Erepenning A. Bieswal en F. Béthune 1878

Erepenning op naam van A. Bieswal en F. Béthune.

Numismatisch congres van 12 mei 1878 te Brugge.

 

 

Materiaal: Zilver (Ag).

Massa: 10,50 gram.

Diameter: Ø 29,10 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: 1878.

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Het ovaal wapenschild van Felix Béthune.

Getopt met een baronkroon, belegd met zeven parels.

En een hoed met afhangende kwasten. 

(prelaat nullis, volgens kerkelijke heraldiek)

Op het veld, drie sterren van azuur op een veld van zilver.

Bekroond met een balk van azuur, beladen met een zilveren muurkroon.

Onder het wapen een banderol met het devies in gotisch lettertype.

NEC AVRO - NEC ARMIS

Noch door goud, noch door wapens.

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord.

Op het veld, in twee regels.

   BRUGES

12 MAI 1878 

Omschrift:

SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE BELGE

Onderaan, een klein gekroond wapenschild,

van de Franse stad Bailleul.

Ter weerszijden van het wapen de letters

A / B

Auguste Bieswal

 

Lit.: Juliaan Taelman, Brugse Legpenningen (1992) pag.98-99.

De Coster, pag.811.

Gruuthusemuseum Brugge, inventarisnummer 0.1701.XXIII.

RBN, 1878 pag.385-386.

 

De numismatische "Erepenning" werd geslagen ter gelegenheid van de buitengewone vergadering van het "Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek", die plaats had in het stadhuis te Brugge op 12 mei 1878.

De vergadering werd voorgezeten door de voorzitter M. Chalon en

vice-voorzitter Mgr. F. Béthune.

M. De Schodt gaf een korte lezing omtrent de "Brugse Dispenningen" .

Vervolgens overhandigde Auguste Bieswal de aanwezige leden een zilveren "Erepenning" als aandenken aan deze buitengewone vergadering.