Kalenderpenning 1897

Aandenken Wereldtentoonstelling te Brussel in 1897.

Materiaal: Aluminium.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 38,2 mm.

Aanmaakplaats: Brussel

Datering: 1897


Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Zicht op het Brusselse Jubelpark.

Met vooraan de tuinen en een fontein.

Omschrift:

BRUXELLES EXPOSITION

            1897

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Centraal op het veld in een parelcirkel het jaartal

1897

Het veld verdeeld in zeven delen, gescheiden door een parellijn.

Waarin telkens per maand de kalender per maand is weergegeven.

De maanden waarvan de data op dezelfde dagen vallen zijn samen vermeld.

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00612.0-3.

Wereldtentoonstelling 1910 Gastland Frankrijk.


Plaquette op de Wereldtentoonstelling te Brussel,

gastland Frankrijk.


Materiaal: Brons.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 68 mm. x 68 mm.

Aanmaakplaats: Dijon.

Graveur: Ovidius Yencesse 1869-1947.

Datering: 1910


Voorzijde: Gelegen in een vierkant plaatje,

met afgeronde hoeken.

Allorgie van drie figuren.

Een zittende dame op een gotische armstoel,

waartegen een wapenschild met leeuw rust.

Overhandigd een lauriertak aan een engel.

Achter de engel kijkt een vrouw in lang kleed,

naar de overhandiging. 

Rechts in de afsnede de médailleur.

               OVIDE YENCESSEKeerzijde: Gelegen in een vierkant plaatje,

met afgeronde hoeken.

Bovenaan zicht op de expositieruimte.

              SECTION FRANçAISE

Onderaan, het wapenschild van Brussel.

Omsloten met laurier en eikentakken.

In vier regels tussen de bladertakken.

                      BRUXELLES
                              I9I0

                      EXPOSITION

UNIVERSELLE ET  /  INTERNATIONALE

Rechtsonder, de médailleur.

OVIDE YENCESSE

In de afsnede:

COMITE FRANçAIS DES EXPOSITIONS

                  A L ETRANGER


___________________________________________

Wereldtentoonstelling Brussel 1910

Uit de collectie, Eric De Wilde.

Publiciteitspenning op de Koninklijke Munt, tijdens de wereldtentoonstelling te Brussel in 1910.

Materiaal: Messing.

Massa: 11 gram.

Diameter: Ø 35 mm.

Aanmaakplaats: Brussel

Aanmaker: A. Michaux
Datering: 1910


Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en parelrand.

Zicht op het atelier, van de muntmeester in de 17e eeuw.

Een zittende muntmeester, slaande met een blokhamer op een muntmatrijs.

Voor de muntmeester, een leerling met een houten bak, gevuld met blanco muntplaatjes.

Naast de zittende man, op de grond en op een kist schalen met afgewerkte munten.

Omschrift: JADIS

In de afsnede: A. MICHAUX

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en parelrand.

Zicht op het atelier, van de muntmeester in de 20e eeuw.

Een zittende muntmeester, aan een slagpers.

Aan de  voeten van de man, de afgewerkte stukken in een houten kistje.

Omschrift: 

AUJOURD' HUI

In de afnede in drie regels: 

        MONNAIE DE

        BRUXELLES

            1910

Lit.: STAM Gent, N.00605.0-6.

In 1910 organiseerde Brussel voor de derde maal een Wereldtentoonstelling. Het numismatische gedeelte was ditmaal uiterst belangrijk. Zo was er een belangrijke tentoonstelling over de medaillekunst die op dat ogenblik een grote bloei kende. Ook een numismatisch congres stond op de agenda. De Koninklijke Munt van België was vertegenwoordigd met een stand waarop de bezoeker bovenstaande penning kon kopen, die ter plaatse geslagen werd met matrijzen van de hand van Alphonse Michaux, werkzaam in de Munt. Het aantal geslagen exemplaren is dus niet in te schatten, maar aan de productie kwam plots een einde door een grote brand op 14 augustus 1910 waarbij het slagmateriaal van verscheidene ateliers verloren ging.

Deel deze pagina