Confrérie H. Drievuldigheid 1677

Dispenning van de Confrérie van de H. Drievuldigheid van Sint Gillis.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 15 gram.

Afmeting: 36 mm. x 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1677.

Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig veld, met afgeschuinde hoeken.

Binnen een dubbele gladde kader, versiert met bolletjes.

Een staande tussen struikgewas,

Sint-Gillis met nimbus gekleed in kluizenaarsgewaad.

De linkerarm doorboord met een pijl.

In de rechterhand, een schuingeplaatste kromstaf.

Aan de linkerzijde van de heilige, een hinde.

De twee voorpoten steunende op zijn lichaam.

Rechtsboven, een zespuntige stralende ster.

De gesplitste datering ter weerszijden van de heilige.

16 / 77

Keerzijde: Gelegen op een rechthoekig veld, met afgeschuinde hoeken.

Binnen een dubbele gladde kader, versiert met bolletjes.

De voorstelling van de H. Drievuldigheid.

Zittende op een troon, de gekroonde God de Vader.

Voor God de Vader, de gekruisigde Christus met nimbus.

Linksboven de H. Geest in stralenkrans, 

in de vorm van een neerdalende duif.

Lit.: De Schodt, Méreaux de Bienfaisance Ecclésiastiques et Religieux de la ville de Bruges (RBN 1873)  pag.358 pl.D nr.16.

Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879 pag.150-151 nr.216.

Confrérie H. Drievuldigheid 1738

Uit private collectie.

Penning van de Confrérie van de Heilige Drievuldigheid van Sint-Gilis.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 51 gram.

Diameter: Ø 47 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1738


Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

Een staande St-Egidius in kluizenaarsgewaad, met aureool.

Onder de heilige, een tegelvloer.

In de linkerhand, een kromstaf naar rechts gewend.

De rechterhand rust op de kop van een opspringende hinde.

Het gesplitst jaartal ter weerszijden van Sint-Gillis.

17 / 38

Links boven, een zespunt-ster.

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord.

De voorstelling van de H. Drievuldigheid.

Een zittende op een troon, en gekroonde God de Vader.

Voor God de Vader, de gekruisigde Christus met nimbus.

Linksboven de H. Geest in stralenkrans, 

in de vorm van een neerdalende duif.

Lit.: De Schodt pag.40-41 Pl.E afb.18.

Minard-Van Hoorebeke pag.151 nr.217.

Deze voorstelling kan verwijzen naar de aartsconfrérie van de H. Drievuldigheid, gesticht op 15 juni 1642, door mgr. Horion, bisschop van Brugge. Hij was het eerste lid.
Doel van deze confrérie was de bevrijding van de christenen die gevangen waren in Turkije, Marokko, Tunis en Tripoli.
Ook in Frankrijk en Nederland bestonden gelijkaardige verenigingen. 
Tussen 1602 en 1780 werden zo 2.404 christelijke slaven bevrijd.
In 1769 betaalde de Brugse confrérie in Alger een losgeld van 436 pond voor de bevrijding van de Bruggeling Jacques Gadeine. 

Broodpenning.

Dispenning voor brood, armentafel Sint- Gillis.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6 gram.

Diameter: Ø 24 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. voor 1848


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.
De initialen 

  ST  =  G 

     ___

      ★

Sint-Gillis.


Met eronder een streep, die dienst doet als afsnede.
In de afsnede, een stervormige rozet.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.
De gearceerde letter 

    B. 

Brood.

Lit.: De Schodt, Méreaux de Bienfaisance Ecclésiastiques et Religieux de la ville de Bruges (RBN 1873)  pag.362  nr.23.

Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879 pag.152 nr.219.

Broodpenning 1848

Uit private collectie.

Dispenning voor brood, armentafel Sint- Gillis.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5;37 gram.

Diameter: Ø 23,5 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1848


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en twee gladde cirkels.
De initialen 

 S =  G 

    ___

     ★

Sint-Gillis.


Met eronder een streep, die dienst doet als afsnede.
In de afsnede, een stervormige rozet.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
De gearceerde letter B. 

Brood.
Met daarboven het jaartal 

1848


Lit.: De Schodt pag.362 nr.24.

Broodpenning (H. HART)

Hexagonale méreaux/broodpenning.

Parochie Sint- Gillis.

Materiaal: Lood/tin legering.

Afmeting: 25 mm. x 28 mm

Massa: 5,70 gram.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opgehoogde zeshoekig kader/boord.

Waarin een zeshoekig gladde binnen-omlijsting.

De initialen STG

Sint-Gillis
Met eronder een streep, met in het midden een achtpuntige ster.

Keerzijde: Binnen een opgehoogde zeshoekig kader/boord.

Waarin een zeshoekig gladde binnen-omlijsting.
Het Heilig Hart van Jezus.

Omsloten door een stralenkrans.

Achter het H. Hart, een doornenkroon.

Aan de bovenzijde, vlammen met in het vuur een kruis.

Onder het hart enige bloeddruppels.


Lit.: Deschodt pag 364, nr 30.

De zeshoekige méreaux werd in opdracht gemaakt van vicaris M. Gilliodts van de Sint-Gillis kerk. En werd gebruikt voor de speciale distributies van brood, gemaakt door deze kerkelijke en andere vicarissen van de parochie St-Gillis.

Om gemakkelijk te onderscheiden van de méreaux van de armenkamer, en werd het uitgegeven aan het type van het Heilig Hart van Jesus, die bijzonder vereerd was in de parochie. Er is zelfs een broederschap met deze naam, en werd opgericht op 31 mei 1814 door de bisschop van Gent, de Broglie. Het gebruik van deze méreaux stopte bij de promotie van Gilliodts tot Crombeke arriveerde op 26 december 1868.

Dispenning brood en kolen.

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Enkelzijdige dispenning, voor bedeling van brood en kolen Sint- Gillis.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 11,63 gram.

Afmetingen: 29,6 mm. x 29,5 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1872


Voorzijde: Gelegen op een vierkant plaatje, met afgeronde hoeken.
De initialen 

  T _

S G

 Sint-Gillis

Onder de letters een brede horizontale afsnede.

De afsnede versiert met een bolletje,

geflankeerd links en rechts met een straallijn.

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Deschodt (RBN 1873) pag 365, nr 32.

Minard -Van Hoorebeke, pag.152 nr.222.

Deze penning werd gebruik voor bedeling van brood en steenkool.

Dispenning Brood en kolen 1899

Uit private collectie.

Enkelzijdige dispenning, voor bedeling van brood en kolen Sint- Gillis.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 11,17 gram.

Afmetingen: 29,6 mm. x 30 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1872 geklopt met het jaartal 1899


Voorzijde: Gelegen op een vierkant plaatje, met afgeronde hoeken.
De initialen 

       T _

     S G

Sint-Gillis

Onder de letters een brede horizontale afsnede.

De afsnede versiert met een bolletje,

geflankeerd links en rechts met een straallijn.

Op de straallijn, het geklopt jaartal

                    1899

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Deschodt (RBN 1873) pag 365, nr 32.

Minard -Van Hoorebeke, pag.152 nr.222.

Deze penning werd gebruik voor bedeling van brood en steenkool.

Dispenning Brood en kolen 1899 (Variant)

Uit private collectie.

Enkelzijdige dispenning, voor bedeling van brood en kolen Sint- Gillis.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 11,73 gram.

Afmetingen: 29,2 mm. x 29,95 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1872 geklopt met het jaartal 1899


Voorzijde: Gelegen op een viekant plaatje, met afgeronde hoeken.
De initialen 

1       T _     8

9     S G   9

  Sint-Gillis

Onder de letters een brede horizontale afsnede.

De afsnede versiert met een bolletje,

geflankeerd links en rechts met een straallijn.

in de hoeken het geklopt jaartal

            1 / 8 / 9 / 9

Keerzijde: Blanco.

Lit.: Deschodt (RBN 1873) pag 365, nr 32.

Minard -Van Hoorebeke, pag.152 nr.222.

Deze penning werd gebruik voor bedeling van brood en steenkool.

Broodpenning (ND)

Dispenning (voor broodbedeling) Sint- Gillis.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 23,82 gram.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. eind 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een afgeronde boord.
De initialen STG

 Sint-Gillis

Boven de initialen, de letter D

Distafel / Armentafel

Tussen de letters STG een zespunt-ster.

Keerzijde: Binnen een afgeronde verhoogde boord.

Op een ronde verhoging, de letters ND

Met daarboven 2 x drie punten/bolletjes onder elkaar.

Het geheel omsloten door een takkenkrans,

onderaan samengebracht.

Lit.: De Schodt pag. 362 Nr. 22.

De Schodt, meent dat deze werd gebruikt voor broodbedeling.

De letter D op de voorzijde, en de letters ND blijven niet toeschrijfbaar.

Mogelijks zijn de letters ND de initialen van de schenker.

Dispenning (Octogonaal)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Octogonale enkelzijdige dispenning,  Sint- Gillis. 

De juiste functie/datering van deze dispenning is niet gekend. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Afmeting: 30 mm. x 30 mm

Massa: 9,95 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1872


Voorzijde: Binnen een achthoekige veld.

De initialen 

  T  

S G

 Sint-Gillis
Met eronder een gearceerde streep,

daaronder een bolletje, geflankeerd links en rechts met een straallijn.


Keerzijde: Blanco.


Lit.: Deschodt pag.365 nr.33. 

Minard-Van Hoorebeke pag.153 afb. 223.

André F. De Groote, Vlaamse Tinvereniging, De armendissen en penningen van de Brugse stadsparochies.Gent-Oostakker 20 november 1994 pag.12 nr.5.-à8.-

 

In 1872 werd door de Dismeesters beslist om al de oude penningen, alsmede de penningen in gebruik tot deze datum, te laten smelten voor het gieten van vier nieuwe penningen.

Deze nieuwe penningen werden gebruikt voor de bedeling zowel van brood als voor kolen.

De vier verschillende vormen moesten misbruik voorkomen.

Ze bestaan uit volgende modelen:

Vierkant met afgeronde hoeken, octogonaal (achthoekig), hexagonaal (zeshoekig) en rond. 

Dispenning (Hexagonaal)

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Hexagonale enkelzijdige dispenning,  Sint- Gillis. 

De juiste functie/datering van deze dispenning is niet gekend. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Afmeting: 30 mm. x 30 mm

Massa: 9,95 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1872


Voorzijde: Binnen een zeshoekige veld.

De initialen 

  T  

S G

 Sint-Gillis
Met eronder een gearceerde streep,

daaronder een bolletje, geflankeerd links en rechts met een straallijn.


Keerzijde: Blanco.


Lit.: Deschodt pag.365 nr.34.

André F. De Groote, Vlaamse Tinvereniging, De armendissen en penningen van de Brugse stadsparochies.Gent-Oostakker 20 november 1994 pag.12 nr.5.-à8.-

 

In 1872 werd door de Dismeesters beslist om al de oude penningen, alsmede de penningen in gebruik tot deze datum, te laten smelten voor het gieten van vier nieuwe penningen.

Deze nieuwe penningen werden gebruikt voor de bedeling zowel van brood als voor kolen.

De vier verschillende vormen moesten misbruik voorkomen.

Ze bestaan uit volgende modelen:

Vierkant met afgeronde hoeken, octogonaal (achthoekig), hexagonaal (zeshoekig) en rond. 

Dispenning (Zeshoek 3)


Hexagonale dispenning, Sint- Gillis.

De juiste functie/datering van deze dispenning is

niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Afmeting: 30 mm. x 30 mm

Massa: 9,30 gram.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1872


Voorzijde: Binnen een zeshoekige veld.

De initialen

             T

     S G

Sint-Gillis
Met eronder een gearceerde streep,

daaronder een bolletje, geflankeerd links en rechts met een straallijn.


Keerzijde: Centraal in het veld.

Cijfer 3


Lit.: Deschodt pag.365 nr.34.

André F. De Groote, Vlaamse Tinvereniging,

De armendissen en penningen van de Brugse

stadsparochies.Gent-Oostakker 20 november 1994

pag.12 nr.5.-à8.-


In 1872 werd door de Dismeesters beslist om al de

oude penningen, alsmede de penningen in gebruik tot

deze datum, te laten smelten voor het gieten van vier

nieuwe penningen.

Deze nieuwe penningen werden gebruikt voor de

bedeling zowel van brood als voor kolen.

Het gebruik van de penning met het nummer 3 is niet

gekend.

De vier verschillende vormen moesten misbruik

voorkomen.

Ze bestaan uit volgende modelen:

Vierkant met afgeronde hoeken, octogonaal (achthoekig), hexagonaal (zeshoekig) en rond.


____________________________________________

Dispenning (Rond)

Deel deze pagina

Uit de collectie, Callewaert Paul.

Enkelzijdige brood of hout dispenning, Sint- Gillis. 

De juiste functie/datering van deze dispenning is niet gekend. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 7,94 gram.

Afmeting: 29,7 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1872


Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord, en gladde cirkel.

De initialen

   T

 G

 Sint-Gillis.
Met eronder een gearceerde streep,

daaronder een bolletje, geflankeerd links en rechts met een straallijn.


Keerzijde: Blanco.


Lit.: Deschodt pag.365 nr.35.

Minard-Van Hoorebeke pag.153 afb.224.

 

Minard beschrijft deze als "Houtpenning".

In 1872 werd door de Dismeesters beslist om al de oude penningen, alsmede de penningen in gebruik tot deze datum, te laten smelten voor het gieten van vier nieuwe penningen.

Deze nieuwe penningen werden gebruikt voor de bedeling zowel van brood als voor kolen.

De vier verschillende vormen moesten misbruik voorkomen.

Ze bestaan uit volgende modelen:

Vierkant met afgeronde hoeken, octogonaal (achthoekig), hexagonaal (zeshoekig) en rond. 

 

Broodpenning (BROODTEEKEN)

Dispenning voor brood Sint- Gillis.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 18 gram

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. midden 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord en parelcirkel.
De letter D tussen twee puntjes/bolletjes.

Distafel / Armentafel.

Daaronder een afsnede.

ST. GILS.

Sint-Gillis

Waaronder een klein tak/bloemmotief.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en parelcirkel.
In twee regels:

BROOD / TEEKEN

Boven de letters, een tak/bloemmotief.

Onder de letters, tussen twee tak/bloemmotieven een stralende ster.

Lit.: De Schodt pag.362 nr.20.

Minard-Van Hoorebeke pag.152 nr.220.

Houtpenning.

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Dispenning voor hout Sint- Gillis.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 11,06 gram

Diameter: Ø 34,6 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. eind 18e eeuw, begin 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opgehoogde geprofileerde boord.
De letter 

D.

Distafel / Armentafel.

Onder de letter D

ST. GIL.S.

Sint-Gillis

Onderaan een rozet.

Keerzijde: Binnen een opgehoogde geprofileerde boord.
Centraal op het veld.

De aanduiding van het te verkrijgen goed.

Tussen een zespuntster en een rozet.

    ✶

HOUDT

TEECK.N

     ❀

Lit.: De Schodt (RBN 1873) pag.362 nr.21.

Minard-Van Hoorebeke pag.152 nr.221.

Houtpenning 1848

Uit de collectie, Gilbert Hoef.

Dispenning voor hout Sint- Gillis. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,08 gram.

Diameter: Ø 26,5 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1848


Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord en gladde cirkel.
De initialen 

ST.G.

 Sint-Gillis
Met eronder een punt cirkel, 

geflankeerd ter weerszijden met een platte letter V

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord en gladde cirkel.

Centraal op het veld.
HOUDT
Met daarboven het jaartal 

1848

Onder de letters, een dubbel gelijnde afsnede.

Met punt cirkel, ter weerszijden een pijlpuntversiering.


Lit.: De Schodt (RBN 1873) pag.363 nr.25.

Minard-Van Hoorebeke, pag.153 nr.224.

Steenkoolpenning 1848

Uit private collectie.

Dispenning voor kolen Sint- Gillis. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,20 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1848


Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord en gladde cirkel.
De initialen 

     ST.G.

 Sint-Gillis
Met eronder een punt cirkel,

geflankeerd ter weerszijden met een platte letter V

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord en gladde cirkel.

Centraal op het veld.
          KOOL
Met daarboven het jaartal 

         1848

Onder de letters, een afsnede 


Lit.: De Schodt pag.363 nr.27.

Steenkool-penning.

Bodemvondst, uit private collectie.

Dispenning voor kolen Sint- Gillis. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 5 gram.

Diameter: Ø 26 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. Ca.voor 1848


Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord en gladde cirkel.
De initialen ST.G.

 Sint-Gillis
Met eronder een punt cirkel, 

geflankeerd ter weerszijden met een platte letter V

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord en gladde cirkel.

Centraal op het veld.
KOOL

T EN

Steenkool teeken.

Lit.: De Schodt, Méreaux de Bienfaisance Ecclésiastiques et Religieux de la ville de Bruges  pag.363 nr.26.

Hout / Vlees penning.

Uit private collectie.

Hexagonale dispenning voor dubbel gebruik Sint-Gillis.

Geldig voor "Hout en Vlees".

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,68 gram.

Afmeting: 25,4 mm. x 25,3 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. midden 19e eeuw.


Voorzijde: Binnen een opgehoogde zeshoekige boord.

De initialen STG

 Sint-Gillis
Onderde letters een afsnede met achtpuntige ster.

Keerzijde: Binnen een opgehoogde zeshoekige omkadering.
In twee regels:

. H .   Hout

V H    Vleesch


Lit.: Deschodt pag 363, nr 28.

Dispenning (LVH)

Uit private collectie.

Dispenning Sint- Gillis. 

Centraal, een pengat.

De juiste functie/datering van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5,51 gram.

Afmeting: Ø 26 mm. 

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. midden 19e eeuw.


Voorzijde: 
Binnen een opgehoogde boord, en gladde cirkel.

De initialen 

     STG

Sint-Gillis.

Met eronder een gearceerde streep, als afsnede.

In de afsnede, een straallijn.

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord, en gladde cirkel.

De letters 

        LVH

(Lams ?) Vleesch

Boven de letters, een bolletje.

geflankeerd links en rechts met een straallijn.

Onder de letters, een krulmotief versiering.

Niet gekend/vermeld in de literatuur van De Schodt en Minard-Van Hoorebeke.

Vleespenning.

Enkelzijdige dispenning voor vlees. 

De juiste datering van deze penning is niet gekend.

Twee pengaten voor ophanging.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 5 gram.

Afmeting: Ø 25 mm. x 20 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. eind 18e eeuw, begin 19e eeuw.


Voorzijde: Gelegen op een ovaal plaatje.

Glad omboord.

De hoofdletter.

V

Vlees

Onder de letter, geklopt Romeins cijfer 

I

Aantal/gewicht

Keerzijde: Blanco.

Lit.: De Schodt, Méreaux de Bienfaisance Ecclésiastiques et Religieux de la ville de Bruges (RBN 1873)  pag.363-364 pl.F nr.29.

Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879 pag.153 nr.226.

 

Weldadigheidspenning 1707

Dispenning H. Geest armentafel St. Gillis. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 42 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1707


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.
Staande onder een sierlijk portiek.

St. Gillis met aureool, en gekleed in kluizenaarsgewaad.

De rechter arm doorboord met een pijl.

Aan de rechterzijde van de heilige, een hinde.

Omsloten met het omschrift:

S . EGIDIVS / A° . 1663

 Sint Gillis anno 1663

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

SANCTVS * 1593 * SPIRITVS 17 ✠ 07

 De Heilige Geest

Het bovenste jaartal, geplitst door een gevoet kruis.

Het onderste jaartal naar binnen gericht.

Binnen een gladde binnencirkel.

Een duif als personificatie van de Heilige Geest.

met aureool, en opengespreide vleugels.

Omgeven met een stralenkrans.

Lit.: De Schodt pag.360 nr.17.

Minard-Van Hoorebeke pag.150, nr. 215.

Weldadigheidspenning 1775

Weldadigheidspenning  distafel St. Gillis. 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: 1775


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Staande tussen struiken/kreupelhout.
Sint-Gillis met nimbus, en gekleed in kluizenaarsgewaad.

De linkerarm doorboord met een pijl.

In de rechterhand, een stok vasthoudend. 

Aan de linkerzijde van de heilige, een hinde.

De twee voorpoten, rustende op zijn lichaam. 

Keerzijde: Binnen een opgehoogde boord.

Centraal op het veld.
Een figuur/merkteken die lijkt op een sierlijke,

letter W of omgekeerde M

Bovenaan en de zijkanten versiert met een fleuron.

Onderaan het jaartal

1775

Lit.: De Schodt, Méreaux de Bienfaisance Ecclésiastiques et Religieux de la ville de Bruges (RBN 1873)  pag.361 pl.E nr.19.

Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaux et Jetons de présence, etc. Gildes et Corps de Métiers Eglises, etc. Gent 1879 pag.151 nr.218.

Penning Zondagschool.

Penning Zondag-school Parochie Sint- Gillis.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 6,47 gram.

Diameter: Ø 25,1 mm.

Aanmaakplaats: Brugge.

Datering: z.j. Ca. 1866


Voorzijde: Binnen een opgehoogde boord en gladde cirkel.
De initialen ST-G.

 Sint-Gillis
In grote gearceerde letters 

Z S

Zondag school.

Met daaronder een afnede met straallijn.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

De waardebepaling in twee regels.

   10.

CENTS.

Onder de letters, krulmotieven.

Lit.: De Schodt pag.364 nr.31.

Deze penningen werden door de dienstdoende priester uitgedeeld, aan de armen die aanwezig waren op de zondagsschool. En had een omruilwaarde van 10 centimes in contanten.