Rekenkamer, Heerlijkheid Mechelen" 1492

Legpenning rekenkamer"Heerlijkheid Mechelen".

Onder Philips de Schone.

 

Lichte plooischade.

 

Materiaal: Koper.

Bewerking: Geslagen.

Massa: Onbekend.

Diameter: Onbekend.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Datering: z.j. Ca. 1492

 

Voorzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

VIVЄ ° LЄ ° TS nOBLЄ ° ΛRChIDVC ° DΛVSTRIChЄ ° Z

Lang leve, de nobele aartshertog van Oostenrijk enz.

Binnen een polylobe van 14 dubbele bogen.

Het wapenschild van Philips de Schone.

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel.

Het omschrift:

 IЄCTOIRS ° POVR ° LЄS ° COmPTЄS ° Єn ° BRΛ

Bestuurders van het graafschap Brabant.

Een gebloemd opengewerkt kruis.

In het hartschild de gotische letter

𝖒

 

Lit.: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium. nr.496.