Standbeeld Leopold I 1868

Steunpenning voor de oprichting van het ruiterstandbeeld van Leopold I.

Georganiseerd door de Kamer van Koophandel Antwerpen.

 

Pengat voor ophanging.

 

Materiaal: Aluminium.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Ø 25,5 mm.

Aanmaakplaats: z.pl. Antwerpen.

Datering: 1868

 

Voorzijde: Binnen een verhoogde boord, en lijncirkel.

Het omschrift:

CHAMBRE DE COMMERCE D`ANVERS 2 AOUT 1868

Kamer van Koophandel van Antwerpen, 2 augustus 1868

Centraal in het veld, in zes regels.

       UNE
    STATUE

S`ÈLÈVE À LA

 MÈMOIRE DU

       ROI

 LÈOPOLD 1ER.

Een standbeeld verrijst ter nagedachtenis van koning Leopold I.

 

Keerzijde: Binnen een verhoogde boord.

In tien regels:

             I837  I843

          OUVERTURES

     DE CHEMINS DE FER

               I856

    TRAVAUX MARITIMES

              I860

ABOLITION DES OCTROIS

              I863

   AFFRANCHISSEMENT

        DEL`ESCAUT

1837-1843 opening van de spoorwegen.

1856 Maritieme werken.

1860 Afschaffing van subsidies.

1863 Tolvrij van de Schelde.

 

Het Antwerps stadsbestuur had geweigerd om het standbeeld van koning Leopold I van België, een plaats te geven binnen de stadsmuren, dit als wraakreactie op een weigering van de koning om Jozef Cornelis van Put tot burgemeester te benoemen. De Kamer van Koophandel besliste om een perceel grond te kopen buiten de Leien. Het ruiterstandbeeld werd op 2 augustus 1868 plechtig ingehuldigd. Het standbeeld werd gebeeldhouwd  door Joseph Geefs.

De Kamer van Koophandel liet gedenkpenningen en steunpenningen vervaardigen, waarop ze duidelijk als organisator staad vermeld. Pas in 1872, onder het burgemeesterschap van De Wael, werdt het standbeeld overgebracht naar het St-Jorisplein, dat kort nadien herdoopt werd tot Leopoldplaats.