Dispenning (II)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw, begin 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel, en geparelde binnencirkel.

De initialen 

i

Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en geparelde binnencirkel.

De Romeinse letters/cijfers 

II

Volgnummer twee.

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

 Minard-Van Hoorebeke en Leopold Van Den Bergh, beschrijven dit soort penningen toe aan Sint-Janskerk van Mechelen.

Minard-Van Hoorebeke, pag.218 nr.406.

En vermeld hierbij dat: "In het Minard's Museum zijn er twee-en-zeventig stuks dezer broodloodjes/ die allen op de voorzijde de letters S.I voeren/ maar op de keerzijde van I tot LXXII".

Leopold Van Den Bergh, Monnaies, Méreaux Jetons & Médailles, Frappés a Malines, Tome I pag.56 nr.153 Pl. XXV, n°153.

Veilingshuis "Fleur de Coin" Numismatiek (Lea Vandenbruwaene) bied vier penningen aan voor verkoop (Lijst 56 nrs.209-212, 07/09/2020) Waaronder deze penning. Alle vier de penningen/loodjes zijn varianten  op de tekeningen die Minard en Van Den Bergh opgeven. Leopold Van Den Bergh, neemt de versie van Minard-Van Hoorebeke over. De aangeboden penningen bij "Fleur de Coin" hebben zowel de Romeinse letters/cijfers als de moderne cijfers.

Deze met de Romeinse cijfering, dragen op de voorzijde de letters S i binnen een parelcirkel, in tegenstelling tot de vernieuwde versie S I met een gladde cirkel. Tevens stellen we vast, dat ook de opgegeven diameters verschillen.

Conclussie: Dat er twee types in omloop waren met diverse varianten van dit soort penningen, en daardoor word verondersteld dat deze zijn gegoten in meerdere jaren.

Enkel één type (met Romeinse cijfers/letters) werd opgenomen in de literatuur van Minard-Van Hoorebeke en Leopold Van Den Bergh.

Of dit daadwerkelijk een broodpenning met volgnummer was, daar kunnen we nog steeds naar gissen. Wijknummers, of monetaire waardebepaling kunnen we hier uitsluiten.

Meer aannemelijk, zijn deze uitgegeven door het St-Jacobskapittel van Leuven meer bepaald de "Armentafel en schamele huisarmen van de Sint-Jacobsparochie" te Leuven (1454-1797). Later overgaande naar de Armentafel van de H.Geest van het bestuur van Godshuizen.

Deze penningen met volgnummer, waren inruilbaar tegen goederen van allerlei slag voor de hulpbehoevenden.

(Rijksarchief België, Parochiale instellingen, m.i.v. Heilige-Geesttafel en kerkfabriek tot 1795, Armentafel en schamele huisarmen van de Sint-Jacobsparochie te Leuven)

 

Dispenning (VIIII)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 18 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw, begin 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel, en geparelde binnencirkel.

De initialen 

i

Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, en geparelde binnencirkel.

De Romeinse letters/cijfers 

VIIII

Volgnummer negen ?

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

Dispenning VIIII (zonder punt)


Dispenning van de Armentafel en schamele

huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

De juiste functie/datering, voor deze penning

is niet gekend.


Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 18,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. eind 17e eeuw, begin 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde cirkel,

en geparelde binnencirkel.

De initialen

       S I

Sint-Jacob.

Variant, zonder punt op de letter I

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel,

en geparelde binnencirkel.

De Romeinse letters/cijfers

               VIIII

Volgnummer negen ?Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif

general des mereaux Belges (Tome II)

pag.71-72 nr.1084A._________________________________________
Dispenning (10)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde randcirkel, en gladde binnencirkel.

De letters tussen punten/bolletjes.  

S . i .

Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Gelegen op het veld, de cijfers.

10

Volgnummer tien.

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

Dispenning (12)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde randcirkel, en gladde binnencirkel.

De letters eindigend op een punt.  

S . I 

Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Gelegen op het veld, de cijfers.

Voor de cijfers een punt/bolletje.

. 12 .

Volgnummer twaalf.

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

Dispenning (18)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde randcirkel, en gladde binnencirkel.

De letters eindigend op een punt.  

S  i .

Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Gelegen op het veld, de cijfers.

Voor de cijfers een punt/bolletje.

. 18

Volgnummer achttien.

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

Dispenning (24)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde randcirkel, en gladde binnencirkel.

De letters eindigend op een punt.  

S  i .

Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Gelegen op het veld, de cijfers.

Voor de cijfers een punt/bolletje.

. 24

Volgnummer vierentwintig.

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

Dispenning (36)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde randcirkel, en gladde binnencirkel.

De letters.  

. S . i .

Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Gelegen op het veld, de cijfers.

Voor de cijfers een punt/bolletje.

. 36

Volgnummer zesendertig.

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

Dispenning (54)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde randcirkel, en gladde binnencirkel.

De letters.  

S . I .

Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Gelegen op het veld, de cijfers.

Voor de cijfers een punt/bolletje.

. 54

Volgnummer vierenvijftig.

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

Dispenning (72)

Dispenning van de Armentafel en schamele huisarmen van de St-Jacobsparochie te Leuven.

De juiste functie/datering, voor deze penning is niet gekend.

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Leuven.
Datering: z.j. Ca. 18e eeuw.


Voorzijde: Binnen een gladde randcirkel, en gladde binnencirkel.

De letters.  

S . i .

Sint-Jacob.

Keerzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Gelegen op het veld, de cijfers.

Voor de cijfers tussen bolletjes.

. 72 .

Volgnummer tweeënzeventig.

Lit.: Jean Justice Essai d'un dictionnaire descriptif general des mereaux Belges (Tome II) pag.71-72 nr.1084A

Deel deze pagina