Obiit op (Bisschop) Eugeen Albert d'Allamont 1673

Obiit/overlijdenspenning op Eugenius Albertus d'Allamont (°1609 †1673)

als 9ste bisschop van Gent, 1666-1673

 

Boorgaatje voor ophanging.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 46,53 gram.

Diameter: Ø 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1673

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord en gladde cirkel.

Het gekroond en versiert wapenschild van, 

bisschop Eugeen Albert d'Allamont.

Boven het wapen een platte kardinaalshoed.

Ter weerszijden een lusvormig touw met telkens zes kwasten.

Volgens de kerkelijke heraldiek.

Onder het schild, een banderol met het devies.

PATIENS ESTO

Wees geduldig

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

De tekst in elf regels.

            ILL. MVS

                MVS

        AC R . DNVS

 EUGENIVS ALBERTVS

        D'ALLAMONT

V . RVREMONDEN DRIN .

  IX . GANDAVEN EPVS .
ÆTAT .  AO . XLVI . OBYT

     MADRITI 28 . AVG .
              1673
            R . I . P . 

 

Lit.: STAM Gent N. 01540.

Justice nr.587.

 

Eugeen Albert d'Allamont was de zoon van Jan IV d'Allamont en Agnes de Merode. Hij was graaf van Brandeville, baron van Buzij, heer van Allamont, Malandry, Ansart en Blagny. Hij werd gedoopt door kardinaal Alfonso de la Cueva. Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje hielden hem boven het doopvont en gaven hem hun naam (Isabella's derde voornaam was Eugenia). D'Allamont studeerde in Luxemburg, Trier, Mainz en Leuven. Hij nam dienst in het leger van aartshertog Leopold en woonde in 1648 de slag bij Lens bij waar hij werd gevangengenomen. Na zijn vrijlating trad hij in dienst van de Kerk. In 1653 werd hij als [kanunnik]] benoemd aan het kathedrale kapittel van Luik en in 1654 werd hij priester gewijd. In 1659 werd hij door Filips IV van Spanje bisschop van Roermond benoemd en deze benoeming werd bekrachtigd door Paus Alexander VII bevestigd en op 11 juni 1659 nam hij bezit van de bisschopszetel van Roermond. Op 23 juni werd hij officieel tot bisschop gewijd in Mechelen door aartsbisschop Andreas Creusen, die eerder ook bisschop van Roermond was. Hij was toen 50 jaar. Per 1 februari 1666 werd hij benoemd tot bisschop van Gent, waar hij 29 oktober werd ingehuldigd. Zijn wapenspreuk was patiens esto (Wees geduldig). Op 31 maart 1673 (hij was toen 64 jaar) ondernam hij een reis naar Spanje om er bij de koning verslag uit te brengen over de toestand van de katholieke kerk in de Nederlanden. In Madrid aangekomen overleed hij. Volgens zijn wens werd hij er begraven in het Sint-Andries hospitaal en zijn hart werd naar Gent overgebracht om er in de crypte van de Sint-Baafskathedraal bijgezet te worden. Toen het Sint-Andries hospitaal twee eeuwen later werd afgebroken verdween ook zijn graf aldaar. Zijn praalgraf (gemaakt door Jean Del Cour) bevindt zich links in het hoogkoor van de Sint-Baafskathedraal.

 

 


 

 

Obiit op (Bisschop) Govard Van Eersel 1778

Uit de collectie, Paul Callewaert.

 

Begrafenispenning op Govard Van Eersel,

als 16e bisschop van Gent, 1772-1778

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 53,08 gram.

Diameter: Ø 51 mm.

Aanmaakplaats: Gent.

Datering: 1778

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde rand.

Een ovalen wapenschild van de familie Van Eersel,

ter weerszijden een sierkrul,

met boven het wapen een kroon en met erboven een bisschopshoed.

Rechts en links van het schild trossen.

Onderaan een banderol met de spreuk,

ORDINATE ET PROVIDE

Wat wil zeggen:  Teneinde te voorzien.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

De tekst in negen regels.

ILLMUS / AC REVMUS DNU / GOVARD GER: VAN /

EERSEL / XVI EPISC: GAND / OBIIT ANO ÆTAT. SUÆ /

LXV. EPATUS VI / 24 MAII 1778 / R.I.P

 

Lit.: STAM Gent N. 01630.

 

Govard Gerard van Eersel werd geboren te Antwerpen op 28 december 1713. Hij studeerde rechten en theologie te Leuven waarna hij in het bisdom Gent werd aangesteld. Hij was kanunnik en rector van het kapucinessenklooster. Hij werd bisschop van Gent van 1772 tot aan zijn dood op 24 mei 1778. Van Eersel liet een herenwoning optrekken aan de Reep die sinds 26 maart 1990 een beschermd monument is onder de naam Hotel Van Eersel. Hij overleed op 24 mei 1778 en heeft een nis graf in de Sint-Baafs kathedraal.