Historie-penning op Antonius Triest.

Historiepenning op bisschop Antonius Triest.

Bij zijn aanstelling als 7de bisschop van Gent in 1622.

De juiste functie/jaar van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 26,36 gram.

Diameter: Ø 47 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Adriaan Waterloos.

Datering: z.j. 1622Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het borstbeeld van bisschop Antonius Triest naar links.

Gekleed in bisschoppelijke soutane en muts.

Omschrift:

ILLs. ET . RMVS . DNVS. ANTs. TRIEST . EPVS. GANDENSIS

Voluit: Illustrissimus et reverendissimus dominus Antonius Triest, episcopus Gandensis.

Wat wil zeggen: De meest illustere en meest eerbiedwaardige heer Antonius van Triest, bisschop van Gent.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Christus met stralenkrans en lendedoek,

de linkerarm om het lijdenskruis geslagen.

Uit de doorboorde zijde komt water en bloed.

Die opgevangen word in een kelk.

Omschrift: 

IN . FORAMINIBVS PETRÆ  /  CONFIDENTIA . MEA .

Mijn vertrouwen is in de gaten van de rots.Lit.: G. van Loon Volume 2, Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag.140.

Rijksmuseum Amsterdam, Identificatie NG-VG-1-661.

Penning op Antonius Triest.


Historiepenning op bisschop Antonius Triest.

Bij zijn aanstelling als 7de bisschop van Gent in 1622.

De juiste functie/jaar van deze penning is niet gekend.

Gegraveerde tekst toegevoegd op deze penning

met zijn overlijdensdata.


Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen, gegraveerd.

Massa: 26 gram.

Diameter: Ø 47 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brussel.

Graveur/ontwerper: Adriaan Waterloos.

Datering: z.j. 1622


Voorzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Het borstbeeld van bisschop Antonius Triest naar links.

Gekleed in bisschoppelijke soutane en muts.

Omschrift:

ILLs. ET . RMVS . DNVS. ANTs. TRIEST . EPVS.

GANDENSIS

Illustrissimus et reverendissimus dominus

Antonius Triest, episcopus Gandensis.

De meest illustere en meest eerbiedwaardige heer

Antonius van Triest, bisschop van Gent.

Gegraveerde tekst:

    Obÿt 28 Maÿ  /  16 57

Overleden op 28 mei 1657


Keerzijde: Binnen een parelcirkel/boord.

Christus met stralenkrans en lendedoek,

de linkerarm om het lijdenskruis geslagen.

Uit de doorboorde zijde komt water en bloed.

Die opgevangen word in een kelk.

Omschrift:

IN . FORAMINIBVS PETRÆ / CONFIDENTIA . MEA .

Mijn vertrouwen is in de gaten van de rots.


Lit.: G. van Loon Volume 2, Beschryving der Nederlandsche historipenningen pag.140.


_____________________________________________


St-Pieters.

Penning voor de parochie Sint-Pieters (?) van bisschop Antonius Triest.

Als 5de bisschop van Brugge, en 7de bisschop van Gent.

De juiste functie/jaar van deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 59 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. 1629-1657

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Het wapenschild van bisschop Antonius Triest.

Het wapen getopt met een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een opgerold touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

CONFIDENTER

In vertrouwen.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In twee regels:

     S.

PIETERS

Lit.: Description de Méreaux" Minard-Van Hoorebeke, 1877, Deel I, pag.382, nr.19.

Vermoedelijk betreft dit een penning voor de Sint-Pieterkerk of parochie van Gent. De juiste functie is niet gekend, en is mogelijks een penning uit een van zijn vele stichtingen.

Mgr. Antonius Triest legde de eerste steen van de Sint-Pieterskerk in 1629.

Fondatie/armenpenning Mgr. A Triest, voor "Manshemden".

Uit de collectie, J.D.

Armenpenning van de fondatie van bisschop Antonius Triest.

Als 5de bisschop van Brugge, en 7de bisschop van Gent.

De juiste plaats/jaar van verdeling van deze armenpenning, is niet te bepalen.

Doordat deze geen jaartal of enige verwijzing naar een kerk of bisdom draagt.

Mogelijks is deze fondatiepenning gebruikt geweest in beide steden.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 54 gram.

Diameter: Ø 62 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge/Gent (?)

Datering: z.j. Ca. 1616-1657

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Het wapenschild van bisschop Antonius Triest.

Het wapen getopt met een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een opgerold touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

CONFIDENTER

In vertrouwen.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In drie regels:

    F. T.

  MANS

HEMDEN

Fondatie Triest, Manshemden.

Lit.: Description de Méreaux" Minard-Van Hoorebeke, 1877, Deel I, pag.395-396, Afb.63 & 64.

STAM Gent, Objectnummer N.02256.

Deze armenpenning van de Fondatie Triest kon omgeruild worden tegen "manshemden".
Voor de vrouwen bestond een gelijkaardige penning met de tekst: "F.T. VRAV HEMDEN".

Antonius Triest (° 1577) was als jonge priester hofkapelaan van de aartshertogen Albrecht en Isabella.


In 1610 werd hij deken van het kapittel van Sint-Donaas.
Op 9 juli 1616 tot 1622 was hij de 5de bisschop van Brugge.

In 1622 werd hij met de zegen van de "Heilige Stoel" naar Gent verwezen.
Op 15 maart werd hij er aangesteld en deed op 7 maart zijn intrede tot 1657 was hij de 7de bisschop van Gent.
Bijgestaan door de Jezuïeten was hij zeer actief tijdens de Contrareformatie. 
Hij hielp de gelovigen van zijn bisdom door persoonlijke liefdadigheid en hij bezocht 2 maal per jaar alle parochies. 
Hij legde strenge statuten op aan kloosters en hospitalen en verbeterde de relaties met het Brugse stadsbestuur.
Als bisschop van Gent werd hij in 1653 door paus Innocentius X voor enkele maanden geschorst wegens zijn sympathie voor Cornelius Jansenius. Hetzelfde jaar verzoende hij zich terug met Rome.
Zijn marmeren praalgraf, gemaakt door Hiëronymus Duquesnoy de Jonge, staat links in het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal te Gent.

 

Fondatiepenning Mgr. A. Triest, voor "Vrouwenhemden".

Armenpenning van de fondatie van bisschop Antonius Triest.

Als 5de bisschop van Brugge, en 7de bisschop van Gent.

De juiste plaats/jaar van verdeling van deze armenpenning, is niet te bepalen.

Doordat deze geen jaartal of enige verwijzing naar een kerk of bisdom draagt.

Mogelijks is deze fondatiepenning gebruikt geweest in beide steden.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 52 gram.

Diameter: Ø 60,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge/Gent (?)

Datering: z.j. Ca. 1616-1657

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapenschild van bisschop Antonius Triest.

Het wapen getopt met een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een opgerold touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

CONFIDENTER

In vertrouwen.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

In drie regels:

    F. T.

   VRAU.

 HEMDEN

Fondatie Triest, vrouwenhemden.

Lit.: Description de Méreaux", L. Minard-Van Hoorebeke, 1877, Deel I, pag.395-396, Afb.63.


Deze armenpenning van de Fondatie Triest kon omgeruild worden tegen "vrouwenhemden".

Voor de mannen bestond een gelijkaardige penning met de tekst: "F.T. MANS HEMDEN".

Antonius Triest (° 1577) was als jonge priester hofkapelaan van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

In 1610 werd hij deken van het kapittel van Sint-Donaas.

Op 9 juli 1616 tot 1622 was hij de 5de bisschop van Brugge.

In 1622 werd hij met de zegen van de "Heilige Stoel" naar Gent verwezen.

Op 15 maart werd hij er aangesteld en deed op 7 maart zijn intrede tot 1657 was hij de 7de bisschop van Gent.

Bijgestaan door de Jezuïeten was hij zeer actief tijdens de Contrareformatie. 

Hij hielp de gelovigen van zijn bisdom door persoonlijke liefdadigheid en hij bezocht 2 maal per jaar alle parochies. 

Hij legde strenge statuten op aan kloosters en hospitalen en verbeterde de relaties met het Brugse stadsbestuur.

Als bisschop van Gent werd hij in 1653 door paus Innocentius X voor enkele maanden geschorst wegens zijn sympathie voor Cornelius Jansenius. Hetzelfde jaar verzoende hij zich terug met Rome.

Zijn marmeren praalgraf, gemaakt door Hiëronymus Duquesnoy de Jonge, staat links in het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal te Gent.

 

Deel deze pagina