Droogscheerders 1545

Gildepenning "Droogscheerders-, of Bereiders".

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 4 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1545


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Een droogscheerdersschaar omsloten met een bloemenkrans.

Links van de schaar, een lakenkam.

Rechts van de schaar, een opspanhaak

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord, en lijncirkel.

Het omschrift:

MEDIATRIX . NOSTRA . I545 .

Onze Middelares.

De gekroonde H. Maria met nimbus,

gezeten op een gotische troon.

Op haar schoot, het kindje Jezus met nimbus.

Ter weerszijden een opspanhaak.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930) Méreaux Anversois II pag.196 nr.269 pl.XVII. 

Minard-Van Hoorebeke, (Gent 1879) Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildes et corps de Métiers Eglises, etc. pag.10-11 nr.4.

Deel deze pagina

Droogscheerders 1769

Gildepenning Antwerpse droogscheerders.

Fabrikanten van zijde en satijn.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 16,10 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1769


Voorzijde: Binnen een kabelrand-versiering.

Een droogscheerdersschaar en scheerijzer, gekruist geplaatst.

Ter weerszijden de gesplitste gotische letters.

C / A

Caffawerckers Antwerpen

Onder en boven het werkgerief,

het gesplitste jaartal

17 / 69

Keerzijde: Binnen een brede gladde boord,

Het wapenschild van de stad Antwerpen.

Omsloten met een parelcirkel.

Onder het wapen 2

Wat staat voor wijk 2

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag.11 afb.5.

Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.111 nr.19.

Graankopers/Korenkopers 1567

Gildepenning Korenkopers.

Materiaal: Koper.

Massa: 4,82 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1567


Voorzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

Op het veld, drie samengebonden korenaren.

Ter weerszijden van de aren het gesplitste jaartal. 

               16 / 67

Omsloten met het omschrift:

DE CORECOPERS ❀ GVLDE ❀✋.

De korenkopers gilde

Keerzijde: Binnen een gekartelde rand/boord.

In drie regels:

     ALLE .

     HEILI

      GEN :

De tekst omsloten met een krans van korenzaad met een letter c 

Lit.: Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.155 nr 237 pl.XIV.

Graanhandelaars 1605

Gildepenning Antwerpse graanhandelaars/kopers.

Materiaal: Koper.

Massa: 5,55 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1605


Voorzijde: 
Op het veld, drie samengebonden korenaren.

Ter weerszijden het gesplitste jaartal 

16 / 05

Omsloten met het omschrift:

 ✋ GRAENCOOPERS GVLDE ❀

Graankopers gilde

Keerzijde: Centraal, het wapenschild van Antwerpen.

Omsloten met het omschrift:

 ALDER ❀ HEYLIGEN ❀ 1605

Aller heiligen

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 20 afb.33.

Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II, pag.155 nr 238.

Dugniolle 3603.

Goudsmeden 1568

Gildepenning Antwerpse Goudsmeden.

Materiaal: Koper.

Massa: 5,30 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1568


Voorzijde: Binnen lijncirkels, een gesloten bladerkrans.

Het wapenschild van de Smedengilde.

Aan het wapen twee handgrepen.

In het veld, drie kelken met deksel.

Boven het wapen het jaartal.

               1568

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In vijf regels.

         ✋ 

        D E

 NATIE . DER

GOVDTSMEDE
   VAN . ANT
    WERPEN.

Lit.: Minard-Van Hoorebeke pag. 14 nr.14.

Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois deel II,

pag.169 nr.250.

Zitpenning Goudsmedengilde  1610


Zitpenning Antwerpse Goudsmeden, op naam van

goudsmid Joris Ghyger, Deken van de gilde.


Randschade door inzaging.


Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 37 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1610


Voorzijde: Binnen een lijncirkel en open bladerkrans,

onderaan gekruist dichtgemaakt.

Binnen een versierde vierpas het wapenschild van de

goudsmedengilde, hangend aan een geknoopt lint met

afhangende linten waaraan kwastjes.

In het veld van het wapen, drie kelken met deksel.


Keerzijde: Binnen een lijncirkel en open bladerkrans,

onderaan gekruist dichtgemaakt.

In vier regels, met datering:

               Jooris

              ghÿger

                Anno

                1610


Lit.: Joseph De Beer, RBN 1930, Méreaux Anversois

deel II, pag.172 nr.253.

Collectie MAS AV.B.0060.___________________________________________Kruiers St-Andreas 1546

Kruiers-gilde penning Sint Andreas.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Koper (Cu).                                                                                                                                Bewerking: Geslagen.

Massa: 3,43 gram.

Diameter: Ø 25 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1546

Voorzijde: Tussen een parelcirkel en gladde cirkel,

het omschrift:

SANCTVS :. A/NDREAS :. 

Sint-Andreas

Staande naar links gewende St-Andreas

op ontblote voeten.

In de rechterhand, het martelaarskruis.

In de linkerhand zijn mantelkleed ophoudende.

Zowel de heilige als het St-Andreaskruis,

doorbreken de legende.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkel,

het omschrift:

 GHEMAECKT . INT . IAER . VAN .

Op het veld, een kruiwagen, naar links.

Waarboven het jaartal 

1546

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, pag.99 nr.189.

Minard-Van Hoorebeke, pag.11 nr.6.

R. Waerzeggers, EGMP jaarboeken 1997, De naties en                                                                  hun betaalpenningen. pag 92.

Sint-Andries penning 1546, dienende als ontvangst-                                                                                    bewijs voor het betalen van het inschrijvingsrecht,                                                                                  bij de kordewagenkruiers.

Kruiers St-Andreas (Klop P) 1546.

Kruiers-gilde penning Sint Andreas.

Voorzien van kop met letter P.

Slagbarst.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,33 gram.

Diameter: 24 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1546

Voorzijde: Tussen een parelcirkel en gladde cirkel,

het omschrift:

SANCTVS :. A/NDREAS :. 

Sint-Andreas

Staande naar links gewende St-Andreas op blote voeten.

In de rechterhand, het martelaarskruis. 

(St-Andreas-kruis)

In de linkerhand zijn mantelkleed ophoudende.

Zowel de heilige als het St-Andreaskruis,

doorbreken de legende.

Op het lichaam van de heilige, een ingekerfde golf.

Rechts, de ingeslagen/klop letter P

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en gladde cirkel,

het omschrift:

 GHEMAECKT . INT . IAER . VAN .

Op het veld, een kruiwagen, naar links.

Waarboven het jaartal 1546

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, pag.99 nr.189. 

Minard-Van Hoorebeke, pag.11 nr.6.

Kruiers St-Andreas (Klop P/G) 1546


Penning Kordewagenkruiers gilde, Sint Andreas.

Voorzien van kop met letters P en G


De juiste functie voor deze penning is onbekend.


Voorzien van, een pengat.


Materiaal: Koper (Cu).

Bewerking: Geslagen.

Massa: 3 gram.

Diameter: 23 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1546


Voorzijde: Tussen een parelcirkel en lijncirkel,

het omschrift:

SANCTVS :. A / NDREAS :.

          Sint-Andreas

Staande naar links gewende St-Andreas

op blote voeten.

In de rechterhand, een schuinkruis.

(St-Andreas-kruis)

In de linkerhand zijn mantelkleed ophoudende.

Zowel de heilige als het St-Andreaskruis,

doorbreken de legende.

Rechts, de geklopte hoofdletter P

Linksonder de geklopte kleine hoofdletter G


Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel,

het omschrift:

GHEMAECKT . INT . IAER . VAN .

Op het veld, een kruiwagen, naar links.

Waarboven het jaartal:

               I546

Centraal, een passerpunt.Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, pag.99 nr.189.

Minard-Van Hoorebeke, pag.11 nr.6.


______________________________________________


Kuipersgilde (KGA 01)


Bodemvondst, Tim De Waele.


Gildepenning "Kuipers Antwerpen".

Op naam van Anthoni van Bemen.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa: 7,3 gram.

Diameter: Ø 33 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: z.j. Ca. 1600-1750


Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Kuiperswerktuigen aan een ketting.

Bijl, kuipershamer en ton.

Centraal, een (passer) punt.


Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In twee regels, het gildelid:

          ANTHONY

       VAN BEMENLit.: RBN 1930, Joseph De Beer, Méreaux Anversois II

pag.203-204 nr.273 pl.XVIII.

____________________________________________

Kuipersgilde (KGA 02)

Gildepenning "Kuipers".

Op naam van Han de Herde.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Gegraveerd.

Massa:11,76 gram.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: z.j. Ca. 1600-1750


Voorzijde: Binnen overgeplooide boord.

Kuiperswerktuigen aan een ketting.

Bijl, kuipershamer en ton.

Centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen overgeplooide boord.

In twee regels.

   HAN 

DE HERDE

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, Méreaux Anversois II pag.203-204 nr.273 pl.XVIII.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie NG-VG-7-598.

Kuipers St-Maarten 1783

Kuipers-gilde penning St-Martinus/St-Maarten.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Keerzijde gegraveerd.

Materiaal: Brons.

Massa: 13,08 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1783

Voorzijde: Binnen een versierde cirkel/boord.

Sint-Martinus te paard naar links.

In de linkerhand, zijn mantel.

In de rechterhand, een zwaard waarmee hij de mantel in twee stukken snijd.

Achter het paard, een schaarsgeklede kreupele.

Die het deel van de mantel in ontvangst neemt.

In de afsnede:

F. RICQUIER.

Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In twee verdeeld veld.

In het bovenste, de gegraveerde cijfers.

40

In het onderste, de gegraveerde Romeinse cijfers.

VIII

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, Méreaux Anversois II                                                                              pag.194-195 nr.268 pl.XVII. 

Minard-Van Hoorebeke, pag.20 nr.32.

Kuipers St-Maarten 1798


Kuipers-gilde penning St-Martinus/St-Maarten.


De juiste functie voor deze penning is onbekend.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen, gegraveerd.

Massa: 10,77 gram.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.

Datering: 1798


Voorzijde: Binnen een versierde cirkelrand/boord.

Sint-Martinus te paard naar links.

In de linkerhand, zijn mantel.

In de rechterhand, een zwaard waarmee hij de mantel

in twee stukken snijd.

Achter het paard, een schaarsgeklede kreupele.

Die het deel van de mantel in ontvangst neemt.

Rechts het jaartal:

         I798

In de afsnede:

 F. RICQUIER.


Keerzijde: Binnen een lijncirkel.

In twee verdeeld veld.

In het bovenste veld,

de gegraveerde cijfers/volgnummer.

                    JOO

                   (100)

In het onderste veld,

de gegraveerde Romeinse cijfers.

                    VIIILit.: RBN 1930, Joseph De Beer, Méreaux Anversois II

pag.194-195 nr.268 pl.XVII.

Minard-Van Hoorebeke, pag.20 nr.32.


____________________________________________


Leertouwers 1568

Gildepenning Leertouwers, Sint-Jacob.

De juiste functie van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 2,82 gram.

Diameter: Ø 23 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.
Datering: 1568


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Een gebogen leertouwersmes, met twee handgrepen.

Boven het mes, een Sint-Jacobschelp.

Onder het mes het jaartal.

            15 ✋ 6S

Keerzijde: Binnen drie lijncirkels.

Een gesloten bladerkrans.

Centraal een snijbijl, met korte greep.

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, Méreaux Anversois II pag.186 nr.262 pl.XVI. 

Minard-Van Hoorebeke, Description de méreaux et jetons de présence, etc. Gildesc et corps de métiers églises, etc. (Gent, 1879) pag.13 nr.12.

Lijndraaiers 1562

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Gildepenning "Lijnendraaiers" of Sint-Paulus.

Touwslagers.

Materiaal: Koper.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1562


Voorzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

In vier regels:

  I5 ✋62

. S . PAVLVS .

   . ARMIT .

   . D . I . L .

Sint-Paulus armendis

Lijnendraaiers gilde.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel.

Drie naast elkaar staande huismerken van de

"Lyndrayers".

Waarboven een muntteken 

Onder de huismerken, de letters.

           D . L .

De Lijnendraaiers

Lit.: Joseph De Beer, RBN 1930 Méreaux Anversois II                                                                                  pag.105-108 nr.198.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en                                                                                         Archeologie Identificatie GP-00657.Lood- en zinkbewerkers 1975


Plaquette, Kamer voor ambachten, op naam van

August Willemsen.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen, gegraveerd.
Massa: 94,3 gram.
Afmetingen: 81 mm x 52 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.
Datering: 1975.


Voorzijde: Gelegen op een rechthoekig plaatje.

De rand glad omboord, in vijf regels tekst.


                   KAMER  voor

                   AMBACHTEN &

                   NERINGEN


                   PROVINCIE

                   ANTWERPEN
Keerzijde: Gelegen op een glad rechthoekig veld.

In zes regels:


Aangeboden aan de heer


   WILLEMSEN August


verdienstelijk bestuurslid


verenigde lood-

       en zinkbewerkers


       20 september 1975
____________________________________________


Begrafenispenning Metselaars en Steenhouwers 1560

Uit de collectie, Nederlandse Bank.

Begrafenispenning "De vier gekroonden".

Gilde van Metselaars, steenhouwers, dakdekkers en plaveileggers.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 31 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.
Datering: 1560


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Vier gildebroeders naar links gaande over een geplaveide weg.

Gekleed met een cape, het hoofd bedekt.

Dragende een lijkbaar op de schouders.

Op de kist een lijkkleed met het wapen van de gilde.

Boven de lijkbaar het jaartal.

                 I560

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en gesloten tulpenkrans.

Een troffel, steenhouwershamer en beitel.

Een stamper, leidekkershamer en soldeerbout.

Lit.: Joseph De Beer, RBN 1930 Méreaux Anversois II pag.147 nr.233.

Minard-Van Hoorebeke, foutief opgegeven voor Amsterdam, Begrafenispenning Metselaars pag.68 nr.111.

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie Identificatie GP-00391.

Metselaars en Steenhouwers 1546

Gildepenning "De vier gekroonden".

Gilde van Metselaars, steenhouwers, dakdekkers en plaveileggers.

Materiaal: Koper (Cu).

Massa: 3,69 gram.

Diameter: Ø 27 mm.

Aanmaakplaats: Antwerpen.
Datering: 1546.


Voorzijde: In een effen veld omzoomd met een dubbele effen cirkel.

Een staande steenhouwershamer tussen een truweel en een stamper.

Omschrift :

❀ CLAVDYV . NYCOSTRATVN . SIMPHORIANVN.

(de legende loopt door op de keerzijde)

Keerzijde: In een effen veld omzoomd met een dubbele effen cirkel.                  Twee gekruiste soldeerbouten waarop een staande leidekkers-hamer ligt.

Omschrift :

✋ CASTORIVM . DE . VIER . GHECROONDE . 1546 .

De naam van de vier gekroonde heilige martelaren Claudii, Nicostrati, Simproniani en Castorii. De "Pannonische steenhouwers".

Lit.: RBN 1930, Joseph De Beer, pag.146 nr.231.

Minard-Van Hoorebeke, pag. 11, afb. 7.

Dugniolle 1794 (foutief opgegeven als 1549)

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas 1544

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

Slagbarst.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1544

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar binnen gewend.

De troon en heilige doorbreken de parelcirkel en legende.

Omschrift:

SANCTVS . / . NICOLAVS 

Sint Nicolaas

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

De parelcirkel loopt door het ophangoog.

Ter weerszijden van de balansarm het gesplitste jaartal 

.1.5. / 4:4

Onder de schalen, een legeafsnede.

Omschrift:

KENT . V . SELVEN . EN . AENSIET . ENDE

Herken jezelf, en aanzie het einde.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.157 nr.242.

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas (Klop A) 1544

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

Voorzien van klop, letter A.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1544

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar binnen gewend.

De troon en heilige doorbreken de parelcirkel en legende.

Omschrift:

SANCTVS . / . NICOLAVS 

Sint Nicolaas

Keerzijde : Binnen een parelcirkel.

Een weegschaal/balans.

De parelcirkel loopt door het ophangoog.

Ter weerszijden van de balansarm het gesplitste jaartal 

:1:5: / 4:4

Tussen de weegschalen, 

een klop met de gotische letter A

Onder de schalen, een legeafsnede.

Omschrift:

KENT . V . SELVEN . EN . AENSIET . ENDE

Herken jezelf, en aanzie het einde.


Lit.: Joseph De Beer, (RBN 1930)  pag.157 nr.242. 

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas (Klop handje) 1544

Koopmansgilde-penning St-Nicolaas,  Antwerpen.

Voorzien van klop, handje.

De juiste functie voor deze penning is onbekend.

Materiaal: Koper (Cu)

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 32 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1544

Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

De heilige Sint-Nicolaas gezeten op een troon.

met mijter en nimbus.

Met de rechterhand, een zegenend gebaar.

In de linkerhand, een kromstaf naar binnen gewend.

De troon en heilige doorbreken de parelcirkel en legende.

Omschrift:

SANCTVS . / . NICOLAVS 

Sint Nicolaas