 1775 opgericht en was de eerste staatsinstelling voor het interneren van bedelaars en landlopers.

In de volksmond het "Rasphuis" genoemd. Gedetineerden werden aan het werk gezet voor het raspen van Braziliaans verfhout.

De betaalpenningen werden gebruikt als loon voor bepaalde werkzaamheden.

En kon enkel met betaald worden binnen de instelling.

Het huisgeld werd bij invrijheidsstelling omgewisseld tegen gangbare munt.

Gevangenisgeld 1833 25 Centiem.

Gevangenisgeld, tuchthuis Gent.

Materiaal: Koper.

Massa: 9,85 gram.

Diameter: Ø 28 mm.
Aanmaakplaats: Munthuis Brussel (22/12/1832)
Datering: 1833


Voorzijde: Binnen een geparelde boord.

ROYAUME DE BELGIQUE

Koninkrijk van België.

GAND

1833

Gent, 1833

Keerzijde: Binnen een geparelde boord.

MONNAIE FICTIVE

Fictive munt/valuta

Centraal de waardebepaling 

      25

CENTIMES

Vijfentwintig centiem.

Lit.: L. Aernout, Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften 1831-2022 Gent pag.441 LA#BLU-GT4.3.

A. Bockstaele, Het Huis-en gevangenisgeld in België. Numismatica Herentals, Gevangenis van Gent.

Deel deze pagina

Voltooiing Rasphuisgevangenis 1826


Penning op de Voltooiing van het Rasphuisgevangenis

te Gent onder koning Willem I.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Médailleur: Braemt.

Datering: 1826.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Bovenaanzicht op het Rasphuis.

Omschrift:

SONTIBVS OPERVM EXERCITIO EMENDANDIS

Om misdadigers door werkverschaffing te verbeteren.

Onder het bouwwerk/afsnede, in twee regels en graveur.

             OPVS COEPTVMA A. MDCCLXXII

                    EXACTVM A. MDCCCXXVI

                                        BRAEMT F.

             Het werk begonnen in het jaar 1772 ,

                in het jaar 1826het werd voltooid.Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In tien regels tekst

                              AEDES

             AD CVSTODIAM SONTIVM

   AVSP. MAR. THER. AVSTR. BELG. PR.

  EX DECR. ORD. FL. ET AER. PROVINC.

  IN VRBE GANDA PARTIM EXTRVCTAS

             GVILIELMVS I. BELG.REX

         CONSILII THERESIANI HERES

 SPONTE SVA ET AER.PVBL. PERFECIT

                    LEGIBVS AVXIT

                       ET FIRMAVIT

Voluit::

Aedes ad custodiam sontium auspiciis Mariae Theresiae

Austriae Belgii Praefecti ex decreto Ordinum Flandriae et

aerarii Provinciae in urbe Ganda partim extructas Guilielmus I

Belgarum Rex consilii Theresiani heres sponte sua et aerario publico

perfecit legibus auxit et firmavit.

Het huis tot bewaring van misdadigers dat onder het bestuur van Maria Theresia van

Oostenrijk, landvoogdes der Nederlanden, volgens besluit van de Staten van Vlaanderen en van

de schatkist van deze provincie in de stad Gent gedeeltelijk werd opgericht, heeft Willem I,

koning der Nederlanden, als erfgenaam van het plan van (Maria) Theresia, uit vrije wil uit de

staatsschatkist doen afwerken, door middel van besluiten vergroot en bekrachtigd.


Lit.: Willy Rouquart (2010) Numismatische getuigenissen i.v.m. het gevangeniswezen te Gent 1. Het Rasphuis.

pag. 2-4 Fig.1.

_______________________________________________________

Nieuwe Wandeling 1862


Penning op de ingebruikneming van de gevangenis

de Nieuwe Wandeling op 31 januari 1862


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 59 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Médailleur: Jacques Wiener.

Datering: 1862.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Zicht op de voorgevel van de "Nieuwe Wandeling".

Boven de gevangenis.

MAISON DE SURETÈ CELLULAIRE À GAND

In de afsnede in vijf regels en de médailleur.

  VICTOR TESCH, MINISTRE DE LA JUSTICE

 NAP. VERHEYEN, ADMINISTR DES PRISONS

E. DUCPETIAUX, INSPTR GÈNL DES PRISONS

       J.J.ROUSSEAU, INSPTR DES PRISONS

                       F. DERRE, ARCHIT.

                                    J. WIENER F.
Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De plattegrond van de gevangenis.

Omschrift en datering.

REGENE DE LEOPOLD I ROY DES BELGES

                         1858 - 1861Lit.: Willy Rouquart (2010) Numismatische getuigenissen

i.v.m. het gevangeniswezen te Gent 2. De gevangenis op 

de Nieuwe Wandeling pag. 6-7 Fig. 4.


_______________________________________________________