Penning op de ontmanteling van de citadel van Antwerpen 1577

Uit de collectie, Paul Callewaert.

Penning op de afbraak van de burg/citadel van Antwerpen.

Materiaal: Lood/tin legering.

Bestaat ook in zilveren afslag.
Massa: 33,79 gram.
Diameter: Ø 46,8 mm.
Aanmaakplaats: Antwerpen.

Ontwerper: Jacques Jonghelinck 1530-1606
Datering: 1577.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Een staande naakte dame die de vrijheid symboliseert,

deels bedekt met een sluier.

In de linkerhand, een lang slagzwaard, met palmtak.

In de rechterhand een vrijheidshoed.

Onderaan een leeuw, naar links liggend.

De kop naar rechts gekeerd.

Tussen de leeuw en de vrijheidshoed.

Twee ineen geslagen handen, die samen een hart vasthouden.

Waaruit een olijftak groeit, omhangen met een kroon.

Ter weerszijden van het hart de gesplitste datering 

Z5 / 77

Rechts van de vrijheidsdame, verbroken ketens.

Omschrift:

VINDICATA LIBERT/AS CONCORDIA

Vrijheid door eendracht gewaarborgd.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Bovenaanzicht op de afbraak van de citadel/fort.

Omschrift:

RESTITVTIO .R.P. ANTWER.

Voluit: Restitutio Reipublicæ Antverpiensis

Wat wil zeggen: De herstelling van de vrijstaat van Antwerpen.

Lit.: Gerard van Loon, Beschryving der Nederlandsche historipenningen, Volume I, pag. 238.

Teylers Museum, TMNK 00232.

Oprichting standbeeld voor Alva.


Penning op de oprichting van een standbeeld voor 

Ferdinand van Toledo, hertog van Alva.


Materiaal: Brons.

Bestaat ook in zilveren afslag.
Massa: 20,49 gram.
Diameter: Ø 39,7 mm.
Aanmaakplaats: Antwerpen.

Ontwerper: N. Chevalier, naar Jacques Jonghelinck. 
Datering: z.j. Ca. 1695-1700.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het geharnaste standbeeld van de hertog van Alva.

Onder zijn voeten het vertrappelde allegorisch figuur

van de "Nijd" als tweekoppig monster

van ketterij en rebellie.

Grieks omschrift.

   ALEXIKAKOS EOOS

Verdediger van het Oosten.

In de afsnede in twee regels tekst.

       IVNGELINGI · OPVS

        EXÆRE · CAPTIVO

Werk van Jonghelinck uit het buitgemaakte brons.


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In elf regels tekst.

  FERDINANDO . ALVARES

     A TOLEDO ALBA DVC . 

  PHILIPPI . II . HISP . APVD

 BELGAS PRAEFEC . QVOD 

      EXTINCTA SEDIT . RE

      BELLIB PVLSIS RELIG . 

    PROCVR . IVSTIT . CVLTA

          PROVINC . PACEM .

      FIRMAR . REGIS OPTIMI .

          MINISTRO FIDELISS . 

                  . POSITVM .

Voor Ferdinand Alvares van Toledo, hertog van Alva

in dienst van Philips II van Spanje, landvoogd in de

Nederlanden. Omdat zij na de opstand te hebben

onderdrukt, de opstandeingen te hebben verdreven,

de religie te hebben verdedigd en met inachtneming

van de gerechtigheid de provincie vrede hebben gebracht,

opgericht voor de trouwste dienaar van de beste koning.


Jacob Jonghelinck vervaardigde in 1571 uit een zestal kanonnen buitgemaakt bij de slag bij Jemmingen een standbeeld ter ere van de hertog van Toledo. Op bevel van Alva zelf werd het standbeeld geplaatst op de binnenplaats van de citadel in Antwerpen. Een lang leven was het echter niet beschoren, onder landvoogd Requesens werd het in 1576 weer omgesmolten tot artillerie. Wel bleef het standbeeld in het volksgeheugen, zoals gedomstreerd door de eind 18e eeuwse Nicolas Chevalier vervaardigde penningen.


____________________________________________


Oprichting standbeeld voor Alva (Zilver)


Penning op de oprichting van een standbeeld voor

Ferdinand van Toledo, hertog van Alva.


Materiaal: Zilver.

Massa: 31,62 gram.
Diameter: Ø 41 mm.
Aanmaakplaats: Antwerpen.

Ontwerper: N. Chevalier, naar Jacques Jonghelinck.
Datering: z.j. Ca. 1695-1700.


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het geharnaste standbeeld van de hertog van Alva.

Onder zijn voeten het vertrappelde allegorisch figuur

van de "Nijd" als tweekoppig monster

van ketterij en rebellie.

Grieks omschrift.

    ALEXIKAKOS EOOS

Verdediger van het Oosten.

In de afsnede in twee regels tekst.

                    IVNGELINGI · OPVS

                    EXÆRE · CAPTIVO

Werk van Jonghelinck uit het buitgemaakte brons.


Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

In elf regels tekst.

 FERDINANDO . ALVARES

     A TOLEDO ALBA DVC .

 PHILIPPI . II . HISP . APVD

BELGAS PRAEFEC . QVOD

     EXTINCTA SEDIT . RE

    BELLIB PVLSIS RELIG .

  PROCVR . IVSTIT . CVLTA

        PROVINC . PACEM .

  FIRMAR . REGIS OPTIMI .

     MINISTRO FIDELISS .

             . POSITVM .


Voor Ferdinand Alvares van Toledo, hertog van Alva

in dienst van Philips II van Spanje, landvoogd in de

Nederlanden. Omdat zij na de opstand te hebben

onderdrukt, de opstandeingen te hebben verdreven,

de religie te hebben verdedigd en met inachtneming

van de gerechtigheid de provincie vrede hebben

gebracht, opgericht voor de trouwste dienaar van de beste koning.


Lit.: Teylers Museum TMNK 00203.


Jacob Jonghelinck vervaardigde in 1571 uit een zestal kanonnen buitgemaakt bij de slag bij Jemmingen een standbeeld ter ere van de hertog van Toledo. Op bevel van Alva zelf werd het standbeeld geplaatst op de binnenplaats van de citadel in Antwerpen. Een lang leven was het echter niet beschoren, onder landvoogd Requesens werd het in 1576 weer omgesmolten tot artillerie. Wel bleef het standbeeld in het volksgeheugen, zoals gedomstreerd door de eind 18e eeuwse Nicolas Chevalier vervaardigde penningen


____________________________________________

Penning op de afbraak van het standbeeld van Alva 1574


Spotpenning op de afbraak van het standbeeld van Alva.


Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 15,52 gram.

Diameter: Ø 39 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1574.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord, het

monumentale bronzen beeld van de hertog van Alva op

een sokkel, boven het standbeeld een kanon die wordt

versmolten in een smeltoven, symbolisch weergegeven

op het buitgemaakte geschut naar het omsmelten tot

standbeeld. Rechts naast het standbeeld de datum van

oprichting: A° /I9·/ ·1571·MAY· (Anno 19 mei 1571)

Links het Grieks mythologisch figuur Icarus en de zon,

de naakte Icarus met zelf vervaardigde vleugels die zijn

vastgemaakt aan zijn lichaam met was, enthousiast en

roekeloos vliegt hij te hoog totdat de was smelt door de warmte van de zon en neerstort.

Symbolisch weergegeven voor de hoogmoed van Alva en Icarus.

Onder Icarus de tekst: ·OMNIS / QVI·SE· / ·EXALTAT· de tekst loopt door op de rechterkant onder de

oprichtingsdata: ·HVMILIABITVR· / ·MAT(THÆI) ·23·LV(CÆ) ·14· / ·ET·I8·

(Ieder die zichzelf verhoogd zal vernederd worden. Mattheus 23. Lukas 14 & 18).

Omschrift in twee regels tekst, in de buitenbaan:

ICARVS·VT·LYMHIS·FVIT·HÆC·LIBAMINE·MOLES· FORNACI·HORRIBILEM· / POST·CANIT·ORE·SONVM

Omschrift in de binnenbaan:

·ILLE·QVOD·AVDACI·CŒPIT· / GAVDERE· VOLATV: HIC·POPVLI·FVSO / SANGVINE·LÆTVS·ERAT·

(Gelijk Icarus neerstortte in het water, zo is het standbeeld opgeofferd aan de smeltoven, waarna het een verschrikkelijk gebulder zal laten horen. Omdat hij (Icarus) zich in verwaand vliegen verblijde, en omdat hij (Alva) zich in het bloedvergieten van burgers verheugde)Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord, de

voorstelling van de allerhoogste macht die de duivel uit

de hemel gooit en neerstort op aarde.

Symbolisch weergegeven voor het neerhalen van het

standbeeld van de hertog van Alva op het binnenplein

van de citadel. Rechts en links de tekst in vijf regels:

·LVCIFER· / SIC OCCIDIT / ANTRIS // SVPERBVS /

NIMIVM·

(Door zijn hoogmoed is Lucifer in de afgrond

neergestort)

Omschrift in twee regels tekst, in de buitenbaan:

Δ ITA·VT·LVCIFER·EX·SVMMO·COELI·HABITACVLO·

SPONTANEA·ELATIONE·DEIECTVS·EST

Omschrift in de binnenbaan:

SIC·ALBANVS·IN·CASTRO·ANT”(VERPIENSI) DIE·

9A·MENSIS·IVNY·I574 IN·TERRAM·PROLAPS·EST·

(Evenals de duivel die door zijn moedwillige verheffing

uit het hoogste vertrek van de hemel is neergeworpen,

zo ook is Alva’s beeld binnen het slot van Antwerpen de 9de juni 1574 ter aarde geworpen).


Collectie, Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie KOG-MP-2-1682.

Lit.: G. van Loon I pag.177-179.


_____________________________________________

Bombardement op Antwerpen 1830

Historiepenning op Generaal Chassé bombardeert Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 31,34.

Diameter: Ø 41 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Ontwerper: Adrien Veyrat 1803-1883

Datering: 1830

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De stedemaagd gezeten aan een afgebroken zuil.

In de linkerhand een perkament met de datering.

                     27 OCT 1830

Op de achtergrond, de St-Michaelskerk en een ruine.

Rechts een schip met gehesen Nederlandse vlag.

In de afsnede in twee regels:

          S . P . Q . A

               VEYRAT F.

Senatus Populusque Antwerpiensis

De graveur, Veyrat.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en lijncirkel.

Het omschrift:

❀ A VAINCRE SANS PÈRIL ON TRIOMPHE SANS GLOIRE 

Om te overwinnen zonder gevaar, triomfeert men zonder glorie.

In negen regels tekst.

              INCENDIE

         DE L'ENTREPOT

      ET BOMBARDEMENT

    DE LA VILLE D'ANVERS

        PAR LES ORDRES

DE GUILLAUME DE NASSAU

       ROI DES PAYS-BAS

                 -----

     LE GÈNÈRAL CHASSÈ

     CT DE LA CITADELLE

Verbranding van het pakhuis en bombardement van de stad Antwerpen, in opdracht van Willem van Nassau, koning der Nederlanden.

Generaal Chassé, Commandant van de Citadel.


Lit.: Dirks, 285.

Guioth, 49.

 

 

 

Generaal Chassé bombardeert Antwerpen 1830

Generaal Chassé bombardeert Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Ontwerper: David Van der Kellen (1827-1895)

Datering: 1830

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van generaal Chassé.

Opgekleed in militair uniform, en eretekens.

Omschrift:

D . H . BAR. CHASSÈ, GENERAAL DER INFANTERIE, OPPERBEVELHEBBER VAN HET KASTEEL VAN ANTWERPEN.

Op de linker armafsnede de initialen van de graveur.

D.V.D.K.F. 

David Van der Kellen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift:

HY TUCHTIGDE HET VERAAD EN HANDHAAFDE HET WETTIG GEZAG.

Op het veld in zeven regels.

       ANTWERPEN

        OP BEVEL 

            VAN

DEN GENERAAL CHASSÈ

    GEBOMBARDEERD

     XXVII OCTOBER

        MDCCCXXX.

               ❀

Lit.: Dirks II pag.386 nr.461.

Bax, 99.

Generaal Chassé bombardeert Antwerpen 1830 (zilver)


Generaal Chassé bombardeert Antwerpen.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Ontwerper: David Van der Kellen (1827-1895)

Datering: 1830


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van generaal Chassé.

Opgekleed in militair uniform, en eretekens.

Omschrift:

D . H . BAR. CHASSÈ, GENERAAL DER INFANTERIE,

   OPPERBEVELHEBBER VAN HET KASTEEL VAN

                              ANTWERPEN.

Op de linker armafsnede de initialen van de graveur.

                                          D.V.D.K.F.

                        David Van der Kellen.
Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift:

HY TUCHTIGDE HET VERAAD EN HANDHAAFDE

                   HET WETTIG GEZAG.

Op het veld in zeven regels.

          ANTWERPEN

             OP BEVEL

                  VAN

DEN GENERAAL CHASSÈ

      GEBOMBARDEERD

        XXVII OCTOBER

           MDCCCXXX.

                     ֎


Lit.: Dirks II pag.386 nr.461.

Bax, 99.


____________________________________________


Beloningspenning Citadel van Antwerpen 1832

Antwerpen, december 1832

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een gesloten vruchtdragende brede eikenkrans.

In het veld, vijf rozetten in kruisvorm.

Beloningspenning Citadel van Antwerpen.

Geslagen voor verzamelaars.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Ontwerper: David van der Kellen

Datering: 1832


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Staande naast een gebroken zuil en muur.

Een gehelmde strijder, met schild en gebroken zwaard.

Rechts, vier aankomende pijlen.

Op de achtergrond de Schelde.

Omschrift:

WAT OOK VAL, TROUW STAAT PAL.

rechts tegen de boord de graveur:

VAN DER KELLEN F.

In de afsnede de datering in drie regels:

           ANTWERPEN
            DECEMBER
           MDCCCXXXII.

Beloningspenning Citadel van Antwerpen 1832 (zilver)


Beloningspenning Citadel van Antwerpen.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51,6 mm.

Aanmaakplaats: Utrecht.

Ontwerper: David van der Kellen

Datering: 1832


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Staande naast een gebroken zuil en muur.

Een gehelmde strijder, met schild en gebroken zwaard.

Rechts, vier aankomende pijlen.

Op de achtergrond de Schelde.

Omschrift:

WAT OOK VAL, TROUW STAAT PAL.

rechts tegen de boord de graveur:

VAN DER KELLEN F.

In de afsnede de datering in drie regels:

               ANTWERPEN
                DECEMBER
               MDCCCXXXII.

     Antwerpen, december 1832


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een gesloten vruchtdragende brede eikenkrans.

In het veld, vijf rozetten in kruisvorm.
Lit.: Dirks, 476.

Bax, 47.


___________________________________________Penning op "de verdediging van de Citadel" 1832.

Penning op de heldhaftige verdediging door generaal Chassé op de Citadel van Antwerpen.

Materiaal: Tin.

Massa: 17,2 gram.

Diameter: Ø 39,9 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1832

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De kaart met de citadel/kasteel van Antwerpen.

Onderaan de twee lunetten, St-Laurent en Kiel.

Met een gedeelte van de Schelde, en het bastion Montebello.

En de straatweg naar Boom.

(zogenaamde "Melkhuis")

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In tien regels:

           ARX

  ANTVERPIENS 

       CONTRA

 INIVSTISSIMAM

AGGRESSIONEM

VIRTVTE BATAVA

 DUCE CHASSE

FORT DEFENSA 

 M. DECEMBRI

 MDCCCXXXII.

Omsloten met twee vruchtdragende laurierkransen, onderaan samengebonden met een lint.

Het kasteel van Antwerpen tegen de onrechtvaardige aanval met Nederladse dapperheid, onder bevel van Chassé manmoedig verdedigd. 

December 1832

Lit.: Dirks 465.

P.O. van der Chijs, Tijdschrift voor algemeene Munt-en Penningkunde deel I 1838 pag 182 nr 43.

 

 

Verdediging van de Citadel 1832

Penning op de heldhaftige verdediging door generaal Chassé op de Citadel van Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1832

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel.

De kaart met de citadel/kasteel van Antwerpen.

Onderaan de twee lunetten, St-Laurent en Kiel.

Met een gedeelte van de Schelde, en het bastion Montebello.

En de straatweg naar Boom.

(zogenaamde "Melkhuis")

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel.

In tien regels:

           ARX

  ANTVERPIENS 

       CONTRA

  INIVSTISSIMAM

 AGGRESSIONEM

VIRTVTE BATAVA

  DUCE CHASSE

 FORT DEFENSA 

  M. DECEMBRI

 MDCCCXXXII.

Omsloten met twee vruchtdragende laurierkransen, onderaan samengebonden met een lint.

Het kasteel van Antwerpen tegen de onrechtvaardige aanval met Nederladse dapperheid, onder bevel van Chassé manmoedig verdedigd. 

December 1832

Deel deze pagina

Lit.: Dirks 465.

P.O. van der Chijs, Tijdschrift voor algemeene Munt-en Penningkunde deel I 1838 pag 182 nr 43.

 

 

Verdediging op de Citadel van Chassé. 1832

Penning op de verdediging door generaal Chassé op de Citadel van Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Massa: 47, 26 gram.

Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Graveur/ontwerper: Moses de Vries (1807-1883)

Datering: 1832

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van generaal Chassé.

Opgekleed in militair uniform.

Onder het borstbeeld, de ontwerper/graveur.

M. C. DE VRIES JR. F 

Omschrift:

DAV . HENR . / BARO . CHASSÈ .

Baron, David Hendrik Chassé.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het grondplan van de citadel, met lunetten.

Onder de plattegrond in twee regels:

ARX . ANTWERPIAE

      MDCCCXXII .

Kasteel van Antwerpen 1832

Omschrift:

ACREM DEFENSIONEM MIRATA EST EUROPA .

Europa heeft de krachtige verdediging bewonderd.

Lit.: Dirks II pag.387 pl.XX nr.464.

Museum Rotterdam, Inventarisnummer 57541, exemplaar in ijzer.

Tourneur, pag.75 nr.290.

Ugent, BF795E02-F9D0-11E0-9EE8-FA3ECEA4B42C.

Verdediging op de Citadel van Chassé. 1832 (ijzer)


Penning op de verdediging door

generaal Chassé op de Citadel van Antwerpen.


Materiaal: IJzer.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 46 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Amsterdam.

Graveur/ontwerper: Moses de Vries (1807-1883)

Datering: 1832


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van generaal Chassé.

Opgekleed in militair uniform.

Onder het borstbeeld, de ontwerper/graveur.

M. C. DE VRIES JR. F

Omschrift:

DAV . HENR . / BARO . CHASSÈ .

    Baron, David Hendrik Chassé.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het grondplan van de citadel, met lunetten.

Onder de plattegrond in twee regels:

            ARX . ANTWERPIAE

                    MDCCCXXII .

Kasteel van Antwerpen 1832

Omschrift:

ACREM DEFENSIONEM MIRATA EST EUROPA .

Europa heeft de krachtige verdediging bewonderd.


Lit.: Dirks II pag.387 pl.XX nr.464.

Museum Rotterdam, Inventarisnummer 57541.

Tourneur, pag.75 nr.290.


__________________________________________
Erepenning op Baron Chassé. 1832

Penning op de verdediging door generaal Chassé op de Citadel van Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 48,6 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Monnaie de Paris.

Ontwerper: Geelhand.

Datering: 1832

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van generaal Chassé.

Opgekleed in militair uniform, en eretekens.

Omschrift:

D . H . BARON CHASSÈ, GÈNÈRAL D'INFANTERIE, COMMANDANT DE LA CITADELLE D'ANVERS .

Baron, David Hendrik Chassé, generaal van de infanterie en commandant van de Citadel van Antwerpen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Zicht op de ruines van de citadel.

Op de achtergrond, de stad Antwerpen.

Omschrift:

. VALEUREUX EN DÈFENDANT / GÈNÈREUX EN ÈPARGNANT .

Moedig door te verdedigen, genereus door te sparen.

Bovenaan tussen het omschrift, een lauwerkrans met lint.

In de afnede, het gekroond stadswapen van Antwerpen.

DEC . MDCCCXXXII .

December 1832

Lit.: Dirks II pag.387-388 nr.463.

Bax, 102.

STAM Gent, Objectnummer. N.00596, vermeld voor ontwerper Geelhand, en vervaardiger Atelier, Monnaie de Paris.

De penning werd uitgegeven door de Antwerpse orangisten. 126 Antwerpse burgers ondertekenden een steunbetuiging aan Baron D. H. Chassé en droegen bij tot de verwezenlijking van deze penning. Het ontwerp is van de Antwerpse orangist en penningverzamelaar Geelhand en de penningen werden gemaakt in Parijs. Een gouden, zilveren en bronzen exemplaar werden samen met de lijst van de intekenaars aan Chassé overhandigd. Op de rand van de gouden en zilveren penningen staat het teken van de Franse Munt uit die tijd: een antieke olielamp. Men mag dus aannemen dat ook de bronzen exemplaren in de Monnaie de Paris geslagen werden.

De Citadel van Antwerpen heldhaftig verdedigd 1832

Penning op de heldhaftige verdediging van de Citadel van Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 46,1 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Ontwerper: David Van der Kellen (1827-1895)

Datering: 1832

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het borstbeeld van generaal Chassé.

Opgekleed in militair uniform, en eretekens.

Omschrift:

D . H . BAR. CHASSÈ, GENERAAL DER INFANTERIE, OPPERBEVELHEBBER VAN HET KASTEEL VAN ANTWERPEN.

Op de linker armafsnede de initialen van de graveur.

D.V.D.K.F. 

David Van der Kellen.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het omschrift:

DE CITADEL VAN ANTWERPEN HELDHAFTIG VERDEDIGD.

30 NOV . - 23 DEC . MDCCCXXXII .

Op het veld in vijf regels

       ROEM

     AAN HET

  VADERLAND .

  DEN VYAND

PUINHOOPEN.

Omsloten met een open eikenkrans met vruchten.

Onderaan samengebonden met een lint.

Lit.: Dirks II pag.386 nr.462.

Bax, 101 AE.

Guioth (1844-1845) pag.146-147 Pl.XIX nr.159.

Tourneur, pag.75-76 nr.291.

De inname van de citadel 1832

Gedenkpenning op de inname van de Citadel van Antwerpen.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Medailleur: Laurent-Joseph Hart (1810-1860)

Datering: 1832

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het bombardement op de citadel.

Links drie kanonnen, beschieten de citadel.

Boven de citadel twee neerkomende kanonballen.

In het schootsveld, de graveur:

L . HART

Boven op de stukgeschoten citadel, een kraaiende haan.

De voorgrond bezaaid met kanonballen.

In de afsnede, in drie regels :

SIEGE DE LA CITADELLE

           D'ANVERS

         MDCCCXXXII

Belegering van de citadel van Antwerpen 1832 

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

In zeven regels:

           A

SAINTE VICTOIRE

    IL FALLAIT
 POUR SA FÊTE

 UN BOUQUET 

         DE

    LAURIERS

De heilige overwinning, vereiste een boeket lauweren voor zijn feest.

Verovering van de Citadel 1832Gedenkpenning op de verovering van de Citadel

van Antwerpen.


Materiaal: Brons.

Massa: 2,70 gram.

Diameter: Ø 52 mm.

Aanmaakplaats: Parijs.

Médailleur: Jacques-Edouard Gatteaux 1788-1881

Datering: 1832.


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Louis Philippe I naar links.

In de schouderafsnede, de médailleur.

                     E. GATTEAUX

Omschrift:

LOUIS PHILIPPE I  /  ROI  DES FRANçAIS


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een allegorisch vrouwelijk figuur,

staande op een plateau.

Rechts op het plateau, de initialen van de graveur.

                               E.Gx.

In de linkerhand, vier bliksemschichten.

In de rechterhand, een olijftak.

Omschrift: 

LA FRANCE  /  COMBAT POUR LA PAIX

In de afsnede in drie regels:

LA CITADELLE D'ANVERS

     PRISE EN 25 JOURS

          DECEMB. 1832________________________________________
Hollandse overgave 1832

Hollandse overgave van de Citadel van Antwerpen aan de Fransen.

Materiaal: Brons.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 51 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Parijs.

Medailleur: François Rolland Bauchery.

Datering: 1832

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Louis Phillippe, met lauwerkroon.

In bloot bovenlijf, licht naar rechts gekeerd.

Omschrift:

LOUIS PHILIPPE I / ROI DES FRANçAIS

Louis Philippe I, koning van Frankrijk.

Rechts onder de buste, de graveur/ontwerper.

BAUCHERY.F.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Minerva, met getrokken zwaard en schild.

Staande tussen de brandende puinen van de citadel.

Ze houd haar schild beschermend boven de stad Antwerpen.

In de afsnede de datering.

LE 23 XBRE. 1832

Onderaan de graveur/ontwerper.

BAUCHERY.F.

Lit.: Dirks II, p. 389 pl. LVI nr. 467.

Histoire numismatique de la Révolution belge, ou Description raisonnée des médailles, des jetons et des monnaies qui ont été frappés depuis le commencement de cette révolution jusqu'à ce jour / Par Mr Guioth. - Hasselt: Milis, 1844-1845. - p. 149 pl. XX nr. 166.

Tourneur, p. 77 nr. 296.

Spotpenning "Orde van de haas" 1831

Spotpenning geslagen tijdens het beleg van de Citadel van Antwerpen.

Materiaal: Tin.

Massa: 26,35 gram.

Diameter: Ø 37 mm. met draagoog 47 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1831

Voorzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Een haastig wegspringende haas over het gras naar rechts.

Achter hem een bom/granaat, klaar voor explosie.

Omschrift:

GARE LA BOMBE

De bom is geplaatst.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkelrand/boord.

Centraal in het veld, in vier regels.

           ORDRE

              DU

           LIEVRE

            1831

Orde van de Haas 1831

Omschrift:

DIEU PROTEGE LES POLTRONS

God bescherm de lafaards.

Lit.: Rijksmuseum Amsterdam Objectnummer NG-VG-20-60, exemplaar gekend met driekleurig Belgisch lint. 

Antwerpse medaille 1832

De Antwerpsche Medaille, is een Nederlands ereteken dat werd uitgereikt aan de verdedigers van de Citadel van Antwerpen tijdens de belegering in 1832 .


Voorzien van draagoog en draagring.


Lint in Nassaus blauw ontbreekt.


Materiaal: Brons.

Massa: 16,88 gram.

Diameter: Ø 30 mm. met draagoog 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur/ontwerper: Johannes Petrus Schouberg.

Datering: 1832


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Grondplan van de vijfhoek van de citadel.

Binnen de vijfhoek, in drie regels.

   CITADEL
      VAN
ANTWERPEN

Onder de citadel, de graveur.

I.P.SCHOUBERG F.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een open lauwerkrans, onderaan dichtgemaakt

met een strik.

De gekroonde letter W en de datering.

Het monogram van koning Willem I der Nederlanden.

       

       W

DECEMBER

    1832

Lit.: Amsterdam Museum, Identificatie PA 1758.

Antwerpse medaille met lint 1832


De Antwerpsche Medaille, is een Nederlands

ereteken dat werd uitgereikt aan de verdedigers

van de Citadel van Antwerpen tijdens

de belegering in 1832 .


Voorzien van een lint in Nassau-blauw.


Materiaal: Brons.

Massa: 18 gram.

Diameter: Ø 30 mm. met draagoog 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Graveur/ontwerper: Johannes Petrus Schouberg.

Datering: 1832


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Grondplan van de vijfhoek van de citadel.

Binnen de vijfhoek, in drie regels.

                   CITADEL
                       VAN
               ANTWERPEN

Onder de citadel, de graveur.

       I.P.SCHOUBERG F.


Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een open lauwerkrans, onderaan dichtgemaakt

met een strik.

De gekroonde letter W en de datering.

Het monogram van koning Willem I

der Nederlanden.

                               ♔

                              W

                     DECEMBER

                           1832


____________________________________________


Franse steun 1832

Penning op de Franse steun bij de verovering van de citadel van Antwerpen.


Materiaal: Zilver.

Massa: 24,59 gram.

Diameter: Ø 36 mm.

Aanmaakplaats: Brussel

Graveur/ontwerper: Laurent Hart 1810-1860.

Datering: 1832


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

De Belgische leeuw en de Franse haan geven elkaar de poot.

Beiden staande op een berg.

Omschrift.

BELGI / QUE. FRANCE.UNION.

De datering en de graveur in de afsnede.

JUILLET . SEPTEMBRE

        MDCCCXXX

                             HART. F.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Een open lauwerkrans, onderaan dichtgemaakt met een rozet.

Links, een vruchtdragende eikentak.

Rechts, een vruchtdragende lauriertak.

In het veld, in vier regels tekst.

     ILS VAINCRONT

             OU

PÈRIRONT ENSEMBLE

      MDCCCXXXII.

Ze zullen samen overwinnen of omkomen 1832

Centraal, een (passer) punt.

Lit.: Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-1-3722.

Penning van bomscherven 1832


Gegoten penning van bomscherven van de belegering

van de Citadel te Antwerpen.


Materiaal: Gietijzer.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 180 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Gietatelier: De Naeyer.

Datering: 1832


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het hoofd van Willem I der Nederlanden naar links.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld,

In zeven regels tekst:

                   Gegoten van 

                 bombscherven,

          voors Komende uyt de

           belegering der citadel

                 van Antwerpen

                      ten jaare

                          1832
________________________________________