Plaquette Maagd van Gent 1532

Enkelzijdige plaquette "Maagd van Gent".

Vier pengaatjes voor bevestiging.

 

De juiste functie van deze paquette is niet gekend.

Lacune door gietfout.

Gebarsten.

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 52 mm. x 53 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1532. 

 

Voorzijde: Gelegen op een ruitvormige plaquette.

De rand dubbelgelijnd omboord.

Een zittende Maagd van Gent.

Ze overhandigd een banier met wapen van Vlaanderen,

aan een gekroonde leeuw.

De leeuw geklauwd, getongd en gehalsband.

Voorstellend het zinnebeeld van Gent.

Onder het symbool van de stad.

Een rechthoekige cartouche, met het jaartal.

1532 

 

Keerzijde: Blanco.

 

Lit.: Jacques Priem, Bijstand- en armenpenningen van Gent, Muntkoerier 3 pag.31.

STAM Gent, Objectnummer I.00191.2-3.

 

De plaquette is vermoedelijk de voorloper op de draaginsignes van de Armenkamer van Gent, Keizer Karel V wilde in 1534 een duidelijk beeld hebben van het aantal armen in de stad Gent. En bracht een wet uit, waarbij elke arme die van enige bijstand genoot, hen verplichte om dit voor iedereen kenbaar te maken. De draagtekens dienden aan de kledij goed zichtbaar te worden vastgemaakt, op straffe van het verliezen van de bijstand. Armen met een draagteken op hun kleding, die zich aanboden op het bureel van de Armenkamer verkregen een penning. Die omruilbaar was bij vooraf bepaalde plaatselijke neringdoenders. Deze handelaars konden op hun beurt, de omgeruilde penning inwisselen bij de Armenkamer tegen gangbare munt. Zo werd voorkomen dat men misbruik maakte met de als bijstand verkregen waardepenning.

 

 

 


 

Draagteken Armenkamer.

Enkelzijdig draagteken/insigne Armenkamer Gent.

Vier opnaaioogjes.

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 69 mm. x 74 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. begin 16e eeuw . 

 

Voorzijde: Opengewerkt draaginsigne.

Voorzien van vier opnaaioogjes.

De gotische letters 

G A

Gent, Armen

 

 

 

Keerzijde: Opengewerkt glad draaginsigne.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaaux et autres objets anciens des Gildes et Corps de Métiers, Èglises, etc. (1877) pag.376 nr.2

Jacques Priem, Bijstand- en armenpenningen van Gent, Muntkoerier 3 pag.31-32. 

 

 

 


 

Draagteken Armenkamer (Leeuw)

Enkelzijdig draagteken/insigne Armenkamer Gent.

Èèn draagoogje uitgebroken.

 

Materiaal: Tin.

Massa: Onbekend.

Afmetingen: 52 mm. x 76 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. begin 16e eeuw . 

 

Voorzijde: Opengewerkt draaginsigne.

Voorzien van vier opnaaioogjes.

De gotische letters, ter weerszijden van een gekroonde leeuw.

A (leeuw) C

Armen Caemer

Armenkamer

De gekroonde klimmende leeuw, uit het stadswapen van Gent.

De letters samengehouden, door de leeuw ter versteviging.

 

 

 

Keerzijde: Opengewerkt glad draaginsigne.

 

Lit.: Minard-Van Hoorebeke, Description de Méreaaux et autres objets anciens des Gildes et Corps de Métiers, Èglises, etc. (1877) pag.376 nr.3

Jacques Priem, Bijstand- en armenpenningen van Gent, Muntkoerier 3 pag.31-32. 

 

 

 


 

Draaginsigne Gent.

Bodemvondst, Pieter De Milt.

 

Penning/insigne, Leeuw (Gent).

 

De juiste functie/datering voor deze penning/insigne is onbekend.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 4,70 gram.

Diameter: Ø 19 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: z.j. Ca. 14e eeuw à 15e eeuw..

 

Voorzijde: Binnen twee gladde cirkels.

Twee of vier C-vormige versiering in de buitenbaan.

De halve binnenbaan, de gotische letters.

 GΛNDΛ (merkteken ?) ? ?

Centraal op het veld.

Een klimmende leeuw naar links, met gekrulde staart naar binnen.

 

Keerzijde: Twee excentrische bevestigingspinnen.

Waaivormig gietpatroon.

 

Lit.: Raf Van Laere, Loden zegels en verzegelingen, nr.78.

 

 

 


 

 

 

 

Draaginsigne ordediensten 1794

Tweetalige draagpenning/insigne, Veiligheids-beambten stad Gent.

 

Draagoog nog aanwezig.

 

Materiaal: Messing.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 53,4 mm. met draagoog 63 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Gent.

Datering: 1794

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, met draagoog.

Op een gecisileerd veld, in vier regels.

De Nederlandstalige tekst.

      PUBLICKE

    VEYLIGHEYT

      DER STAD
         GEND

Keerzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, met draagoog.

Op een gecisileerd veld, in vier regels.

De Franstalige tekst.

      VEILLANCE

       PUBLIQVE

      DE LA VILLE
         DE GAND

 

Lit.: STAM Gent Objectnummer N.01368

 

Op 12 juli 1794 werd door de Franse overheid, de 26 schepenen van de stad Gent vervangen door een Raad van 35 personen. In de zitting van 28 juli 1794 besliste deze Raad , om de 12 hellebardiers te vervangen door "Municipale bedienden". Zij kregen een bevoegdheid als ordedienst, en droegen als herkenning een lederen riem in de Franse driekleur, en de draaginsigne.