Obiit op Madeleine Diaz y Mercado 1607 (+ gietmal)

Uit de collectie, J.D.

 

Enkelzijdige obiit/overlijdenspenning op Madeleine Diaz y Mercado.

Echtgenote van Diego d'Aranda, consul van Spanje.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 22,6 gram.
Diameter: Ø 43 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1607

 

Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  ✶ OBYT ✶ 23 ✶ MAY ✶ 1607 

Overleden, op 23 mei 1607

Centraal op het veld, 

het ruitvormig wapenschild van de families.

d'Aranda en de Diaz.

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: STAM Gent, Objectnummer N.00178.

J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.6-7, afb.3.

In zijn werk vermeldt J. Bethune dat hij geen enkele overlijdenspenning van Madeleine Diaz heeft gevonden waardoor hij in zijn boek enkel een tekening kon weergeven.
De stenen gietmal bevond zich in 1890 in het Archeologisch Museum te Gent. Berust onder Objectnummer 14134. (zie toegevoegde foto van STAM Gent)

 

Madeleine Diaz y Mercado dochter van Jean en Clementina uit Santa Cruz, was gehuwd met Diego d'Aranda, zoon van François d'Aranda, afkomstig uit Burgos (Spanje).
Diego d'Aranda volgde zijn vader op als consul van Spanje te Brugge.
Hij overleed op 23 juli 1594 en werd begraven in de kerk van de Augustijnen.
Madeleine, zijn weduwe, overleed op 23 mei 1607 en werd begraven naast haar man.

 

 


 

Obiit op Paul van der Praet 1607

Obiit/overlijdenspenning op Paul van der Praet.

Gemeenteraadslid, van de stad Brugge.

Lid van de adelijke Broederschap van het Heilig Bloed.

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.
Diameter: Ø 40 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: z.j. 1607

 

Voorzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  DHEER . PAVWELS . VAN DER . PRAET .

De heer Paul van der Praet.

Centraal op het veld, 

het wapenschild van de familie, van der Praet.

 

Keerzijde: Tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  IONCVR . ANNA . VAN  HERDSBERGHE .

Jonkvrouw Anne van Hertsberghe.

Centraal op het veld, 

het wapenschild van de familie, van Hertsberghe.

 

 

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.247-248, afb.102.

 

Paul van der Praet, was de zoon van Jean van der Praet heer van Onlede, en van Anne van Mommengys. Hij werd gemeenteraadslid in 1592-1593 en was lid van de adelijke broederschap van het Heilig Bloed in 1594, en kerkvoogd van de O.L.Vrouwekerk. Zijn echtgenote, Anne van Hertsberghe was de dochter van Jean en Pierrine Matheus. Ze was aangenomen door een speciale toewijding aan de cultus van de Onze Lieve vrouw van de Sneeuw. Op 10 september 1597 kochten ze van de kerkvoogden van de O.L.Vrouwekerk een begraafplaats in de kapel, en schonken ze een schilderij, geschilderd door Antoine Claeyssins dat het wonder van de Liberiaanse baseliek voorstelt, evenals een sierlijk glas-in -loodraam met hun wapens. Paul van der Praet was heer van Ten Torre en Onlede, hij overleed op 2 augustus 1607, zijn echtgenote stierf in 1624. Een inscriptie in de muur naast hun graf, herinnerd aan de stichting die ze hadden gemaakt van twee eeuwigdurende jaargetijden.

 

 


 

 

Obiit op Philippe Van Steelant 1614

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Philippe Van Steelant.

Schepen van de stad Brugge. 

 

Materiaal: Lood.

Massa: Ø 29 gram.

Diameter: 42 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1614

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het wapenschild van de familie Van Steelant.

Het wapen is tevens ook het stadswapen van Kortrijk,

stad van herkomst van deze familie.

Boven het wapen het jaartal 1614

Het overlijdensjaar van Philippe Van Steelant.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het gedeeld ruitvormig wapenschild,

van de families Van Steelant en Van Volden.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.286-287, afb.118.

 

Philippe Van Steelant was raadgever, schepen en thesaurier van de stad Brugge.

Hij huwde met Marie Van Volden en overleed in 1614.
Zijn vrouw overleed in 1623.
Philippe Van Steelant werd in 1606 lid van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed.
Hij ligt samen met zijn vrouw begraven in de Sint-Jacobskerk.

 


 

 

 

Obiit op Jeanne de Haynin 1638

Obiit/overlijdenspenning op Jeanne de Haynin.

Weduwe van George Adornes. 

 

Materiaal: Lood.

Massa: 37,95 gram.
Diameter: Ø 56 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1638

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Het gedeeld rond wapenschild van de families Adornes en de Haynin.

Rond het wapen, versiert met stengels korenaren, die zich onderaan kruisen.

Onder het wapen het jaartal 1638

Het overlijdensjaar van Jeanne de Haynin.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Centraal binnen een kleine gladde cirkel.

Een gekroond doodshoofd.

Omsloten in een doorlopende concentrisch omschrift.

 ✠ D IEANNE DE HAYNIN DAME DE FACHE ROYAVME DES ESTIMAVX DOVAGIERE DE MESS' GEORGE LAMBERT ADOVRNE CHLR SRDE MARQVILLIES MARQVE NIEWENHOVE NIEVVLIET PEENHOVE EZ.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises pag.391-397, afb.158.

 

Georges Adornes (°1596) huwde in 1623 met Jeanne de Haynin.
Ervoor was hij kort gehuwd geweest met Isabelle de Beer (huwelijk werd verbroken).
Georges Adornes overleed in 1635 en werd begraven in de familiale Jerusalemkerk te Brugge, waar zich de geknielde beelden bevinden van hem en zijn beide echtgenoten.
Jeanne de Haynin schreef haar testament in 1638, jaar van haar overlijden (jaar vermeld op de penning).
Hierin voorzag zij belangrijke financiële giften voor Brugse kloosters en herdenkingsmissen.
Zij ligt begraven in het graf van haar echtgenoot in de Jerusalemkerk.

 

 

 


 

Obiit op Pieter Baltyn en Marie de Groote 1639

Obiit/overlijdenspenning op Pieter Baltyn en zijn echtgenote Marie de Groote.

Griffier van het Brugse Vrije, en burgemeester van het Vrije.

 

Materiaal: Lood.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: 55 mm.
Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1639

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het wapenschild van de familie Baltyn.

Boven het wapen het jaartal van zijn overlijden.

1639

Omschrift tussen twee lijncirkels:

IOR PIETER . BALTYN . OB . Z . OCTOBER

De heer Pieter Baltyn, overleden 2 oktober 1639

 

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het rond gedeeld wapenschild van de families, Baltyn en de Groote.

Omschrift tussen twee lijncirkels:

✠ IOE . MARIE . DE . GROOTE. OB 9 . MAERTE 1613

Mevrouw Marie de Groote, overleden 9 maart 1613.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.18-19 afb.8.

 

Pieter Baltyn, zoon van Heuri en Anne de Mil, behoorde tot de familie van de geleerde jurist Adrien Baltyn. Na het behalen van zijn diploma "rechten" trad Pieter ook toe tot het bestuur van Vlaanderen. Hij vervulde het ambt van griffier bij het Brugse Vrije, en verkreeg er ook zijn benoeming tot schepen van het Vrije op 6 oktober 1607. En werd in 1622 burgemeester van het district Noord en vervolgens in 1633 en 1637 burgemeester in het district West.

Pieter Baltyn huwde in 1595 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met Marie de Groote, dochter van François de Groote. Zij stierf op 9 maart 1613, haar echtgenoot op 2 oktober 1639.

Bijna met zekerheid is deze obiit-penning gegraveerd in het atelier van de beroemde goudsmid Jan Crabbe, gekend als de maker van de gouden reliekschrijn van het Heilig Bloed.

 


 

Obiit op Louis le Poyvre 1645

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Louis le Poyvre. († Luik 1645)

 

Materiaal: Tin.

Massa: 43,7 gram.
Diameter: Ø 57 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1645

 

Voorzijde: Binnen een opstaande gladde boord en 

tussen twee gladde cirkels, het omschrift.

✠  IR. LOWYS LE POYVRE OBYT 22 AVGVSTI 1645

De heer, Louis le Poyvre, overleden op 22 augustus 1645

(Het cijfer 5 gespiegeld)

Centraal op het veld, het wapenschild van de familie le Poyvre.

Omsloten met een fijne gladde binnencirkel.

De binnencirkel loopt mee met de ronding van het schild.

Keerzijde: Gelegen op een glad veld.

De initialen van de graveur  I D K

Jacques de Kaetere.

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises pag.240-241 afb.99.

 

Louis le Poyvre, overleden in Luik in 1645, huwde in 1642 met Philippote de Kerckhove.
En was de zoon van Jean le Poyvre, die door zijn huwelijk met Marie Anchement in 1610 naar Brugge was gekomen.
Louis le Poyvre werd begraven in de oude Karmelietenkerk.

Op de blanke keerzijde van deze overlijdenspenning zijn de initialen "I D K" meegegoten.
Zoals bij de herdenkingspenning van Maximiliaan de Praet  (met dezelfde "IDK" op de keerzijde) geeft dit een indicatie van de maker, i.c. de tinnegieter Jacques de Kaetere (werkzaam van 1627 tot 1653).
Over de professionele activiteiten van Louis le Poyvre wordt niets vermeld bij Bethune.

 

 

 


 

Obiit op Louis Winckelman 1645

Obiit/overlijdenspenning op Louis Winckelman.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 26,94 gram.
Diameter: Ø 52 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1645

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

✠ IOR. LOVYS . F. IO. BERNART . WINCKELMAN . OBYT . 28 OCT 1645

De heer Louis, zoon van de heer Bernard Winckelman, overleden op 28 oktober 1645

Het wapenschild van Louis Winckelman, als heer van Montigny.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een wildeman met knots.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Omschrift tussen twee gladde cirkels.

✠ IOE . ANNA . FA . IOR . FRANSOIS . VANDEN . HEEDE . OBYT . ZZ . MA-. 163Z

Mevr. Anne, dochter van de heer François Van den Heede, overleden op 22 maart 1632.

Het ovaal en gedeeld wapenschild , van de families Winckelman/Van den Heede.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises nr. 155.

 

 


 

Obiit op Guido Strabant 1649

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Guido Strabant.

Schepen van de stad Brugge. 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 19,2 gram.
Diameter: Ø 48 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1649

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord, 

en twee gladde cirkels waarin het omschrift.

✠  OPERATIO VIRTVTIS . EST EXPECTATIO SALVTIS

Beheer is de verwachting van herstel.

Het wapen van de familie Strabant.

Tekst aan drie zijden van het wapenschild.

13 . XBRE / ANNO / 1649

13 oktober van het jaar 1649

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, 

en een dubbele gladde cirkel, het omschrift.

  DHR. GVIDO STRABANT 16    IONV.ELYZABETH . MOERMAN

De heer Guido Strabant 16 (leeg veld voor jaardatering)

zijn echtgenote Elisabeth Moerman.

Ovaal gedeeld wapen, van de families Strabant en Moerman.

 

 

 Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.291-292 afb.120.

 

Guido Strabant was schepen van de stad Brugge in 1628,

en bestuurder van de "Bogaerden wezenschool" vanaf 1619.
Elisabeth Moerman overleed in 1652, drie jaar na haar echtgenoot.
Deze penning werd uitgegeven in 1649. 

Toen leefde Elisabeth nog. Vandaar het blanco gelaten deel van het jaartal op de keerzijde.
Guido Strabant werd samen met zijn vrouw begraven in de kapel van het Heilig Sacrament van de O.L.Vrouwkerk.
Bij de begrafenis van Guido Strabant werden 600 broden verdeeld onder de armen.