Opstandige Gentenaars bedwongen 1540

Deel deze pagina

Keerzijde: Binnen twee parelcirkels.

Vrouwe Gerechtigheid naar links gewend.

In de linkerhand, een zwaard.

In de rechterhand, een vredesvaandel.

Omschrift:

IECT . DE . MESSRS . / . DES . FINA . DE . L M

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium variant op nr.1431. (niet vermeld)

Opstand van de Gentenaren bedwongen 1540

Legpenning op de "Opstand van de Gentenaren bedwongen".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 1540

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

De geharnaste en gelauwerde buste Karel V naar links.

Onder de buste in het omschrift, het juweel van het Gulden Vlies.

Omschrift:

♔ CAROLO . IMP . PIO / FOE . AVG . S.P.Q.R

Karel de vrome keizer van het Roomse rijk.

SPQR is de afkorting voor het Latijnse ‘Senatus PopulusQue Romanus’, letterlijk vertaald ‘de Senaat en het Volk van Rome’.

Keerzijde: Binnen een parelboord.

Een een heilige met numbis naar links.

Ter weerszijden van de heilige een manspersoon.

Links, neemt een man een muntstuk aan van de heilige.

Tussen zijn benen de letter G

Rechts, steelt een man de beurs van de heilige.

Tussen zijn benen de letter B

In de afsnede, in vier regels.

         + QVAE . DEI +

                 DEO

        CAES QVÆ CÆS

                 SVT 

De dingen van God, die de God doden.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.1414.

Bouw van het fort van Gent. 1566

Legpenning op de "Bouw van het fort van Gent, op bevel van keizer Karel V".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1566

Voorzijde: Binnen twee lijncirkels.

Gekroonde tweekoppige adelaar van het Roomse Rijk.

Omschrift:

QVÆ DEI DEO . QVÆ CÆS . CÆSÆRI .

Keerzijde: Binnen twee lijncirkels.

Omschrift:

CAROLI . V . IMPERATORIS . MANDATO

Op bevel van keizer Karel V.

In het veld, in vijf regels.

            CŒPIT

          GANDAVI

          CASTRVM

          COSTRVI

              I566

In 1566 werd begonnen met de bouw van fort Gent.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.2451.

Collectie Nederlandse Bank, Identificatie RP-02065.

Overdracht van de Rekenkamer van Rijsel naar Gent 1580


De vier leden van Vlaanderen vieren de overdracht van

de rekenkamer van Rijsel naar Gent.


Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,83 gram.

Diameter: Ø 28 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1580


Voorzijde: Binnen een parelrand/boord.

De versierde wapens van Gent, Brugge,

Ieper en het Brugse Vrije.

Centraal een pijlenbundel van vijf pijlen.

Rondom versiert met guirlandes.

Keerzijde: Binnen een parelrand/boord.

In zeven regels:

              · I580 ·

        QVAT · MEMB ·

    CONGR · D · AND

      ASCIT · CONC ·

 PROV · REST · CAM

      RATIO : GAND

           TRANSL ·Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces

of the Netherlands and Belgium nr. 2801.


___________________________________________Aankomst van hertog Anjou in Gent 1581

Legpenning op de "Aankomst van hertog van Alençon en Anjou te Gent".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Brussel.

Muntteken: Engelenkopje.

Datering: 1581

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels, en lijncirkels.

Een ring met twee in elkaar geslagen handen.

Centraal de hebreeuwse letters

 יְהוָה

Jehovah

De vier wapenschilden van de leden van Vlaanderen.

Omschrift.

. PRO  CHR / . LEGE . / . GREGE / . ET PATR

Keerzijde: Binnen een parelboord.

In negen regels.

  8 engelenkopje

       RELIGIONE

    . ET . IVSTICIA .

 . REDVCE . VOCATO

. EX . GALL . PACATA

  . DVCE . ANDEGA .
     BELGI . LIBERT

VINDICE 

==================

        . GANDA .

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.2830.

Van Orden I, nr.861.

Van Loon I, pag.297 nr.1.

Mislukte onderneming van de hertog

van Anjou tegen de stad Antwerpen 1583


Legpenning op de mislukte onderneming van de hertog

van Anjou tegen de stad Antwerpen.


Materiaal: Koper.

Massa: 5,5 gram.
Diameter: Ø 29,6 mm.

Muntteken: Lelie en leeuwtje

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1583


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

VT · SEMINA VERIS · METES · GAND ·/·I583

In de lente zaaien, Gent 1583

Onder een stralende zon.

Een zaaiende persoon  met hoed naar rechts.Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

BON. PASTOR . PONIT . ANIMAM . PRO . OVIB . SVIS . leeuwtje .

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

De schaapsherder, beschermd zijn grazende schapen.

Met zijn staf, weert hij de aanvallende wolf.Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of

the Netherlands and Belgium nr.2932a.

____________________________________________

Mislukte onderneming van de hertog van Anjou 1583 


Legpenning op de mislukte onderneming van de hertog

van Anjou tegen de stad Antwerpen.


Materiaal: Koper.

Massa: 5,47 gram.
Diameter: Ø 29 mm.

Muntteken: Leeuwtje

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1583


Voorzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

VT · SEMINA VERIS · METES · GAND ·leeuwtje·I583 ⚜

In de lente zaaien, Gent 1583

Onder een stralende zon.

Een zaaiende persoon met hoed naar rechts.Keerzijde: Binnen een parelcirkel.

Het omschrift:

BON. PASTOR . PONIT . ANIMAM . PRO . OVIB .

SVIS  leeuwtje 

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

De schaapsherder met muts,

beschermd zijn grazende schapen.

Met zijn staf, weert hij de aanvallende wolf.Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces

of the Netherlands and Belgium nr.2932c.
______________________________________________

Mislukte onderneming van Anjou 1583

Legpenning op de "Mislukte onderneming van hertog Anjou tegen Antwerpen".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,70 gram.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Graveur/ontwerper: Jacques Weyns.

Muntteken: Leeuwtje.

Datering: 1583

Voorzijde: Binnen een parelboord.

Omschrift:

BEATVS . POPVLVS . CIVIVS / . IOVA . DEVS . EST

Gezegend zijn de mensen wiens God Jehovah is.

Het gesplitst jaartal, ter weerszijden van de stedemaagd.

               8 / 3

De zittende Maagd van Gent.

Op haar knieën een leeuw die ze aait met de linkerhand.

De leeuw geklauwd, getongd en gehalsband.

Voorstellend het zinnebeeld van Gent.

Voor haar, het wapenschild van de stad Gent.

In de rechterhand, een banier met vaan.

Op de vaan de letters:

S.P.Q.G.

Senatus Populusque Ganda.

Het bestuur en volk van Gent. 

Keerzijde: Binnen een parelboord.

Het omschrift:

 BON. PASTOR . PONIT . ANIMAM . PRO . OVIB . SVIS . leeuwtje .

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

De schaapsherder, beschermd zijn schapen.

Met zijn staf, weert hij de aanvallende wolf.Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces

of the Netherlands and Belgium  nr.2933.

G. van Loon I Beschryving der Nederlandsche

historipenningen. pag.330.

Terugkeer van Hembyze 1583

Legpenning op de "Terugkeer van Jan van Hembyze te Gent".

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: 5,30 gram.

Diameter: Ø 29,1 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Graveur/ontwerper: Jacques Weyns.

Muntteken: Geen.

Datering: 1583

Voorzijde: Binnen een parelboord.

Omschrift:

BEATVS . POPVLVS . CIVIVS / . IOVA . DEVS . EST

Gezegend zijn de mensen wiens God Jehovah is.

Het gesplitst jaartal, ter weerszijden van de stedemaagd.

1/5 / 83

De zittende Maagd van Gent.

Op haar knieën een leeuw die ze aait met de linkerhand.

De leeuw geklauwd, getongd en gehalsband.

Voorstellend het zinnebeeld van Gent.

Voor haar, het wapenschild van de stad Gent.

In de rechterhand, een banier met vaan.

Op de vaan de letters:

S.P.Q.G.

Senatus Populusque Ganda.

Het bestuur en volk van Gent. 

Keerzijde: Binnen een parelboord.

Omschrift en devies.

SILLY . SOBRIE . VIGILANTER . SILLY 

                   HEMBYZE

Blijf nuchter en waakzaam.

Het wapenschild van Jan van Hembyze, hangend

aan een lint.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend

helmkleed.

Boven op de tornooihelm, twee figuranten naar links.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.2942.

M. Tas, 197.

Van Loon I, 332.2.

De terugkeer van Jan van Hembyze 1583

Legpenning op de "Terugkeer van Jan van Hembyze te Gent".

Kleine slagbarst.

Materiaal: Zilver.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Graveur/ontwerper: Jacques Weyns.

Muntteken: Geen.

Datering: 1583

Voorzijde: Binnen een parelboord.

Omschrift:

BEATVS . POPVLVS . CIVIVS / . IOVA . DEVS . EST

Gezegend zijn de mensen wiens God Jehovah is.

Het gesplitst jaartal, ter weerszijden van de stedemaagd.

1/5 / 83

De zittende Maagd van Gent.

Op haar knieën een leeuw die ze aait met de linkerhand.

De leeuw geklauwd, getongd en gehalsband.

Voorstellend het zinnebeeld van Gent.

Voor haar, het wapenschild van de stad Gent.

In de rechterhand, een banier met vaan.

Op de vaan de letters:

S.P.Q.G.

Senatus Populusque Ganda.

Het bestuur en volk van Gent. 

Keerzijde: Binnen een parelboord.

Omschrift en devies.

SILLY . SOBRIE . VIGILANTER . SILLY 

                   HEMBYZE

Blijf nuchter en waakzaam.

Het wapenschild van Jan van Hembyze, hangend aan

een lint.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend

helmkleed.

Boven op de tornooihelm, twee figuranten naar links.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.2942.

M. Tas, 197.

Van Loon I, 332.2.

Bisschop Wilhelmus Damasi Lindanus 1589

Legpenning op de tweede bisschop van Gent, Wilhelmus Damasi Lindanus.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 30 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Muntteken: Geen.

Datering: 1589

Voorzijde: Binnen een kartelboord, en lijncirkel.

Het devies/leuze van de bisschop Willem Damaszoon van der Lindt.

QVÆ ❀ SVR / SVM ❀ SVNT ❀ QVERITE ❀

Zoek uit wat ik aan de oppervlakte ben.

Het versiert wapenschild van bisschop Wilhelmus Damasi Lindanus.

Het wapen getopt met een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een opgerold touw met telkens zes kwastjes.

Volgens de kerkelijke heradiek.

Keerzijde: Binnen een kartelboord, en lijncirkel.

Het omschrift.

LABORE . PARTVS . HONOS I5 / 89 

Betaald naar arbeid.

Een staande spade op een globe/wereldbol.

De spade vergezeld met een bladerkrans en een slang.

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium  nr.3238.

Wilhelmus Damasi was een Zuid-Nederlands bisschop en inquisiteur. Zijn Nerderlandse naam was Willem Damaszoon van der Lindt, hij was de éérste bisschop van Roermond (1562-1588) en tweede bisschop van Gent (1588-1588)

Deze legpenning werd vervaardigd na zijn overlijden. 

Legpenning op de "Opstandige Gentenaars bedwongen".

Gefragmenteerd aan de rand.

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 29 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. 1540

Voorzijde: Binnen twee parelcirkels.

Gekroonde tweekoppige adelaar met nimbus.

Omschrift:

REDDITE Q . SVT . DEI .DEO . Z . Q . SVT . CESARIS . CE