Obiit op Jan Dierycx en Isabelle de Meulenaere 1675

Obiit/overlijdenspenning op Jan Dierycx († 1647), en zijn echtgenote Isabelle de Meulenaere.

Schepen van het Brugse Vrije, district West.

 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: 45,73 gram.

Diameter: Ø 64 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1647 en 1675

 

Voorzijde: Binnen een opstaande boord,

en twee lijncirkels het omschrift:

kleine St-Jacobsschelp JOR. JAN. .DIERYCX . OBIIT . 24 . JULY  1647 .

De Heer Jan Dierycx, overleden 24 juli 1647.

Het wapenschild van Jan Dierycx, als heer van Dambrugge.

Getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi met een gevleugelde St-Jacobsschelp. 

 

Keerzijde: Binnen een opstaande boord.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de familie De Meulenaere/van Belle en Dierycx.

Omsloten met een bloemen/tulpenkrans,

bovenaan dichtgemaakt met een strik met afhangende linten.

Aan de uiteinden van de linten, twee kleine kwastjes.

Omschrift, binnen twee lijncirkels :

kleine St-Jacobsschelp VR. ISAB : DE  MEULENAERE : DIT VAN BELLE. OBT. 21 9BRE 1675

Vrouwe Isabelle de Meulenaere, dito van Belle overleden 21 november 1675.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises  pag.112-113 nr.45.

 

Jean Dierycx, heer van Dambrugge, was de zoon van Pierre en Barbe Moenin. Hij huwde in eerste huwelijk Marie-Françoise van Steeland, dochter van Philippe, schepen van Brugge en Anne Michiels, in tweede huwelijk, Isabelle de Meulenaere, vrouwe van Heulewalle, dochter van Pierre de Meulenaere, schepen van Brugge en erfburgemeester van Aalst, en Marie van Belle, wiens kinderen de patroniemnaam aannamen. Jean Dierycx was cavaleriekapitein, toen hij bij diploma van 31 mei 1642 zijn benoeming tot schepen van het Brugse Vrije in het district West verkreeg, oefende hij deze functies uit tot aan zijn dood op 24 juli 1647. Hij werd begraven in de kerk van de Dominicanen, waar hij zijn eeuwige verjaardag had gesticht. Zijn weduwe, die in hetzelfde klooster de viering van vijftien missen per jaar had ingesteld, stierf op 21 november 1675 en werd samen met haar man neergelegd onder een wapensteen, die naast het hoogaltaar stond.

 

 

 


 

Obiit op Jeanne-Françoise Romeyns 1680

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Jeanne-Françoise Romeyns.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 50,8 gram.

Diameter: Ø 68 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1680

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

OVERLEDEN 2 OCTOBRE . 1680

Niet meer leesbaar omschrift.

Hangend aan een geknoopte strik,

met afhangende linten.

Het ovaal wapenschild van de familie Romeyns.

Keerzijde: Binnen een opstaande boord, en gladde cirkel.

Een ovaal, met tekst in acht regels.

        IENNE

 FRANCOISE FLA

IOR. FREDERYCK

 ROMEYNS . BY

VRAVW . SVSAN

 NA FLA. IOR. IAN 

     LERNOVT

         1680

Jeanne Françoise, dochter van de heer Frederik Romeyns en zijn echtgenote Susanna, dochter van de heer Jan Lernout 1680

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.258-260 afb.107.

 

Jeanne Romeyns overleed op 2 oktober 1680 en werd begraven in de kapel van het klooster van de Collettienen.

Zij was de enige dochter van Frederic Romeyns en Susanne Lernout.

Zij voorzag in een jaarlijkse broodbedeling aan het klooster van de Collettienen, aan de leraressen van de catechismus en geldgiften aan de leden van de families Romeyns en Lernout.

Aan de jongens van de stadsschool was er bedeling van taartjes en giften aan de armen.

De vorm van de overlijdenspenning werd gesneden door Christoffel Boghe en 243 penningen werden gegoten door de tinnegieter Bartholomeus de Schryvere (werkzaam van 1670 tot 1690).

Elke penning had een tegenwaarde van 1 zilveren schelling en 2 broden.

 


 

 

 

Obiit op Adriaan van der Woude en Marie-Jeanne vander Woestyne 1686

Uit de collectie, Lothar Boerjan.

 

Obiit/overlijdenspenning op Adriaan van der Woude,

en zijn echtgenote Marie-Jeanne vander Woestyne.

 

 

Materiaal: Lood/tin legering.

Massa: 109,25 gram.

Diameter: Ø 70,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1686

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

D'.HEER . ENDE . MR. ADRIAEN . VAN . DER . WOVDE . OBYT . 15 MEYE . 1665

De heer en mevrouw Adriaan van der Woude, overleden op 15 mei 1665

Het wapenschild van de familie Van der Woude.

Het wapen getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een helmtooi.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

. IOE. MARIE . IENNE VANDER . WOESTYNE . OBIT . 28 OVGST . 1686 

Mevrouw Marie-Jeanne  vander Woestyne, oerleden op 28 augustus 1686

Hangend aan een geknoopte strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal gedeeld wapen van de families Van der Woude en van Vander Woestyne.

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.369 nr.149.

 


 

Obiit op Frans De Meulenaere 1687

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Frans De Meulenaere.

 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 61,3 gram.

Diameter: Ø 71 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1687

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

D'HR. FRANS . DE . MEVLENAERE . THESORIER . VAN . BRVGGE . 

OBYT 16 IVLY 1687

De heer Frans De Meulenaere, thesaurier uit Brugge, overleden op 16 juli 1687

Het wapenschild van de familie De Meulenaere.

Ter weerszijden van het wapen, een dolfijn als schildhouders.

Het schild, getopt met een gevleugelde engelenkopje.

Boven het wapenschild, de overlijdensdata.

16 IVLY 1687

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

. IOE. THERESE. FRANSE. DE . MEVLENÆRE . SYNE . HVYSVRAV . OBYT . 

Mevrouw Thérèse Françoise De Meulenaere, zijn echtgenote, overleden.

(leeg veld, voor het bijvullen van haar overlijdensdata)

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ovaal dubbel wapen van de familie De Meulenaere.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.209-212 afb.212.

 

Frans De Meulenaere (° 1640) huwde met zijn nicht Thérèse Françoise De Meulenaere.

Hij dreef een internationale handel overzee met kostbare ladingen tot en met het Verre Oosten.

Hij stopte die bedrijvigheid in 1679  en werd in 1683 thesaurier van de stad Brugge.

Zijn vader Josse De Meulenaere (+ 1677) had een jaarlijkse herdenking gesticht met verdeling van 70 "teeckens", elk goed voor broden van 2 stuivers. De verdeling had plaats in de kerk van het klooster van de Augustijnen.

 

De Obiit-penning van Frans De Meulenaere diende vermoedelijk ook voor de voortzetting van deze schikking.

 

 


 

 

Obiit op Philippe Rapaert en Maria Baert 1688

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Philippe Rapaert en zijn echtgenote Maria Baert.

Griffier van het feodaal hof van de Proostdij. 

 

Materiaal: Tin.

Massa: 52,4 gram.

Diameter: Ø 73 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1688

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, 

tussen twee gladde cirkels het omschrift.

° NOB AC CONSVLTISS DИS . PHILS RAPAERT . A . CONSILIIS ET . ACTIS . 

SENATVI FRANCONAT 

Het wapenschild van de familie Rapaert.

Ter weerszijden van het familiewapen het gesplitste jaartal.

16 / 72

Het wapen getooid met een tornooihelm, en afhangend helmkleed.

Boven op de tornooihelm, een haan met opgetrokken poot naar links gewend.

Ter weerszijden van de helmtooi, de overlijdensdata.

OBIIT . / I3 IVNII

Overleden, 13 juni 1672

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord,

tussen twee gladde cirkels het omschrift:

NOBS. DOM MARIA BAERT OBIIT . 24 . IANVARII 1688

Bid voor Maria Baert, overleden 24 januari 1688

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Het ovaal en gedeeld wapen van de families,

Rapaert en Baert.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.252-253 afb.104. 

 

 

Deze zeer verfijnde penning werd vermoedelijk gegraveerd in de werkplaats van de goudsmid Jan Crabbe. Pieter Rapaert, vader van Philippe, liet zijn Obiit ook daar maken.

Philippe Rapaert werd in 1635 griffier van het feodaal hof van de Proostdij.

In 1648 werd hij griffier van de wezenkamer van het Vrije en in 1655 werd hij griffier-pensionaris van het 4de lid van Vlaanderen.

In 1669 kreeg hij zijn adelbrieven van koning Karel II.

Hij ligt begraven in de Sint-Salvatorskathedraal samen met zijn echtgenote.

 

Hij was weldoener van deze kerk.

 


 

 

Obiit op Marie Van Den Dorpe 1689

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Marie Van Den Dorpe..

 

Materiaal: Tin.

Massa: 63,8 gram.

Diameter: Ø 70 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1689

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord,  en gladde cirkel.

Hangend aan een geknoopt lint, met afhangende linten.

Op de uiteinden, kleine kwastjes.

Het wapenschild van de familie, Van Den Dorpe en Van Halmale.

Het wapen getooid met een gevleugelde cherubijnkopje.

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en een gladde cirkel.

In acht regels.

          IO MARIE

   F M. IACQVEƧ VAN

DORPE GHEPROCEERT

    BY IO ANNA VAN

HALMALE OVERLEDEN

      OP DEN 27 VAN

          OCTOBER

               1689

Juffrouw Marie, dochter van Jacques Van (Den) Dorpe en van juffrouw Anna van Halmale, overleden op 27 oktober 1689

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.114-116 afb.47.

STAM Gent, Objectnummer N.01548.0-2.

 

Marie Van Den Dorpe was de onechte dochter van Jacques Van Den Dorpe en Anna Van Halmale.

Marie had een handel in stoffen.

Deze overlijdenspenning werd gegoten door de tinnegieter Jan Blom (werkzaam 1667 - 1705).

Deze dispenningen werden verdeeld aan de familie en vrienden, de kinderen van de twee Brugse armenscholen, met een waarde van 10 stuivers voor brood en meel. 

Nog andere broodbedelingen werden testamentair voorzien, o.a. voor 80 broden van elk 3 stuivers, jaarlijks te verdelen op de herdenkingsmis van haar overlijden.

 

Marie Van Den Dorpe werd bijgezet in de kerk Saint-Sauveur, waar ze een eeuwigdurend jaargetijde had ingesteld. Daarbij moest naast de gezangen en het luiden der klokken brood worden uitgedeeld. Naast de vrienden moesten vier bedelaars-orden en 48 kinderen uit de armenscholen worden uitgenodigd op de jaargetijden.

 


 

 

Obiit op Matthias dela Porte en Margaretha Breydel 1691

Uit de collectie, J.D.

 

Obiit/overlijdenspenning op Matthias dela Porte 

en zijn echtgenote Margaretha Breydel.

Administrateur  van de Berg van Barmhartigheid.

 

Materiaal: Tin.

Massa: 44,1 gram.

Diameter: Ø 61 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1691

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde gladde boord, en gladde cirkel.

Ovaal en sprekend wapenschild van de familie dela Porte.

Kasteelpoort, met valhekken.

Het schild gehouden in een Rococo versierde omlijsting.

Met bovenaan een schelp.

Omsloten met een omschrift.

MATIAS . DELA . POR / TE . OBYT . 10 . APRIL 1691

Matthias dela  Porte overleden op 10 april 1691

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord, en gladde cirkel.

Hangend aan een strik met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwasten.

Ruitvormig wapenschild van de familie Breydel.

Op het veld, drie paardenhoofden.

Omschrift met een leeg veld voor de overlijdensdatum.

MAGARITÆ . BREYDEL . OBYT .

Margaretha Breydel, overleden

 

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes Brugeoises, pag.238-239 afb.98;

STAM Gent objectnummer N.01542.

 

Deze penning werd gegoten bij het overlijden van Matias dela Porte in 1691.

Hij werd in 1683 administrateur/beheerder van de Berg van Barmhartigheid te Brugge, en verkreeg in die functie een erfenis van Dona Juàna Lossy-de-Quintanilla.

Margarita Breydel overleefde haar echtgenoot waardoor geen data is ingevuld na haar naam. Zij behoorde tot de nakomelingen van Jan Breydel.

De leden van de familie dela Porte waren actief in de openbare administraties als ingenieur, raadgever-pensionaris, advocaat bij het Vrije of baljuw van Dudzele.

 

 


 

Obiit op Jacques Coppins 1693

Obiit/overlijdenspenning op Jacques Coppins.

en zijn echtgenote Marie Therese Pluvier.

 

 

Materiaal: Tin.

Bewerking: Gegoten.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 71 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Brugge.

Datering: 1693

 

Voorzijde: Binnen een geprofileerde boord en lijncirkel.

Het omschrift:

D'HR IACOBVS COPPINS .  OBIIT . 27 FEB . 1693

De heer  Jacques Coppins, overleden  op 27 februari 1693

Het versierde ovalen wapenschild, van de familie Coppins.

Op het veld een "Fleur de lys".

Keerzijde: Binnen een geprofileerde boord en lijncirkel.

Het omschrift:

IE MARIE TERESE PLVVIER . OBIIT . 

Mevrouw Maria Thérèse Pluvier, overleden

Blanco voor invullen van haar overlijdensdata.

Hangend aan een geknoopte strik, met afhangende linten.

De uiteinden van de linten, voorzien van kleine kwastjes.

Het ovaal gedeeld wapenschild van de families, Coppins en Pluvier.

 

Lit.: J. Bethune, Méreaux des familes brugeoises, pag.11 afb.34.

 

Jacques Coppins, zoon van Guillaume was raadgever van de Provoost. Bij zijn overlijden in 1693 werd hij begraven in het Karmelietenklooster voor de communiebank. Zijn echtgenote Marie Thérèse Pluvier werd bij haar overlijden op 2 oktober 1721 bijgezet inhet graf van haar man. In dit klooster werd voor hun jaarlijks een zielenmis opgedragen. Heden zijn de wapenschilden en de tekst op hun grafsteen bijna volledig weggesleten.